שאלות במגילת רות

הלכות חג בחג. חקרי הלכה ומנהג. מאמרים לעיון והורדה.
יזל מדליו
הודעות: 284
הצטרף: א' מאי 07, 2017 6:50 pm

Re: שאלות במגילת רות

הודעהעל ידי יזל מדליו » א' יוני 04, 2017 3:01 pm

יש משהו מיוחד בגיורת "רות" ששמה הגוי נשאר גם אחר הגירות ולא שינתה את שמה.

אשמח אם משהו יוכל להרחיב בענין.

דרומי
הודעות: 2978
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: שאלות במגילת רות

הודעהעל ידי דרומי » א' יוני 04, 2017 4:28 pm

ידוע שהשם רות הוא בגימטריא של המצוות שבהם עדיף יהודי על גוי להבדיל. וגם השם יתרו - גר - יש בו אותיות אלו המתאימות לגר.

יזל מדליו
הודעות: 284
הצטרף: א' מאי 07, 2017 6:50 pm

Re: שאלות במגילת רות

הודעהעל ידי יזל מדליו » א' יוני 04, 2017 5:18 pm

אינני יודע להגדיר מספיק אבל יוצא ש"רות ויתרו" גם קודם גירות הם לא היו כ"כ גוים או שהם היו מוכנים כבר לגירות, ולכן אחר הגיור הם לא שינו את שמם הגוי.

בנקודה הזאת אשמח אם משהו יוכל יותר להרחיב ולהגדיר.

דרומי
הודעות: 2978
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: שאלות במגילת רות

הודעהעל ידי דרומי » א' יוני 04, 2017 5:24 pm

לגבי יתרו כתוב שבתחילה היה שמו יתר ולאחר שהתגייר הוסיפו לו ו' על שמו. ראה במפרשי התורה ובמפרשי רש"י גם בתחילת פרשת יתרו וגם בפרשה שלנו - בהעלותך.

דרומי
הודעות: 2978
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: שאלות במגילת רות

הודעהעל ידי דרומי » א' יוני 04, 2017 5:26 pm

קטע שמצאתי בנושא זה מתוך מה שכתב חכ"א:

מה שמעניין במיוחד הוא, ששלושת האותיות שמסיימות את השם "יתרו" מזכירות לנו שם נוסף של אדם שעשה מהפך והתגייר: רות המואביה, המפורסמת מ'מגילת רות' שבתנ"ך הנקראת על שמה. ואכן, פרשנים רבים כתבו כי האותיות הללו – תר"ו / רו"ת – קשורות מאוד לתהליך הגיור:
לפי התורה, גם מי שאינו יהודי חייב במצוות – אבל בעוד יהודי חייב בתרי"ג (=613) מצוות, נכרי חייב ב-7 מצוות בלבד (הנקראות "שבע מצוות בני-נֹח"). אם כן, כאשר הוא בא להתגייר ולהצטרף לעם ישראל, הוא בעצם מתחייב ב-606 מצוות חדשות, מעבר ל-7 שכבר היו לו, וזה בדיוק הערך המספרי של האותיות תר"ו.
ולמה יתרו לא מסתפק בשלושת האותיות הללו (כמו רות), ושמו כולל גם את האות יו"ד?
כותב על כך בספר הקבלי 'שני לוחות הברית' :
ראשית, האות י' היתה בשמו של יתרו לפני שהתגייר, וכדי 'שלא לפגוע' בה – השאירו אותה בתוך השם של האדם הגדול הזה גם לאחר שהתגייר ושמו 'עודכן'; ושנית, האות י' מסמלת כאן את העובדה שיתרו הגיע (לאחר שנים רבות של אמונות זרות) להכרה עמוקה בגדולתו של הבורא, "עתה ידעתי כי גדול י-ה-ו-ה מכל האלהים", והרי האות הראשונה והעיקרית בשמו הגדול של הקב"ה היא האות יו"ד (י-ה-ו-ה).

שומע ומשמיע
הודעות: 1182
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: שאלות במגילת רות

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » א' יוני 04, 2017 9:59 pm

יזל מדליו כתב:יש משהו מיוחד בגיורת "רות" ששמה הגוי נשאר גם אחר הגירות ולא שינתה את שמה.

אשמח אם משהו יוכל להרחיב בענין.

שמעתי [נראה לי גם הובא בשיעור של הרב מאזוז] שקראו לה בשם אחר.

מתון
הודעות: 263
הצטרף: ב' מאי 18, 2015 5:15 pm

Re: שאלות במגילת רות

הודעהעל ידי מתון » ב' יוני 05, 2017 4:34 pm

דרומי כתב:אנצלי בימה זו לתמוה את התמיהה שעולה לי בכל שנה ושנה, ומן הסתם כבר נידונה בספרים אך שידי יד כהה לא הגיעה אליהם.

כל רוח הדברים במגילת רות הוא שאכן יש קשר משפחתי בין רות לבין נעמי. והדברים תמוהים לפי פשוטם, שהרי כל הנישואין שבין מחלון וכליון לא תפסו, שהרי בגויים עסקינן (ורק אח"כ התגיירה רות).

ובמלים פשוטות, לכאורה היו צריכים להשכיח את כל הסיפור העגום המספר על קשר אסור שבין יהודים לגויות, קשר שהוא גם אסור וגם לא תופס מבחינה הלכתית. והנה לא זו בלבד שלא משכיחים אותו אלא שמזכירים אותו שוב ושוב כאילו היה קשר לגיטימי ויש לו משמעות משפחתית עד כדי כך שהבן של רות נחשב לנכד של נעמי "חמותה"?!

הדברים נשגבים מבינתי.

כדברי איש ספר, אעתיק לשון הזוהר חדש
שאל רבי פדת לבריה של רבי יוסי איש סוכו. רות כיון שנתגיירה מפני מה לא קראוה בשם אחר אמר ליה כך שמעתי דשם אחר היה לה וכשנשאת למחלון קראו שמה רות ומשם עלתה בשם זה דהא כשנשאת למחלון נתגיירה לא לאחר זמן. אמר לו והכתיב אח"כ ואלהיך אלהי באשר תליני אלין וכו' הרבה התראות עשתה נעמי כדתנינן וכולן קבלה עליה. ואם נתגיירה קודם למה לה השתא כולי האי. אמר לו ח"ו שנשאה מחלון והיא גויה אלא כשנשאה נתגיירה ובחזקת אימת בעלה עליה עמדה היא וערפה בענין זה. כיון שמתו בעליהן ערפה חזרה לסורחנה ורות עמדה בטעמה. דכתיב הנה שבה יבמתך אל עמה ואל אלהיה [משמע דכתי' שבה] ורות דבקה בה כמו שהיתה בתחילה כיון שמת בעלה ברצונה דבקה בתורה. אמר לו שמעת מה שמה בתחילה אמר ליה גילית שמה (ס"א פלוניתא) כשנשאה מחלון קרא לשמה רות. ערפה הרפה שמה וחזרה לסרחונה ולשמה ולעמה ולאלהיה דכתיב הנה שבה יבמתך אל עמה ואל אלהיה. אל עמה להקרא בשם הראשון ואל אלהיה לעבוד ע"ז.


ועוד איתא בזוהר חדש:
ורות דבקה בה כמה שקבלה עליה בחיי בעלה דבקה באמונתה. בא וראה שבחה של רות שאע"פ שאימת בעלה לא היתה עליה דבקה באמונתה. ועל כל דא נעמי חידשה לה כמתחלה והתרתה בה התראות וכלן קבלתן עליה. רבי ברוקא אמר כתיב וישכם אברהם בבקר ויקח לחם וחמת מים ויתן אל הגר שם על שכמה ואת הילד כיון דכתיב אל הגר מהו שם על שכמה. אלא מלמד שהזהירה על עול האמונה וללמד במה שהיתה רגילה בתחלה עמו. כתיב הכא שם על שכמה. וכתיב התם שם שם לו חק ומשפט מה להלן עול שכינה אף כאן עול שכינה. מה עשתה כיון שראתה עצמה יוצאת מתחת רשותו של אברהם חזרה לקלקולה מה כתיב ותלך ותת"ע. אחרי ע"ג וגלולי בית אביה. וכתיב הבל המה מעשה תעתועים


ובעיקר הענין, ראה בספר הנפלא על רות של ר' משה קרביץ בחלק עמק הממלכה - פרקי עיון, פרק ה' - האם נתגיירו רות וערפה לפני נישואיהן למחלון וכליון? אשר הביא כל הדעות בנידון ממקורותם.

חיים פ.
הודעות: 2
הצטרף: ב' מאי 29, 2017 12:26 am

Re: שאלות במגילת רות

הודעהעל ידי חיים פ. » ו' דצמבר 01, 2017 2:15 pm

כיצד נקרא ספרו של ר' משה קרביץ המוזכר כאן? באוצר החכמה איננו.

בקרו טלה
הודעות: 2407
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: שאלות במגילת רות

הודעהעל ידי בקרו טלה » ש' דצמבר 02, 2017 7:52 pm

חיים פ. כתב:כיצד נקרא ספרו של ר' משה קרביץ המוזכר כאן? באוצר החכמה איננו.

viewtopic.php?f=7&t=6618&start=360#p92070


חזור אל “בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 4 אורחים