מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

שתילת עצי רימונים לקר"פ

הלכות חג בחג, חקרי מנהג, מאמרים לעיון והורדה
אשרי יושבי ביתך
הודעות: 435
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

שתילת עצי רימונים לקר"פ

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ג' אפריל 21, 2020 5:58 pm

הנה שמעתי כמה פעמים ממו"ר מרן הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, שכשקמה שכונת רמת אלחנן בבני ברק, ביקש מהתושבים שישתלו עצי רימונים כל אחד בחצר הבית או הבניין, שהרי אנחנו מאמינים בני מאמינם שבכל רגע צריך ויכול לבוא משיח צדקנו, ואם יבוא משיח צדקנו בשנה אחת – סמוך לפסח, צריך שיהיה מצוי לכל אחד עץ רימון לצלות בו הפסח כמבו' במתני' דפסחים. והוסיף בפעם אחרת, ששמע שכן ביקש מרן הגר"ד לנדו שליט"א לעשות כהנ"ל.

וילש להסתפק מדוע לא ראינו שנוהגים כן (גם הרבה חכמים וגדולים), והיה מקום לטעון, דהרי בלאו הכי ע"פ דרך הטבע אין מספיק בהמות וכבשים לכל עמ"י בארה"ק, כך שאפשר לסמוך ולבטוח בהקב"ה – שכשיבוא המשיח, יהיה הכל מסודר בעז"ה. או דלמא סו"ס מה שאנו יכולין להשתדל – עלינו לעשות ולהשתדל.

[כהערה צדדית: נתפעמתי מצורת חשיבתם ואופן הסתכלותם של הני שני גדולי ישראל שליט"א דלעיל, שרואים הכל בראיה תורנית, וחיים בכל רגע שמשיח צדקנו אמור לבוא, וזהו מה שמטריד אותם - אם יבוא סמוך לפסח, שנוכל למצוא עצי רימונים לצליית הפסח, ונפלא].

ישראל אליהו
הודעות: 1648
הצטרף: ב' מרץ 02, 2015 9:32 pm

Re: שתילת עצי רימונים לקר"פ

הודעהעל ידי ישראל אליהו » ג' אפריל 21, 2020 6:05 pm

בשעת הדחק אפשר לצלות על האסכלה כמבואר ברמב''ם.

איש קריות
הודעות: 242
הצטרף: ש' נובמבר 16, 2019 11:52 pm
שם מלא: איש כריות

Re: שתילת עצי רימונים לקר"פ

הודעהעל ידי איש קריות » ג' אפריל 21, 2020 6:07 pm

ישראל אליהו כתב:בשעת הדחק אפשר לצלות על האסכלה כמבואר ברמב''ם.

אולי זהו גדלותם שאפילו דבר שכשר בדיעבד לא ניחא להם, וכמבואר בנס פך השמן שאף שטומאה הותרה בציבור וכו'

ישראל אליהו
הודעות: 1648
הצטרף: ב' מרץ 02, 2015 9:32 pm

Re: שתילת עצי רימונים לקר"פ

הודעהעל ידי ישראל אליהו » ג' אפריל 21, 2020 6:11 pm

ודאי ודאי,
אבל שאלו מדוע אחרים לא מנהיגים כך...
נערך לאחרונה על ידי ישראל אליהו ב ג' אפריל 21, 2020 7:53 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

אליהו חיים
הודעות: 200
הצטרף: ד' אוקטובר 02, 2019 9:55 pm

Re: שתילת עצי רימונים לקר"פ

הודעהעל ידי אליהו חיים » ג' אפריל 21, 2020 6:57 pm

ישראל אליהו כתב:ודאי ודאי,
אבל כת"ר שאל מדוע אחרים לא מנהיגים כך...

אולי פוחדים שעמי הארצים יקדישו העץ בשעת נטיעה או אח"כ ויחול קדושת בדה"ב [ועי' עבודה זרה י"ג א' וב' חומרת המקדיש בזה"ז] כמו שראיתי לפני כעשר שנים בחצר משיח'יסטי אחד אילן נטוע עם שלט גדול שעץ זה לעצי המערכה.

שש ושמח
הודעות: 1107
הצטרף: א' דצמבר 13, 2015 3:57 pm

Re: שתילת עצי רימונים לקר"פ

הודעהעל ידי שש ושמח » ג' אפריל 21, 2020 7:09 pm

א. מסתמא יש יותר עצי רימון מאשר כבשים תמימים [בלי נקבים באזניים] כך שאין טעם לדאוג לעוד עצי רימון לפני שדואגים לעוד כבשים.
ב. מי אמר שאין היום עצים אחרים או חומרים אחרים שיותר טובים מעצי רימון?

אליהו חיים
הודעות: 200
הצטרף: ד' אוקטובר 02, 2019 9:55 pm

Re: שתילת עצי רימונים לקר"פ

הודעהעל ידי אליהו חיים » ג' אפריל 21, 2020 7:22 pm

שש ושמח כתב: מי אמר שאין היום עצים אחרים או חומרים אחרים שיותר טובים מעצי רימון?

עי' פסחים ע"ד ב' טעם מיוחד למה עץ של רמון דוקא וכן ברמב"ם פ"ח מהל' ק"פ הל' י'.
וגם לא יהא שינוי כלל מהנקבע במשנה וגמ' ורמב"ם אף בדברים שהם רק לכתחילה ואף אם הטכנולוגיה יחדשו אמצעיים 'טובים' יותר

שש ושמח
הודעות: 1107
הצטרף: א' דצמבר 13, 2015 3:57 pm

Re: שתילת עצי רימונים לקר"פ

הודעהעל ידי שש ושמח » ג' אפריל 21, 2020 7:46 pm

אינני רואה בדבריך שום טיעון שיש צורך להשיב עליו. [כמובן שמתחילה דברתי על הטעם שנאמר בגמ' לעדיפות עץ רימון ולא חידשת כלום].
מ"מ אציין שמד' הרמב"ם הנ"ל משמע ג"כ שאין דין בעצי רימון אלא שכך היו נוהגים, שכ' וז"ל, "כיצד צולין אותו, תוחבו מתוך פיו עד בית נקובתו בשפוד של עץ ותולהו לתוך התנור והאש למטה ותולה כרעיו ובני מעיו בתנור חוצה לו ולא יתנם בתוכו שזה כמין בישול הוא, ושפוד של רמון היו בוררין לצלייתו כדי שלא יזרוק את מימיו ויבשלהו". הרי שענין שפוד של עץ נכתב כהוראה, והענין שיהא של רימון נכתב רק כתיאור מה שהיו עושים.

ואם באמת יש דבר שמועיל כעצי רמון יתכן שאסור לקצוץ עץ שעושה פירות לצורך צליית ק"פ, שלא הותר לקצוץ אלא לצורך מצוה.

אליהו חיים
הודעות: 200
הצטרף: ד' אוקטובר 02, 2019 9:55 pm

Re: שתילת עצי רימונים לקר"פ

הודעהעל ידי אליהו חיים » ג' אפריל 21, 2020 8:38 pm

שש ושמח כתב:אינני רואה בדבריך שום טיעון שיש צורך להשיב עליו. [כמובן שמתחילה דברתי על הטעם שנאמר בגמ' לעדיפות עץ רימון ולא חידשת כלום].
מ"מ אציין שמד' הרמב"ם הנ"ל משמע ג"כ שאין דין בעצי רימון אלא שכך היו נוהגים, שכ' וז"ל, "כיצד צולין אותו, תוחבו מתוך פיו עד בית נקובתו בשפוד של עץ ותולהו לתוך התנור והאש למטה ותולה כרעיו ובני מעיו בתנור חוצה לו ולא יתנם בתוכו שזה כמין בישול הוא, ושפוד של רמון היו בוררין לצלייתו כדי שלא יזרוק את מימיו ויבשלהו". הרי שענין שפוד של עץ נכתב כהוראה, והענין שיהא של רימון נכתב רק כתיאור מה שהיו עושים.

ואם באמת יש דבר שמועיל כעצי רמון יתכן שאסור לקצוץ עץ שעושה פירות לצורך צליית ק"פ, שלא הותר לקצוץ אלא לצורך מצוה.

קודם כל איני רואה תיזכורת על הטעם של עץ רימון בתוך כל דבריך הקודמים לפי הנוסח שלפני.
לשון הרע"ב פ"ז מ"א ולא שאר עצים דמפקי מיא והו"ל בשל מבושל במים וכו' ובשפוד של מתכות לא וכו'.
וכיו"ב במאירי 'ומכל מקום יש בשפוד של עץ חששא אחרת וכו' ויש וכו' שיש פרקים בהם וכו' ומתוך כך הוא צריך שפוד של רמון וכו'.
ואכן ברמב"ם כתב ושפוד של רמון היו בוררין וכו' ומסתבר דבכל זאת דינו נקבע לכתחילה כך ולא ניתן לשינוי לפי הדור והזמן (בלבד שמסתבר דיש גם סודות בזה ולא גרע מגילוי להגר"א). אכן כעת ראיתי במלאכת שלמה שם דמדייק כדרכך בלשון הרמב"ם דהיו רק רגילין להביא למצוה מן המובחר אבל אה"נ דכל העצים כשרין לצלות בהן [ויש לו קושי עם לשון של המשנה ומביאין לדחוק דרק רגילין לכך ויש שלא גורסים במשנה תיבה זו].
והנה אין צורך לקצוץ כל העץ ולהשחית עץ פרי ויקצוץ בלי להשחית העץ אבל אם אינו מוצא עץ כראוי בוודאי מותר אף למצוה מן המובחר ולא נחשב השחתה.


חזור אל “פסח”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 12 אורחים