מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

פסח שני שלא לשמה

הלכות חג בחג. חקרי הלכה ומנהג. מאמרים לעיון והורדה.
אהרון 37
הודעות: 262
הצטרף: ב' אפריל 13, 2015 9:10 pm

פסח שני שלא לשמה

הודעהעל ידי אהרון 37 » ו' אפריל 27, 2018 1:44 am

אשמח לעזרת הלומדים בעניין זה.
יש שאלה שדן בה הגאון ר' שמואל חיים דומב שליט"א, ידוע דברי המשנה[זבחים ב' א'] שכל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה חוץ מפסח וחטאת, ודן הגאון הנ"ל, מה הדין בשוחט פסח שני שלא לשמה, האם דינו כדין השוחט את הפסח שהקרבן פסול, או שדינו כדין כל הקרבנות שהקרבן כשר.

אני מציין מקור בפורום שהוזכר נושא זה דרך אגב.

מספר הג"ר שמואל חיים דומב שליט"א:

פעם נזדמן לי להיות ב'דברי שיר', נגשתי אל ר' גדליה ואמרתי לו, ר' גדליה, אפשר לשאול אותך שאלה? הוא אמר לי, למה לא, אינני יודע אם אוכל לענות לך, אבל לשאול ודאי שמותר לך. שאלתי אותו, מה עם פסח שני שלא לשמה, הרי במשנה ריש זבחים מבואר שכל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, ואילו פסח וחטאת שלא לשמה פסולים לגמרי, ולא מצאתי מה דין פסח שני? והשיב: למה שיהיה שונה? אמרתי לו, כי בפסח ראשון יש פסוק וכאן אין פסוק. והשיב: מה עם המשנה בפסחים צה – מה בין פסח ראשון לפסח שני, ולא כתוב חילוק זה, ובאמת התוס' שם הביאו מתוספתא שאמרו חילוק נוסף, וכתבו דתנא ושייר, אבל בזה הדין אותו דבר.

כשכילה תשובתו עמדתי ללכת, ואחרי שהלכתי מספר פסיעות שמעתי קריאה מאחורי, בוחר! יונגרמאן! תחזור! סבתי על עקבותי וראיתיו מרמז לי לגשת אליו, ואז שאלני לשמי ולגילי. עניתי לו. הייתי אז כבן שלושים, ומאז עברו עשרות שנים, וזכורני איך שתפסני בידי ואמר לי, תשמע היטב, גלייב מיר [תאמין לי], למדתי זבחים מנחות יותר מכפליים מהשנים שלך, [ז"א למעלה מששים פעם], איך זה שעדיין לא חשבתי על זה, לכן מעניין אותי לדעת מי אתה.

[מתוך הספדו על הגרמ"מ שולזינגר זצ"ל, אגרא דהספידא עמ' צב].

מחר אי"ה אני עתיד לדבר בפני כמה לומדים בעניין זה, שהוא עניינא דיומא, שבוע הבא יחול י"ד באייר, וגם הוא קשור לדף היומי בו עסוקים עתה.

אשמח אם מישהו יודע משהו בעניין, או שיוכל להעלות את המקור מהספר אגרא דהספידא אשמח מאוד.

מה שנכון נכון
הודעות: 9984
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: פסח שני שלא לשמה

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ו' אפריל 27, 2018 1:58 am

ראה משמר הלוי זבחים ס"ד שציין לאב"נ או"ח תקיח,ב ולבנין ציון ח"א ס"ל. [ניתן לקרוא במקוון].

אהרון 37
הודעות: 262
הצטרף: ב' אפריל 13, 2015 9:10 pm

Re: פסח שני שלא לשמה

הודעהעל ידי אהרון 37 » ו' אפריל 27, 2018 2:04 am

מה שנראה בהאי עניינא הוא שפשוט שהשוחט פסח שני שלא לשמה גם הקרבן פסול.

הובאו כאן דברי המשנה בפסחים צה' א', שדנה בהבדלים בין פסח ראשון לשני, ודנו מצד שלא הוזכר הבדל זה, א"כ ש"מ שאין בזה חילוק בין פסח ראשון לשני.

והתירוץ המקובל לראיות מהסוג הזה, הוא תנא ושייר, ואכן תוס' שם מביא שבתוספתא כתוב שפסח ראשון נשחט בג' כתות ופסח שני אינו נשחט בג' כתות, וכותב שמתני' תנא ושייר, דשייר ביקור ד' ימים שנוהג בראשון ואינו נוהג בשני, ודן לפי התוספתא שמזכיר הא דג' כתות, למה לא מוזכר ההבדל של ביקור, שלתוספתא אין לומרתנא ושייר, דמאי שייר דהאי שייר, וכותב תוס', שנקט רק הבדלים שדינם רק בפסח, אבל ביקור ד' ימים זה נוהג גם בתמיד.

ולדברי תוס' נמצא שאין ראיה ממתני', שגם דין שלא לשמה אינו רק בפסח אלא גם בחטאת.

עוד יל"ד מזה שתוס' לא תירץ על התוספתא דשייר לשמה, א"כ ש"מ שס"ל לתוס' שאין בזה הבדל בין ראשון לשני.

ואמנם יש לדחות, שהמשנה מונה הבדלים שנוהגים לכתחילה, דהיינו מה עיקר צורת דין פסח שני, ולא דין שעניינו מה קורה באופן ובמקרה שלא עשה כדינו.


בגמ' שם מבואר שילפינן מקרא דכל חוקת הפסח יעשו אותו, שדין פסח שני כדין פסח ראשון, חוץ מפרטים מסוימים, וא"כ בפשוטו כן הדין גם לגבי דין שלא לשמה.

אם כי יש לדחות, שמקרא יש ללמוד על עיקר צורת דין ואופן עשיית הפסח לכתחילה, ולא על מקרה פרטי מה הדין כשעשה שלא כדינו.

ובנוסח בריסקאי ניתן לומר, שאפשר שדין פסול שלא לשמה בפסח, אינו דין מדיני הפסח, אלא דין כללי מדיני הקרבנות, וע"כ אי"ז נכנס בכלל "חוקת הפסח."

ובאמת שגם מצד סברת הדברים נראה שדינו כפסח ראשון.

שלכאורה ההבנה בזה שכל הקרבנות כשרים חוץ מפסח וחטאת, שכל הקרבנות יש בהם עניין כללי של ריצוי לפני הי"ת, אבל חטאת ופסח כל עניין הקרבן הוא מתייחס לאירוע ספציפי של חטא שחטא האדם, או של חג הפסח, וא"כ מסברה ה"ה פסח שני.

אהרון 37
הודעות: 262
הצטרף: ב' אפריל 13, 2015 9:10 pm

Re: פסח שני שלא לשמה

הודעהעל ידי אהרון 37 » ו' אפריל 27, 2018 2:57 am

תודה לניק מה שנכון נכון על מראי המקומות.

עזרת לי מאוד, לא האמנתי שבאישון ליל יהיה מי שיעזור לי, אבל אתה עזרת לי, אצתי טסתי לראות את האבני נזר שציינת.

ואכן ראיתי שם שכיוונתי לדבריו בראייה מדברי התוס' שפ"ש גם פסול שלא לשמה, ואמנם כתבנו גם שיש לדחות ראיה זו, שי"ל שהדוגמה של לשמה לא הייתה צריכה להיכתב במשנה, כיון שאי"ז הבדל בצורת העשיה הרגילה, אלא דין במקרה שנעשה משהו שלא כדין.

אהרון 37
הודעות: 262
הצטרף: ב' אפריל 13, 2015 9:10 pm

Re: פסח שני שלא לשמה

הודעהעל ידי אהרון 37 » ו' אפריל 27, 2018 3:06 am

הבנין ציון שהוזכר כאן, פשיטא ליה ששוה פ"ש לפ"ר לדין נשחט שלא לשמה, ודן שם מ"ט לא זה נשנה בסיפא דמתני' בדברים ששוה פ"ש לפ"ר. עיי"ש.

עושה חדשות
הודעות: 9643
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: פסח שני שלא לשמה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' אפריל 27, 2018 2:22 pm

יל"פ גם עם דברי הר"מ פ"ד על הרוצה להחמיר, והשגת הראב"ד שם.

אהרון 37
הודעות: 262
הצטרף: ב' אפריל 13, 2015 9:10 pm

Re: פסח שני שלא לשמה

הודעהעל ידי אהרון 37 » ב' אפריל 30, 2018 1:45 am

בס"ד הזדמן לי ספר ההספדים על הגרמ"מ שולזנינגר זצ"ל, שם הגרש"ח דומב שליט"א, מביא עוד שני מקורות לעניין זה, ספר זבחי אפרים[זבחים יד' א'], חידושי הגרז"ס[זבחים י' א'] , ושניהם גם ס"ל שפסול במחשבת של"ש.
ועפ"ז דנו שם דברים מעניניים בביאור דברי הגמ', עי"ש.


חזור אל “בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 6 אורחים