מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

סופר ספירת העומר כששכח יום אחד - בל תגרע?

הלכות חג בחג. חקרי הלכה ומנהג. מאמרים לעיון והורדה.
פרי יהושע
הודעות: 2913
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

סופר ספירת העומר כששכח יום אחד - בל תגרע?

הודעהעל ידי פרי יהושע » ו' מאי 11, 2018 8:31 am

ההלכה בשו"ע הידועה ביותר, שמי ששוכח יום אחד יספור שאר ימים בלא ברכה לחשוש לשיטת בה"ג, שכל הימים מצוה אחת (תמימות תהיינה).

העיר חכם אחד אתמול, הלא כל הרעש הגדול לצאת הבה"ג, ולכאורה לדעתו יעבור על בל תגרע, שהרי היא מצוה שלימה חסירה בתחילתה.

יתכן שיש ליישב שאין עובר בבל תגרע אלא במצווה חסרה, אבל הכא לדעת בה"ג נחשב כאילו אינו סופר כלל, שאם אין אחד אין ב', (משא"כ לשאר ראשונים יוצא ע"י מצות הציבור), משא"כ בג' טוטפות בתפילין שרואים כאן איזה מצווה חסרה, ויש לפלפל בזה הרבה (ויש כידוע טו"א שמשמע ממנו שאכן אין בזה בל תגרע, אף שהוא נגד ספרי ורש"י מפורש, עכ"פ היסוד שלו שצריך שם מצווה רק מבטל תנאי המצווה יש בל תגרע).

אפשר אולי לומר שכבר החסיר מהתחלה את הספירה, וכעת אינו מוסיף בגרעון בזה שסופר כל הזמן, ואינו נחשב כגרעון אלא כשנותן מתן ד' באחת, שכעת מגרע, אבל כאן כבר מגורע ועומד.

אליהו בן עמרם
הודעות: 900
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: סופר ספירת העומר כששכח יום אחד - בל תגרע?

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ו' מאי 11, 2018 12:13 pm

ואפשר אולי גם לומר שמי ששכח לספור יום אחד אך יודע שצורת ספירה היא במ'ט מונים לא עבר אף בשוגג על לא תגרע.
רק מי חושב שצורת ספירה יכולה להתקיים במ'ח מונים הוא יהיה שוגג בלא תגרע.
וכמו שיש לחלק בין הניח 3 פרשיות במקום 4 כי חושב שכך צריך לעשות את המצוה, לבין מי שידע שצריך להניח גם של ראש ושכח להניחם.

פרי יהושע
הודעות: 2913
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: סופר ספירת העומר כששכח יום אחד - בל תגרע?

הודעהעל ידי פרי יהושע » ו' מאי 11, 2018 2:01 pm

במשנה זבחים לעניין עירוב מתנות ונתן מתנה אחת במקום ד' מתנות לכאורה מבואר לא כך, (כמובן אם שם הכוונה לבל תגרע מהתורה ולא רק שאמרו כן לבאר וויכוחם).

מה שנכון נכון
הודעות: 8947
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: סופר ספירת העומר כששכח יום אחד - בל תגרע?

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ו' מאי 11, 2018 2:14 pm

לכאו' לכו"ע אין כל הימים מצוה אחת ממש, דא"כ היה לו לברך רק ביום האחרון, כמכוש אחרון דמעקה וכי"ב, אלא דס"ל לבה"ג שמצוות של ספירות כל הימים מעכבות זא"ז משום דבעינן תמימות, ומאחר שבכל יום יש מעשה מצוה שלם בפ"ע (וע"כ מברך בכל יום וכנ"ל), אע"פ שכשהחסיר יום שוב לא יוצא יד"ח מכאן ואילך (וגם למפרע), אבל אינו עושה מעשה מצוה באופן חסר כג' מינים בלולב וג' פרשיות בתפילין, כי מעשה כל יום נחשב לעומד בפ"ע.

אליהו בן עמרם
הודעות: 900
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: סופר ספירת העומר כששכח יום אחד - בל תגרע?

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ו' מאי 11, 2018 2:40 pm

פרי יהושע כתב:במשנה זבחים לעניין עירוב מתנות ונתן מתנה אחת במקום ד' מתנות לכאורה מבואר לא כך, (כמובן אם שם הכוונה לבל תגרע מהתורה ולא רק שאמרו כן לבאר וויכוחם).

לא הבנתי. האם שם כתוב להדיא שגם אם יודע שצריך לתת מתן 4 ומכל מקום שכח ונתן רק אחת, שיעבור ב"לא תגרע" - ואז צודקים דברי מר, או שגם שם אפשר לומר מה שכתבתי, שחושב שהמצוה אחרת ומספיק מתן אחד, ורק אז עובר בלא תגרע?
הרי ברור שלגבי ספירת העומר אנו מדברים במי שיודע שצריך לספור מ"ט, ורק שכח יום אחד, ולא חשב מעולם שצורת המצוה אחרת.

פרי יהושע
הודעות: 2913
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: סופר ספירת העומר כששכח יום אחד - בל תגרע?

הודעהעל ידי פרי יהושע » ו' מאי 11, 2018 6:00 pm

אליהו בן עמרם כתב:
פרי יהושע כתב:במשנה זבחים לעניין עירוב מתנות ונתן מתנה אחת במקום ד' מתנות לכאורה מבואר לא כך, (כמובן אם שם הכוונה לבל תגרע מהתורה ולא רק שאמרו כן לבאר וויכוחם).

לא הבנתי. האם שם כתוב להדיא שגם אם יודע שצריך לתת מתן 4 ומכל מקום שכח ונתן רק אחת, שיעבור ב"לא תגרע" - ואז צודקים דברי מר, או שגם שם אפשר לומר מה שכתבתי, שחושב שהמצוה אחרת ומספיק מתן אחד, ורק אז עובר בלא תגרע?
הרי ברור שלגבי ספירת העומר אנו מדברים במי שיודע שצריך לספור מ"ט, ורק שכח יום אחד, ולא חשב מעולם שצורת המצוה אחרת.

מה זה משנה יודע או עושה לשם ד' מתנות שנתערבו לו, אדרבא, שם מבואר שלכא' לא היה צריך להיות בל תגרע שאינו בעצמו, ומה שאתה אומר על ידיעה שכחה, סברא שצריכה ביסוס, כלפי שוגג.

פרי יהושע
הודעות: 2913
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: סופר ספירת העומר כששכח יום אחד - בל תגרע?

הודעהעל ידי פרי יהושע » ו' מאי 11, 2018 6:02 pm

מה שנכון נכון כתב:לכאו' לכו"ע אין כל הימים מצוה אחת ממש, דא"כ היה לו לברך רק ביום האחרון, כמכוש אחרון דמעקה וכי"ב, אלא דס"ל לבה"ג שמצוות של ספירות כל הימים מעכבות זא"ז משום דבעינן תמימות, ומאחר שבכל יום יש מעשה מצוה שלם בפ"ע (וע"כ מברך בכל יום וכנ"ל), אע"פ שכשהחסיר יום שוב לא יוצא יד"ח מכאן ואילך (וגם למפרע), אבל אינו עושה מעשה מצוה באופן חסר כג' מינים בלולב וג' פרשיות בתפילין, כי מעשה כל יום נחשב לעומד בפ"ע.

לא הבנתי, הלא ידוע החילוק בין חלקי מצוה לבין מצוה אחת שעד שלא גומר אותה אין כאן בכלל מצוה, ומה זה שייך לעניין תמימות שלכאורה מוסכם שהוא עניין אחיד שהכל אחד, אלא שהחולקים על הבה"ג מסתמכים על ספירת הציבור כדברי החינוך.

פרי יהושע
הודעות: 2913
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: סופר ספירת העומר כששכח יום אחד - בל תגרע?

הודעהעל ידי פרי יהושע » א' מאי 13, 2018 12:43 am

פרי יהושע כתב:
אליהו בן עמרם כתב:
פרי יהושע כתב:במשנה זבחים לעניין עירוב מתנות ונתן מתנה אחת במקום ד' מתנות לכאורה מבואר לא כך, (כמובן אם שם הכוונה לבל תגרע מהתורה ולא רק שאמרו כן לבאר וויכוחם).

לא הבנתי. האם שם כתוב להדיא שגם אם יודע שצריך לתת מתן 4 ומכל מקום שכח ונתן רק אחת, שיעבור ב"לא תגרע" - ואז צודקים דברי מר, או שגם שם אפשר לומר מה שכתבתי, שחושב שהמצוה אחרת ומספיק מתן אחד, ורק אז עובר בלא תגרע?
הרי ברור שלגבי ספירת העומר אנו מדברים במי שיודע שצריך לספור מ"ט, ורק שכח יום אחד, ולא חשב מעולם שצורת המצוה אחרת.

מה זה משנה יודע או עושה לשם ד' מתנות שנתערבו לו, אדרבא, שם מבואר שלכא' לא היה צריך להיות בל תגרע שאינו בעצמו, ומה שאתה אומר על ידיעה שכחה, סברא שצריכה ביסוס, כלפי שוגג.

היסוד ששכחה אינו בל תגרע, הוא מובן, שהרי אינו חשוב מגרע גם בשוגג וכמו שהטבת להסביר, אבל כאן במגרע יום אחד, (למשל את היום הראשון), הגירוע אינו מה ששוכח, אלא מה שאח"כ מציג מצג שווא של ספירה מגורעת, כיון והיא מצווה אחת לדעת בה"ג יש להעיר משום בל תגרע.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11329
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: סופר ספירת העומר כששכח יום אחד - בל תגרע?

הודעהעל ידי איש_ספר » א' מאי 13, 2018 1:24 am

בל תגרע.PDF
(256.81 KiB) הורד 103 פעמים

פרי יהושע
הודעות: 2913
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: סופר ספירת העומר כששכח יום אחד - בל תגרע?

הודעהעל ידי פרי יהושע » א' מאי 13, 2018 8:09 am

איש_ספר כתב:
בל תגרע.PDF

יישר כח, (אני רואה שמחלק בין שוכח יום ראשון לשוכח באמצע, לא חשבתי על זה).

אליהו בן עמרם
הודעות: 900
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: סופר ספירת העומר כששכח יום אחד - בל תגרע?

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ג' מאי 29, 2018 8:44 pm

פרי יהושע כתב:
איש_ספר כתב:
בל תגרע.PDF

יישר כח, (אני רואה שמחלק בין שוכח יום ראשון לשוכח באמצע, לא חשבתי על זה).


מן הראוי לענ"ד להזכיר בענין זה דברי השו"ע והבאה"ל בהלכות ארבעת המינים:
שלחן ערוך (או"ח סי' תרנא סי"ב) פסק: "ד' מינים הללו מעכבין זה את זה שאם חסר לו אחד מהם לא יברך על השאר, אבל נוטלן לזכר בעלמא, (בין ביום א' בין בשאר ימים) (הרא"ש ורבינו ירוחם נ"ח ח"ג מהרי"ק שורש מ"א)"
ובביאור הלכה הוסיף: "אבל נוטלן לזכר בעלמא – וצריך ליזהר שלא יכוין לשם מצוה דיש בזה משום בל תגרע כמו שכתב הט"ז בסקי"ז ובאמת כן הוא מפורש בהדיא בספרי ראה עי"ש.
כלומר, גם אם נימא שיש "בל תגרע" (ולא נקבל את התירוצים שנאמרו כאן)- יכוון: אם הלכה כבה"ג אינני מכוון לשם מצוה, אלא "לזכר בעלמא".

פרי יהושע
הודעות: 2913
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: סופר ספירת העומר כששכח יום אחד - בל תגרע?

הודעהעל ידי פרי יהושע » א' יוני 03, 2018 9:32 pm

אם באמת צריך לעשות תנאי אין כאן שאלה.


חזור אל “בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 4 אורחים