עמוד 1 מתוך 1

הלל ב"זימון"

פורסם: ג' מרץ 24, 2020 8:34 pm
על ידי עזריאל ברגר
כתב ידידי הרמ"מ והבה ב"הלכה יומית" שהוא מפרסם:
האם יש הנהגות מיוחדות למי שאומר את ההלל ביחיד?

עקב המצב בעולם, עם בהלת נגיף הקורונה ר"ל, כאשר בעוונותינו הרבים מרבית בתי-הכנסת סגורים ולא מתקיימים מניינים כדי למנוע את התפשטות הנגיף, רבים יתפללו את תפילת ראש חודש וההלל ביחידות, ונשאלת השאלה האם קיימת איזו הנהגה שונה באמירת ההלל ביחיד, בעוד תפלה זו מטבעה היא תפלת שבח והלל של ציבור.
ואכן, כתבו הפוסקים שכאשר לא ניתן לומר את ההלל בציבור, ישתדלו לומר את ההלל ב'זימון', כלומר בקרבת שלשה אנשים, כאשר הכוונה המקורית היא לשלשה בני מצוות, אם כי אין חובה לחזר אחריהם. אך בתקופה זו, שגם מ'התקהלות' כזו ממליצים הרופאים להימנע, הרי שמובא בפוסקים שניתן לעשות זאת גם עם בני ביתו, כמו אשתו וילדיו שהגיעו לחינוך, שנכון שיאמרו יחד את ההלל ויאמר עמם פסוקי "הודו לה' כי טוב" וגו' והם ישיבוהו, כמו בציבור.

[מקורות: רמ"א סי' תכב ס"ב ובנו"כ שם. שו"ע אדה"ז סי' תעט ס"ו. נטעי גבריאל הל' יום טוב פמ"ה סי"ג]

Re: הלל ב"זימון"

פורסם: ג' מרץ 24, 2020 8:37 pm
על ידי עזריאל ברגר
עפ"ז לכאורה נשים שמתפללות תמיד בלא מנין - ראוי להן ג"כ לומר את ההלל באופן שאחת אומרת הודו והשאר עונות אחריה.
ותמהני מדוע לא מלמדים אותן שינהגו כך.

ובפרט לפי דברי הביה"ל (תכב ד"ה הלל) ש"חיוב" נשים וגברים בהלל דר"ח וכיו"ב - שווה הוא!

Re: הלל ב"זימון"

פורסם: ג' מרץ 24, 2020 10:12 pm
על ידי לענין
מאותו טעם שאינן מזמנות.

הלל בשלשה גם בתפילה?

פורסם: ב' אפריל 06, 2020 7:05 am
על ידי נהר שלום
האם העניין שיהיו שלשה באמירת ההלל הוא גם בתפילות אם אין מניין?

Re: הלל בשלשה גם בתפילה?

פורסם: ג' אפריל 14, 2020 8:27 am
על ידי אמריקנר
הרמ"א מביא שהלל ביחיד יאמר לשנים שיאמרו עימו ראשי פרקים כדי שיהא נחשב כרבים עיין תכב סוף ס"ב

Re: הלל בשלשה גם בתפילה?

פורסם: א' אפריל 19, 2020 10:21 am
על ידי עזריאל ברגר
נהר שלום כתב:האם העניין שיהיו שלשה באמירת ההלל הוא גם בתפילות אם אין מניין?

אכן. viewtopic.php?p=609757#p609757

נ.ב. האשכולות מוזגו.

Re: הלל בשלשה גם בתפילה?

פורסם: ג' אפריל 21, 2020 10:22 pm
על ידי Chortkov
נהר שלום כתב:האם העניין שיהיו שלשה באמירת ההלל הוא גם בתפילות אם אין מניין?

כך שמעתי ממו"ר הגה"צ רבי בנימין אייזנברגער שליט"א רב דקהל היכל התפלה בב"פ:
שמעתי פעם מהמשפיע המפורסם רבי מנדל פוטרפאס זצ"ל מחב"ד שאם אינו יכול להתפלל במנין, עכ"פ יתפלל בשלשה.

והמשיך מו"ר: "חשבתי אז שהוא כעין "מזומן" כמו בברכהמ"ז אבל שו"ר באוה"ח הק' [שכחתי איפה - ובל"נ כשאמצא המ"מ המדויק אודיע לכם] שכתב שיש כח לשלשה כעין מנין".

Re: הלל בשלשה גם בתפילה?

פורסם: ד' אפריל 22, 2020 1:52 am
על ידי לבי במערב
קיים וידאו מפורסם מהרה"ח הנ"ל, בו אומר כדברים האלה - בשם רבו, כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע מליובאוויטש.