עמוד 1 מתוך 1

קטניות ושרויה בערב פסח

פורסם: ה' נובמבר 07, 2019 4:36 am
על ידי שמואל דוד
האם מותר לאכול קטניות או שרויה (געבראקס) בערב פסח אחר סוף זמן אכילת חמץ?

Re: קטניות ושרויה בערב פסח

פורסם: ה' נובמבר 07, 2019 2:13 pm
על ידי עזריאל ברגר
המנהג הנפוץ - עכ"פ בחב"ד - הוא להחמיר בהם (אבל לגבי חומרות שאין להן יסוד ושורש מן הדין - שמעתי מקילים, אם כי כמדומני שרוב ככל אנ"ש מחמירים).

Re: קטניות ושרויה בערב פסח

פורסם: ה' נובמבר 07, 2019 2:30 pm
על ידי ידידיה
שרוייה היינו מצה לא?
בערב פסח זו בעייה הרבה יותר ממנהג הגיבראקס

Re: קטניות ושרויה בערב פסח

פורסם: ה' נובמבר 07, 2019 3:05 pm
על ידי חגי פאהן
מצה שרויה היא מצה לכל דבר. אולי כוונתך למצה מבושלת, כגון קניידלך? המשנ"ב כותב שבפסח שחל במוצ"ש מותר בג' סעודות לאכול קניידלך (סי' תמ"ד ס"ק ח).

Re: קטניות ושרויה בערב פסח

פורסם: ה' נובמבר 07, 2019 5:40 pm
על ידי שמואל דוד
חגי פאהן כתב:מצה שרויה היא מצה לכל דבר. אולי כוונתך למצה מבושלת, כגון קניידלך? המשנ"ב כותב שבפסח שחל במוצ"ש מותר בג' סעודות לאכול קניידלך (סי' תמ"ד ס"ק ח).

כוונתי למי שמקפיד שלא לאכול גיבראקס בפסח.

Re: קטניות ושרויה בערב פסח

פורסם: ה' נובמבר 07, 2019 7:05 pm
על ידי עזריאל ברגר
שמואל דוד כתב:
חגי פאהן כתב:מצה שרויה היא מצה לכל דבר. אולי כוונתך למצה מבושלת, כגון קניידלך? המשנ"ב כותב שבפסח שחל במוצ"ש מותר בג' סעודות לאכול קניידלך (סי' תמ"ד ס"ק ח).

כוונתי למי שמקפיד שלא לאכול גיבראקס בפסח.

גם מי שמקפיד - זה לא מתיר לו לעבור על האיסור מדרבנן של אכילת מצה בערב פסח.

Re: קטניות ושרויה בערב פסח

פורסם: ה' נובמבר 07, 2019 7:20 pm
על ידי שמואל דוד
עזריאל ברגר כתב:
שמואל דוד כתב:
חגי פאהן כתב:מצה שרויה היא מצה לכל דבר. אולי כוונתך למצה מבושלת, כגון קניידלך? המשנ"ב כותב שבפסח שחל במוצ"ש מותר בג' סעודות לאכול קניידלך (סי' תמ"ד ס"ק ח).

כוונתי למי שמקפיד שלא לאכול גיבראקס בפסח.

גם מי שמקפיד - זה לא מתיר לו לעבור על האיסור מדרבנן של אכילת מצה בערב פסח.

הבנתי. כוונתי לסוף דברי חגי פאהן. ציין למשנה ברורה בנוגע קניידלך וע״ז כתבתי ״כוונתי למי שמקפיד שלא לאכול גיבראקס״.

Re: קטניות ושרויה בערב פסח

פורסם: ה' נובמבר 07, 2019 10:21 pm
על ידי עזריאל ברגר
שמואל דוד כתב:
עזריאל ברגר כתב:
שמואל דוד כתב:
חגי פאהן כתב:מצה שרויה היא מצה לכל דבר. אולי כוונתך למצה מבושלת, כגון קניידלך? המשנ"ב כותב שבפסח שחל במוצ"ש מותר בג' סעודות לאכול קניידלך (סי' תמ"ד ס"ק ח).

כוונתי למי שמקפיד שלא לאכול גיבראקס בפסח.

גם מי שמקפיד - זה לא מתיר לו לעבור על האיסור מדרבנן של אכילת מצה בערב פסח.

הבנתי. כוונתי לסוף דברי חגי פאהן. ציין למשנה ברורה בנוגע קניידלך וע״ז כתבתי ״כוונתי למי שמקפיד שלא לאכול גיבראקס״.

אסכם את הדברים:
מצה כמו שהיא, ואפילו אחרי שריה קלה במים - אסורה באכילה בערב פסח מן הדין, והאוכלה לוקה מכת מרדות "כבועל ארוסתו בבית חמיו".
קניידלך וכיו"ב - מן הדין מותר לאכלם בערב פסח, ועל זה הוא הדיון באשכול הנוכחי האם למחמירים שלא לאכלם בתוך ז' ימי הפסח יש מקום להחמיר גם בערב פסח או לא.

Re: קטניות ושרויה בערב פסח

פורסם: ו' נובמבר 08, 2019 1:35 am
על ידי שמואל דוד
יישר כח!!

Re: קטניות ושרויה בערב פסח

פורסם: ו' נובמבר 08, 2019 6:11 pm
על ידי שמואל דוד
שמעתי מרב אחד שליט״א שבנוגע קטניות בערב פסח נחלקו בזה החק יעקב, שואל ומשיב, חתם סופר, והגר״ש קלוגר זצ״ל.

האם יש למישהו מ״מ מדויק?