הערות על הדף במסכת סנהדרין

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
שמואל דוד
הודעות: 1720
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

הערות על הדף במסכת סנהדרין

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' יולי 25, 2017 6:34 pm

א) דף ח. יהא חביב עליך דין פרוטה כדין מאה
עיין רש"י בד"ה לאקדומיה וז"ל אם בא לפניך דין של פרוטה וחזר ובא דין אחר של מנה הקודם לפניך הקדם לחתוך ע"כ
וצע"ק מדוע שינה רש"י מלשון הגמרא "מאה" מנה. ולכאורה ע"י זה ממעט חידוש של הגמרא אולם הרמב"ם כתב אלף מנה.

ב) דף ט. ד"ה קל וחומר שישלם שכר וכו דקיימא לן מדה טובה מרובה ממדת פורענות הלכך קל וחומר הוא ע"כ
וצע"ק מה כוונת רש"י בזה.
נערך לאחרונה על ידי שמואל דוד ב ו' אוגוסט 11, 2017 1:15 am, נערך 2 פעמים בסך הכל.

שמואל דוד
הודעות: 1720
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות ברש"י סנהדרין דף ח-ט

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' יולי 26, 2017 4:41 pm

א. עיין פרישה כשהעתיק רש"י כתב מאה מנה. וחכ"א שליט"א ציין לתורה תמימה שהעתיק הגמרא וכתב מנה.

וחכ"א שליט"א כתב לי וז"ל
א) אולי יש לפרש ע"פ המהרש"א בחידושי אגדות דהנה קודם בגמ' אמר ריש לקיש שיהא חביב עליך דין של פרוטה כדין של מאה מנה ובתחילה הגמ' חשבה שזה לעיוני אבל הגמ' הקשתה שזה פשיטא לכן בסוף תירצה הגמ' לאקדומיה.

ב) והקשה המהרש"א שגם לאקדומיה הוא פשיטא כי פרוטה אחת של העני ודאי היא שקולה כמו מאה מנה של העשיר. לכן ביאר המהרש"א שהרי מותר לדיין ליטול שכר בטלה דמוכח וא"כ היה מקום לומר שאם בא לפני הדיין דין של פרוטה לא יוכל ליטול שכר בטלה מסכום כזה קטן וא"כ יתבטל לגמרי הדין של שכר בטלה בדין תורה זה. ואולי בכה"ג מותר לדיין להקדים הדין של יותר כסף כדי שיתקיים הדין של שכר בטלה ,קמ"ל הגמ' שגם בכה"ג אם כבר התחיל בדין של פרוטה חייב להקדימו אע"ג שכתוצאה מזי לא יקבל שכר בטלה על הדין הראשון.

ג) וא"כ לפ"ז יש לפרש שמה שהזכירה הגמ' "מאה מנה" זה רק שייך בהוה אמינא שחשבנו שמדובר ב"עיוני" ובזה רצתה הגמ' להדגיש שבענין העיון והדקדוק שצריכים בדין תורה אין שום הבדל בין דין של מאה מנה לדין של פרוטה. אמנם אח"כ כשהגמ' דנה לענין לאקדומיה לא מתאים כ"כ לדבר על מאה מנה כי עכשיו הס"ד שמותר להקדים הוא כדי שיקבל שכר בטלה ובזה אין שום צורך שיהיה דין של מאה מנה כדי שיקבל שכר בטלה. ובודאי בדין של מנה גם יוכל לקבל מספיק שכר בטלה, ואדרבה אם מזכירים "מאה מנה" זה משמע שמדברים על חשיבות הדין, וזה כבר דחינו שלענין חשיבות הדין אין חילוק בין פרוטה למאה מנה.

ד) עכשיו בס"ד מובן למה רש"י שינה מלשון הגמ' וכתב מנה במקום מאה מנה כי מה שאמרה הגמ' מאה מנה זה רק מתאים כשחשבנו שהס"ד הוא לגבי "עיוני", משא"כ בתירוצו של הגמ' "לאקדומיה" יותר מתאים לדבר על דין של מנה לבד.

שמואל דוד
הודעות: 1720
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

רש"י דף י

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' יולי 27, 2017 7:28 pm

מלקות במקום מיתה כו'
וברש"י וכי היכי דסקילה בפני עצמה ושריפה בפני עצמה והרג בפני עצמה הוי נמי מלקות כאחת מן המיתות. ע"כ
וצע"ק מדוע לא הזכיר נמי חנק.

בברכה המשולשת
הודעות: 7899
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am

Re: רש"י דף י

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ה' יולי 27, 2017 9:12 pm

אולי כי מיתת חנק לא נזכרת במפורש ככזו בפסוק

שמואל דוד
הודעות: 1720
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות ברש"י פ"ק דסנהדרין

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' יולי 27, 2017 10:04 pm

חכ"א אמר לי שסתם מיתה חנק הוא, ולכן כתב רש"י רק סקילה שריפה וחנק.

בקרו טלה
הודעות: 1719
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: הערות ברש"י פ"ק דסנהדרין

הודעהעל ידי בקרו טלה » ה' יולי 27, 2017 11:50 pm

עי' בספר משאת משה - חברוני סנהדרין עמ' 124- 126
נערך לאחרונה על ידי בקרו טלה ב ו' יולי 28, 2017 12:47 am, נערך 3 פעמים בסך הכל.

שמואל דוד
הודעות: 1720
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות ברש"י פ"ק דסנהדרין

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' יולי 27, 2017 11:58 pm

ייש"כ

אפשר לשלוח?

שמואל דוד
הודעות: 1720
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

סנהדרין כא.

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' אוגוסט 11, 2017 1:15 am

וישנאה אמנון שנאה גדולה מאוד מ"ט אמר ר' יצחק נימא נקשרה לו ועשאתו כרות שפכה וכי נקשרה לו איהי מאי עבדה אלא אימא קשרה לו נימא ועשאתו כרות שפכה איני והא דרש רבא מאי דכתיב ויצא לך שם בגוים ביפיך שאין להן לבנות ישראל לא שער בית השחי ולא בית הערוה שאני תמר דבת יפת תואר הואי

לא הבנתי קושית הגמרא. הרי נימא קשרה לו וא"כ אפשר שהביאה תמר נימא תלושה וצ"ע

בברכה המשולשת
הודעות: 7899
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am

Re: סנהדרין כא.

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ו' אוגוסט 11, 2017 8:42 am

שמואל דוד כתב:וישנאה אמנון שנאה גדולה מאוד מ"ט אמר ר' יצחק נימא נקשרה לו ועשאתו כרות שפכה וכי נקשרה לו איהי מאי עבדה אלא אימא קשרה לו נימא ועשאתו כרות שפכה איני והא דרש רבא מאי דכתיב ויצא לך שם בגוים ביפיך שאין להן לבנות ישראל לא שער בית השחי ולא בית הערוה שאני תמר דבת יפת תואר הואי

לא הבנתי קושית הגמרא. הרי נימא קשרה לו וא"כ אפשר שהביאה תמר נימא תלושה וצ"ע


תוך כדי?

שמואל דוד
הודעות: 1720
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות על הדף במסכת סנהדרין

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' אוגוסט 11, 2017 5:21 pm

מה כוונתך?

גימפעל
הודעות: 2077
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 10:35 pm

Re: הערות על הדף במסכת סנהדרין

הודעהעל ידי גימפעל » ו' אוגוסט 11, 2017 5:35 pm

שזה היה אונס, ולא היה תכנון מקודם.

שמואל דוד
הודעות: 1720
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות על הדף במסכת סנהדרין

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' אוגוסט 11, 2017 10:48 pm

עיין יד רמה

רון
הודעות: 412
הצטרף: ב' מרץ 21, 2016 9:02 am

Re: הערות על הדף במסכת סנהדרין

הודעהעל ידי רון » ש' אוגוסט 12, 2017 10:11 pm

הנה הוסיפו חז"ל לפסול רועים לעדות. ובטעם דחשיבי גזלנים כפי הנראה הוא מחלוקת בין רש"י להר"ח [ולא ראיתי לפו"ר שהעירו בזה], דרש"י כתב בב' מקומות דהרועים לוקחים את בהמותיהם לרעות בשדות זרים. אולם בר"ח מפורש שהם לוקחים זרעים ונותנים לפני בהמתם.
ויש להעיר דלפי זה הם גזלנים ממש. ואינו מובן א"כ למה אינם פסולים מן התורה דהוי גזלנים ממש

שמואל דוד
הודעות: 1720
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות על הדף במסכת סנהדרין

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' אוגוסט 17, 2017 9:20 pm

א) כה. רד"ה בר ביניתוס אוזיף הלוה.
אשמח בביאור כוונתו בזה. ועיין רש"ש וצ"ב.

ב) לב. רש"י ד"ה מתני' אחד דיני ממונות: בדרישה וחקירה - חקירות ודרישות שחוקרים את העדים שנאמר משפט אחד יהיה לכם ובדיני נפשות כתיב ודרשת וחקרת עכ"ל
יש להעיר מדוע שינה מסדר המשנה וכתב חקירה ואח"כ דרישה. ועיין רש"י שבריף ובנמוקי יוסף.
ועוד יש לעיין מה החילוק בין דרישה לחקירה.
וע"ע בספר משכן העדות שער ג פ"ג (כה - ד) שביאר מדוע במתניתין דרישה קודם חקירה, עיין שם.


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 8 אורחים