מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

האם שונה קריאת והקרבתם של חוה"מ מיו"ט? פליאה גדולה בדר"ת

הלכות חג בחג, חקרי מנהג, מאמרים לעיון והורדה
סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12182
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

האם שונה קריאת והקרבתם של חוה"מ מיו"ט? פליאה גדולה בדר"ת

הודעהעל ידי איש_ספר » ו' אפריל 17, 2020 2:29 am

בסה"י חלק השו"ת סי' מח נוזף ר"ת בר' משולם על מה ששמע שר' משולם מצרף ביו"ט את קריאת והקרבתם למנין הקרואים, וטענתו שהרי קריאה זו אינה מדינא אלא תקנת הגאונים (כמש"כ תוס' מגילה ל ב). ר' משולם התנצל שלא צירף את והקרבתם למנין הקרואים אלא שקראו והקרבתם ב"פ כשם שאנו קוראים מפטיר. יעו"ש

וצע"ג שהרי בחוה"מ אנו מצרפים והקרבתם למנין ד' קרואים אע"פ שאינו מעיקר הדין? אטו חילק ר"ת בין והקרבתם דיו"ט לחוה"מ?

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12182
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: האם שונה קריאת והקרבתם של חוה"מ מיו"ט? פליאה גדולה בדר"ת

הודעהעל ידי איש_ספר » ד' אפריל 22, 2020 9:58 am

ברשות החברים, הקפצה!

סעדיה
הודעות: 1453
הצטרף: ה' אוגוסט 13, 2015 10:43 pm

Re: האם שונה קריאת והקרבתם של חוה"מ מיו"ט? פליאה גדולה בדר"ת

הודעהעל ידי סעדיה » ד' אפריל 22, 2020 2:07 pm

איש_ספר כתב:בסה"י חלק השו"ת סי' מח נוזף ר"ת בר' משולם על מה ששמע שר' משולם מצרף ביו"ט את קריאת והקרבתם למנין הקרואים, וטענתו שהרי קריאה זו אינה מדינא אלא תקנת הגאונים (כמש"כ תוס' מגילה ל ב). ר' משולם התנצל שלא צירף את והקרבתם למנין הקרואים אלא שקראו והקרבתם ב"פ כשם שאנו קוראים מפטיר. יעו"ש

וצע"ג שהרי בחוה"מ אנו מצרפים והקרבתם למנין ד' קרואים אע"פ שאינו מעיקר הדין? אטו חילק ר"ת בין והקרבתם דיו"ט לחוה"מ?

ביו"ט - משנה שלמה שנינו 'בפסח קורין בפרשת מועדות של תו"כ וכו'', וא"כ א"א לצרף 'והקרבתם'.
בחוה"מ - במשנה לא מופיעה שום קריאה [לחוה"מ פסח], ואילו בתוספתא תניא 'ושאר ימות הפסח מדלגין מעניינות הפסח הכתובין בתורה', ובלשון הברייתא המובאת בגמ' 'מלקט וקורא מענינו של פסח', ורק בגמ' מובא הסדר איך נוהגים, והרי פרשת 'והקרבתם' הוא גם 'מענינו של פסח'.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12182
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: האם שונה קריאת והקרבתם של חוה"מ מיו"ט? פליאה גדולה בדר"ת

הודעהעל ידי איש_ספר » ד' אפריל 22, 2020 11:51 pm

לא נראה לי שהאבחנה בין משנה לגמ' מקובלת על ר"ת...

לעיל לא ציינתי באופן מדויק. והנה ציון מפורט לחילופי הדברים.

בסי' מה אות ג', נוזף ר"ת בר' משולם, ששמע שבמקומו אין מוסיפים עליה למפטיר. וע"כ כותב לו ר"ת, שהדבר ידוע שלהלכה מפטיר עולה למנין שבע (כלומר למנין הקרואים לכל שבת ומועד כדינה), אבל מ"מ כבר נהגו להוסיף עולה למפטיר, שהרי בשבת ויו"ט מותר להוסיף. ושוב מוסיף ר"ת ומחריף את טיעונו, שאם אפשר לוותר על עליה נוספת למפטיר זה בשבת או בשבת ר"ח, אבל ביו"ט? זה לא יתכן שהרי קריאה של והקרבתם אינה מהדין.

בסי' מז אות ה, משיב ר' משולם, שחלילה לא עלה על דעתו לוותר על עליה של מפטיר, שהרי הוא מכת הסוברים שמפטיר אינו עולה למנין שבע! וא"כ אי אפשר לחשוד בו שוויתר על עליה של מפטיר שלדידו אינו מנהג אלא חובה, והחידוש שנהגו אצלו בקריאה של יו"ט שהחמישי קורא והקרבתם והשישי הוא המפטיר חוזר וקורא והקרבתם, ונמצא שהמפטיר כופל את הקריאה כשם שאנו עושים בשבת. ומנהג זה הוא תולה ברבינו אליהו.

בסי' מח אות ה, משיב ר"ת, שהמנהג הזה של רבינו אליהו אין לו טעם, ואין שום מצוה להכפיל בעלמא.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12182
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: האם שונה קריאת והקרבתם של חוה"מ מיו"ט? פליאה גדולה בדר"ת

הודעהעל ידי איש_ספר » ה' אפריל 23, 2020 12:05 am

הראני חכ"א לדברי הרי"ד בפסקיו למגילה לא והוא מס' המכריע סי' לא והעתיקו בשבה"ל שבת אות עט מספרו של הרי"ד ספר הלקט (והוא חיבור נוסף כמו שהוכיח אברמסון ודלא כמו שציינו בהערות למהדורת ז"א):

וכמה חיזרתי למצוא ראיה לקריאת המוספין ולא מצאתי לא במשנה ולא בברייתא ולא בגמרא, שקריאת כל המועדות מפורשת בגמרא וכמה בני אדם קורין במועדות מפורש לקמן במתני', וקריאת המוספין אינה נזכרת כלל בשום מקום. ונראה לי שאינו אלא תיקון הגאונים שיקראו המפטיר במוספין כדי להשגירן שליח ציבור בפיו ויאמר אותם בתפילה, ומפני שאינו מפטיר קורא בתורה אלא לכבוד התורה לא חששו שיקרא במה שקראו הראשונים אלא תיקנו שיקרא במוספין, ובאילו ארבעה ימי מועד שאין הפטרה תיקנו שיקרא הרביעי במוספין כדי להשגירן שליח ציבור בפיו אף על פי שאינו מכח הלכה.

הרי"ד מצביע ע"כ שקריאת והקרבתם אין שרשה בחז"ל, ואומר שכיון שכל עלית המפטיר לפי מנהגינו (שמוספים עליה למפטיר על מנין הקרואים המחויב) אינה אלא משום כבוד התורה (ואינה מן הדין) לפיכך אין לחוש שנותנים לו לקרוא בקריאה שאינה מן הדין.
וגם עליו תסתער הקושיא מחוה"מ, שהרי שם נותנים לעולה הרביעי קריאה של והקרבתם.
ואל תדמה בנפשך שלרי"ד יש מנהג אחר בקריאת חוה"מ, שהרי מיד הוא מזכיר את מנהג הקריאה בחוה"מ שהוא כמנהגינו בלא שום שינוי. וכאילו אינו חש שדבריו סותרים קצתם את קצתם.

סעדיה
הודעות: 1453
הצטרף: ה' אוגוסט 13, 2015 10:43 pm

Re: האם שונה קריאת והקרבתם של חוה"מ מיו"ט? פליאה גדולה בדר"ת

הודעהעל ידי סעדיה » ה' אפריל 23, 2020 12:16 am

איש_ספר כתב:לא נראה לי שהאבחנה בין משנה לגמ' מקובלת על ר"ת...

ההבדל הוא לא בין תוקף דברי המשנה לדברי הגמ'.
אלא, שלגבי יו"ט כותב ר"ת "(והשבעה)[והחמשה] איתקין לקרות בתו"כ", שכך היה עיקר התקנה 'ביו"ט חמשה וכו' בפרשת המועדות שבתו"כ', ואם יקרא החמישי פר' והקרבתם לא קיימו את התקנה.
בחוה"מ, שהתקנה היתה לקרוא ארבעה 'מענינו של פסח', אלא דבגמ' מובא 'והאידנא נהוג עלמא משך תורא קדש', א"כ אם יקראו שלש ב'משך' ורביעי ב'והקרבתם', נמצא שקיימו בין התקנה של 'ארבעה מענינו של פסח' והן את ה'נהוג עלמא משך'.

לבי במערב
הודעות: 2712
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: האם שונה קריאת והקרבתם של חוה"מ מיו"ט? פליאה גדולה בדר"ת

הודעהעל ידי לבי במערב » ה' אפריל 23, 2020 4:19 am

א) יעויין שו"ע סי' קלז ס"ו.
ב) בחוה"מ אסור להוסיף על הקרואים, ואין דנין אפשר משאי-אפשר.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12182
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: האם שונה קריאת והקרבתם של חוה"מ מיו"ט? פליאה גדולה בדר"ת

הודעהעל ידי איש_ספר » ו' אפריל 24, 2020 10:08 am

סעדיה כתב:
איש_ספר כתב:לא נראה לי שהאבחנה בין משנה לגמ' מקובלת על ר"ת...

ההבדל הוא לא בין תוקף דברי המשנה לדברי הגמ'.
אלא, שלגבי יו"ט כותב ר"ת "(והשבעה)[והחמשה] איתקין לקרות בתו"כ", שכך היה עיקר התקנה 'ביו"ט חמשה וכו' בפרשת המועדות שבתו"כ', ואם יקרא החמישי פר' והקרבתם לא קיימו את התקנה.
בחוה"מ, שהתקנה היתה לקרוא ארבעה 'מענינו של פסח', אלא דבגמ' מובא 'והאידנא נהוג עלמא משך תורא קדש', א"כ אם יקראו שלש ב'משך' ורביעי ב'והקרבתם', נמצא שקיימו בין התקנה של 'ארבעה מענינו של פסח' והן את ה'נהוג עלמא משך'.

דפח"ח!

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12182
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: האם שונה קריאת והקרבתם של חוה"מ מיו"ט? פליאה גדולה בדר"ת

הודעהעל ידי איש_ספר » ו' אפריל 24, 2020 1:10 pm

איש_ספר כתב:הראני חכ"א לדברי הרי"ד בפסקיו למגילה לא והוא מס' המכריע סי' לא והעתיקו בשבה"ל שבת אות עט מספרו של הרי"ד ספר הלקט (והוא חיבור נוסף כמו שהוכיח אברמסון ודלא כמו שציינו בהערות למהדורת ז"א):

וכמה חיזרתי למצוא ראיה לקריאת המוספין ולא מצאתי לא במשנה ולא בברייתא ולא בגמרא, שקריאת כל המועדות מפורשת בגמרא וכמה בני אדם קורין במועדות מפורש לקמן במתני', וקריאת המוספין אינה נזכרת כלל בשום מקום. ונראה לי שאינו אלא תיקון הגאונים שיקראו המפטיר במוספין כדי להשגירן שליח ציבור בפיו ויאמר אותם בתפילה, ומפני שאינו מפטיר קורא בתורה אלא לכבוד התורה לא חששו שיקרא במה שקראו הראשונים אלא תיקנו שיקרא במוספין, ובאילו ארבעה ימי מועד שאין הפטרה תיקנו שיקרא הרביעי במוספין כדי להשגירן שליח ציבור בפיו אף על פי שאינו מכח הלכה.

הרי"ד מצביע ע"כ שקריאת והקרבתם אין שרשה בחז"ל, ואומר שכיון שכל עלית המפטיר לפי מנהגינו (שמוספים עליה למפטיר על מנין הקרואים המחויב) אינה אלא משום כבוד התורה (ואינה מן הדין) לפיכך אין לחוש שנותנים לו לקרוא בקריאה שאינה מן הדין.
וגם עליו תסתער הקושיא מחוה"מ, שהרי שם נותנים לעולה הרביעי קריאה של והקרבתם.
ואל תדמה בנפשך שלרי"ד יש מנהג אחר בקריאת חוה"מ, שהרי מיד הוא מזכיר את מנהג הקריאה בחוה"מ שהוא כמנהגינו בלא שום שינוי. וכאילו אינו חש שדבריו סותרים קצתם את קצתם.

עתה הראני א"מ שליט"א:

כאמור מעלה, הרי"ד כתב את דבריו גם בספר המכריע ערך לא, ושם בסוף הפרק, בדפו"י כתוב לאמור:

עוד אני הכותב צריך לעיין על מנהג הרע שנוהגים במקומינו לקרוא בחולו של מועד של פסח שלשה בני אדם בפרשיות האמורות בפסח, משך תורא קדש בכספא, ואחד קורא בפרשת פנחס והקרבתם, וכך כתוב בכל הסידורים חדשים וישנים.


והעיר הרש"א ורטהימר במהדורתו, שהוא גליון מד' המעתיק ואינו מד' הרי"ד.

אכן מהרי"ט אלגאזי סבר לתומו שאלו ד' הרי"ד והוא מבאר דבריו בתשו' הנדפסת בתוך שלמי חגיגה (מהדו' אהב"ש עמ' קמב ואילך)
הנידון שם, שטעו בחוה"מ של פסח והעלו את הרביעי גם הוא לפרשת המועדות, וקודם שבירך ברכה שאחריה נזכרו שלא קראו והקרבתם. אם יגללו לוהקרבתם ולא יחושו לפגמו של ראשון וכו'. והוא מביא ד' המכריע הנ"ל שהוא מייחסו לרי"ד ומבארו כמו שנכתב למעלה, שהרי"ד קורא למנהגינו מנהג רע שהעולה הרביעי שהוא מדינא קורא בקריאה שאינה מן הדין. ובסו"ד מבאר מנהגינו ע"ד שביאר הגאון ר' סעדיה, שכיון שקראו בפרשיות המועדות שפיר דמי.
והנה תחילת דבריו הנוגעים לענינו:
שלמי.jpg
שלמי.jpg (74.99 KiB) נצפה 333 פעמים


חזור אל “פסח”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 24 אורחים