מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

לא פרזים ולא מוקפות

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
עושה חדשות
הודעות: 9547
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

לא פרזים ולא מוקפות

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' מרץ 04, 2020 5:20 pm

בפשטות חשבתי שכל מקום שאיננו מוקף חומה מימות יהושע, ה"ה נכלל בפשיטות בדין הפרזים. כי רק ערים המוק"ח יצאו לחלוק להם דין בפנ"ע, אבל אין תנאים מה נחשב 'פרזים'.

אמנם ז"ל הרמ"א סי' תרפח ס"ה "אם הוא במדבר או בספינה קורא ביום י"ד כמו רוב העולם", ומשמע שזהו משום שהוא נטפל לרוב העולם, אבל לא שהוא עצמו נחשב פרוז. וכך הוא לש' הכלבו שהוא מקור דברי הרמ"א, "דבן כרך שהיה מפרש והולך בשיירא והיה על הים או במדבר ביום י"ד קורא בו ביום דכיון שאינו במקומו הולך אחר רוב העולם". ולכאו' תיפו"ל שהמקום בו הוא נמצא כעת אינו מוק"ח. וע"כ כנ"ל.

או אולי הביאור שמי שהולך במדבר או בספינה בעצם אינו קובע לו מקום חדש, והיה מקום לגוררו אחרי המקום שהוא דר בו בדרך קבע, ולכן קמ"ל דאזלי' בתר רוב העולם. אבל לו יצוייר שיהיה דר במקום שאינו פרזים ואינו מוק"ח ג"כ יהיה דינו לקרות בי"ד.

מה דעתכם?

כדכד
הודעות: 4806
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: לא פרזים ולא מוקפות

הודעהעל ידי כדכד » ד' מרץ 04, 2020 6:02 pm

האפשרות השניה שבדברי מר נראית לי יותר
אולי יש מקום לומר שהים נחשב חומה כצד אחד בספק דטבריא

שמואל שלומוביץ
הודעות: 595
הצטרף: א' מרץ 10, 2019 12:15 am

Re: לא פרזים ולא מוקפות

הודעהעל ידי שמואל שלומוביץ » ד' מרץ 04, 2020 6:52 pm

אם נרצה לסייעך באפשרות הראשונה (למרות שכמובן היא מחודשת בהחלט)
נוכל ללמוד מלשון הכתוב במגילה שלא חילק בדין כרכים כלל, ואף לא בשושן, ורק בא להוציא מן הכלל את הפרוזים, באומרו "על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות...".

קו ירוק
הודעות: 4795
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: לא פרזים ולא מוקפות

הודעהעל ידי קו ירוק » ד' מרץ 04, 2020 6:53 pm

נראה לי אפשרות שלישית
דכל דברי הכלבו הם לגבי מי שיצא מכרך ולא הגיע לפרזית, שאולי היה מקום לדונו כבן כרך (מעין נידון זה היו שהציעו לגבי ההולך לקוטב הצפוני שנמשך אחרי מקום שיצא משם),
ועלה אמר הכלבו שאינו כן, אלא הוא נמשך בדינו אחר רוב העולם.
אבל ודאי ההולך בדרך תקנתו בי"ד לא משום שנמשך אחר רוב העולם אלא משום שזו תקנת כל העולם מלבד כרכים.

שומע ומשמיע
הודעות: 2747
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: לא פרזים ולא מוקפות

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » ה' מרץ 05, 2020 11:24 pm

לענ"ד ההו"א היא כמו שכתבת שהרי אינו דר במקום זה אלא רק עובר בו, וכל מה שבעלמא נעקר ממקומו היא מצד החידוש שפרוז בן יומו נקרא פרוז אבל כאן אינו פרוז כלל אלא רק הולך בפרזים. [לכן לא כ"כ הבני מה שכתבת 'לו יצויר שהיה גר במקום שאינו מוק"ח ואינו פרוז' אם היה גר שם היה זה מקום פרוז].

והמסקנא היא שכיון שפרוז הוא הרוב עצם העקירה מהכרך היא כעקירה לערי הפרזות לאותו יום.

יוצא פוניבז'
הודעות: 1299
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 12:04 am

Re: לא פרזים ולא מוקפות

הודעהעל ידי יוצא פוניבז' » ו' מרץ 06, 2020 3:29 am

ריטב"א מגילה יט ע"א
ואמרינן אבל מפרשי ימים והולכי מדברות קורין בי"ד כדרכן אמר ר' מנא בעתיד לחזור למקומו אמר ר' פנחס על כן היהודים הפרזים פרזי היה באותה שעה, והכי פירושו דדוקא בן עיר שעוקר דירתו לכרך הוא דמיבעיא לן אבל בן עיר שהוא מפרש בים או הולך במדבר ונמצא שם יום י"ד קורא כמקומו בי"ד שאע"פ שאינו במקום שום חיוב קורא כמקומו, אמר ר' מנא בעתיד לחזור למקומו אבל אם דעתו ליליך לכרך אינו קורא כלל שהרי כבר נעקר מן העיר ולכלל בן כרך לא בא, וזה כאותה שאמר בירושלמי במקום אחר בן כרך שעקר לילי י"ד נפטר מכאן ומכאן.
אמר ר' פנחס על כן היהודים, ר' פנחס מהדר אבעיא דר' יודן וקאמר שבן עיר שנתן דעתו לעקור לכרך ליל ט"ו כיון שעדיין הוא בי"ד בעיר קורא בעיר כיון שהוא פרזי באותה שעה דלא גרע מבן כרך שהלך לעיר.
ויש מרבותי שכתבו דבן כרך שהולך במדבר או בים או במקומות שאין שם ישראל ואין דעתו לחזור למקומו אינו נפטר לגמרי אלא שקורא יום י"ד כזמן הרוב, ואינו נראה בירושלמי שכתבנו.

ויעוי' גם ברשב"א בדף ה ע"א ובתשובה בח"ג סי' תיד.

יואש
הודעות: 24
הצטרף: ד' מרץ 11, 2020 6:01 pm

Re: לא פרזים ולא מוקפות

הודעהעל ידי יואש » ד' מרץ 11, 2020 6:29 pm

עי' ירושלמי מגילה פרק ב. הלכה ג.

עושה חדשות
הודעות: 9547
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: לא פרזים ולא מוקפות

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' מרץ 11, 2020 11:06 pm

תודה לכולם.

קצת נפק"מ... דנתי במקו"א האם שייך ביטול ברוב על פרזים ומוקפים,
ולפ"מ שיסדו האחרו' דביטול ברוב אינו 'מחדש' דינים על המיעוט -
אז יש מקום לומר שהמוקף יכול להתבטל ברוב פרזים להסיר ממנו דין מוקף,
אבל הפרוז אינו יכול להתבטל במוקפים לחדש עליו דינים.
אבל זה תליא בהנ"ל, דשמא אף לקבל דין פרזים זה כמו חידוש דין. ודו"ק.


חזור אל “פורים וארבע פרשיות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 6 אורחים