עמוד 1 מתוך 1

הרמב"ם כתב הלכות פסח בתקופה שאחר פורים?

פורסם: ד' מרץ 27, 2019 12:45 am
על ידי כח עליון
כעין אשכול זה האם רש"י כתב את פירושו לפי סדר קריאת הפרשות בשנה?

רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ג
הלכה ב
החמץ שמניח בלילי ארבעה עשר כדי שיאכל ממנו למחר עד ארבע שעות אינו מניחו מפוזר ומפורד בכל מקום אלא מצניעו בכלי או בזוית ידועה ויזהר בו, שאם לא נזהר בו ומצאו חסר צריך לחפש אחריו ולבדוק פעם אחרת שמא גררוהו העכברים.

ע"פ מ"ש במגילה 'ישנו עם אחד מפוזר ומפורד'

(לשון זו אינה מצויה בראשונים, מלבד בענין אחד או שתיים)

Re: הרמב"ם כתב הלכות פסח בתקופה שאחר פורים?

פורסם: ד' מרץ 27, 2019 6:06 pm
על ידי חלמישצור
רעיון חביב ונחמד בעיני. נוכל למצוא לו חברים בלשונות נוספים במשנ"ת?

Re: הרמב"ם כתב הלכות פסח בתקופה שאחר פורים?

פורסם: ד' מרץ 27, 2019 7:50 pm
על ידי דרומי
כבר באשכול על רש"י כתבתי שלכאורה זה רעיון משונה, ולענ"ד במכל שכן וקל וחומר שאין להעמיס כאלה רעיונות בדברי הרמב"ם, המסודר להפליא

כמובן שהרמב"ם יכול להיזכר בלשון מגילת אסתר גם באמצע חשון או טבת... ופשוט