מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

בן א"י מצטער על שאינו מחויב ביו"ט שני?

הלכות חג בחג, חקרי מנהג, מאמרים לעיון והורדה
עזריאל ברגר
הודעות: 5185
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: בן א"י מצטער על שאינו מחויב ביו"ט שני?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ד' אפריל 04, 2018 10:36 am

קראקובער כתב:לא ענית על החלק הראשון שרואים שאין קשר לקדושת ארץ ישראל.

א. מהריטב"א רואים שיש קשר.
ב. אכן הקשר הוא לא מוחלט, ואולי באמת בתקופה ההיא היתה מעלה מסוימת למקומו של בית הדין הגדול על פני ארץ ישראל.

קראקובער
הודעות: 2713
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: בן א"י מצטער על שאינו מחויב ביו"ט שני?

הודעהעל ידי קראקובער » ד' אפריל 04, 2018 10:59 am

עזריאל ברגר כתב:
קראקובער כתב:לא ענית על החלק הראשון שרואים שאין קשר לקדושת ארץ ישראל.

א. מהריטב"א רואים שיש קשר.
ב. אכן הקשר הוא לא מוחלט, ואולי באמת בתקופה ההיא היתה מעלה מסוימת למקומו של בית הדין הגדול על פני ארץ ישראל.

בריטב"א כתוב שלא גזרו בא"י כיון שהשלוחין הגיעו לרוב המקומות ותו לא מידי.

אתה טוען שהיו הארות גדולות בחוץ לארץ כשבית דין הגדול היו שם?! נו נו, אין משיבין על ווארטים.

על רב ספרא כתוב בגמרא שהוא החמיר לא לעשות מלאכה מפני המחלוקת בישוב אבל לא במדבר אבל לחפש 'היתר' לעשות סדר שני תמוה ביותר.

(זה תמיד נחמד לשמוע ווארטים על קדושת הארץ אבל בל נערבב את זה עם פשט ומקומו במדור אספקלריה)

זיל בתר רובא
הודעות: 56
הצטרף: ג' יולי 02, 2013 2:13 pm

Re: בן א"י מצטער על שאינו מחויב ביו"ט שני?

הודעהעל ידי זיל בתר רובא » ד' אפריל 04, 2018 11:24 am

אני לא מאמין שאדמורים צדיקים ויראי שמים היה להם השקפה רפורמית כזאת שהם יודעים יותר טוב מהתורה מה צריך לעשות. ולכן אני לא מאמין לכל הסיפורים האלה שכתובים כאן.

דרומי
הודעות: 4960
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: בן א"י מצטער על שאינו מחויב ביו"ט שני?

הודעהעל ידי דרומי » ד' אפריל 04, 2018 11:46 am

משפטים כאלה לא תמיד יש להם אחיזה במציאות. יש הרבה הפתעות בחיים...

אפרקסתא דעניא
הודעות: 2244
הצטרף: ש' אוקטובר 23, 2010 8:36 pm

Re: בן א"י מצטער על שאינו מחויב ביו"ט שני?

הודעהעל ידי אפרקסתא דעניא » ד' אפריל 04, 2018 12:17 pm

בשפתי חיים כתב, כמדומני בשם הרב דסלר וייתכן יותר קדמונים, שכיוון שאנו בגלות ובמצב רוחני לא טוב, סובבו משמים שיהיה ר"ה יומיים, כדי שיהיה דינא קשיא ודינא רפיא. הוא כותב שגם בזמן שקידשו ע"פ הראיה, כאשר ראה הקב"ה שזקוקים גם לדינא רפיא, עיכב את העדים ונסתובב שיהיה אלול מעובר ור"ה יומיים.

קראקובער
הודעות: 2713
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: בן א"י מצטער על שאינו מחויב ביו"ט שני?

הודעהעל ידי קראקובער » ד' אפריל 04, 2018 12:24 pm

ואלו שהיו בבית הוועד היה להם שנה יותר קשה?

אפרקסתא דעניא
הודעות: 2244
הצטרף: ש' אוקטובר 23, 2010 8:36 pm

Re: בן א"י מצטער על שאינו מחויב ביו"ט שני?

הודעהעל ידי אפרקסתא דעניא » ד' אפריל 04, 2018 12:51 pm

הדין הוא על כלל ישראל, ובפרט ה"דינא רפיא". בנוסף, באופן טבעי יושבי ירושלים, ולא רק אלו שהיו בבית הוועד, היו יותר מזוככים.

סגי נהור
הודעות: 3291
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: בן א"י מצטער על שאינו מחויב ביו"ט שני?

הודעהעל ידי סגי נהור » ה' אפריל 05, 2018 1:49 am

אפרקסתא דעניא כתב:כיוון שאנו בגלות ובמצב רוחני לא טוב, סובבו משמים שיהיה ר"ה יומיים, כדי שיהיה דינא קשיא ודינא רפיא.

דינא קשיא ודינא רפיא זה סתם ווארטים. מה אתה לוקח ברצינות?

זהר ח"ג קנב, א:
תא חזי אית לבושא דאתחזי לכולא, ואינון טפשין כד חמאן לבר נש בלבושא דאיתחזי לון שפירא, לא מסתכלין יתיר, חשיבו דהאי לבושא גופא, וחשיבו דגופא נשמתא. כהאי גוונא אורייתא אית לה גופא ואינון פקודי אורייתא דאקרון גופי תורה, האי גופא מתלבשא בלבושין דאינון ספורין דהאי עלמא. טפשין דעלמא לא מסתכלי אלא בהאי לבושא דאיהו סיפור דאורייתא, ולא ידעי יתיר ולא מסתכלי במה דאיהו תחות האי לבושא. אינון דידעין יתיר לא מסתכלין בלבושא אלא בגופא דאיהו תחות האי לבושא. חכימין עבדי דמלכא עלאה אינון דקיימו בטורא דסיני לא מסתכלי אלא בנשמתא, דאיהו עיקרא דכולא אורייתא ממש, ולזמנא דאתי זמינין לאסתכלא בנשמתא דנשמתא דאורייתא.

קראקובער
הודעות: 2713
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: בן א"י מצטער על שאינו מחויב ביו"ט שני?

הודעהעל ידי קראקובער » ה' אפריל 05, 2018 5:15 am

כנראה שנעלמם ממך לשעה גם החלק הזה בירושלמי כמו שהעיר באישי אחד מחכמי הפורום:

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת עירובין פרק ג הלכה ט
מודין חכמים לר' יודה בשני ימים טובים של ראש השנה שהן מתקנת נביאים הראשונים. ר' בא ר' חייה בשם ר' יוחנן [שיר השירים א ו] בני אמי נחרו בי וגו'. מי גרם לי להיות נוטרה את הכרמים על שם כרמי שלי לא נטרתי מי גרם לי להיות משמרת שני ימים בסוריא על שלא שמרתי יום אחד בארץ. סבורה הייתי שאני מקבלת שכר על שנים ואיני מקבלת שכר אלא על אחת


והחילוק מובן מאוד כאשר דנים ברובד של העניינים.
בראש השנה - זו היא הצורה המתוקנת ומיועדת לנו מלכתחילה מצד התורה - שהרי גם לאלו שגרים בארץ אי אפשר לדעת אם הגיעו העדים.
מה שאין כן בשאר ימים טובים, שבמצב של 'לכתחילה' לא היו מגיעים לזה.

חזן הכנסת
הודעות: 97
הצטרף: ה' אפריל 05, 2018 11:08 am

Re: בן א"י מצטער על שאינו מחויב ביו"ט שני?

הודעהעל ידי חזן הכנסת » ה' אפריל 05, 2018 12:47 pm

ר_חיים_הקטן כתב:
ונתנו ידידים כתב:כל זה כשנמצא בחו"ל ומה עם אלו הנמצאים האר"י האם גם אצלם נאמר שיצטערו על שאין להם יו"ט שני?

אני אישי מצטער על זה כבר שש שנים מאז באתי להשתקע פה באר"י.
אוצר החכמה כתב:ולעיקר העניין איני מבין הלא כל השפע הרוחני שמקבלים בחו"ל בשני הימים מקבלים בא"י ביום אחד.

הלואי.


אני חושב שיש כאן בעיה
בדרך הטבע כל שהחג ארוך יותר הרי הוא מדולל יותר, (ראה חילוק שבין חנוכה לפורים או אפילו ל"ג בעומר וחנוכה)
הימים טובים בחו"ל נדללו מחמת אורכם והם הפכו להיות כמעט כמו שבת רגילה, עם החילוק המזערי שזה יום וזה יומיים.
בני חו"ל לא יכלו להאריך בסעודת יום טוב מאחר שהוא ערב יום טוב שני, וכשהגיע יו"ט שני אין שייך לעשות את הטפל יותר מן העיקר.
כשעלינו מן הגולה לקחנו את החג המדולל הזה והורדנו ממנו את חציו ולא נשארנו בכלום.
חוץ מזה באו המחמירים ומצצו ללא רחם את הלשד האחרון שנשאר בו. הורידו את המערבית ואת ה"וידבר משה" ואת היוצרות ואת הקרובות ואת ה"שאותך לבדך", ואפילו ברכת כהנים אבד את ייחודיותו.
החג הגדול של בני א"י הפך להיות ל"ג בעומר...
אני חושב שהגיע הזמן שבני א"י יירתמו לחזק שמחת חגי ה' וכמו שכתבו בני מערבא לבני בבל: אנחנו עושים יום אחד כדין תורה
נערך לאחרונה על ידי חזן הכנסת ב ב' אפריל 09, 2018 7:40 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

בברכה המשולשת
הודעות: 10203
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: בן א"י מצטער על שאינו מחויב ביו"ט שני?

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ה' אפריל 05, 2018 12:52 pm

חזן הכנסת כתב: חוץ מזה באו המחמירים ומצצו ללא רחם את הלשד האחרון שנשאר בו. הורידו את המערבית ואת ה"וידבר משה" ואת היוצרות ואת הקרובות ואת ה"שאותך לבדך", ואפילו ברכת כהנים אבד את ייחודיותו.
החג הגדול של בני א"י הפך להיות ל"ג בעומר שבו יש מצות שמחה למעלה מדרך הטבע כידוע מהקדמונים...
אני חושב שהגיע הזמן שבני א"י יירתמו לחזק שמחת חגי ה' וכמו שכתבו בני מערבא לבני בבל: אנחנו עושים יום אחד כדין תורה


מדין תורה"ק ברכת כהנים כל יום, ברוך ה'.

ונתנו ידידים
הודעות: 548
הצטרף: ה' יולי 14, 2016 9:27 am

Re: בן א"י מצטער על שאינו מחויב ביו"ט שני?

הודעהעל ידי ונתנו ידידים » ג' אפריל 10, 2018 6:26 am

ר_חיים_הקטן כתב:
ונתנו ידידים כתב:כל זה כשנמצא בחו"ל ומה עם אלו הנמצאים האר"י האם גם אצלם נאמר שיצטערו על שאין להם יו"ט שני?

אני אישי מצטער על זה כבר שש שנים מאז באתי להשתקע פה באר"י.
אוצר החכמה כתב:ולעיקר העניין איני מבין הלא כל השפע הרוחני שמקבלים בחו"ל בשני הימים מקבלים בא"י ביום אחד.

הלואי.

כנראה שאתה מבין גדול בשפע רוחני ואתה פשוט מרגיש שחסר לך את השפע הזה, אמנם אם אתה מצטער על החסר ואינו שלם אתך ישיבת אר"י אולי באמת כדאי שתחזור למקום שבאת ולא תוציא לעז על ישיבת אר"י. ואני אישי מאז שבאתי ב"ה לחונן את עפר הארץ כתושב ולא כגר לעולם לא הרגשי חסר באי הנהגת יו"ט שני אמנם אין בזה ראי' של כלום כי איני מתיימר לומר שזכיתי לה'דעת' של קדושת היו"ט ולא להדעת של קדושת אר"י, והרה"ק הבת עין עד שגר כאן כמה שנים עדיין הי' חסר לו בהרגשת קדושת אר"י לפי מדרגתו כמפורסם המעשה הידוע ומה אענה אבתרי'.
ומעולם לא הי' אצל הצדיקים הרגשות כאלו כי ודאי שקדושת אר"י משלים הרבה לקדושת יו"ט, וזהו חוץ מהטענה של הרב אוצה"ח, ואם יש איזשהו ראי' מהסיפור עם המנחת אלעזר הרי זה משום שעדיין לא הי' מבני אר"י ולא קנה מעלה זו בשלימות ולכן לא הי' רוצה להחסיר מקדושת יו"ט שני כלום, אמנם ודאי צדקו הכותביד דלעיל דשם מיירי שהי' נוהג בצנעה יו"ט שני ולא רצה לבלבל את עצמו בהנהגת וקדושת היו"ט, ונראה לי שגם האמרי חיים הי' להיפך שאי הנהגת יו"ט שני הי' מבלבלו בחו"ל ולכן רצה היתר להיות לרגע מבני חו"ל , וגם שהרי כיון שהי' יושב על אדמה טמאה בההיא שעתא הי' חסר לו קצת מקדושת אר"י ורצה להמשיך קדושת יו"ט

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17164
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: בן א"י מצטער על שאינו מחויב ביו"ט שני?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ג' אפריל 10, 2018 7:17 am

בברכה המשולשת כתב:
חזן הכנסת כתב: חוץ מזה באו המחמירים ומצצו ללא רחם את הלשד האחרון שנשאר בו. הורידו את המערבית ואת ה"וידבר משה" ואת היוצרות ואת הקרובות ואת ה"שאותך לבדך", ואפילו ברכת כהנים אבד את ייחודיותו.
החג הגדול של בני א"י הפך להיות ל"ג בעומר שבו יש מצות שמחה למעלה מדרך הטבע כידוע מהקדמונים...
אני חושב שהגיע הזמן שבני א"י יירתמו לחזק שמחת חגי ה' וכמו שכתבו בני מערבא לבני בבל: אנחנו עושים יום אחד כדין תורה


מדין תורה"ק ברכת כהנים כל יום, ברוך ה'.


גם אני שאלתי את עצמי את השאלה הזאת. איך זה שהמתלוננים כאן בפורום על חסרון השפע לא מרגישים את השפע הגדול הזה של ברכת כהנים בכל יום?


חזור אל “פסח”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 8 אורחים