מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מאכלי חלב - האם די במשקה?

הלכות חג בחג. חקרי הלכה ומנהג. מאמרים לעיון והורדה.
נחלי אפרסמון

מאכלי חלב - האם די במשקה?

הודעהעל ידי נחלי אפרסמון » ש' יוני 01, 2019 10:00 pm

האם יש ענין דוקא במאכל חלבי או די במשקה?

שופרא
הודעות: 51
הצטרף: ג' דצמבר 11, 2018 12:31 pm

Re: מאכלי חלב

הודעהעל ידי שופרא » ש' יוני 01, 2019 10:04 pm

נאמרו בפוסקים בסי' תצד' כמה טעמים לאכילת מאכלי חלב
ולפי רוב הטעמים נראה שאין חילוק בין מאכל למשקה
אולם לפי הטעם של המשנ"ב שאכלו סעודה חלבית ביום מתן תורה לכאורה צריך דווקא מאכל חלבי

עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 6764
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: מאכלי חלב

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ש' יוני 01, 2019 10:44 pm

יש טעם באכילת מאכלי גבינה כלשון הפסוק "הרים גבנונים".

דרומי
הודעות: 5725
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: מאכלי חלב

הודעהעל ידי דרומי » ש' יוני 01, 2019 11:12 pm

למיטב זכרוני המג"א מקשר את מאכלי חלב עם שתי הלחם

נחלי אפרסמון

Re: מאכלי חלב

הודעהעל ידי נחלי אפרסמון » ש' יוני 01, 2019 11:20 pm

בספר אליבא דהלכתא להגר"ב חותה שליט"א שצריך דוקא מאכל.

שופרא
הודעות: 51
הצטרף: ג' דצמבר 11, 2018 12:31 pm

Re: מאכלי חלב

הודעהעל ידי שופרא » ש' יוני 01, 2019 11:25 pm

דרומי כתב:למיטב זכרוני המג"א מקשר את מאכלי חלב עם שתי הלחם

הרמ"א מביא את הקישור לשני הלחם
אבל אין הכוונה שצריך לחם חלבי כמבואר שם
אמנם המג"א באמת כתב שנוהגים לאפות את הלחם עם חמאה
אבל לענ"ד לא נוהגים כן בפועל וכל הנידון הוא על מאכלי חלב או משקה חלב ובזה נ"ל שאין חילוק לטעם זה

נחלי אפרסמון

Re: מאכלי חלב

הודעהעל ידי נחלי אפרסמון » ש' יוני 01, 2019 11:30 pm

קטע מספרי הקטן.
כתב הרמ"א (סימן תצד סעי' ג) וז"ל, ונוהגין בכל מקום לאכול מאכלי חלב ביום ראשון של שבועות, ונראה לי הטעם שהוא כמו שני תבשילין שלוקחין בליל פסח זכר לפסח וזכר לחגיגה, כן אוכלים מאכלי חלב ואח"כ מאכל בשר. וצריכין להביא עמהם שני לחם על השלחן שהוא במקום המזבח, ויש בה זכרון לשתי הלחם שהיו מקריבין ביום הביכורים. עכ"ל הרמ"א. וכתב המג"א (ס"ק ח) דמה דצריכין להביא עמהם שני הלחם על השלחן כיון דאסור לאכול בשר וחלב מלחם אחד. ובמחצית השקל ביאר דהזכר הוא לקרבן שתי הלחם שהיו מביאין ולכן כשאוכל חלב ואח"כ אוכל בשר דצריך לכל אחד לחם מיוחד וצריך להיות שני לחמים הוי זכר בזה. וכ"כ החק יעקב (ס"ק יב). ע"ש.
וכ"כ לבאר בשו"ת אגרות משה ח"א (חאו"ח סימן קס) שכונת הרמ"א שעי"ז שאוכלין מאכל חלב ומאכלי בשר שאין לאכלם מלחם אחד, הרי יאכלו משתי לחמים, ואיכא זכר בזה לשתי הלחם. והוסיף האגרו"מ דמה שלא תקנו חז"ל גם בשבועות לאכול שני תבשילין כמו בליל פסח, הטעם הוא משום דשתי הלחם לא היה נאכל אלא לכהנים לפנים מן הקלעים, ולא היה ניכר זה אף בזמן הבית בכל בתי ישראל, לכן לא תקנו לעשות זכר שלא היה זה בבתים מעולם, אבל עכ"פ יש ללמוד משם דטוב "לנהוג" כן. והנה לפי ביאור זה ברמ"א נפק"ל דאין לאכול מאכלי חלב גרידא, אלא יש ענין לאכול מאכלי חלב עם לחם. וכ"כ בשו"ת אור לציון (ח"ג פי"ח תשו' י"א בביאורים). ע"ש.

דרומי
הודעות: 5725
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: מאכלי חלב

הודעהעל ידי דרומי » ש' יוני 01, 2019 11:33 pm

לכאורה 'לחם' יכול להיות גם פת הבאה בכיסנין - מזונות

נחלי אפרסמון

Re: מאכלי חלב

הודעהעל ידי נחלי אפרסמון » ש' יוני 01, 2019 11:34 pm

זה זכר לשתי החלם?

דרומי
הודעות: 5725
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: מאכלי חלב

הודעהעל ידי דרומי » א' יוני 02, 2019 12:26 am

על אפרסמון לא מברכים 'המוציא לחם', אולם על רוב מיני המזונות המצויים מברכים 'המוציא' במקרה שקבע סעודתו עליהם, ואפילו אם לא קבע - אם טעה ובירך 'המוציא לחם' יצא.

נחלי אפרסמון

Re: מאכלי חלב

הודעהעל ידי נחלי אפרסמון » א' יוני 02, 2019 12:28 am

ממה היה עשוי שתי הלחם מבורקס? מחילה.

דרומי
הודעות: 5725
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: מאכלי חלב

הודעהעל ידי דרומי » א' יוני 02, 2019 12:32 am

שתי הלחם בוודאי לא היה חלבי... אז ברור שעושים רק זכר ולא אוכלים את שתי הלחם ממש.

בורקס קרוב להיות 'המוציא' הרבה יותר מ'מזונות' (וכל זה שמברכים עליו 'מזונות' אינו אלא מחמת שמחמירים בספק ברכות)

עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 6764
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: מאכלי חלב

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' יוני 02, 2019 10:04 am

בעל התניא (בסידורו ובשולחנו) נוקט שכל מה שמועילה בו קביעות סעודה לברך עליו "המוציא לחם" וברכת המזון - לחם הוא.
אלא שהוא נקרא "לחם שאינו גמור", ולכן הקלו חז"ל לברך עליו מזונות ומעין ג.

ולכן בשעת הדחק יש מקילים לקיים את כל ג סעודות השבת במיני לחמים כאלו אף בלא קביעות סעודה, ואכמ"ל.

בן אדם
הודעות: 335
הצטרף: ג' ינואר 10, 2017 6:15 pm

Re: מאכלי חלב

הודעהעל ידי בן אדם » ב' יוני 03, 2019 7:03 pm

שופרא כתב:
דרומי כתב:למיטב זכרוני המג"א מקשר את מאכלי חלב עם שתי הלחם

הרמ"א מביא את הקישור לשני הלחם
אבל אין הכוונה שצריך לחם חלבי כמבואר שם
אמנם המג"א באמת כתב שנוהגים לאפות את הלחם עם חמאה
אבל לענ"ד לא נוהגים כן בפועל וכל הנידון הוא על מאכלי חלב או משקה חלב ובזה נ"ל שאין חילוק לטעם זה

הרמ"א קישר אותו לשתי הלחם כיון שנקט כדבר פשוט שהמנהג היא בלחם חלבי, וכמ"ש הוא עצמו ביו"ד (צ"ז ס"א) "נוהגין ללוש פת עם חלב בחג השבועות... צורתן משונה משאר פת...". וכן היה המנהג פשוט בכל הדורות כפי המשתקף מדברי הקדמונים.

שופרא
הודעות: 51
הצטרף: ג' דצמבר 11, 2018 12:31 pm

Re: מאכלי חלב

הודעהעל ידי שופרא » ב' יוני 03, 2019 8:32 pm

בן אדם כתב:
שופרא כתב:
דרומי כתב:למיטב זכרוני המג"א מקשר את מאכלי חלב עם שתי הלחם

הרמ"א מביא את הקישור לשני הלחם
אבל אין הכוונה שצריך לחם חלבי כמבואר שם
אמנם המג"א באמת כתב שנוהגים לאפות את הלחם עם חמאה
אבל לענ"ד לא נוהגים כן בפועל וכל הנידון הוא על מאכלי חלב או משקה חלב ובזה נ"ל שאין חילוק לטעם זה

הרמ"א קישר אותו לשתי הלחם כיון שנקט כדבר פשוט שהמנהג היא בלחם חלבי,

גם אם אכן כוונת הרמ"א ללחם חלבי אבל לענ"ד לא נוהגים כן אלא נוהגים רק במאכלי חלב וא"כ לכאורה אין הבדל בין אוכל לשתיה

במסתרים
הודעות: 422
הצטרף: ד' מאי 26, 2010 4:05 am

לחם עם חלב ובשר

הודעהעל ידי במסתרים » ג' יוני 04, 2019 3:55 am

מגן אברהם תצד סק"ח כתב:דאסור לאכול בשר וחלב מלחם א' ולכן נהגו לאפותו עם חמאה דאז בודאי יצטרך להביא לחם אחר לאכול עם בשר


מה פירוש דבריו, והרי רק אם נגע אסור?

ש"ע יו"ד סימן צא ס"ג כתב:צריך להזהר שלא יגע בשר בלחם שאם יגע בו אסור לאכלו עם גבינה וכן יזהר שלא יגע בו גבינה שאם יגע בו אסור לאכלו עם בשר

עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 6764
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: לחם עם חלב ובשר

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' יוני 04, 2019 10:17 am

כנראה כוונתו לדין ששיירי הלחם שעלו עם חלב על השולחן - אין אוכלים אותם עם בשר, וכן להיפך.


חזור אל “בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 4 אורחים