אפה מצה לשם אכילת מצה כל שבעה

הלכות חג בחג, חקרי מנהג, מאמרים לעיון והורדה
רון
הודעות: 698
הצטרף: ב' מרץ 21, 2016 9:02 am

אפה מצה לשם אכילת מצה כל שבעה

הודעהעל ידי רון » ג' אפריל 16, 2019 1:44 am

מספקא לי מ ההדין אם אפה עשה מצה לשם אכילת מצה כל שבעה, האם חשיבא לשמה, או דבעינן לשם מצת מצוה דמקיים ביה בערב תאכלו מצות.
והנה לפי השיטה המיוחסת לגר"א דכל שבעה איכא מצוה קיומית, הלא מסתבר דיצא אף שבזה יש לפלפל אם המצוה הקיומית היא אותה מצוה דלילה ראשון אלא שאינה חיובית או דהוא מצוה אחרת ויל"פ.
אך להני שיטות דאין מצוה כל שבעה, בזה לכאורה מסתבר טפי דלא מהני וצ"ע בספרים

עושה חדשות
הודעות: 7402
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: אפה מצה לשם אכילת מצה כל שבעה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ג' אפריל 16, 2019 2:07 am

שולחן ערוך הרב אורח חיים סימן תנג סעיף יד -
אין אדם יוצא ידי חובתו אלא במצה ששמרה ישראל מחימוץ לשם הפסח שנאמר ושמרתם את המצות שישמרנה ישראל לשם מצות מצה ויש אומרים לשם מצות בערב תאכלו מצות ויש אומרים לשם מצות שבעת ימים תאכלו מצות דהיינו שאם שמרה לשם מצה שיאכלנה בז' ימי הפסח יוצא בה וכן עיקר.

רון
הודעות: 698
הצטרף: ב' מרץ 21, 2016 9:02 am

Re: אפה מצה לשם אכילת מצה כל שבעה

הודעהעל ידי רון » ג' אפריל 16, 2019 2:22 am

עושה חדשות כתב:שולחן ערוך הרב אורח חיים סימן תנג סעיף יד -
אין אדם יוצא ידי חובתו אלא במצה ששמרה ישראל מחימוץ לשם הפסח שנאמר ושמרתם את המצות שישמרנה ישראל לשם מצות מצה ויש אומרים לשם מצות בערב תאכלו מצות ויש אומרים לשם מצות שבעת ימים תאכלו מצות דהיינו שאם שמרה לשם מצה שיאכלנה בז' ימי הפסח יוצא בה וכן עיקר.

יישר כח גדול,
האם יש כאן ראיה שהשו"ע הרב סובר כהגר"א? או שמא נימא דסגי במה שכיון למאמר הכתוב?

סגי נהור
הודעות: 3101
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: אפה מצה לשם אכילת מצה כל שבעה

הודעהעל ידי סגי נהור » ג' אפריל 16, 2019 4:35 am

רון כתב:
עושה חדשות כתב:שולחן ערוך הרב אורח חיים סימן תנג סעיף יד -
אין אדם יוצא ידי חובתו אלא במצה ששמרה ישראל מחימוץ לשם הפסח שנאמר ושמרתם את המצות שישמרנה ישראל לשם מצות מצה ויש אומרים לשם מצות בערב תאכלו מצות ויש אומרים לשם מצות שבעת ימים תאכלו מצות דהיינו שאם שמרה לשם מצה שיאכלנה בז' ימי הפסח יוצא בה וכן עיקר.

יישר כח גדול,
האם יש כאן ראיה שהשו"ע הרב סובר כהגר"א? או שמא נימא דסגי במה שכיון למאמר הכתוב?

אגרות קודש חי"ט אגרת ז'רמ:
במש"כ בהכרעת אדמו"ר הזקן בשולחנו או"ח סתנ"ג סי"ד דסגי שימור לשם שבעת ימים תאכל מצות ולאו דוקא לבערב תאכלו מצות - דלדעה זו יש מצוה כל ז' באכילת מצה (וכ"כ גם בתורה שלימה במילואים לכרך יא בפי' הש"ס פסחים מ, א), ע"כ אאפ"ל כן, כי דעת אדה"ז בזה (שם סו"ס תעה) כהרמב"ם דאין מצוה כלל כ"א בליל הא', וכ"מ גם מסתימת ל' הרא"ש, טושו"ע, אף שהם הם בעלי דעה הב' בסתנ"ג סי"ד, כמצויין שם במ"מ. וכ"מ גם ברמב"ם הל' חו"מ פ"ה ה"ט (עיי"ש במ"מ ובצפע"נ להראגצובי).
באם בכלל בהנ"ל ישנו הגדר דלשמה והדעות באכילת מצה כל ז' - האריך בזה בתו"ש שם. ואכ"מ.

רון
הודעות: 698
הצטרף: ב' מרץ 21, 2016 9:02 am

Re: אפה מצה לשם אכילת מצה כל שבעה

הודעהעל ידי רון » ג' אפריל 16, 2019 2:17 pm

סגי נהור כתב:
רון כתב:
עושה חדשות כתב:שולחן ערוך הרב אורח חיים סימן תנג סעיף יד -
אין אדם יוצא ידי חובתו אלא במצה ששמרה ישראל מחימוץ לשם הפסח שנאמר ושמרתם את המצות שישמרנה ישראל לשם מצות מצה ויש אומרים לשם מצות בערב תאכלו מצות ויש אומרים לשם מצות שבעת ימים תאכלו מצות דהיינו שאם שמרה לשם מצה שיאכלנה בז' ימי הפסח יוצא בה וכן עיקר.

יישר כח גדול,
האם יש כאן ראיה שהשו"ע הרב סובר כהגר"א? או שמא נימא דסגי במה שכיון למאמר הכתוב?

אגרות קודש חי"ט אגרת ז'רמ:
במש"כ בהכרעת אדמו"ר הזקן בשולחנו או"ח סתנ"ג סי"ד דסגי שימור לשם שבעת ימים תאכל מצות ולאו דוקא לבערב תאכלו מצות - דלדעה זו יש מצוה כל ז' באכילת מצה (וכ"כ גם בתורה שלימה במילואים לכרך יא בפי' הש"ס פסחים מ, א), ע"כ אאפ"ל כן, כי דעת אדה"ז בזה (שם סו"ס תעה) כהרמב"ם דאין מצוה כלל כ"א בליל הא', וכ"מ גם מסתימת ל' הרא"ש, טושו"ע, אף שהם הם בעלי דעה הב' בסתנ"ג סי"ד, כמצויין שם במ"מ. וכ"מ גם ברמב"ם הל' חו"מ פ"ה ה"ט (עיי"ש במ"מ ובצפע"נ להראגצובי).
באם בכלל בהנ"ל ישנו הגדר דלשמה והדעות באכילת מצה כל ז' - האריך בזה בתו"ש שם. ואכ"מ.


לכאורה ממנהג העולם יש להביא ראיה,
שהרי בשלמא מי שאוכל מצות יד רק בליל ראשון, אז בודאי שעשיית המצות דידיה היא בשביל לילה ראשון,
אבל לפי החסידים שכל שבעת הימים אוכלים רק מצות יד הרי שנאפו המצות לכל שבעה, ואיך אפשר להשתמש בהם לילה ראשון? וע"כ דאין זה חיסרון וכשיטת הגר"ז.
ואולי זה באמת עוד סיבה למה עושים מצות בערב פסח שיהיו מיוחדות לליל הסדר, לחשוש לשיטות שלא מועיל אם אפה לשאר הימים

עזריאל ברגר
הודעות: 4672
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: אפה מצה לשם אכילת מצה כל שבעה

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' אפריל 16, 2019 2:52 pm

רון כתב:לכאורה ממנהג העולם יש להביא ראיה,
שהרי בשלמא מי שאוכל מצות יד רק בליל ראשון, אז בודאי שעשיית המצות דידיה היא בשביל לילה ראשון,
אבל לפי החסידים שכל שבעת הימים אוכלים רק מצות יד הרי שנאפו המצות לכל שבעה, ואיך אפשר להשתמש בהם לילה ראשון? וע"כ דאין זה חיסרון וכשיטת הגר"ז.
ואולי זה באמת עוד סיבה למה עושים מצות בערב פסח שיהיו מיוחדות לליל הסדר, לחשוש לשיטות שלא מועיל אם אפה לשאר הימים

אינה ראיה כלל.
אופים "לשם מצת מצווה", ויודעים שזה יהיה גם לשאר הימים.

רון
הודעות: 698
הצטרף: ב' מרץ 21, 2016 9:02 am

Re: אפה מצה לשם אכילת מצה כל שבעה

הודעהעל ידי רון » ג' אפריל 16, 2019 5:11 pm

עזריאל ברגר כתב:
רון כתב:לכאורה ממנהג העולם יש להביא ראיה,
שהרי בשלמא מי שאוכל מצות יד רק בליל ראשון, אז בודאי שעשיית המצות דידיה היא בשביל לילה ראשון,
אבל לפי החסידים שכל שבעת הימים אוכלים רק מצות יד הרי שנאפו המצות לכל שבעה, ואיך אפשר להשתמש בהם לילה ראשון? וע"כ דאין זה חיסרון וכשיטת הגר"ז.
ואולי זה באמת עוד סיבה למה עושים מצות בערב פסח שיהיו מיוחדות לליל הסדר, לחשוש לשיטות שלא מועיל אם אפה לשאר הימים

אינה ראיה כלל.
אופים "לשם מצת מצווה", ויודעים שזה יהיה גם לשאר הימים.

אבל יודעים שרק חלק אחד חלקי שבע יהיה בשביל לילה ראשון, וכי צריך להגיע לדין ברירה?

עזריאל ברגר
הודעות: 4672
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: אפה מצה לשם אכילת מצה כל שבעה

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ד' אפריל 17, 2019 11:28 am

רון כתב:
עזריאל ברגר כתב:
רון כתב:לכאורה ממנהג העולם יש להביא ראיה,
שהרי בשלמא מי שאוכל מצות יד רק בליל ראשון, אז בודאי שעשיית המצות דידיה היא בשביל לילה ראשון,
אבל לפי החסידים שכל שבעת הימים אוכלים רק מצות יד הרי שנאפו המצות לכל שבעה, ואיך אפשר להשתמש בהם לילה ראשון? וע"כ דאין זה חיסרון וכשיטת הגר"ז.
ואולי זה באמת עוד סיבה למה עושים מצות בערב פסח שיהיו מיוחדות לליל הסדר, לחשוש לשיטות שלא מועיל אם אפה לשאר הימים

אינה ראיה כלל.
אופים "לשם מצת מצווה", ויודעים שזה יהיה גם לשאר הימים.

אבל יודעים שרק חלק אחד חלקי שבע יהיה בשביל לילה ראשון, וכי צריך להגיע לדין ברירה?

לא גרע מחלות תודה ורקיקי נזיר.

אליהו בן עמרם
הודעות: 876
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: אפה מצה לשם אכילת מצה כל שבעה

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ד' אפריל 17, 2019 7:21 pm

רון כתב:
עזריאל ברגר כתב:
רון כתב:לכאורה ממנהג העולם יש להביא ראיה,
שהרי בשלמא מי שאוכל מצות יד רק בליל ראשון, אז בודאי שעשיית המצות דידיה היא בשביל לילה ראשון,
אבל לפי החסידים שכל שבעת הימים אוכלים רק מצות יד הרי שנאפו המצות לכל שבעה, ואיך אפשר להשתמש בהם לילה ראשון? וע"כ דאין זה חיסרון וכשיטת הגר"ז.
ואולי זה באמת עוד סיבה למה עושים מצות בערב פסח שיהיו מיוחדות לליל הסדר, לחשוש לשיטות שלא מועיל אם אפה לשאר הימים

אינה ראיה כלל.
אופים "לשם מצת מצווה", ויודעים שזה יהיה גם לשאר הימים.

אבל יודעים שרק חלק אחד חלקי שבע יהיה בשביל לילה ראשון, וכי צריך להגיע לדין ברירה?


יעוין רש"י בפסחים ל"ח:, וז"ל בד"ה שאינה נאכלת לשבעה, בקיצור:
"...ואית ליה לרב יוסף הא דרשה (דרבא) דבעינן שימור לשם מצוה ואההוא קרא סמיך, ובהא פליג, דאי נמי איכוין לה נמי לשימור מצת מצוה למיפק בה משום תודה ומשום מצה, לא נפיק, דבעינן שימור לשום מצה כל שבעה." עכ"ל
משמע לכאורה (גם מדבריו אלו), שהמכוין גם לשם מצת מצוה וגם לשם דבר אחר, לא גרע (לדברי רבה שם בסוגיא)


חזור אל “פסח”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אור מופלא 2, האמת והשלום, צורב מתחיל ו־ 11 אורחים