מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

שני חזלים שקבלת התורה בכל שנה מחדש.

הלכות חג בחג. חקרי הלכה ומנהג. מאמרים לעיון והורדה.
אבא יודן
הודעות: 1121
הצטרף: ב' אוגוסט 10, 2015 2:34 pm

שני חזלים שקבלת התורה בכל שנה מחדש.

הודעהעל ידי אבא יודן » ה' יוני 09, 2016 4:44 pm

שבת קכט ב:
דמפיק ביה זיקא ושמיה טבוח דאי לא קבלו ישראל את התורה הוה טבח להו לדמייהו ולבשרייהו.

י. ראש השנה כא א (ד ח):
בכל הקרבנות כתיב חטא ובעצרת אין כתיב חטא א"ל הקב"ה מכיון שקבלתם עליכם עול תורה מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם.

עושה חדשות
הודעות: 9019
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: שני חזלים שקבלת התורה בכל שנה מחדש.

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' יוני 09, 2016 9:36 pm

אבא יודן כתב:שבת קכט ב:
דמפיק ביה זיקא ושמיה טבוח דאי לא קבלו ישראל את התורה הוה טבח להו לדמייהו ולבשרייהו.

לש' הגמ' (קבלו, לא - יקבלו), משמע דבזמן מ"ת נפק זיקא, ולכן גם עתה הוי זמן מסוכן, אבל לא נראה שבכל שנה יוצא האי זיקא ושמיה טבוח לסיבוב... מה גם שלא נזכר בשום מקום חובת קבלת התורה בערב שבועות, מלבד הסכנה שבהקזה.
ולענין האי שתא, עי' כאן - viewtopic.php?f=28&t=27559#p282326

וגם בדברי הירו' יל"ד האם זה תלוי בקבלתינו שבכל שנה, או במה שקיבלו מכבר. אבל מסמיכות המאמרים להא דאי' שם לגבי ר"ה משמע דהוי בכל שנה ותליא בזה.

וכמובן שלפי הידוע מהרמח"ל כן הוא הדבר באמת, ודברי חז"ל מתפרשים היטב עפ"ז.

אבא יודן
הודעות: 1121
הצטרף: ב' אוגוסט 10, 2015 2:34 pm

Re: שני חזלים שקבלת התורה בכל שנה מחדש.

הודעהעל ידי אבא יודן » ו' יוני 10, 2016 4:02 am

עושה חדשות כתב:לש' הגמ' (קבלו, לא - יקבלו), משמע דבזמן מ"ת נפק זיקא, ולכן גם עתה הוי זמן מסוכן, אבל לא נראה שבכל שנה יוצא האי זיקא ושמיה טבוח לסיבוב... מה גם שלא נזכר בשום מקום חובת קבלת התורה בערב שבועות, מלבד הסכנה שבהקזה.

אמנם כ"ה בשו"ע הגר"ז תס"ח עי"ש.
אבל יתכן ג"ג שהוא בלשון הוה וכן משמע במהרש"א בפרק נגמר הדין ודוק.

אברמוב
הודעות: 63
הצטרף: ב' אפריל 24, 2017 7:17 pm

Re: שני חזלים שקבלת התורה בכל שנה מחדש.

הודעהעל ידי אברמוב » ג' אפריל 25, 2017 3:53 pm

עי' מחצית השקל אורח חיים סימן תסח ס"ק טו
(טו) שלא כו'. נפק זיקא כו'. ונודע דבכל הזמנים שאירע לאבותינו ענין מה, כשיגיע זמן ההוא שוב מתעורר קצת מעין אותו דבר וענין ההוא. ובספר אליה רבה סימן תצ"ג [ס"ק יט] כתב שפסק בחולה שיש בו סכנה והרופאים אמרו שצריך להקיז בערב שבועות משום סכנת החולי, והתיר להקיז, ע"ש:

עושה חדשות
הודעות: 9019
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: שני חזלים שקבלת התורה בכל שנה מחדש.

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' יוני 15, 2017 11:27 pm

עושה חדשות כתב:
אבא יודן כתב:שבת קכט ב:
דמפיק ביה זיקא ושמיה טבוח דאי לא קבלו ישראל את התורה הוה טבח להו לדמייהו ולבשרייהו.

לש' הגמ' (קבלו, לא - יקבלו), משמע דבזמן מ"ת נפק זיקא, ולכן גם עתה הוי זמן מסוכן, אבל לא נראה שבכל שנה יוצא האי זיקא ושמיה טבוח לסיבוב... מה גם שלא נזכר בשום מקום חובת קבלת התורה בערב שבועות, מלבד הסכנה שבהקזה.
אם זיקא-טבוח זה רק בגלל אז,יל"ע דהאידנא הרי אינו באותו יום של אז, ויל"פ.

טברייני
הודעות: 765
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: שני חזלים שקבלת התורה בכל שנה מחדש.

הודעהעל ידי טברייני » ג' אפריל 10, 2018 12:25 pm

אוה"ח הק' פר' אמור (ויקרא כג טו)
'והגם כי זה היה בפסח מצרים, כמשפט הזה יעשה באותו פרק עצמו מדי שנה בשנה, כי כמו כן יעשה בסוד ה' כידוע ליודעי חן'.

וכן כתב הרמח"ל בדרך ה' (ח"ד פ"ז)
"יש עוד ענינים פרטיים מיוחדים לכל זמן מזמנים אלה כפי ענינו. ושורש כולם, הוא סדר שסדרה החכמה העליונה, שכל תיקון שנתקן ואור גדול שהאיר בזמן מהזמנים, בשוב תקופת הזמן ההוא, יאיר אור מעין האור הראשון, ותחודש תולדת התיקון ההוא במי שקבלו.
והנה על פי זה נצטוינו בחג בכל הענינים שנצטוינו לזכר יציאת מצרים, כי בהיות התיקון ההוא תיקון גדול מאד שנתקנו בו וכמו שנתבאר לעיל, הוקבע שבשוב תקופת הזמן ההוא יאיר עלינו אור מעין האור שהאיר אז, ותחודש בנו תולדת אותו התיקון, ועל כן נתחייב באותם הענינים כלם.
ועל דרך זה חג השבועות למתן התורה. וחג הסוכות לענין ענני הכבוד. אף על פי שאינו אותו הזמן בפרט, אלא שקבעה התורה חג זה לזכרון ענין זה, וכמו שכתוב (ויקרא כ"ג מ"ג), "כי בסוכות הושבתי" וכו'.
וכן חנוכה וכן פורים. ועל דרך זה היו כל ימי מגילת תענית, אלא שנתבטלו מפני שלא היו ישראל יכולים לעמוד בהם, ונפטרו מהיות עושים זכר להם להתעוררות אור המאיר". עד כאן לשון הרמח"ל.

וראה בחומת אנך לרבנו החיד"א שהביא כן בשם האר"י ז"ל וזה לשונו, "אפשר במה שכתב רבנו האר"י ז"ל דכל הנסים הנעשים לישראל הם על ידי אורים גדולים המאירים, ויש יחודים גדולים, ובזה מתבטלים המקטרגים ונעשו נסים לישראל ותשועתם מאויביהם.
ולא זו בלבד בזמן שנעשה הנס, אלא שנקבע לדורות עולם שיאירו אורות אלו בכל שנה ביום ההוא, ובו בפרק ריוח והצלה יעמוד ליהודים והם ימי נסים.
וזהו שאמר (תהלים קי"א ד') "זכר עשה לנפלאותיו", שבכל שנה ביום שנעשה הנס מאירים האורות ביום הנס, והוא בעצם "זכר עשה", זכרון עולה תמיד בכל שנה לנפלאותיו, "חנון ורחום ה'", 'חנון' כשנעשה הנס ו'רחום' בכל שנה שהוא זמן רחמים על ישראל". עד כאן לשונו.

וביאר זאת המכתב מאליהו (ח"ב עמ' 21 מאמר 'שורש נצחיות ישראל') וזה לשונו, "כבר ביארנו, שלא ל'מזכרת', אנו חוגגים את המועדים. אלא, חוזרים אנו בהם לתוכנם המקורי, לאותה קדושת הזמן, שנשפעת גם עכשיו, כבעת ההיא.
אמר מו"ר זצ"ל (הרב צבי הירש ברוידא זצ"ל מקלם), כי לא הזמן עובר על האדם, אלא האדם נוסע בתוך הזמן. למשל, בשבת הראשונה, כאילו נקבעה 'תחנה', ששמה 'שבת', ובכל שבוע ושבוע, מגיע האדם לאותה 'תחנה' עצמה, ממש אותה השפעת קדושה עצמה, של 'שבת בראשית'. וכן במועדים, בכל שנה ושנה, חוזר האדם ומגיע אל 'תחנת' גאולת מצרים, אשר בזמן ההוא, אפשר להשיג, השפעת הגילוי של חירות, זמן חירותנו ממש". עד כאן לשון הגרא"א דסלר זצ"ל. (וראה עוד שם עמ' 28 מאמר 'קבלת התורה בשאיפה לגדולות'.)

עושה חדשות
הודעות: 9019
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: שני חזלים שקבלת התורה בכל שנה מחדש.

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' מאי 17, 2018 12:21 am

דבר נאה, מתורתו של הרמ"א:

תורת העולה ב-יב.png
תורת העולה ב-יב.png (63.35 KiB) נצפה 3410 פעמים

עזריאל ברגר
הודעות: 7708
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: שני חזלים שקבלת התורה בכל שנה מחדש.

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ה' מאי 17, 2018 11:50 am

עושה חדשות כתב:
עושה חדשות כתב:
אבא יודן כתב:שבת קכט ב:
דמפיק ביה זיקא ושמיה טבוח דאי לא קבלו ישראל את התורה הוה טבח להו לדמייהו ולבשרייהו.

לש' הגמ' (קבלו, לא - יקבלו), משמע דבזמן מ"ת נפק זיקא, ולכן גם עתה הוי זמן מסוכן, אבל לא נראה שבכל שנה יוצא האי זיקא ושמיה טבוח לסיבוב... מה גם שלא נזכר בשום מקום חובת קבלת התורה בערב שבועות, מלבד הסכנה שבהקזה.
אם זיקא-טבוח זה רק בגלל אז,יל"ע דהאידנא הרי אינו באותו יום של אז, ויל"פ.

מסתמא חלק מהתירוצים באשכול https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=5109 יתרצו את קושייתך.

עושה חדשות
הודעות: 9019
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: שני חזלים שקבלת התורה בכל שנה מחדש.

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' יוני 09, 2019 11:44 pm

בנין שלמה.png
בנין שלמה.png (173.73 KiB) נצפה 2724 פעמים

אבא יודן
הודעות: 1121
הצטרף: ב' אוגוסט 10, 2015 2:34 pm

Re: שני חזלים שקבלת התורה בכל שנה מחדש.

הודעהעל ידי אבא יודן » ג' יוני 11, 2019 2:23 pm

עושה חדשות כתב:
בנין שלמה.png

טוב מאד, ישר כח


חזור אל “בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 13 אורחים