מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מרור פחות מכזית

הלכות חג בחג, חקרי מנהג, מאמרים לעיון והורדה
רון
הודעות: 839
הצטרף: ב' מרץ 21, 2016 9:02 am

מרור פחות מכזית

הודעהעל ידי רון » ג' מרץ 13, 2018 12:20 am

כתב המשנ"ב דאין יוצאין יד"ח מרור בפחות מכזית אפילו אם אכל את העלה כברייתו דלענין ברכה אחרונה הוי בריה אך לענין מרור לא מהני. ובטעם הדבר כתב בשער הציון לבאר, דאף שבריה הוי דבר חשוב, אך הלא קבעה התורה מרור להיות זכר ל"וימררו את חייהם בעבודה קשה" וא"כ קבעה התורה שהשיעור לזכר הוא בכזית ובפחות מזה לא מהני להיות זכר.

האם מתאימים הדברים עם הדברים המיוחסים למרן הגר"ח דהדין כזית במרור אינו מצד עצמו ומוכח כן ברא"ש שכתב דהא דצריך כזית במרור הוא משום שלשון הברכה הוא "על אכילת מרור" ואין אכילה פחותה מכזית ומוכח שמצד הדין אכילת מרור בפ"ע ל"צ כזית. וטעם הדבר אסבר לן הגר"ח דהמרור אינו אלא הכשירא דקרבן פסח, והדין אכילה קאי רק על הקרבן פסח, אלא שצריך להיות מרור עמו ובזה סגי אף פחות מכזית. וכל זה לכאורה דלא כהשער הציון הנ"ל.

מאור עינים
הודעות: 161
הצטרף: ב' אפריל 27, 2015 11:16 pm

Re: מרור פחות מכזית

הודעהעל ידי מאור עינים » ג' מרץ 13, 2018 1:10 am

רון כתב:כתב המשנ"ב דאין יוצאין יד"ח מרור בפחות מכזית אפילו אם אכל את העלה כברייתו דלענין ברכה אחרונה הוי בריה אך לענין מרור לא מהני. ובטעם הדבר כתב בשער הציון לבאר, דאף שבריה הוי דבר חשוב, אך הלא קבעה התורה מרור להיות זכר ל"וימררו את חייהם בעבודה קשה" וא"כ קבעה התורה שהשיעור לזכר הוא בכזית ובפחות מזה לא מהני להיות זכר.

האם מתאימים הדברים עם הדברים המיוחסים למרן הגר"ח דהדין כזית במרור אינו מצד עצמו ומוכח כן ברא"ש שכתב דהא דצריך כזית במרור הוא משום שלשון הברכה הוא "על אכילת מרור" ואין אכילה פחותה מכזית ומוכח שמצד הדין אכילת מרור בפ"ע ל"צ כזית. וטעם הדבר אסבר לן הגר"ח דהמרור אינו אלא הכשירא דקרבן פסח, והדין אכילה קאי רק על הקרבן פסח, אלא שצריך להיות מרור עמו ובזה סגי אף פחות מכזית. וכל זה לכאורה דלא כהשער הציון הנ"ל.

עיקר הביאור ברא"ש דבאמת מצד חיוב מרור א"צ לאכול כזית, אלא רק משום הברכה,[ועיין שאגת אריה תשו' ק'] וד"ז צע"ג א"כ איך מברכים וציונו על אכילת וכו', והרי לא נצטוינו באכילה,[אלא בטעימה וכדו']
ושמעתי על אחד מגדולי ראשי הישיבות זצוק"ל שאם כי היה אוכל חסה היה מקפיד לאכול מעט מחזרת, ונימוקו עמו שעכ"פ יוצא ידי חובת האכילה.

עושה חדשות
הודעות: 8677
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: מרור פחות מכזית

הודעהעל ידי עושה חדשות » ג' מרץ 13, 2018 2:36 am


רון
הודעות: 839
הצטרף: ב' מרץ 21, 2016 9:02 am

Re: מרור פחות מכזית

הודעהעל ידי רון » א' מרץ 18, 2018 1:46 pm

רון כתב:כתב המשנ"ב דאין יוצאין יד"ח מרור בפחות מכזית אפילו אם אכל את העלה כברייתו דלענין ברכה אחרונה הוי בריה אך לענין מרור לא מהני. ובטעם הדבר כתב בשער הציון לבאר, דאף שבריה הוי דבר חשוב, אך הלא קבעה התורה מרור להיות זכר ל"וימררו את חייהם בעבודה קשה" וא"כ קבעה התורה שהשיעור לזכר הוא בכזית ובפחות מזה לא מהני להיות זכר.

האם מתאימים הדברים עם הדברים המיוחסים למרן הגר"ח דהדין כזית במרור אינו מצד עצמו ומוכח כן ברא"ש שכתב דהא דצריך כזית במרור הוא משום שלשון הברכה הוא "על אכילת מרור" ואין אכילה פחותה מכזית ומוכח שמצד הדין אכילת מרור בפ"ע ל"צ כזית. וטעם הדבר אסבר לן הגר"ח דהמרור אינו אלא הכשירא דקרבן פסח, והדין אכילה קאי רק על הקרבן פסח, אלא שצריך להיות מרור עמו ובזה סגי אף פחות מכזית. וכל זה לכאורה דלא כהשער הציון הנ"ל.הנתיבות בהגדה שלו כתב דבאמת לא צריך כזית למרור וכמ"ש הרא"ש שכן היה ראוי להיות מעיקר הדין. אך הקשו עליו דא"כ שבכל שהוא יוצא יד"ח א"כ הרי אם אוכל יותר מכל שהו שאינו מחוייב בזה הרי השאר הוא אכילת רשות ומדוע לא נימא דאתי אכילת רשות ומבטל אכילת מצוה.
אך הישוב לזה הוא ברור לכאורה וזה עפ"י יסודו של הנצי"ב בכמה מקומות וכבר קדמו לו, דבמצוות שלא נתנה בהן התורה שיעור, הרי כל מה שעושה הוא מעשה המצוה, וכגון בנטילת לולב שלא כתבה התורה שיעור בזמן הלקיחה, הרי כל מה שנוטל הוי חלק ממעשה המצוה, אלא שיכול לצאת ב"מדאגביה נפק ביה".

וה"ה לענין אכילת מצה, הרי שאם אכל כזית יצא דגם זה מקרי אכילה, אבל כל מה שיאכל במעשה אחד הוי אכילה דקרא. וממילא גם לגבי מרור כל מה שאוכל מקרי אכילה דקרא אף שהוא יותר ממה שהוא מחוייב וא"ש דברי הנתיבות.

מבית לוי
הודעות: 11
הצטרף: ב' מרץ 23, 2020 9:07 pm

Re: מרור פחות מכזית

הודעהעל ידי מבית לוי » ג' מרץ 24, 2020 7:17 pm

הדברים כולם נפלאים,
בפשיטות לכאו' מהשעה"צ באמת נראה דלא כהגר"ח
ורציתי ליתן מ"מ חשוב לדעת הגר"ח מהגמ' פסחים קכ: למטה אמר רבא וכו' דמבואר להדיא דלא כהגר"ח והרבה קולמוסין נשתברו על ענין זה.
עיין בשאגת אריה שהזכירו שם דהקשה כן.
ולא הבנתי מה הועיל עצת רה"י זצ"ל שהביא שם אם באמת לא נצטוו ע"ז. ייש להאריך בכ"ז.

מבית לוי
הודעות: 11
הצטרף: ב' מרץ 23, 2020 9:07 pm

Re: מרור פחות מכזית

הודעהעל ידי מבית לוי » ג' מרץ 24, 2020 7:17 pm

מבית לוי כתב:הדברים כולם נפלאים,
בפשיטות לכאו' מהשעה"צ באמת נראה דלא כהגר"ח
ורציתי ליתן מ"מ חשוב לדעת הגר"ח מהגמ' פסחים קכ: למטה אמר רבא וכו' דמבואר להדיא דלא כהגר"ח והרבה קולמוסין נשתברו על ענין זה.
עיין בשאגת אריה שהזכירו שם דהקשה כן.
ולא הבנתי מה הועיל עצת רה"י זצ"ל שהביא שם אם באמת לא נצטוו ע"ז. ייש להאריך בכ"ז.


חזור אל “פסח”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 14 אורחים