אכילת חמץ בשבת איסרו חג

הלכות חג בחג, חקרי מנהג, מאמרים לעיון והורדה
שיבר
הודעות: 727
הצטרף: ב' מאי 17, 2010 12:07 am

אכילת חמץ בשבת איסרו חג

הודעהעל ידי שיבר » ב' אפריל 02, 2012 12:48 am

אפשר בבקשה תמצות הדיעות בנושא זה או מ"מ.

אוהב אוצר
הודעות: 2671
הצטרף: ו' יולי 02, 2010 12:40 am

Re: אכילת חמץ בשבת איסרו חג

הודעהעל ידי אוהב אוצר » ב' אפריל 02, 2012 10:23 am

יש את ספרו של הרב צבי כהן הידוע בסדרת ספריו המיוחדים, ספר שלם על פסח שחל בשבת ושם בפרק טו הביא מ"מ וצדדים לכאן ולכאן מומלץ לעיין.

כרם
הודעות: 737
הצטרף: ב' אוגוסט 01, 2011 11:48 pm

Re: אכילת חמץ בשבת איסרו חג

הודעהעל ידי כרם » ב' אפריל 02, 2012 6:48 pm

יש בנושא זה גם באשכול סמוך:

viewtopic.php?f=27&t=9131

מורה צדק
הודעות: 1560
הצטרף: ד' יולי 14, 2010 12:03 am

Re: אכילת חמץ בשבת איסרו חג

הודעהעל ידי מורה צדק » ב' אפריל 02, 2012 8:26 pm

בחזון עובדיה כתב להתיר, אף מצד מוקצה. והב"ד בגליון עונג שבת האחרון.

חיים סגל
הודעות: 289
הצטרף: ב' ספטמבר 11, 2017 2:12 pm

Re: אכילת חמץ בשבת איסרו חג

הודעהעל ידי חיים סגל » ג' מרץ 13, 2018 2:53 pm

[/code]
אוהב אוצר כתב:יש את ספרו של הרב צבי כהן הידוע בסדרת ספריו המיוחדים, ספר שלם על פסח שחל בשבת ושם בפרק טו הביא מ"מ וצדדים לכאן ולכאן מומלץ לעיין.

יש למישהו את הספר הזה שיכול להביא עמודים אלו?
וכן אשמח לקבל כל מידע אחר בענין זה של אכילת חמץ בשבת אסרו חג דפסח הבעל"ט

עובדיה חן
הודעות: 1044
הצטרף: א' מאי 21, 2017 7:27 am

Re: אכילת חמץ בשבת איסרו חג

הודעהעל ידי עובדיה חן » א' אפריל 08, 2018 1:33 pm

שמעתי לדון ,בעניין חמץ בשבת איסרו חג שלכאורה זה מותר אבל יש בעיה של מוקצה מדין מגו דאיתקצאי,בבין השמשות, אמנם יש לדון לגבי מוצר שאינו חמץ אלא שהוא מחמיר עליו האם אמרינן מגו דאיתקצאי או לא, ובמילים אחרות האם זה דין בגברא או בחפצא וצ"ע.

יהודה בן יעקב
הודעות: 900
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

Re: אכילת חמץ בשבת איסרו חג

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » א' אפריל 08, 2018 1:54 pm

חזון איש או"ח סוף קונ' המוקצה סי' מט
טו) יש לעי' בדין מצה שרוי' באחרון ש"פ שחל להיות בשבת, להנוהגין בה איסור בכל ימי החג ומקילין באחרון ש"פ, ונראה דאין לאסור משום מוקצה אע"ג דביה"ש נוהגין בה איסור, כיון דאין האיסור אלא מחמת יום שעבר וכמש"כ תו' סוכה י' ב' ד"ה עד, בלגין טבו"י, דאע"ג דביה"ש אסור משום טבל כיון דאינו אלא משום ספק יום העבר לא חשיב מוקצה [וצ"ע ראיתם מעירובין דהא טבל אם עבר ותיקנו מתוקן עי' תו' שבת מ"ג א' ד"ה טבל] אבל משום הכנה יש מקום לאסור דה"נ אזיל לי' איסור חמץ במיפוק יומא טבא, אבל למש"כ סק"ב לא דמי לסוכה בשבת שאחר יו"ט, ולא שייך כאן הכנה, אמנם הבישול ביו"ט אסור דהא קמהפך במוקצה, ומיהו י"ל כיון דבשבת לא יהי' מוקצה, וביו"ט מותר לעשות לצורך אוכל נפש דשבת אשתכח דקמטלטל מוקצה לצורך אוכל נפש ומותר וכמש"כ תו' ביצה ח' א' ד"ה אמר, אבל אי אפשר לומר כן דהא בהדיא אמר שם ד' א', דלא אמר ר' יוחנן אלא לגומעה כו' אלמא כיון דביו"ט אסור לטלטלה לצורך אוכל נפש דבישולה, אסורה לטלטל גם בשביל אוכל נפש דשבת, ועוד יש כאן איסור בישול דכיון דאסורה ביו"ט אין כאן הואיל, וראב"א דאמר ביצה שם משום איסור טלטול ע"כ כר"ח ס"ל דאמר צרכי שבת נעשין ביו"ט, והרבה פוסקים מחמירין בזה עי' במ"ב בבה"ל סי' תקכ"ז, ואפשר דכיון דמה"ת מותר ביו"ט גופי' והוא צריך עדיין לאכול מותר מה"ת אף שאין דעתו לאכלו, ויהי ראב"א שם אפי' כרבה, ומ"מ יש לאסור בנידון דידן כמו שאסר ראב"א בביצה.

טז) אמנם כל זה אי מחזיקין מנהגן לאיסור מן הדין וצריכין להתנהג כאילו אסור לכל, אבל אם הוא כדברים המותרים והחמירו, א"כ הוי רק כנדור וכיון שראוי להנוהגין היתר אין כאן לא משום מוקצה [וכמש"נ לעיל סי' מ"ג סק"ך] ולא משום מלאכת יו"ט, ונראה דכיון דנוהגין היתר באחרון ש"פ אף בשבת ראי' הוא שאין מחזיקין זה לאיסור אלא כנדור, ואין לבטל מנהגן.


חזור אל “פסח”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 6 אורחים