מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

יש מי שמקשר את קדושת ערי חומה המוקפות לטעם הקריאה בט"ו ?

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
היא שיחתי
הודעות: 3398
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

יש מי שמקשר את קדושת ערי חומה המוקפות לטעם הקריאה בט"ו ?

הודעהעל ידי היא שיחתי » ג' פברואר 28, 2012 6:48 pm

ידוע שערי חומה המוקפות מימות יהושע קדושות טפי
ובגמ' סוף ערכין משמע דמהאי טעמא דינן שונה ויש דיני מכירת בתי ערי חומה

ועתה אבוא בשאלתי ואל עמי בבקשתי
הידוע אי מי הכותב שזהו טעם הקריאה בט"ו בפורים?

וידעתי בני ידעתי כי אף בחו"ל קוראים בט"ו במוקף מימות יהושע, אך מ"מ עומד אני בשאלתי.

אברהם
הודעות: 1298
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 3:12 pm

Re: יש מי שמקשר את קדושת ערי חומה המוקפות לטעם הקריאה בט"ו ?

הודעהעל ידי אברהם » ג' פברואר 28, 2012 9:11 pm

ראה תוס' מגילה ג,ב ד"ה והתניא שסובר דלמ"ד דקדושה ראשונה לא קדשה לעת"ל כרך שחרבו חומותיו אינו נחשב לעיר מוקפת חומה לענין מגילה. (וזהו כשיטתו בכל הסוגיא שם שדין כרכין דמגילה מיתלי תלי בדין בתי ערי חומה יעו"ש).
וכבר האיר בהגהות תפארת למשה (בסוף הגמ') שם דהא אפילו בחו"ל כרכין המוקפין קוראין בט"ו, עיי"ש מה שתירץ.
ומסתמא מדברים מזה עוד מפרשים שם
ועכ"פ שם הוא מקור הדבר.

יצויין שכל דין ירושלים בזה"ז תלי בנידון זה, שהרי ירושלים שהיתה בימי יהושע, כלו' עיר יבוס, הלא היא מה שנקרא היום עיר דוד, והיא לא נתקדשה בקדושה שניה לכאו', [ולכן אין בה דין ירושלים לאכילת קדשים ומעש"ש], וא"כ למ"ד קדושה ראשונה לא קדשה לעת"ל יש לנהוג בה פורים בי"ד.

וכל זה מקופיא, בלי שעיינתי בסוגיות, ויתכן שיש כאן שגיאה.

בברכה המשולשת
הודעות: 10900
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: יש מי שמקשר את קדושת ערי חומה המוקפות לטעם הקריאה בט"ו ?

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' פברואר 28, 2012 10:12 pm

למה לא נתקדשה בקדושה שניה?

אברהם
הודעות: 1298
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 3:12 pm

Re: יש מי שמקשר את קדושת ערי חומה המוקפות לטעם הקריאה בט"ו ?

הודעהעל ידי אברהם » ג' פברואר 28, 2012 10:39 pm

כי היא היתה חרבה אז, ולא נבנתה מחדש בעליית עזרא.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11854
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: יש מי שמקשר את קדושת ערי חומה המוקפות לטעם הקריאה בט"ו ?

הודעהעל ידי איש_ספר » ד' פברואר 29, 2012 12:26 am

למען ירושלים לא אשקוט....

לדעת הרמב"ם ורוב הראשונים (חוץ מהראב"ד) קדושת ירושלים והמקדש לא פקעה מעולם, ולא היו צריכים כלל לקדושה שניה. ולכן אין פודים מע"ש בירושלים.
ואכילת מע"ש (וקדשים) תלויה במזבח קיים ולכן אף שירושלים בקדושתה אי אפשר לאכול.

אליהוא
הודעות: 1057
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 5:18 pm

Re: יש מי שמקשר את קדושת ערי חומה המוקפות לטעם הקריאה בט"ו ?

הודעהעל ידי אליהוא » ד' פברואר 29, 2012 4:07 am

לבד דברי א"ס הברורים, [ר"מ בה"ב ו' ט"ז]
מנין לך שלא היה ישוב שם בבית שני.
ישנה כתובת ידועה על בית כנסת שהיה שם אך זה קשור לאשכול של ח"ב על ביה"כ חוץ לעיר.
לעצם הנידון עי' ביאור הגר"א תרפ"ח סק"ב שמבואר דמדמה אהדדי.

אברהם
הודעות: 1298
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 3:12 pm

Re: יש מי שמקשר את קדושת ערי חומה המוקפות לטעם הקריאה בט"ו ?

הודעהעל ידי אברהם » ד' פברואר 29, 2012 9:42 pm

רבינו אי"ס ואליהו

יישר כח ששיברתם
באמת יצאו דברי מגומגמים והעידו על בורותי כי רבה.

אבל בעיקר דברי אי"ס שטען שהרי כתב הרמב"ם שקדושת ירושלים והמקדש לא פקעה, נראה דאין זה עניין לתורת עיר מוקפת חומה לעניין מגילה לדעת התוס', שהרי אף שקדושת ירושלים לא פקעה מ"מ קדושת א"י פקעה אף בירושלים, ולכן לא חייבים בה בתרומות ומעשר.
והרי הנידון של קדושת ערי החומה אינו שייך לקדושת ירושלים המסויימת כמובן, אלא הוא דין כללי בכל ערי ארץ ישראל, ובזה קאמרינן דכל שנחרב קודם עליית עזרא לא נתקדש שוב ואינו חשיב בן כרך לפורים.

אכן מה שתפס עלי אליהוא
לא אדע מה להשיב לו
דבודאי גרו בימות בית שני בעיר התחתונה (מחוץ לחומה הדרומית של ימינו), אבל היה מונח בזכרוני שזה היה בחלק העליון של העיר התחתונה, שהוסיף שלמה על ירושלים, מה שנקרא בימינו גבעת העופל וכן בהר ציון שהוסיף דוד כמדומה, אבל לא בעיר דוד עצמה, שהיא היא יבוס שמימות יהושע בן נון, שהיא נשארה חרבה בזמן הבית השני.
אבל ניסיתי להזכר ממי שמעתי דבר זה, ולא עלתה בידי,
ומכיון שאין כלי זייני (אוצר המנוצר) עלי
נאלצתי להעזר במנועי החיפוש הכלליים
ולא מצאתי שום איזכור לקביעה זו שכתבתי.
[אני זוכר שמישהו אמר לי שהמשמעות ההלכתית היחידה שנותרה היום לעיר דוד היא בזה שהיא הקובעת לענין מגילה בט"ו מכיון שהיא לא נתקדשה שנית (והיינו כמובן כדעת הראב"ד שהזכיר אי"ס). אבל לפי איך שאני מכיר את עצמי זה יכול להיות בהחלט איזה הגיג של מדריך הטיולים בעיר דוד...].
בקיצור, כנראה שהכל המצאת זכרוני הכוזב
אבל בכל זאת אמתין לאוצר המחודש והמעודכן שאקבל בעז"ה בקרוב
ואנסה למצוא מזור למכתי.

י. בנימין
הודעות: 234
הצטרף: ד' יוני 16, 2010 1:40 pm

Re: יש מי שמקשר את קדושת ערי חומה המוקפות לטעם הקריאה בט"ו ?

הודעהעל ידי י. בנימין » ד' פברואר 29, 2012 9:57 pm

ראה שפת אמת על התורה (פורים תרל"ה) שמקשר דין קריאת המגילה במוקפין לקדושתה, ז"ל:
'מוקפין נראה שחשובין יותר. כי עיר המוקפת חומה בעת מלחמת יהושע הי' תחת קליפה יתירה ממלכי כנען. וזה סימן שיש בה קדושה יתירה. לכן כשנכבשה הארץ הי' בעיר המוקפת חומה קדושה יתירה. כדאיתא עשר קדושות הן. ולכן כיון שניצולו היהודים המוקפין ולא נתעורר קליפת העיר ע"י המן וסייעתו הוא שמחה יתירה'.

אלי_ש
הודעות: 980
הצטרף: ב' אוקטובר 24, 2011 12:07 pm
יצירת קשר:

Re: יש מי שמקשר את קדושת ערי חומה המוקפות לטעם הקריאה בט"ו ?

הודעהעל ידי אלי_ש » ד' פברואר 29, 2012 11:29 pm

היא שיחתי כתב:ידוע שערי חומה המוקפות מימות יהושע קדושות טפי
ובגמ' סוף ערכין משמע דמהאי טעמא דינן שונה ויש דיני מכירת בתי ערי חומה

ועתה אבוא בשאלתי ואל עמי בבקשתי
הידוע אי מי הכותב שזהו טעם הקריאה בט"ו בפורים?

וידעתי בני ידעתי כי אף בחו"ל קוראים בט"ו במוקף מימות יהושע, אך מ"מ עומד אני בשאלתי.


עיין בספר "זכרון בספר" עמ"ס מגילה [לר"ש קוידר - נמצא באוצר].

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11854
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: יש מי שמקשר את קדושת ערי חומה המוקפות לטעם הקריאה בט"ו ?

הודעהעל ידי איש_ספר » ב' מרץ 05, 2012 10:18 am

אברהם כתב:אבל בעיקר דברי אי"ס שטען שהרי כתב הרמב"ם שקדושת ירושלים והמקדש לא פקעה, נראה דאין זה עניין לתורת עיר מוקפת חומה לעניין מגילה לדעת התוס', שהרי אף שקדושת ירושלים לא פקעה מ"מ קדושת א"י פקעה אף בירושלים, ולכן לא חייבים בה בתרומות ומעשר.
והרי הנידון של קדושת ערי החומה אינו שייך לקדושת ירושלים המסויימת כמובן, אלא הוא דין כללי בכל ערי ארץ ישראל, ובזה קאמרינן דכל שנחרב קודם עליית עזרא לא נתקדש שוב ואינו חשיב בן כרך לפורים.
עתה ראיתי את הדברים, אבל כמונח בזכרוני הנוסח בראשונים שלענין ירושלים לא בטלה קדושה ראשונה, (אולי כי אי אפשר לקדושת ירושלים בלא קדושת אר"י)

אברהם
הודעות: 1298
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 3:12 pm

Re: יש מי שמקשר את קדושת ערי חומה המוקפות לטעם הקריאה בט"ו ?

הודעהעל ידי אברהם » ב' מרץ 05, 2012 7:15 pm

כוונתך שמה שגדל בירושלים חייב בתרומות ומעשרות אף בזמן שבשאר א"י תו"מ דרבנן?

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11854
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: יש מי שמקשר את קדושת ערי חומה המוקפות לטעם הקריאה בט"ו ?

הודעהעל ידי איש_ספר » ב' מרץ 05, 2012 8:59 pm

מעשרות בלא"ה דרבנן לפי שאין רוב יושביה עליה, כדברי הרמב"ם וכמובא בשו"ע.

כהן
הודעות: 534
הצטרף: ד' ספטמבר 21, 2011 8:35 pm

Re: יש מי שמקשר את קדושת ערי חומה המוקפות לטעם הקריאה בט"ו ?

הודעהעל ידי כהן » ג' מרץ 06, 2012 12:23 am

הגרצפ"פ אכן יצא לחדש דבירושלים להרא' דהטעם דבזה"ז תרומ"ע דרבנן משום דבטלה קדושת הארץ דירושלים שאני וכבר נתוכחו עמו דהם תרי קדושות שאינם שייכות זל"ז

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11854
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: יש מי שמקשר את קדושת ערי חומה המוקפות לטעם הקריאה בט"ו ?

הודעהעל ידי איש_ספר » ג' מרץ 06, 2012 12:26 am

בכרם ציון? כנראה שמשם זכרתי את זה, נ"ל שגם בהר הקודש של הגאון הירושלמי שפירא (שכחתי שמו, ששחל"ח לפני איזה זמן, מדבר ע"ז) אבל כאמור בלא"ה אין בזה כ"כ נפק"מ שהרי קי"ל כהרמב"ם דגם לתרומ"ע בעינן רוב יושביה עליה

נוטר הכרמים
הודעות: 6126
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: יש מי שמקשר את קדושת ערי חומה המוקפות לטעם הקריאה בט"ו ?

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ג' מרץ 06, 2012 8:26 pm

איש_ספר כתב:בכרם ציון? כנראה שמשם זכרתי את זה, נ"ל שגם בהר הקודש של הגאון הירושלמי שפירא (שכחתי שמו, ששחל"ח לפני איזה זמן, מדבר ע"ז) אבל כאמור בלא"ה אין בזה כ"כ נפק"מ שהרי קי"ל כהרמב"ם דגם לתרומ"ע בעינן רוב יושביה עליה


הג"ר משה נחום זצ"ל, חיבר בנוסף גם ספר משנת כסף על שמיטת כספים.

היא שיחתי
הודעות: 3398
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

Re: יש מי שמקשר את קדושת ערי חומה המוקפות לטעם הקריאה בט"ו ?

הודעהעל ידי היא שיחתי » ב' מרץ 10, 2014 12:43 am

איני מונח בעניין כלל
אבל יש להסתפק לפי שיטת התוס' דקריאת כרכין תליא בקדושת הארץ
האם מהניא היתר מכירה למ"ד יש קניין להפקיע
לגרום שיקרא בי"ד...


חזור אל “פורים וארבע פרשיות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 24 אורחים