מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון

הלכות חג בחג. חקרי הלכה ומנהג. מאמרים לעיון והורדה.
מן הדרום
הודעות: 360
הצטרף: ג' אוקטובר 06, 2015 11:26 am

תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון

הודעהעל ידי מן הדרום » א' מאי 07, 2017 3:51 pm

הרמ"א התיר , המ"ב לא התיחס. ראו במצורף כמה מ"מ שהענין לא פשוט למשל- נוב"י שזה שייך רק אם אומרים שמותר להסתפר בליל ל"ג. שכנה"ג שזה משהו נקודתי כשספרים לא עבדו ביום א. מה דעתכם?
קבצים מצורפים
תספורת ביום ו כשחל לג בראשון.docx
(48.21 KiB) הורד 301 פעמים

כדכד
הודעות: 5219
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון

הודעהעל ידי כדכד » א' מאי 07, 2017 5:57 pm

האשכנזים קבלו הוראות הרמ"א, מה עוד שנראה שהרמ"א ראה את הלקט יושר שהבאתם שאוסר ובכ"ז פסק כמתירים.
נדמה לי שגם פשט המנהג להתיר בכה"כ

מן הדרום
הודעות: 360
הצטרף: ג' אוקטובר 06, 2015 11:26 am

Re: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון

הודעהעל ידי מן הדרום » א' מאי 07, 2017 10:48 pm

במחילה, הנקודה היא לא הראשונים שחלקו, זה ודאי כבר נפסק ברמ"א לקולא .אבל מה נאמר על כך שכמה אחרונים המובאים במ"מ הבינו שדברי הרמ"א אינם שייכים לדידן. לגבי המנהג אכן ראיתי כעת בהלכות חג בחג שהרב קרפ כותב שהא"ר , הגר"ז ודה"ח וש"א כתבו שהמנהג להסתפר, כנראה שדברי הנוב"י ג"כ נשארו רק כדעת יחיד

כדכד
הודעות: 5219
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון

הודעהעל ידי כדכד » ב' מאי 08, 2017 11:20 am

מנהג לא רואים בספרים (ס' שוואה) אלא בספרים (ס' פתוחה)

מן הדרום
הודעות: 360
הצטרף: ג' אוקטובר 06, 2015 11:26 am

Re: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון

הודעהעל ידי מן הדרום » ב' מאי 08, 2017 11:02 pm

לתןמי חשבתי שכל הנפ"מ היא לאשכנזים אבל לספרדים אין נפ"מ כי מחכים לל"ד בעומר. כעת ראיתי בפורום אחד את הדברים הבאים על מנהג מרוקו:

יש 3 מנהגים במרוקו בעניין תספורת בימי העומר

יש שנהגו שלא להסתפר עד ל"ג לעומר

ראה בספרו של הרה"ג יהושע מאמאן שליט"א, 'עמק יהושע' חלק ד' יו"ד סימן ב' וז"ל: "הלא תראה הלכה רווחת אצלינו להסתפר ביום ל"ג לעומר בבוקר כדעת הרמ"א ע"ה (באור"ח סי' תצ"ג ס"ב), זולת איזה תלמידי חכמים שמחמירין, ולא מסתפרין עד יום ערב חג השבועות, כדעת רבנו האר"י ע"ה" וכו', ע"ש.

יש שנהגו שלא להסתפר עד ל"ד לעומר כפי שיטת מר"ן
ראה בספרו של הרה"ג ברוך אסבאג זצ"ל, 'מנחת משה' עמוד 42. וכן ראה בספרו של הרה"ג יוסף בן נאיים זצ"ל, 'נוהג בחכמה', עמוד מ"ט, שם הביא את שני המנהגים – כפי שיטת מר"ן זצ"ל וכפי שיטת המקובלים. והוסיף שלנוהגים עד ל"ד בעומר, אם חל ל"ג בעומר ביום א' מגלחים ביום ו' לכבוד שבת. וכ"כ הרה"ג אברהם עמאר שליט"א בקונטרס הערות על ספר 'מגן אבות' וז"ל: "המנהג של הת"ח של עירנו עד ערב חג השבועות כדברי האר"י, ושאר בעלי בתים יראי ה' עד ל"ד בעומר".

ויש שנהגו שלא להסתפר עד יום ערב חג השבועות כפי מנהג המקובלים

וכ"כ מרן החיד"א זצ"ל בספרו 'מורה באצבע' סי' ח' סעיף רכ"א : "מנהג שלא יגלח בימי העומר. ולפי דעת רבנו האריז"ל אינו מטעם אבלות כאשר כתבו הפוסקים, רק יש סוד בדבר. ולפי הרב האר"י, צריך שלא לגלח מערב פסח עד ערב חג השבועות, ולפי דעתו כל מאי דשרו האחרונים לגלח בראש חודש או אם הוא חתן וכיוצא, וביום ל"ג או ל"ד לעומר – הכל אסור". וכך נהגו בג'רבא ראה בספרו של הרה"ג משה כלפון הכהן זצ"ל, 'ברית כהונה' אות ע' סעיף ט"ו. כמו"כ מנהג ג'רבא שלא עורכים חתונות בין פסח לשבועות.

השנה, של"ג לעומר חל במוצ"ש, גם לנוהגים להסתפר ביום ל"ג וגם לנוהגים להסתפר ביום ל"ד, המנהג להסתפר ביום שישי לכבוד שבת.

שלמה בן חיים
הודעות: 542
הצטרף: ה' מרץ 10, 2016 12:42 am

Re: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון

הודעהעל ידי שלמה בן חיים » ב' מאי 08, 2017 11:07 pm

מן הדרום כתב:הרמ"א התיר , המ"ב לא התיחס. ראו במצורף כמה מ"מ שהענין לא פשוט למשל- נוב"י שזה שייך רק אם אומרים שמותר להסתפר בליל ל"ג. שכנה"ג שזה משהו נקודתי כשספרים לא עבדו ביום א. מה דעתכם?

ראיתי את כל המקורות שהבאת ויש להעיר עליהם כדלהלן:
א. מה שהבאת מהלקט יושר, הלקט יושר הביא בשם מהרי"ל לאסור, וכבר הביאו בדרכי משה גם כן לאסור וכתב ואף על פי שמהרי"ל התיר, יש להקל כמהר"י וייל.
ב. מה שהבאת בשם הנודע ביהודה אמת שכן כתב, אמנם דברי הנודע ביהודה תמוהים מאד לכאורה, שהרי הרמ"א גופיה הביא להתיר להסתפר בערב שבת בכהאי גוונא, אף שהביא דברי המהרי"ל שאסור להסתפר מבערב. ודברי הנודע ביהודה תמוהים מאד לכאורה, וצע"ג.
ג. דברי האגרות משה שהבאת לא מוכיחים מידי. [וד"ה ותדע כו' הם מדבריך ולא מדברי האגרות משה וראוי לציין זאת]. ואדרבה בדברי האגרות משה יש הסבר לדברי הרמ"א שאף שלא מסתפרים במוצאי שבת כי אין מקילין בתספורת אלא מן הבוקר, אבל כיון שבבוקר מסתפרים ועושים זאת מחמת שמחשיבים את ל"ג ליום טוב, ממילא הוי זילותא לשבת של"ג הוי יום טוב ושבת אינו חשוב כהך יום טוב. ומה שאין זה סמוך לשבת ממש כי בליל ל"ג לא מסתפרים לא מועיל לזה, כי הרי הוי אותו היום ולא דמי לאם חל ביום שני שיש הפסק יום באמצע מה שאין כן הפסק הלילה אינו הפסק אמיתי כי בסופו של דבר מחשיבים את היום הזה ליום טוב [ולנצרכים אפשר להוסיף דברי הגרעק"א סימן רצט בגליון השו"ע דכל יום ראשון חשיב מוצאי שבת.
ד. מה שכתבת להלן וזה לשונך
'לפי הנוב"י יש לשאול הרי המ"ב ,שלא היחס כלל לעניננו, אסר להסתפר בליל לג [ועיין ברב קרפ שפקפק בדעת האוסרים] , א"כ יאסר עלינו, אף שאיננו אומרים תחנון בערב ל"ג',
לא הבנתי לשונך כל כך בכל אופן המשנה ברורה לא אסר להסתפר בליל ל"ג אדרבה הוא כתב שמותר ורק העולם היום נוהג לאסור.
סוף דבר ברור מדברי הרמ"א שמותר להסתפר בערב שבת גם לפי מנהגינו ואף שודאי יש אוסרים וכמבואר בלבוש ובאליה זוטא ועוד אחרונים. המשנה ברורה הכריע להקל בזה דלא כהנך פוסקים וכן עמא דבר. ואין לפקפק על מנהג העולם.

שמר
הודעות: 647
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 2:30 am

Re: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון

הודעהעל ידי שמר » ד' מאי 10, 2017 1:06 am

ובאותו עניין, להסוברים שמותר להסתפר ביום ו' לכבוד שבת, האם יש לנוהג היתר אף בחמישי בלילה?.

שמואל דוד
הודעות: 5527
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' מאי 10, 2017 2:09 am

ברבבות אפרים כתב שבמקום שאי אפשר להסתפר ביום ו אפשר שיכול להתספר בליל שישי
ומ"מ כתב שביום ו יש להקל ובלילה יש להחמיר

שמואל דוד
הודעות: 5527
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' מאי 10, 2017 4:51 am

הגאון רבי מרדכי בונים זילברברג רבה של שיכון ה' בבני ברק, מביא בעלונו התורני היוצא לאור מידי שבוע, את דברי הרמ"א בסימן תצ"ג סעיף ב' שכתב "אם חל ל"ג בעומר ביום ראשון נוהגים להסתפר ביום שישי לכבוד השבת".

הרב זילברברג אף הוסיף "שמעתי ממורי ורבי מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א שמותר להסתפר כבר מליל שישי כיוון שזה נחשב לכבוד השבת".

אולם עיין משנה ברורה רס ס"ק ה

לעומקו של דבר
הודעות: 3523
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » ד' מאי 10, 2017 6:09 pm

לא כ"כ ברור מה הכוונה, הרי בלא"ה מצד כבוד שבת צריך להסתפר ביום ו' בבוקר. (במ"ב סי' ר"ס הנ"ל אין מפורש, אבל יותר מפורש בשכנה"ג שם סק"א, א"ר סק"ח, וכ"מ במ"ב תקל"א ב' לגבי עיו"ט).
וכנראה המכוון למי שאי אפשר לו להסתפר ביום ו'.

שלמה בן חיים
הודעות: 542
הצטרף: ה' מרץ 10, 2016 12:42 am

Re: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון

הודעהעל ידי שלמה בן חיים » ד' מאי 10, 2017 8:55 pm

פשוט וברור בלא צל של ספק שאסור להסתפר בלא סיבה מיוחדת בליל ששי, מרן הגראי"ל כנראה אמר כן ביחס למי שלא יכול להסתפר ביום ששי שבגוונא שאינו יכול ביום, יכול להסתפר בליל ששי. אבל אם יכול להסתפר בליל ששי ברור שיסתפר רק ביום ששי ולא בליל ששי. לא ראיתי את העלון בפנים אבל אם כתוב בו אחרת הוא פשוט טעה בהבנת דברי מרן הגראי"ל.

שמואל דוד
הודעות: 5527
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' מאי 10, 2017 9:42 pm

כוונתי רק למי שאינו יכול להסתפר ביום שישי ופשוט.
ויש לעיין לפמש"כ המשנה ברורה שכל מה שסמוך לשבת הוי כבוד יותר א"כ מה הדין במי שא"א לו להסתפר ביום שישי וגם לא בליל שישי (לא לענין ימי ספירה) אם יהיה כבוד לשבת במה שמסתפר ביום חמישי

ש. ספראי
הודעות: 1200
הצטרף: ב' יולי 06, 2015 12:21 am

Re: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון

הודעהעל ידי ש. ספראי » ה' מאי 11, 2017 12:58 am

ר' אליהו מן אמר שמרן הגרח"ק התיר לספר גם בליל שישי, והשמועה צריכה בירור, ועדיין לא הצלחתי לבררה.

הגרח"ק שליט"א מספר את ילדי החלאקה כבר ביום שישי, וצ"ע שהרי כל ההיתר להסתפר בער"ש הוא משום כבוד השבת, וזה לא שייך לכאו' בילדי חלאקה, ובפרט שהם הרי רק גוזזים כמה שערות אצל הרבנים בער"ש ואת עיקר התספורת יעשו בל"ג בעומר.
ואולי לא פלוג.
ואולי בגזיזת כמה שערות יש להקל. וצ"ע.

מה שנכון נכון
הודעות: 10113
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ה' מאי 11, 2017 1:14 am

ש. ספראי כתב:הגרח"ק שליט"א מספר את ילדי החלאקה כבר ביום שישי, וצ"ע שהרי כל ההיתר להסתפר בער"ש הוא משום כבוד השבת, וזה לא שייך לכאו' בילדי חלאקה, ובפרט שהם הרי רק גוזזים כמה שערות אצל הרבנים בער"ש ואת עיקר התספורת יעשו בל"ג בעומר.
ואולי לא פלוג.
ואולי בגזיזת כמה שערות יש להקל. וצ"ע.

קטנים מותר לספר בסה"ע. ראה בה"ל תצג,א (אמנם עי' אג"מ או"ח ב,צו).
ואף בג' השבועות הח"א מתיר עד שש"ב כמובא במ"ב תקנא,פב.

שלמה בן חיים
הודעות: 542
הצטרף: ה' מרץ 10, 2016 12:42 am

Re: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון

הודעהעל ידי שלמה בן חיים » ה' מאי 11, 2017 2:29 pm

ש. ספראי כתב:ר' אליהו מן אמר שמרן הגרח"ק התיר לספר גם בליל שישי, והשמועה צריכה בירור, ועדיין לא הצלחתי לבררה.

הגרח"ק שליט"א מספר את ילדי החלאקה כבר ביום שישי, וצ"ע שהרי כל ההיתר להסתפר בער"ש הוא משום כבוד השבת, וזה לא שייך לכאו' בילדי חלאקה, ובפרט שהם הרי רק גוזזים כמה שערות אצל הרבנים בער"ש ואת עיקר התספורת יעשו בל"ג בעומר.
ואולי לא פלוג.
ואולי בגזיזת כמה שערות יש להקל. וצ"ע.

כמו שכתב מה שנכון נכון מותר לספר קטנים בספירת העומר וכמו שהארכתי באשכול על תספורת נשים בספירת העומר ראה שם.
אך יתירה מכן כבר ביאר באגרות משה [המובא בדברי פותח האשכול] שטעם ההיתר להסתפר בערב שבת הוא משום שבזה שמסתפרים בלג בעומר ומחשיבים לג בעומר ליום טוב ולכבוד שבת לא מתירים הוי זילותא לשבת. ואם כם אם יספרו את ילדי החאלאקע רק בלג בעומר ולא ביום ששי הרי מוכיח ששבת לא מתירה תספורת ולג כן, אם כו הוי זילותא דשבת.

לעומקו של דבר
הודעות: 3523
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » ה' מאי 11, 2017 2:58 pm

שלמה בן חיים כתב:
ש. ספראי כתב:ר' אליהו מן אמר שמרן הגרח"ק התיר לספר גם בליל שישי, והשמועה צריכה בירור, ועדיין לא הצלחתי לבררה.

הגרח"ק שליט"א מספר את ילדי החלאקה כבר ביום שישי, וצ"ע שהרי כל ההיתר להסתפר בער"ש הוא משום כבוד השבת, וזה לא שייך לכאו' בילדי חלאקה, ובפרט שהם הרי רק גוזזים כמה שערות אצל הרבנים בער"ש ואת עיקר התספורת יעשו בל"ג בעומר.
ואולי לא פלוג.
ואולי בגזיזת כמה שערות יש להקל. וצ"ע.

כמו שכתב מה שנכון נכון מותר לספר קטנים בספירת העומר וכמו שהארכתי באשכול על תספורת נשים בספירת העומר ראה שם.
אך יתירה מכן כבר ביאר באגרות משה [המובא בדברי פותח האשכול] שטעם ההיתר להסתפר בערב שבת הוא משום שבזה שמסתפרים בלג בעומר ומחשיבים לג בעומר ליום טוב ולכבוד שבת לא מתירים הוי זילותא לשבת. ואם כם אם יספרו את ילדי החאלאקע רק בלג בעומר ולא ביום ששי הרי מוכיח ששבת לא מתירה תספורת ולג כן, אם כו הוי זילותא דשבת.

אם מספרים ילד חלאק'ה בל"ג המשמעות היא שמקפידים לספרו בל"ג בעומר כפי המנהג. ותו לא.

מנין
הודעות: 589
הצטרף: ב' מאי 18, 2015 2:33 pm

Re: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון

הודעהעל ידי מנין » ה' מאי 11, 2017 3:01 pm

ש. ספראי כתב:ר' אליהו מן אמר שמרן הגרח"ק התיר לספר גם בליל שישי, והשמועה צריכה בירור, ועדיין לא הצלחתי לבררה.

תמוה מאוד. שהרי כשחל ל"ג ביום שישי כתב המ"ב (תצג יא) אם זה שעת הדחק "אפשר" שיש להקל לספר מהלילה. ומאי שנא?

לעומקו של דבר
הודעות: 3523
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » ה' מאי 11, 2017 3:23 pm

מנין כתב:
ש. ספראי כתב:ר' אליהו מן אמר שמרן הגרח"ק התיר לספר גם בליל שישי, והשמועה צריכה בירור, ועדיין לא הצלחתי לבררה.

תמוה מאוד. שהרי כשחל ל"ג ביום שישי כתב המ"ב (תצג יא) אם זה שעת הדחק "אפשר" שיש להקל לספר מהלילה. ומאי שנא?

הריני מסביר דבריך: ומפורש שם שזה רק בהסתמך על הפוסקים שבלא"ה מותר מליל ל"ג.

(רמ"א: ואין להסתפר עד ל''ג בעצמו ולא מבערב) ויש מאחרונים שמקילין להסתפר מבערב [מי''ט וא''ר] וסיים א''ר דמ''מ לענין נשואין לא ראיתי מקילין כ''א ביום ל''ג בעומר בעצמו ולא בלילה שלפניו אכן כשחל ל''ג בעומר בע''ש והוא לו שעת הדחק לעשות ביום אפשר שיש להקל לו לעשות בלילה שלפניו:


שלמה בן חיים
הודעות: 542
הצטרף: ה' מרץ 10, 2016 12:42 am

Re: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון

הודעהעל ידי שלמה בן חיים » ה' מאי 11, 2017 8:43 pm

לעומקו של דבר כתב:
מנין כתב:
ש. ספראי כתב:ר' אליהו מן אמר שמרן הגרח"ק התיר לספר גם בליל שישי, והשמועה צריכה בירור, ועדיין לא הצלחתי לבררה.

תמוה מאוד. שהרי כשחל ל"ג ביום שישי כתב המ"ב (תצג יא) אם זה שעת הדחק "אפשר" שיש להקל לספר מהלילה. ומאי שנא?

הריני מסביר דבריך: ומפורש שם שזה רק בהסתמך על הפוסקים שבלא"ה מותר מליל ל"ג.

(רמ"א: ואין להסתפר עד ל''ג בעצמו ולא מבערב) ויש מאחרונים שמקילין להסתפר מבערב [מי''ט וא''ר] וסיים א''ר דמ''מ לענין נשואין לא ראיתי מקילין כ''א ביום ל''ג בעומר בעצמו ולא בלילה שלפניו אכן כשחל ל''ג בעומר בע''ש והוא לו שעת הדחק לעשות ביום אפשר שיש להקל לו לעשות בלילה שלפניו:


טעות מוחלטת המשנה ברורה לא מדבר על תספורת אלא על נישואין בליל ל"ג בעומר. וראה אליה רבה.

ש. ספראי
הודעות: 1200
הצטרף: ב' יולי 06, 2015 12:21 am

Re: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון

הודעהעל ידי ש. ספראי » ה' מאי 11, 2017 9:57 pm

למען דעת:
היום בבוקר יום ה' ל' למטמוני"ם, נכנסו אברכים ושאלו את הגר"ח קניבסקי שליט"א האם מותר להסתפר בליל שישי הערב והשיב: אסור.

שמש
הודעות: 1316
הצטרף: ג' דצמבר 01, 2015 9:19 pm

Re: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון

הודעהעל ידי שמש » ה' מאי 11, 2017 10:11 pm

מן הדרום כתב:לתןמי חשבתי שכל הנפ"מ היא לאשכנזים אבל לספרדים אין נפ"מ כי מחכים לל"ד בעומר. כעת ראיתי בפורום אחד את הדברים הבאים על מנהג מרוקו:

יש 3 מנהגים במרוקו בעניין תספורת בימי העומר

יש שנהגו שלא להסתפר עד ל"ג לעומר

ראה בספרו של הרה"ג יהושע מאמאן שליט"א, 'עמק יהושע' חלק ד' יו"ד סימן ב' וז"ל: "הלא תראה הלכה רווחת אצלינו להסתפר ביום ל"ג לעומר בבוקר כדעת הרמ"א ע"ה (באור"ח סי' תצ"ג ס"ב), זולת איזה תלמידי חכמים שמחמירין, ולא מסתפרין עד יום ערב חג השבועות, כדעת רבנו האר"י ע"ה" וכו', ע"ש.

יש שנהגו שלא להסתפר עד ל"ד לעומר כפי שיטת מר"ן
ראה בספרו של הרה"ג ברוך אסבאג זצ"ל, 'מנחת משה' עמוד 42. וכן ראה בספרו של הרה"ג יוסף בן נאיים זצ"ל, 'נוהג בחכמה', עמוד מ"ט, שם הביא את שני המנהגים – כפי שיטת מר"ן זצ"ל וכפי שיטת המקובלים. והוסיף שלנוהגים עד ל"ד בעומר, אם חל ל"ג בעומר ביום א' מגלחים ביום ו' לכבוד שבת. וכ"כ הרה"ג אברהם עמאר שליט"א בקונטרס הערות על ספר 'מגן אבות' וז"ל: "המנהג של הת"ח של עירנו עד ערב חג השבועות כדברי האר"י, ושאר בעלי בתים יראי ה' עד ל"ד בעומר".

ויש שנהגו שלא להסתפר עד יום ערב חג השבועות כפי מנהג המקובלים

וכ"כ מרן החיד"א זצ"ל בספרו 'מורה באצבע' סי' ח' סעיף רכ"א : "מנהג שלא יגלח בימי העומר. ולפי דעת רבנו האריז"ל אינו מטעם אבלות כאשר כתבו הפוסקים, רק יש סוד בדבר. ולפי הרב האר"י, צריך שלא לגלח מערב פסח עד ערב חג השבועות, ולפי דעתו כל מאי דשרו האחרונים לגלח בראש חודש או אם הוא חתן וכיוצא, וביום ל"ג או ל"ד לעומר – הכל אסור". וכך נהגו בג'רבא ראה בספרו של הרה"ג משה כלפון הכהן זצ"ל, 'ברית כהונה' אות ע' סעיף ט"ו. כמו"כ מנהג ג'רבא שלא עורכים חתונות בין פסח לשבועות.

השנה, של"ג לעומר חל במוצ"ש, גם לנוהגים להסתפר ביום ל"ג וגם לנוהגים להסתפר ביום ל"ד, המנהג להסתפר ביום שישי לכבוד שבת.

מנהג רוב ככל הספרדים שמסתפרים רק ביום ל"ד (שני בבוקר) ולא ביום ששי.

שלמה בן חיים
הודעות: 542
הצטרף: ה' מרץ 10, 2016 12:42 am

Re: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון

הודעהעל ידי שלמה בן חיים » ה' מאי 11, 2017 11:19 pm

שלמה בן חיים כתב:פשוט וברור בלא צל של ספק שאסור להסתפר בלא סיבה מיוחדת בליל ששי, מרן הגראי"ל כנראה אמר כן ביחס למי שלא יכול להסתפר ביום ששי שבגוונא שאינו יכול ביום, יכול להסתפר בליל ששי. אבל אם יכול להסתפר בליל ששי ברור שיסתפר רק ביום ששי ולא בליל ששי. לא ראיתי את העלון בפנים אבל אם כתוב בו אחרת הוא פשוט טעה בהבנת דברי מרן הגראי"ל.

היום ביררתי אצל אחד מהאנשים הנאמנים ביותר בהעברת דברי מרן שליט"א והוא אמר לי שהוא שמע באוזניו ממרן שליט"א בפעם שעברה שהיה כהשנה, ומרן שליט"א אמר מפורש שמותר להספר בליל ששי ולא דווקא מי שלא יוכל ביום ששי.
אכן ודאי שאין זה לכתחילה, אך לא מהלכות ספירת העומר אלא מהלכות שבת שודאי לכתחילה צריך להסתפר ביום ששי ולא בליל ששי, דאז הוי יותר לכבוד שבת וכמבואר בדברי המשנ"ב סימן רס.

נוטר הכרמים
הודעות: 7736
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ה' מאי 11, 2017 11:37 pm

לפי מה ששמעתי מבעלי ההוראה, ההיתר להסתפר מהלילה הוא מוזר, ויש לברר אם מר בר רב אשי חתים עלה. בפרט לא מובן מה הלהיטות אם זה היתר ל'שעת הדחק'. ולסבר את האוזן, הפיצו את ההיתר גם בשם ר' עזריאל אויערבאך, והוא מכחיש מכל וכל, וטוען שרק מחר מותר.

שמר
הודעות: 647
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 2:30 am

Re: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון

הודעהעל ידי שמר » ה' מאי 11, 2017 11:41 pm

שמואל דוד כתב:הגאון רבי מרדכי בונים זילברברג רבה של שיכון ה' בבני ברק, מביא בעלונו התורני היוצא לאור מידי שבוע, את דברי הרמ"א בסימן תצ"ג סעיף ב' שכתב "אם חל ל"ג בעומר ביום ראשון נוהגים להסתפר ביום שישי לכבוד השבת".

הרב זילברברג אף הוסיף "שמעתי ממורי ורבי מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א שמותר להסתפר כבר מליל שישי כיוון שזה נחשב לכבוד השבת".

אולם עיין משנה ברורה רס ס"ק ה


מה שכתבת שלכאורה המשנ"ב חולק ע"ז נראה שאינו נכון דהמשנ"ב דן להסתפר ביום חמישי ולא בליל שישי.

אבישי פרי
הודעות: 51
הצטרף: ב' מרץ 20, 2017 10:58 pm

Re: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון

הודעהעל ידי אבישי פרי » ו' מאי 12, 2017 12:16 am

ומה עם להתגלח ביום שישי? לכאורה על אחת וכמה וכמה שמותר, לכבוד שבת?

שלמה בן חיים
הודעות: 542
הצטרף: ה' מרץ 10, 2016 12:42 am

Re: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון

הודעהעל ידי שלמה בן חיים » ו' מאי 12, 2017 12:20 am

אבישי פרי כתב:ומה עם להתגלח ביום שישי? לכאורה על אחת וכמה וכמה שמותר, לכבוד שבת?

להסתפר ולהתגלח אחת היא. וודאי מותר מחר להתגלח לכבוד שבת.

שמואל דוד
הודעות: 5527
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' מאי 12, 2017 3:25 am

שמר כתב:
שמואל דוד כתב:הגאון רבי מרדכי בונים זילברברג רבה של שיכון ה' בבני ברק, מביא בעלונו התורני היוצא לאור מידי שבוע, את דברי הרמ"א בסימן תצ"ג סעיף ב' שכתב "אם חל ל"ג בעומר ביום ראשון נוהגים להסתפר ביום שישי לכבוד השבת".

הרב זילברברג אף הוסיף "שמעתי ממורי ורבי מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א שמותר להסתפר כבר מליל שישי כיוון שזה נחשב לכבוד השבת".

אולם עיין משנה ברורה רס ס"ק ה


מה שכתבת שלכאורה המשנ"ב חולק ע"ז נראה שאינו נכון דהמשנ"ב דן להסתפר ביום חמישי ולא בליל שישי.


לא הבנתי

גלעד
הודעות: 36
הצטרף: א' יוני 02, 2013 2:05 pm

Re: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון

הודעהעל ידי גלעד » ו' מאי 12, 2017 11:30 am

האם מותרת גם שמיעת מוזיקה ביום שישי?

שלמה בן חיים
הודעות: 542
הצטרף: ה' מרץ 10, 2016 12:42 am

Re: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון

הודעהעל ידי שלמה בן חיים » ו' מאי 12, 2017 11:44 am

גלעד כתב:האם מותרת גם שמיעת מוזיקה ביום שישי?

חלילה, כל ההיתר הוא מה שעושים לכבוד שבת. ושמיעת מוזיקה אינו לכבוד שבת ואף מוהרש"ק שהתיר נישואין בערב שבת כמבואר בדבריו בשו"ת האלף לך שלמה סימן של [הובא בדברי פותח האשכול] ביאר שהנישואין לכבוד שבת. וגם עליו חלקו כמבואר בשו"ת דברי מלכיאל חלק ג סימן כג [גם הוא הובא בדברי פותח האשכול].

לעומקו של דבר
הודעות: 3523
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » ו' מאי 12, 2017 12:24 pm

שלמה בן חיים כתב:טעות מוחלטת המשנה ברורה לא מדבר על תספורת אלא על נישואין בליל ל"ג בעומר. וראה אליה רבה.

כן הוא כאשר דיברת.
ומה שעולה לפ"ז, שבאמת משמע שהמ"ב נוטה להקל בתספורת בליל ל"ג כד' האחרונים.

שלמה בן חיים
הודעות: 542
הצטרף: ה' מרץ 10, 2016 12:42 am

Re: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון

הודעהעל ידי שלמה בן חיים » ו' מאי 12, 2017 12:58 pm

לעומקו של דבר כתב:
שלמה בן חיים כתב:טעות מוחלטת המשנה ברורה לא מדבר על תספורת אלא על נישואין בליל ל"ג בעומר. וראה אליה רבה.

כן הוא כאשר דיברת.
ומה שעולה לפ"ז, שבאמת משמע שהמ"ב נוטה להקל בתספורת בליל ל"ג כד' האחרונים.

אמת, ומנהגינו משונה מאד, כי יש מחלוקת הפוסקים אם בליל ל"ג בעומר מותר כבר לישא ולהסתפר, וטעם מחלוקתם ביאר בשולחן ערוך הגר"ז שנחלקו מתי פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות אם פסקו ביום ל"ג או כבר בתחילת ליל ל"ג פסקו, וכתב שבזה גם תלויה המחלוקת אם לומר תחנון בערב ל"ג בעומר או לא. ואנו נוהגים איסור תספורת בליל ל"ג בעומר ומאידך אין אומרים תחנון במנחה ערב ל"ג בעומר, וצ"ע.

שמר
הודעות: 647
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 2:30 am

Re: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון

הודעהעל ידי שמר » ו' מאי 12, 2017 3:08 pm

שמואל דוד כתב:
שמר כתב:
שמואל דוד כתב:הגאון רבי מרדכי בונים זילברברג רבה של שיכון ה' בבני ברק, מביא בעלונו התורני היוצא לאור מידי שבוע, את דברי הרמ"א בסימן תצ"ג סעיף ב' שכתב "אם חל ל"ג בעומר ביום ראשון נוהגים להסתפר ביום שישי לכבוד השבת".

הרב זילברברג אף הוסיף "שמעתי ממורי ורבי מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א שמותר להסתפר כבר מליל שישי כיוון שזה נחשב לכבוד השבת".

אולם עיין משנה ברורה רס ס"ק ה


מה שכתבת שלכאורה המשנ"ב חולק ע"ז נראה שאינו נכון דהמשנ"ב דן להסתפר ביום חמישי ולא בליל שישי.


לא הבנתי

יש הבדל בין יום חמישי בבוקר לבין יום חמישי בערב/לילה שכבר מוכדר ע"פ היהדות כיום שישי, וכל מה שכ' המשנ"ב עוסק ביום חמישי בבוקר אבל בליל שישי אין משמעות מדבריו. מובן יותר?.

שמואל דוד
הודעות: 5527
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' מאי 12, 2017 4:44 pm

כוונתך שאפילו שלא בשעת הדחק אפשר להסתפר בליל שישי ובשעת הדחק יהיה מותר אפילו ביום חמישי?


חזור אל “בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 7 אורחים