מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

בר יוחאי, האין זה גנאי?!

הלכות חג בחג. חקרי הלכה ומנהג. מאמרים לעיון והורדה.
טברייני
הודעות: 788
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

בר יוחאי, האין זה גנאי?!

הודעהעל ידי טברייני » א' אפריל 29, 2018 11:22 pm

ר' שמעון לביא, פותח כל בית בפיוטו במילים 'בר יוחאי'

והנה, ברש"י פר' שלח (במדבר יג ל) כתב שאמר כלב 'וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם, השומע היה סבור שבא לספר בגנותו'.
ומשמע שקריאת אדם בשם אביו גנאי הוא לו, וכיצד א"כ ייסדו הפייט באופן זה?

יש לי שתי תשובות בדבר, אך עדיין לא יישבו את ליבי. (בעז"ה בהקדם אכתוב אותם.)

טברייני
הודעות: 788
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: בר יוחאי, האין זה גנאי?!

הודעהעל ידי טברייני » ב' אפריל 30, 2018 12:03 am

כאן נמצאת תשובה אחת (למי שחובב את העלון והסגנון.)
[עמוד 1 ובהמשך בעמודים 3 ו4]
קבצים מצורפים
אז נדברו 375.pdf
(241.54 KiB) הורד 223 פעמים

עזריאל ברגר
הודעות: 9183
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: בר יוחאי, האין זה גנאי?!

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' אפריל 30, 2018 9:04 am

ולהעיר מלשון הפיוט "אין ברוך/ותיק/ישר וכו' כבן עמרם".

לייטנר
הודעות: 5350
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: בר יוחאי, האין זה גנאי?!

הודעהעל ידי לייטנר » ב' אפריל 30, 2018 9:19 am

טברייני כתב:ר' שמעון לביא, פותח כל בית בפיוטו במילים 'בר יוחאי'

והנה, ברש"י פר' שלח (במדבר יג ל) כתב שאמר כלב 'וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם, השומע היה סבור שבא לספר בגנותו'.
ומשמע שקריאת אדם בשם אביו גנאי הוא לו, וכיצד א"כ ייסדו הפייט באופן זה?

וביתר חוזקה בפסיקתא דרב כהנא יח:
אמר דוד: עד מתי אתם מכלימים בכבודי וקורין אותי בן ישי?! מדוע לא בא בן ישי (שמואל א' כ כז), ראיתי בן לישי (שמואל א' טז יח), גם לכלכם יתן בן ישי (שמואל א' כב ז), לית לי שם?!


ולכיוון אפשרי לתשובה ראה: מעילה יז ע"ב ופסחים קיב ע"א.

דרומי
הודעות: 6842
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: בר יוחאי, האין זה גנאי?!

הודעהעל ידי דרומי » ב' אפריל 30, 2018 9:46 am

ברש"י בפ' בשלח מוזכר שאמרו ישראל "אין לנו אלא דברי בן עמרם" לחיוב ועיין במפרשים שם (נראה לי באר בשדה)

פלתי
הודעות: 2281
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2012 1:14 pm

Re: בר יוחאי, האין זה גנאי?!

הודעהעל ידי פלתי » ב' אפריל 30, 2018 1:07 pm

טברייני כתב:ר' שמעון לביא, פותח כל בית בפיוטו במילים 'בר יוחאי'

והנה, ברש"י פר' שלח (במדבר יג ל) כתב שאמר כלב 'וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם, השומע היה סבור שבא לספר בגנותו'.
ומשמע שקריאת אדם בשם אביו גנאי הוא לו, וכיצד א"כ ייסדו הפייט באופן זה?

יש לי שתי תשובות בדבר, אך עדיין לא יישבו את ליבי. (בעז"ה בהקדם אכתוב אותם.)

לא יודע מהיכי תיתי שהמילים בן עמרם משמעותם לגנאי. גם אם היה אומר וכי זו בלבד עשה לנו משה... היו סוברים שבא לספר בגנותו.

טברייני
הודעות: 788
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: בר יוחאי, האין זה גנאי?!

הודעהעל ידי טברייני » ב' אפריל 30, 2018 10:06 pm

דרומי כתב:ברש"י בפ' בשלח מוזכר שאמרו ישראל "אין לנו אלא דברי בן עמרם" לחיוב ועיין במפרשים שם (נראה לי באר בשדה)


אלו דברי רש"י שם (שמות יד ד) "ויעשו כן" - להגיד שבחן ששמעו לקול משה ולא אמרו היאך נתקרב אל רודפינו אנו צריכים לברוח אלא אמרו אין לנו אלא דברי בן עמרם.

והקשו מפרשי רש"י על כך מרש"י דכלב.
ותירץ הבאר בשדה תירוץ אחד והמשכיל לדוד שני תירוצים. (והמעלה דבריהם יבורך.)

והשל"ה הק' (מסכת פסחים מצה עשירה - דרוש רביעי תטו) כתב:
ואף סמוך לזה, כשצוה להם משה רבינו ע"ה לחזור למצרים והם עשו כן, מכל מקום הראו טינא בלבם, לומר אין לנו אלא דברי בן עמרם, כמו שכתב רש"י (שמות יד, ד). וכבר מסור זה הכלל, במקום שדברו ישראל טוב אמרו 'רבינו משה', וכשהתרעמו אמרו בלשון 'בן עמרם' (עי' סוטה לה א). ובזה 'ויהס כלב' (במדבר יג, ל). אף שנוכל ליישב בכאן על דרך הפשט, ארבע כתות היו בים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל (ירושלמי תענית פ"ב ה"ה), והרעים אמרו, מה זה עשה לנו בן עמרם, והטובים שבהם אמרו, אתם אומרים בן עמרם, אין לנו אלא דברי בן עמרם כו', וקל להבין.

ובתפארת שלמה (בשלח) מרדומסק כתב:
נתחזקו ישראל באמונתם ואמרו אין לנו אלא דברי בן עמרם. ר"ל דברי בן עמרם אף על פי שאינו משה רבן של כל הנביאים ואף אם יאמר דבר זה מלבו ולא על פי נבואה נשמע לו וזהו ויאמינו בה' ובמשה עבדו בשתי האמונות האלו עברו וזכו לקריעת ים סוף לנס הגדול הזה השייך לקבלת התורה.

ובשם משמואל (בשלח) כתב:
ברש"י (י"ד ד') שישראל אמרו אין לנו אלא דברי בן עמרם. ויש להבין למה לא הזכירוהו בשמו אלא בשם אביו, וכגון זה הוא דרך בזיון כברש"י (תהלים ד' ג') עד מה כבודי לכלימה, עד מתי אתם מבזים אותי, הראיתם את בן ישי, מי דוד ומי בן ישי, בכרות בני עם בן ישי, כי בוחר אתה לבן ישי, אין לי שם, עכ"ל:
ונראה דהנה שם של אדם מורה על מהותו, ולא אדם לבד אלא אפי' בע"ח נמי. וזהו שאדה"ר קרא שמות לכל בעלי חיים, ונשתבח בזה מפי השי"ת למלאכים שאמר להם על זה חכמתו גדולה משלכם, כבמדרש (ב"ר פ' י"ז), והיינו מפני שעמד על מהותו של כל מין ומין. אך יש שמות שאינם מורין על מהותו, כי במהותו אין השגה ואינו נתפס בלשון, וכל השם הוא רק שלילה, וכמ"ש הרמב"ם בענין מה שאנו אומרים על השי"ת שהוא אחד איננו אלא שלילה, כי אחדות הש"י איננה נתפסת בלשון אלא שלילה שאין שנים. ובדוגמא זו הוא במשה שמהותו הוא רם ונשא שאינו נתפס בלשון ושמו הוא רק שלילה מי מן המים משיתהו, ובמהר"ל שהמים הם חומרים והוא ע"ה הי' נבדל מחומריות, כי שם משה איננו מורה על מה שהוא אלא על מה שאיננו. ויש לומר עוד בלשון אחר שמשה הי' ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה, כי הי' בטל אל השי"ת בתכלית, ולא היתה לו בחינה ומהות בפני עצמו, אלא כמו מלאך שמהותו השליחות, ושמו משתנה כפי השליחות שנשתלח, כן משרע"ה תמיד הי' דבוק בשכינה, ואם היית בא לכנות לו שם, היית צריך לכנות לו שם כפי עבודתו בכל עת, והי' שמו משתנה תמיד, ע"כ איננו נקרא אלא בשם שלילה שהוראתו נבדל מחומר שזה השם צדק בי תמיד בלתי משתנה. ושני הפירושים בקנה אחד עולים:
ולפי האמור יש לומר דהא דקראו אותו בשם אביו ולא בשמו הוא למעלתו, להורות שאיננו נתפס בשם אלא במה שהוא בן עמרם, ואינו דומה לדוד המע"ה ששמו מורה על מהותו, וכאשר לא קראו אותו אלא בשם אביו הוא גנאי כאילו מהותו אפס ותהו, אבל משרע"ה הוא להיפוך שמורה על מעלתו כנ"ל. ויש לומר שזה שקראו אותו בשם אביו כאן מורה טעמו של דבר שישראל בטלו את דעתם לדעתו, כי ישראל השומעים את דבריו הוא כמו ששמעו מפי השכינה, שאיננו נפרד אלא שכינה מדברת מתוך גרונו. ועם זה יש לומר שרמז יש בדבר, עמרם הוא כמו עם רם היינו שתמיד דביקותו עם רומו של עולם, וע"כ היו נמשכים אחריו ולא התחכמו ולא שאלו:

אך כל תירוצים אלו לא יועילו לאדוננו בר יוחאי.

טברייני
הודעות: 788
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: בר יוחאי, האין זה גנאי?!

הודעהעל ידי טברייני » ב' אפריל 30, 2018 10:11 pm

פלתי כתב:לא יודע מהיכי תיתי שהמילים בן עמרם משמעותם לגנאי. גם אם היה אומר וכי זו בלבד עשה לנו משה... היו סוברים שבא לספר בגנותו.

א. זוהי פשטות דברי רש"י (שהם למעשה דברי הגמ' סוטה לה א), וכך מקובלנו ללומדם.
ב. מכל קושיות האחרונים הנזכרים בהודעתי הקודמת, נראה שלמדו כך.
ג. רש"י תהלים ד ג כתב, "עד מה כבודי לכלימה" - עד מתי אתם מבזים אותי (שמואל א כב) הראיתם את בן ישי (שם כה) מי דוד ומי בן ישי (שם כב) בכרות בני עם בן ישי (שם כ) כי בוחר אתה לבן ישי אין לי שם.

טברייני
הודעות: 788
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: בר יוחאי, האין זה גנאי?!

הודעהעל ידי טברייני » ב' אפריל 30, 2018 10:13 pm

לייטנר כתב:ולכיוון אפשרי לתשובה ראה: מעילה יז ע"ב ופסחים קיב ע"א.


תשש כוחנו מקצרות...

טברייני
הודעות: 788
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: בר יוחאי, האין זה גנאי?!

הודעהעל ידי טברייני » ב' אפריל 30, 2018 10:16 pm

מצו"ב קובץ בית נאמן אמור עח 110
שם (א-ד) ביאר הגר"מ מזוז דברי הרמ"ע מפאנו שכתב דכל היכא שנקרא רבי שמעון סתם זהו קודם המערה, ואין הלכה כמותו, וכשכתוב רבי שמעון בר יוחאי זהו אחר שיצא מהמערה והלכה כמותו (ראה בפנים באורך.)

ושמא משום כך נקרא בר יוחאי שמעלתו היא אחר שיצא מהמערה ומיתקרי בר יוחאי, ודוחק קצת.
קבצים מצורפים
110-פרשת אמור תשעח.pdf
(1.13 MiB) הורד 855 פעמים

לייטנר
הודעות: 5350
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: בר יוחאי, האין זה גנאי?!

הודעהעל ידי לייטנר » ב' אפריל 30, 2018 10:49 pm

טברייני כתב:
פלתי כתב:לא יודע מהיכי תיתי שהמילים בן עמרם משמעותם לגנאי. גם אם היה אומר וכי זו בלבד עשה לנו משה... היו סוברים שבא לספר בגנותו.

א. זוהי פשטות דברי רש"י (שהם למעשה דברי הגמ' סוטה לה א), וכך מקובלנו ללומדם.
ב. מכל קושיות האחרונים הנזכרים בהודעתי הקודמת, נראה שלמדו כך.
ג. רש"י תהלים ד ג כתב, "עד מה כבודי לכלימה" - עד מתי אתם מבזים אותי (שמואל א כב) הראיתם את בן ישי (שם כה) מי דוד ומי בן ישי (שם כב) בכרות בני עם בן ישי (שם כ) כי בוחר אתה לבן ישי אין לי שם.

לייטנר כתב:
טברייני כתב:ר' שמעון לביא, פותח כל בית בפיוטו במילים 'בר יוחאי'

והנה, ברש"י פר' שלח (במדבר יג ל) כתב שאמר כלב 'וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם, השומע היה סבור שבא לספר בגנותו'.
ומשמע שקריאת אדם בשם אביו גנאי הוא לו, וכיצד א"כ ייסדו הפייט באופן זה?

וביתר חוזקה בפסיקתא דרב כהנא יח:
אמר דוד: עד מתי אתם מכלימים בכבודי וקורין אותי בן ישי?! מדוע לא בא בן ישי (שמואל א' כ כז), ראיתי בן לישי (שמואל א' טז יח), גם לכלכם יתן בן ישי (שמואל א' כב ז), לית לי שם?!


ולכיוון אפשרי לתשובה ראה: מעילה יז ע"ב ופסחים קיב ע"א.


טברייני כתב:
לייטנר כתב:ולכיוון אפשרי לתשובה ראה: מעילה יז ע"ב ופסחים קיב ע"א.


תשש כוחנו מקצרות...


נראה שגם כשמצטטים באופן תשש כוחך מלקרוא, עד שאתה נאלץ לצטט בשנית...

מחולת המחנים
הודעות: 2937
הצטרף: ה' דצמבר 13, 2012 12:49 pm

Re: בר יוחאי, האין זה גנאי?!

הודעהעל ידי מחולת המחנים » ב' אפריל 30, 2018 11:07 pm

עיין ליקוטי מוהר"ן ח"א תורה (א) 'לכו חזו'
http://breslev.eip.co.il/?key=2559

טברייני
הודעות: 788
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: בר יוחאי, האין זה גנאי?!

הודעהעל ידי טברייני » ב' אפריל 30, 2018 11:31 pm

לייטנר כתב:
טברייני כתב:
פלתי כתב:לא יודע מהיכי תיתי שהמילים בן עמרם משמעותם לגנאי. גם אם היה אומר וכי זו בלבד עשה לנו משה... היו סוברים שבא לספר בגנותו.

א. זוהי פשטות דברי רש"י (שהם למעשה דברי הגמ' סוטה לה א), וכך מקובלנו ללומדם.
ב. מכל קושיות האחרונים הנזכרים בהודעתי הקודמת, נראה שלמדו כך.
ג. רש"י תהלים ד ג כתב, "עד מה כבודי לכלימה" - עד מתי אתם מבזים אותי (שמואל א כב) הראיתם את בן ישי (שם כה) מי דוד ומי בן ישי (שם כב) בכרות בני עם בן ישי (שם כ) כי בוחר אתה לבן ישי אין לי שם.

לייטנר כתב:
טברייני כתב:ר' שמעון לביא, פותח כל בית בפיוטו במילים 'בר יוחאי'

והנה, ברש"י פר' שלח (במדבר יג ל) כתב שאמר כלב 'וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם, השומע היה סבור שבא לספר בגנותו'.
ומשמע שקריאת אדם בשם אביו גנאי הוא לו, וכיצד א"כ ייסדו הפייט באופן זה?

וביתר חוזקה בפסיקתא דרב כהנא יח:
אמר דוד: עד מתי אתם מכלימים בכבודי וקורין אותי בן ישי?! מדוע לא בא בן ישי (שמואל א' כ כז), ראיתי בן לישי (שמואל א' טז יח), גם לכלכם יתן בן ישי (שמואל א' כב ז), לית לי שם?!


ולכיוון אפשרי לתשובה ראה: מעילה יז ע"ב ופסחים קיב ע"א.


טברייני כתב:
לייטנר כתב:ולכיוון אפשרי לתשובה ראה: מעילה יז ע"ב ופסחים קיב ע"א.


תשש כוחנו מקצרות...


נראה שגם כשמצטטים באופן תשש כוחך מלקרוא, עד שאתה נאלץ לצטט בשנית...

קראתי בני קראתי, אולם העדפתי להביא את רש"י שהביא את הפסיקתא דר"כ למען יווכח הנ"ל שזוהי כוונת רש"י.

טברייני
הודעות: 788
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: בר יוחאי, האין זה גנאי?!

הודעהעל ידי טברייני » ב' אפריל 30, 2018 11:32 pm

מחולת המחנים כתב:עיין ליקוטי מוהר"ן ח"א תורה (א) 'לכו חזו'
http://breslev.eip.co.il/?key=2559


חסום לי.
האם אפשר יותר מיקוד?

עזריאל ברגר
הודעות: 9183
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: בר יוחאי, האין זה גנאי?!

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' מאי 01, 2018 10:09 am

טברייני כתב:
מחולת המחנים כתב:עיין ליקוטי מוהר"ן ח"א תורה (א) 'לכו חזו'


חסום לי.
האם אפשר יותר מיקוד?


מִסּוֹד גְּדֻלַּת הַתַּנָּא הָאֱלקִי רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי זַ''ל

לְכוּ חֲזוּ מִפְעֲלוֹת ה הִתְגַּלּוּת נִפְלָא מִסּוֹד גְּדֻלַּת הַתַּנָּא הָאֱלקִי רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי זַ''ל רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי הִבְטִיחַ שֶׁלּא תִּשְׁתַּכַּח תּוֹרָה מִיִּשְׂרָאֵל עַל יָדוֹ כַּמּוּבָא בְּדִבְרֵי רַבּוֹתֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה (שַׁבָּת קלח:) : כְּשֶׁנִּכְנְסוּ רַבּוֹתֵינוּ לַכֶּרֶם בְּיַבְנֶה אָמְרוּ: עֲתִידָה תּוֹרָה שֶׁתִּשְׁתַּכַּח מִיִּשְׂרָאֵל וְאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי שֶׁלּא תִּשְׁתַּכַּח (נָשׂא קכד:) : בְּהַאי חִבּוּרָא דְּאִיהוּ סֵפֶר הַזּהַר יִפְקוּן בֵּהּ מִן גָּלוּתָא וְעַתָּה בּוֹא וּרְאֵה וְהָבֵן נִפְלְאוֹת נִסְתָּרוֹת שֶׁל תּוֹרָתֵנוּ הַקְּדוֹשָׁה כִּי עַל כֵּן סָמַךְ רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי עַצְמוֹ עַל זֶה הַפָּסוּק כִּי לא תִשָּׁכַח מִפִּי זַרְעוֹ כִּי בֶּאֱמֶת בְּזֶה הַפָּסוּק בְּעַצְמוֹ מְרֻמָּז וְנִסְתָּר סוֹד הַזֶּה שֶׁעַל יְדֵי זַרְעוֹ שֶׁל יוֹחַאי שֶׁהוּא רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי עַל יָדוֹ לא תִּשְׁתַּכַּח הַתּוֹרָה מִיִּשְׂרָאֵל כִּי סוֹפֵי תֵּבוֹת שֶׁל זֶה הַפָּסוּק כִּי לּא תִשָּׁכַח מִפִּי זַרְעוּ הֵם אוֹתִיּוֹת יוֹחַאי וְזֶה שֶׁמְּרַמֵּז וּמְגַלֶּה הַפָּסוּק כִּי לא תִשָּׁכַח מִפִּי זַרְעוֹ, מִפִּי זַרְעוֹ דַּיְקָא הַיְנוּ מִפִּי זַרְעוֹ שֶׁל זֶה בְּעַצְמוֹ שֶׁהוּא מְרֻמָּז וְנִסְתָּר בְּזֶה הַפָּסוּק שֶׁהוּא הַתַּנָּא יוֹחַאי כִּי עַל יְדֵי זַרְעוֹ שֶׁל יוֹחַאי שֶׁמְּרֻמָּז בְּזֶה הַפָּסוּק בְּסוֹפֵי תֵּבוֹת כַּנַּ''ל שֶׁהוּא רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי וְדַע שֶׁסּוֹד רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּעַצְמוֹ הוּא מְרֻמָּז בְּפָסוּק אַחֵר כִּי דַּע כִּי הַתַּנָּא הַקָּדוֹש רַבִּי שִׁמְעוֹן הוּא בְּחִינַת (דָּנִיֵּאל ד) : עִיר וְקַדִּישׁ מִן שְׁמַיָּא נָחִית רָאשֵׁי תֵּבוֹת שִׁמְעוֹן וְכוּ

דרומי
הודעות: 6842
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: בר יוחאי, האין זה גנאי?!

הודעהעל ידי דרומי » ג' מאי 01, 2018 10:09 am

זכור לי במעומעם כי גם ר' יהושע בן לוי מכונה לפעמים ע""ש אביו 'בר ליואי'

כדכד
הודעות: 5018
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: בר יוחאי, האין זה גנאי?!

הודעהעל ידי כדכד » ג' מאי 01, 2018 12:35 pm

ע"י רשב"י ואליהו הנביא כשהגיע בחייו לג"ע. לא מצינו שיר ששרו עליו שנקרא כך

עזריאל ברגר
הודעות: 9183
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: בר יוחאי, האין זה גנאי?!

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' מאי 01, 2018 12:58 pm

יש גם "היכא את בר לקישא", אבל זה היה חברו וגיסו - רבי יוחנן.
וכמדומני שרבו כמותו בין חברים בחז"ל.

טברייני
הודעות: 788
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: בר יוחאי, האין זה גנאי?!

הודעהעל ידי טברייני » ד' מאי 02, 2018 10:10 am

טברייני כתב:
פלתי כתב:לא יודע מהיכי תיתי שהמילים בן עמרם משמעותם לגנאי. גם אם היה אומר וכי זו בלבד עשה לנו משה... היו סוברים שבא לספר בגנותו.

א. זוהי פשטות דברי רש"י (שהם למעשה דברי הגמ' סוטה לה א), וכך מקובלנו ללומדם.
ב. מכל קושיות האחרונים הנזכרים בהודעתי הקודמת, נראה שלמדו כך.
ג. רש"י תהלים ד ג כתב, "עד מה כבודי לכלימה" - עד מתי אתם מבזים אותי (שמואל א כב) הראיתם את בן ישי (שם כה) מי דוד ומי בן ישי (שם כב) בכרות בני עם בן ישי (שם כ) כי בוחר אתה לבן ישי אין לי שם.


שו"ר שכן הוא להדיא ברא"ם (הובא בשפתי חכמים) ובנחלת יעקב ובתורה תמימה (פר' שלח).
מאידך בדברי דוד אפשר שמפרש אחרת.

הא לחמא עניא
הודעות: 1690
הצטרף: ג' יוני 02, 2015 9:58 am
מיקום: בני ברק

Re: בר יוחאי, האין זה גנאי?!

הודעהעל ידי הא לחמא עניא » ד' מאי 02, 2018 5:26 pm

טברייני כתב:ר' שמעון לביא, פותח כל בית בפיוטו במילים 'בר יוחאי'
והנה, ברש"י פר' שלח (במדבר יג ל) כתב שאמר כלב 'וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם, השומע היה סבור שבא לספר בגנותו'. ומשמע שקריאת אדם בשם אביו גנאי הוא לו, וכיצד א"כ ייסדו הפייט באופן זה?
יש לי שתי תשובות בדבר, אך עדיין לא יישבו את ליבי. (בעז"ה בהקדם אכתוב אותם.)

ראה מה שכתב בספר צבי לצדיק (מאמרי חודש אייר מאמר הילולא דרשב"י):
...מה שנאמר בש"ס ובכמה מקומות פעמים בן יוחי ולפעמים בן יוחאי באל"ף, נ"ל עפ"י דברי הש"ס (זבחים נ"ג, קי"ט) משכינהו גברי לגברא לענין יסוד דרומי ולענין זו וזו הן מנחה וכו' עיי"ש, ופי' בתוס' שרשב"י נקרא גברי לשון רבים משום שנקרא בכ"מ בשם אביו ג"כ, ורבי ישמעאל לא נקרא אלא ע"ש עצמו לכן נקרא בשם גברא לשון יחיד עיי"ש, ולכן כאשר זכה להכריע את גבר"א ניתוסף האות א' הלזו ע"ש של אביו לקרותו בשם יוחא"י, ודייקא בשמו של אביו לאשר שע"כ נקרא בשם גבר"י ביו"ד לשון רבים כנלע"ד, וכו'.

אליהו בן עמרם
הודעות: 1168
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: בר יוחאי, האין זה גנאי?!

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ד' ספטמבר 25, 2019 7:38 pm

לייטנר כתב:
טברייני כתב:ר' שמעון לביא, פותח כל בית בפיוטו במילים 'בר יוחאי'

והנה, ברש"י פר' שלח (במדבר יג ל) כתב שאמר כלב 'וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם, השומע היה סבור שבא לספר בגנותו'.
ומשמע שקריאת אדם בשם אביו גנאי הוא לו, וכיצד א"כ ייסדו הפייט באופן זה?

וביתר חוזקה בפסיקתא דרב כהנא יח:
אמר דוד: עד מתי אתם מכלימים בכבודי וקורין אותי בן ישי?! מדוע לא בא בן ישי (שמואל א' כ כז), ראיתי בן לישי (שמואל א' טז יח), גם לכלכם יתן בן ישי (שמואל א' כב ז), לית לי שם?!


ולעומת זאת:
וא"ר יהושע בן לוי בשעה שירד משה מלפני הקב"ה בא שטן ואמר לפניו, רבונו של עולם תורה היכן היא, אמר לו נתתיה לארץ, הלך אצל ארץ אמר לה תורה היכן היא, אמרה לו אלקים הבין דרכה וגו', הלך אצל ים, ואמר לו אין עמדי, הלך אצל תהום, א"ל אין בי, שנאמר תהום אמר לא בי היא וים אמר אין עמדי, אבדון ומות אמרו באזנינו שמענו שמעה. חזר ואמר לפני הקב"ה רבונו של עולם חיפשתי בכל הארץ ולא מצאתיה, אמר לו לך אצל בן עמרם... (שבת פט א)

טברייני
הודעות: 788
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: בר יוחאי, האין זה גנאי?!

הודעהעל ידי טברייני » א' אפריל 12, 2020 10:25 pmחזור אל “בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 9 אורחים