'נלחמו בני עמלק עם בניו חמשה פעמים'

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
חכם באשי
הודעות: 9986
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

'נלחמו בני עמלק עם בניו חמשה פעמים'

הודעהעל ידי חכם באשי » ה' פברואר 02, 2012 5:51 pm

כתב ר' זכריה בר' שלמה הרופא, בספרו מדרש החפץ, עמ' ריא:
'ואשלחה להגיד לאדוני' (בראשית לב ו)... שמונה פעמים קראו [יעקב לעשו] 'אדוני', כנגדן מלכו באדום שמונה מלכים קודם לישראל. ובשביל שאמר 'עבדך' חמש פעמים, נלחמו בני עמלק עם בניו חמשה פעמים

החלק הראשון של המאמר מצוי במקורות מדרשיים קדומים (עי' בר"ר, עה יא ועוד), אך החלק השני אינו מצוי בשום מקום מדרשי קדום.
כיצד הגיע רז"ה הרופא למקבילה דרשנית זו?
ראיתי השערה מעניינת, ואשמח לשמוע דעת החברים:
עמלק.png
עמלק.png (55.91 KiB) נצפה 1818 פעמים

בגולה
הודעות: 793
הצטרף: ב' אוגוסט 16, 2010 7:28 pm

Re: 'נלחמו בני עמלק עם בניו חמשה פעמים'

הודעהעל ידי בגולה » ה' פברואר 02, 2012 5:55 pm

השערה מעניינת, אבל גם מסתברת !

הבונה
הודעות: 1131
הצטרף: ד' מרץ 09, 2011 6:05 pm

Re: 'נלחמו בני עמלק עם בניו חמשה פעמים'

הודעהעל ידי הבונה » ה' פברואר 02, 2012 6:19 pm

בכמה ספרים באמת שאלו מדוע נענש רק על שאמר אדוני ולא על מה שאמר עבדך, יש שתירצו ויש שלא, עכ"פ באמרי שפר עה"ת (חאלוואה) איתא שלכן נענש שבניו אמרו ה"פ ליוסף עבדך אבינו.
(ועל זה ידוע מפרדר"א שנענש יוסף שנתקצרו ימיו בי' שנים, ותמוה שרק ה' פעמים אמרו ויישב הזית רענן בילקוט כי בכל פעם שאמרו הם אמר גם המליץ, ובהקדמת יש סדר למשנה תי' כן בשם אחותו הרבנית, וכרגיל אחר כך מביאים זאת בשם רבניות אחרות.)

הבונה
הודעות: 1131
הצטרף: ד' מרץ 09, 2011 6:05 pm

Re: 'נלחמו בני עמלק עם בניו חמשה פעמים'

הודעהעל ידי הבונה » ה' פברואר 02, 2012 6:29 pm

אמנם עצם הענין שחמש פעמים בא עמלק לפגוע בישראל מובא, אך לאו דוקא עמלק אלא אדום הכולל את עמלק:

ואחשבה כי הנה ה' פעמים מצינו שליחות ידי אדום על ישראל, א. בבא עמלק ברפידים ויזנב כל הנחשלים חוץ לענני כבוד. ב. בסילוק אהרן שנאמר וישמע הכנעני כו' יושב הנגב כמו שאמרו ז"ל (במדבר רבה יט יא) עמלק יושב בארץ הנגב שבאו בדמות כנעניים וישבו מישראל שבי. ג. בימי אחשורוש שבקש המן שבא מעמלק להשמיד כו'. ד. בחורבן בית שני. ה. בכרך ביתר אדריינוס קיסר. (אלשיך בראשית לב טו)

לייטנר
הודעות: 4589
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: 'נלחמו בני עמלק עם בניו חמשה פעמים'

הודעהעל ידי לייטנר » ה' פברואר 02, 2012 6:41 pm

קיימות חמש פעמים שעמלק פוגע בעם ישראל:
א. ברפידים ב. בחטא המעפילים ג. בהצטרפו למואב (שופטים ג) ד. בהצטרפו למדין (שופטים ו) ד. בהריגת שאול מלך ישראל (שמואל ב א).

על פחדנותו של עמלק ("ויזנב את כל הנחשלים") והצטרפותו תמיד לעם אחר ברצותו לפגוע בעם ישראל, כתבתי אי פעם בעבר:

על קושי בשמות יז יג כבר עמדו ראב"ע (הפירוש הארוך שמות יז יד וכן רמז לזאת בפסוק ח) וספורנו (שם פסוק יג). אם נאמר שהעם הנוסף על עמלק במלחמתו נגד ישראל היה מדין (כמו שעמלק הצטרף למלחמת מדין בישראל), יובנו יותר דברי חז"ל: "וישמע יתרו כהן מדין... את כל אשר אלהים למשה ולישראל עמו (שם יח א) – מה שמועה שמע ובא? רבי יהושע אומר: מלחמת עמלק" (זבחים קטז ע"א), "ויחד יתרו (שם פסוק ט) – שמואל אמר: שנעשה בשרו חידודין חידודין. אמר רב: היינו דאמרי אינשי: 'גיורא עד עשרה דרי, לא תבזי ארמאה קמיה' (שעדיין הוא קשור עם אומתו הקודמת)" (סנהדרין צד ע"א).
עמלק גם הצטרף לעמון ומואב בהנהגתו של עגלון (ג יג). גם בבמדבר יד כה, מג-מה מובן כי עמלק אינו נלחם לבד, אלא בצמוד לעם נוסף (במקרה זה – הכנעני). השווה גם שם כא א-ג, בדברי מדרש תנחומא פרשת חקת יח ובדברי החזקוני (שם): "יש מפרשים שפסוק זה מן הפסוקים חסרי תיבה, וכן הפירוש: 'וישמע הכנעני מלך ערד "ועמלק" יושב בארץ הנגב וגו', ומצינו במקום אחר ששניהם בשכונה אחת ובהסכמה אחת...".

מציאות
הודעות: 23
הצטרף: ב' ינואר 02, 2012 4:57 pm

Re: 'נלחמו בני עמלק עם בניו חמשה פעמים'

הודעהעל ידי מציאות » ש' פברואר 04, 2012 11:34 pm

א. עצם המנין של חמשה פעמים שנלחם עמלק בישראל מבואר במאירי מגילה כא, א:
חמשה לשונות אלו האמורים בברכה וכו', ויש מי שאומר שהם כנגד חמשה פעמים שמצינו את עמלק נמסר בידינו, אחת בימי יהושע בפרשת ויחלוש יהושע, שניה בפרשת אם נתון תתן את העם הזה בידי, ופרשו בהגדה שעמלקים היו, ואחת בימי שאול בפרשת פקדתי, ואחת בימי דוד בפרשת ויהי אחרי מות שאול ודוד שב מהכות את העמלקי, ואחת בימי מרדכי. ויש שמוציא את השניה של מלך ערד ומכניס תחתיה את שבימי גדעון.
הרב הרשלר בהערות שם מציין שכיוצ"ב מבואר במכתם, ארחות חיים, כלבו, אבודרהם ואשכול.
ב. מאימתי משערים 'השערות' לצורך המצאת 'טעות', יש איזה קושי בדברי הרז"ה מלבד שמקורו אינו ידוע? שמא היה בידו מקור שאינו מצוי לפנינו ושמא לא, אבל ודאי שא"א לאשוויי להרז"ה כטועה כל עוד שהטעות אינה מוכרחת. או שמא הסיק הכותב ממאמרו של ר"ש ליברמן שכל מדרשי תימן מוטעים, ולנו רק נותר לשער השערות איך השתלשלה כל טעות...

חכם באשי
הודעות: 9986
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: 'נלחמו בני עמלק עם בניו חמשה פעמים'

הודעהעל ידי חכם באשי » א' פברואר 05, 2012 12:20 am

על מקורות נוספים, קדומים יותר, בענין חמש הפעמים שנלחמו ישראל בעמלק, עי' מאמרו של סטל 'הלשונות שבברכת 'הרב את רבנו' כנגד מי?, סגולה, ספר ראשון.

מציאות
הודעות: 23
הצטרף: ב' ינואר 02, 2012 4:57 pm

Re: 'נלחמו בני עמלק עם בניו חמשה פעמים'

הודעהעל ידי מציאות » א' פברואר 05, 2012 8:37 am

מציאות כתב:ב. מאימתי משערים 'השערות' לצורך המצאת 'טעות', יש איזה קושי בדברי הרז"ה מלבד שמקורו אינו ידוע? שמא היה בידו מקור שאינו מצוי לפנינו ושמא לא, אבל ודאי שא"א לאשוויי להרז"ה כטועה כל עוד שהטעות אינה מוכרחת. או שמא הסיק הכותב ממאמרו של ר"ש ליברמן שכל מדרשי תימן מוטעים, ולנו רק נותר לשער השערות איך השתלשלה כל טעות...


אין תגובה???

נויירא
הודעות: 346
הצטרף: ד' מאי 05, 2010 8:21 am

Re: 'נלחמו בני עמלק עם בניו חמשה פעמים'

הודעהעל ידי נויירא » א' פברואר 05, 2012 3:37 pm

נראה לי שדובר בעניין בספר ה'סגולה' לר' סטל
חכם באשי, תוכל לבדוק שם הרי לפי מה שהבנתי באשכול על הספר אתה מכיר את המחבר

חיים
הודעות: 1224
הצטרף: ש' מאי 08, 2010 10:58 pm

Re: 'נלחמו בני עמלק עם בניו חמשה פעמים'

הודעהעל ידי חיים » א' פברואר 05, 2012 6:00 pm

נויירא כתב:נראה לי שדובר בעניין בספר ה'סגולה' לר' סטל
חכם באשי, תוכל לבדוק שם הרי לפי מה שהבנתי באשכול על הספר אתה מכיר את המחבר

חכם באשי כתב:על מקורות נוספים, קדומים יותר, בענין חמש הפעמים שנלחמו ישראל בעמלק, עי' מאמרו של סטל 'הלשונות שבברכת 'הרב את רבנו' כנגד מי?, סגולה, ספר ראשון.


חזור אל “פורים וארבע פרשיות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 4 אורחים