מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

לצאת ידי חובת סיפור יציאת מצרים בהלכות פסח

הלכות חג בחג, חקרי מנהג, מאמרים לעיון והורדה
בני ברקי
הודעות: 464
הצטרף: ש' מאי 11, 2013 11:21 pm

לצאת ידי חובת סיפור יציאת מצרים בהלכות פסח

הודעהעל ידי בני ברקי » ד' אפריל 09, 2014 12:44 am

מה הסברא שיוכלו לצאת יד"ח סיפור יציאת מצרים בהלכות פסח(כמבואר בתוספתא)?
הרי לצאת יד"ח בסיפור קרי"ס מבואר שזה מחלוקת באחרונים
אז לצאת יד"ח סיפור יציאת מצרים ע"י שטיקל תורה בט' צבורין ושמעתתא דרוב?
האם משהו מדבר בענין זה (גם בחלק הרעיוני שבו)

לומד_בישיבה
הודעות: 1763
הצטרף: ד' נובמבר 06, 2013 7:20 am

Re: לצאת ידי חובת סיפור יציאת מצרים בהלכות פסח

הודעהעל ידי לומד_בישיבה » ד' אפריל 09, 2014 12:53 am

בתוספתא דפסחים פ"י ה"ח איתא חייב אדם לעסוק בהלכות פסח כל הלילה אפי' בינו לבין בנו וכו' מעשה ברבנן גמליאל וזקנים שהיו מסובין בבית ביתוס בן זונין בלוד והיו עסוקין בהלכות פסח כל הלילה עד קרות הגבר.
וצ"ע מה שייטיה דהלכות הפסח לסיפור יציאת מצרים, ומוכרח מדברי התוספתא דלא רק בסיפור הנס דיצ"מ מתקיים הסיפור דיצ"מ, אלא גם בלימוד ההלכות, וע"כ הוא חייב לעסוק בהל' הפסח כל הלילה, (ועי' ג"כ בטור סי' תפ"א שהביא כן בשם ר' יונה יע"ש).
ובזה יש לבאר מה דאיתא בהגדש"פ חכם הוא הוא אומר מה העדות והחוקים והמשפטים אשר צוה ה' אתכם, ואף אתה אמור לו כהלכות הפסח אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. וצ"ע דהא איירי בסיפור יצי"מ ומה זה שאומר "ואף אתה אמור לו כהלכות הפסח" דמאי שייטיה דהל' פסח לסיפור יצי"מ, ולהנ"ל מבואר היטב דלא רק ביפור הנס דיצ"מ מתקיימת המצוה דסיפור יצי"מ, אלא גם בלימוד הלכות פסח מתקיים המצוה דסיפור יצ"מ, א"ש זה שמשיב לו כך.
ויסוד לדברים אלו הוא ממה דאיתא בספרא בחוקותי פרשתא א' ה"ג וכן הוא אומר זכור את אשר עשה לך עמלק, יכול בלבך כשהוא אומר לא תשכח הרי שכחת הלב אמור הא מה אני מקיים זכור, שתהיה שונה בפיך. וכתב הראב"ד בפירושו זכרון עמלק שתהא שונה בפיך הלכות מגילה עכת"ד, הרי מבואר דבלימוד ההלכות מתקיימת מצות הזכירה.

מקור הגרי"ז ז"ל סטנטסיל:

בני ברקי
הודעות: 464
הצטרף: ש' מאי 11, 2013 11:21 pm

Re: לצאת ידי חובת סיפור יציאת מצרים בהלכות פסח

הודעהעל ידי בני ברקי » ד' אפריל 09, 2014 12:58 am

אחרי כל זה
מה הסברא בזה? מאי שאטה הלכות פסח למצוה דאוריתא של ססיפור יציאת מצרים?
האם יהיה אפשר לצאת יד"ח לולב בלימוד הלכות לולב?

נוטר הכרמים
הודעות: 8554
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm

Re: לצאת ידי חובת סיפור יציאת מצרים בהלכות פסח

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' אפריל 09, 2014 12:59 am

כתבנו כאן בעבר אריכות בכל ענין זה, ואולי משם תעלה ארוכה גם לתהייתך
viewtopic.php?f=27&t=4541#p35040

סגי נהור
הודעות: 5408
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: לצאת ידי חובת סיפור יציאת מצרים בהלכות פסח

הודעהעל ידי סגי נהור » ד' אפריל 09, 2014 2:46 am

לכאורה הסברא פשוטה, שיש בזה זכרון יציאת מצרים. וגדולה מזו מצינו בדברי רבותינו הראשונים, שאפילו באכילת (פסח) מצה ומרור ראשונים אפשר שיוצאים י"ח הסיפור ביצי"מ. ועיין פרש"י עה"פ למען תזכור וגו': "למען תזכור, עלֿידי אכילת הפסח והמצה, את יום צאתך".

אפרקסתא דעניא
הודעות: 2423
הצטרף: ש' אוקטובר 23, 2010 8:36 pm

Re: לצאת ידי חובת סיפור יציאת מצרים בהלכות פסח

הודעהעל ידי אפרקסתא דעניא » ד' אפריל 09, 2014 11:16 am

אם מבינים שכל עניין סיפור יציאת מצרים הוא להעמיק הכרת הטוב לקב"ה והבנה שהוציאנו כדי לקיים מצוותיו - בעבור זה, כדי שאקיים מצוותיו ואוכל הלילה הזה מצה ומרור (ל' רש"י בערך), א"כ בלימוד המצוות של הפסח מקיימים עניינו הפנימי של הסיפור.

לומד_בישיבה
הודעות: 1763
הצטרף: ד' נובמבר 06, 2013 7:20 am

Re: לצאת ידי חובת סיפור יציאת מצרים בהלכות פסח

הודעהעל ידי לומד_בישיבה » ד' אפריל 09, 2014 11:20 am

הרב אפרקסתא הייתי מוסיף על זה שהרי חייב אדם לראות עצמו וכו' ואין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.

מבקש לדעת
הודעות: 338
הצטרף: ה' ספטמבר 15, 2011 4:46 am

Re: לצאת ידי חובת סיפור יציאת מצרים בהלכות פסח

הודעהעל ידי מבקש לדעת » ד' אפריל 09, 2014 12:26 pm

בס"ד
תמהתי על הלמודים שלא הביאו שהגר"א משנה הגי' שם, עיי"ש, וכן נהגו גדולי הדורות וידועים דברי החת"ס.

סגן אלוף
הודעות: 431
הצטרף: ד' מרץ 19, 2014 2:06 pm
מיקום: עיר הקדש והמקדש תבנה בב"א

Re: לצאת ידי חובת סיפור יציאת מצרים בהלכות פסח

הודעהעל ידי סגן אלוף » ד' אפריל 09, 2014 1:53 pm

בני ברקי כתב:אחרי כל זה
מה הסברא בזה? מאי שאטה הלכות פסח למצוה דאוריתא של ססיפור יציאת מצרים?
האם יהיה אפשר לצאת יד"ח לולב בלימוד הלכות לולב?

התורה אומרת כי ישאלך בנך מה העדות והחוקים וגו' אשר ציווה ה"א אתכם, ואתה שואל איך יוצאים ???
אם התורה היתה אומרת ולקחתם לכם וכו' או ספרו לבניכם, באמת היו יוצאים חובת לולב בסיפור.
ובאמת לענ"ד מי שיאריך בהלכות רוב אלא שימצא לו כקרבן את סוגיית ט' ציבורים לא יקיים את המצווה


חזור אל “פסח”מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 37 אורחים