אכילת מצה בחג השבועות?

הלכות חג בחג. חקרי הלכה ומנהג. מאמרים לעיון והורדה.
אריה הכהן
הודעות: 165
הצטרף: ה' דצמבר 22, 2016 11:37 pm

אכילת מצה בחג השבועות?

הודעהעל ידי אריה הכהן » א' מאי 28, 2017 7:29 pm

כתב בספר כל בו (א' מן הראשונים – סי' נב'): ונהגו בכל ישראל (בחג השבועות) גם כן לשום במצה זפר"ן (ברמ"א או"ח סי' תסז' סעי' ח', מבוא' שזה כרכום), והטעם לפי שמשמח את הלב, ע"ש. לכאו' הרואה דברים אולי יחשוב לעצמו שמא נפל טעות ח"ו בדברי ספר כל בו, דלכאו' מה קשור 'מצה' לחג השבועות? ובאמת בחק יעקב (סי' תצד' ס"ק ט'. וכ"כ בספר כף החיים סי' תצד' ס"ק ס') הביא את דברי ספר כל בו הנ"ל ולא הזכיר כלל מצה אלא עוגה וז"ל: וכתב הכל בו, ונהגו בכל ישראל (בחג השבועות) לשום בעוגה זפר"ן לפי שמשמח הלב וכו', ע"ש. אלא שאפשר שלעיני החק יעקב כך היה הגירסה בספר הכל בו שלפניו.
אמנם הגירסה שלפנינו בספר הכל בו היא שאוכלים מצה בחג השבועות, וכך גם מובא באליה רבה (סי' תצד' ס"ק י') ובעוד ספרים. וכשנתבונן ונחקור אחר הדברים נחזה ונראה שהמנהג לאכול מצה בחג השבועות כדברי ספר כל בו שלפנינו מובא בעוד ספרי ראשונים וז"ל ספר אורחות חיים לרבי אהרן הכהן מלוניל (הל' תפילת המועדים – יג') וז"ל: גם נהגו שמצניעין ממצות של פסח (לחג השבועות) וטובלין אותן במי הזעפראן שמשמח את הלב, ע"ש. וכן בספר אהל מועד (לרבי שמואל ירדוני. דרך שישי נתיב ד' – מובא בספר קובץ שיטות קמאי, פסחים קכ' ע"א) כתב: מנהג הוא להצניע מן המצות של פסח לחג השבועות, זכר למצות שהוציאו ממצרים שאכלו מהן עד שירד המן. וי"א שהמנהג לרמוז כי שבועות היא עצרת של פסח (עי' ברמב"ן פ' אמור) כמו ששמיני של חג הוי עצרת מסוכות. וטובלין המצות במי זאעפרן ובדבש ואוכלין ומשגרין לאוהביהם, וטעם הזאעפרן שמשמח. וטעם הדבש מפני שנתנה בו תורה שנמשלה לדבש, שנאמר (שה"ש): דבש וחלב תחת לשונך, ע"ש.
החיד"א בספרו לב דוד (פרק לא') ביאר כמה טעמים למנהג אכילת מצה בחג השבועות, וכתב (באה"ד): ויתכן שזה טעם מנהג קדמון לפנים מישראל שהיו אוכלין מצה וחמץ היום הזה, רמז לגוף ונפש שיתעדנו לעתיד, כי בעבור זה הרמז היו חמץ ומצה בשתי הלחם (בזמן שבית המקדש היה קיים היו מקריבין בחג השבועות מלבד התמידין ומוסף היום גם שתי הלחם מן התבואה החדשה) ומנחת נסכים. ומבין ריסי עיני ספר הכל בו (שהבאינו לעיל) נראה שהיו אוכלין מצה היום הזה (בחג השבועות) וביאר שם החיד"א: וכאשר ירדוף הקורא יסבור ולא ידע, שהרי ציונו יוצרינו יתברך הוא שתי הלחם חמץ כמפורש בכתוב ובהרמב"ם פ"ח דתמידין? ולזה יש לומר דמנחות ונסכים היו קרבין עם התמידין והקרבנות מוסף היום, והמנחות היו מצה, וזהו חמץ ומצה דהיינו שתי הלחם חמץ, ומנחות ונסכים מצה, ע"ש עוד מה שביאר בזה. (עי' בספר דרכי חיים ושלום אות תרלג').
בספר שמו יוסף (לרבי יוסף ן' וליד. סי' קמג'. י"ל בשנת תרס"ז) כתב: נוהגין לאכול בחג השבועות מצה עם דבש, הטעם כמ"ש רז"ל, דהמצה רומזת ליצר הטוב, והתורה נמשלה לדבש, שנאמר: דבש וחלב תחת לשונך. ואמרו רז"ל, בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין, ועפי"ז נכון מאוד מנהג זה.
בספר זיו המנהגים (עמ' קטו' ל') כתב טעם לאכילת מצה בשבועות, לי נראה פשוט עפ"י המשנה במס' סוכה פ"ה מ"ז, כשחל עצרת בשבת והביאו שתי הלחם שהיו חמץ, ולחם הפנים שהיה של מצה, אומרים לו לכהן שנוטל חלקו, היל מצה הילך חמץ, ולזכר זה אוכלים חמץ וגם מצה. (נכתב בס"ד ע"י א. פלשניצקי)

עזריאל ברגר
הודעות: 4362
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: אכילת מצה בחג השבועות?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' מאי 28, 2017 7:33 pm

בחב"ד אומרים ששבועות הוא 'חג המ"צות' כי זה החג שהרבנים נוסעים לרבי (מ"צ - מורה צדק), מאחר שבשאר הרגלים הם חייבים להישאר בעריהם.

מבורך
הודעות: 52
הצטרף: ג' פברואר 21, 2017 11:08 pm

Re: אכילת מצה בחג השבועות?

הודעהעל ידי מבורך » א' מאי 28, 2017 8:41 pm

יש להוסיף טעם עפ"י הרמב"ן פרשת אמור פכ"ג פל"ו דשבועות הוי כיו"ט אחרון של פסח והימים שביניהם הוי כחוה"מ

יראה- שלם
הודעות: 121
הצטרף: ב' מרץ 27, 2017 9:35 pm

Re: אכילת מצה בחג השבועות?

הודעהעל ידי יראה- שלם » א' מאי 28, 2017 9:34 pm

ראיתי השבוע מביאים שהאוכל מצה בחג השבועות ניצול מעקיצת עקרב. מקור?

אריה הכהן
הודעות: 165
הצטרף: ה' דצמבר 22, 2016 11:37 pm

Re: אכילת מצה בחג השבועות?

הודעהעל ידי אריה הכהן » א' מאי 28, 2017 11:45 pm

מבורך כתב:יש להוסיף טעם עפ"י הרמב"ן פרשת אמור פכ"ג פל"ו דשבועות הוי כיו"ט אחרון של פסח והימים שביניהם הוי כחוה"מ

כתבתי בתוך המאמר עי' ברמב"ן פ' אמור

מבורך
הודעות: 52
הצטרף: ג' פברואר 21, 2017 11:08 pm

Re: אכילת מצה בחג השבועות?

הודעהעל ידי מבורך » א' מאי 28, 2017 11:52 pm

אריה הכהן כתב:
מבורך כתב:יש להוסיף טעם עפ"י הרמב"ן פרשת אמור פכ"ג פל"ו דשבועות הוי כיו"ט אחרון של פסח והימים שביניהם הוי כחוה"מ

כתבתי בתוך המאמר עי' ברמב"ן פ' אמור

אכן צדקת לא קראתי הכל מילה במילה


חזור אל “בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 2 אורחים