עמוד 1 מתוך 1

מזגו לו כוס ראשון וכו לשון עבר

פורסם: ה' אפריל 13, 2017 8:39 am
על ידי עקובלמישור
המשנה בערבי פסחים מתחילה בלא יאכל אדם עד שתחשך דהיינו סדר ההנהגה ומשום מה הלשון במשניות אח"כ היא מזגו לו כוס ראשון הביאו לפניו,
לכאורה היה צריך להאמר מוזגין לו כוס שני מביאין לפניוומשמע מלשון המשנה דסדר עשיית ד כוסות כבר נאמר קודם לכן.