מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
ההוא דאמר
הודעות: 1349
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ה' יוני 21, 2018 10:50 pm

אותה אבקש כתב:
ההוא דאמר כתב:סב, א
והלא קיי"ל דלא בשמים היא?
שלשה נביאים עלו עמהן מן הגולה אחד שהעיד להם על המזבח ועל מקום המזבח ואחד שהעיד להם שמקריבין אף על פי שאין בית.
יש לעיין, מהא דקיי"ל דלא בשמים היא [ב"מ נט, א].
ועל מקום המזבח ניתן אולי ליישב, שזהו בירור המציאות, לסוברים דבירור המציאות מהני ע"פ נביא. אולם יש חולקים על כך כנודע [עיין תוספות יוה"כ יומא ע"ה].

לבנין הבית לכאורה צריכים דייקא לנביאים, כביכול השי"ת שלח להודיע רצונו.
[הרמב"ם פסק דא"א להקים מזבח בזה"ז מכיון שבעינן נביא שיעיד עליו], ואכמ"ל.


יפה. ויש לדון בזה.

שמר
הודעות: 496
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 2:30 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמר » ו' יוני 22, 2018 2:11 am

ז, ב

ואמר רבא עולה ששחטה שלא לשמה אסור לזרוק דמה שלא לשמה איבעית אימא קרא איבעית אימא סברא וכו' כדריש פירקא.

האם מצאנו עוד מקום בש"ס שהגמרא מציינת מקום? הלא זהו ציטוט מדוייק (לכאורה!) מלעיל, וכי אין זה אלא תפקידו של ב' מסורת הש"ס?

עזריאל ברגר
הודעות: 4536
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ו' יוני 22, 2018 9:10 am

מה ענינו של פרק "חטאת העוף" וכו' במכילתין?!
חשבתי שהוא צריך להיות במסכת קינים!

גימפעל
הודעות: 2473
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 10:35 pm

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי גימפעל » ו' יוני 22, 2018 11:50 am

מה הקשר למסכת קינים שם לא מדובר כלל על סדר ההקרבה.

עזריאל ברגר
הודעות: 4536
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ו' יוני 22, 2018 11:55 am

זה בדיוק מה ששאלתי:
מדוע לא מדובר שם על סדר ההקרבה?!
כל דיני הזבחים (הנשחטים) - במסכת זבחים.
כל דיני המנחות - במסכת מנחות.
מדוע לא כל דיני קינים במסכת קינים?!

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' יוני 24, 2018 6:45 am

סח.

רש"י ד"ה מלק חולין בפנים וקדשים בחוץ - דלא שייכא מליקה בחולין לא בפנים ולא בחוץ והוא הדין לחולין בחוץ ובגמרא אמרינן דאתיא בזה הכלל

לכאורה הלשון מגומגם קצת, שהרי כבר כתב דלא שייכא מליקה בחולין בחוץ.
גם הד"ה קשה מדוע כתב "וקדשים בחוץ".
ולכאורה נדצ"ל דלא שייכא מליקה בחולין בפנים ולא בקדשים בחוץ והוא הדין לחולין בחוץ כו' אולם קשה להגיה וצ"ע.
נערך לאחרונה על ידי שמואל דוד ב ב' יוני 25, 2018 6:13 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' יוני 24, 2018 6:57 am

סז:

רש"י ד"ה חטאת לזו - ועולתה כבר קרבה כו'

יש להעיר ע"ז שהרי חטאת קודמת לעולה ומדוע כבר קרבה העולה וצ"ע.

אותה אבקש
הודעות: 325
הצטרף: ג' אוקטובר 17, 2017 10:15 pm

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי אותה אבקש » א' יוני 24, 2018 1:25 pm

עיי' לעיל ה. תוד"ה עולתה
ובפסחים דף נט. דו"ק.

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' יוני 24, 2018 8:28 pm

יישר כח גדול! וע״ע בספר שיעורי משמר הלוי מש״כ בזה.

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' יוני 25, 2018 6:15 pm

שמואל דוד כתב:סח.

רש"י ד"ה מלק חולין בפנים וקדשים בחוץ - דלא שייכא מליקה בחולין לא בפנים ולא בחוץ והוא הדין לחולין בחוץ ובגמרא אמרינן דאתיא בזה הכלל

לכאורה הלשון מגומגם קצת, שהרי כבר כתב דלא שייכא מליקה בחולין בחוץ.
גם הד"ה קשה מדוע כתב "וקדשים בחוץ".
ולכאורה נדצ"ל דלא שייכא מליקה בחולין בפנים ולא בקדשים בחוץ והוא הדין לחולין בחוץ כו' אולם קשה להגיה וצ"ע.

מצאתי בע״ה גירסא אחרת ברש״י בדפוס ונציה וז״ל ומלק חולין בפנים וקדשים בחוץ - דלא שייכא מליקה בחולין ולא בחוץ וה״ה לחולין בחוץ כו׳ עכ״ל
ונראה כמו שכתבתי בע״ה.
B1506D14-D222-4A5D-B407-F7211B77B19C.jpeg
B1506D14-D222-4A5D-B407-F7211B77B19C.jpeg (14.04 KiB) נצפה 2463 פעמים

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' יוני 28, 2018 5:40 am

עג.

שדרסה ע"פ עיגול ע"פ חבית ע"פ כוורת כו'

יש לעיין מדוע צריך ג' אוקימתות ולא סגי באחד.

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' יוני 28, 2018 5:55 am

עג.

והשולים מותרין כו'

לכאורה תיבות אלו מיותרות, ומה חידש המשנה בזה.
נערך לאחרונה על ידי שמואל דוד ב ה' יוני 28, 2018 6:47 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' יוני 28, 2018 6:18 am

עג.

שלש מאות פומין

יש לעיין מדוע נקט רבי יהושע מספר שלש מאות ולא אמר אלף או רבוא וצע"ק

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' יוני 28, 2018 6:48 am

עד.

אמאי נימא דמית איסורא מת כו'

האם הכוונה שיש להרוג אחד מן הבהמות?

פלתי
הודעות: 2229
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2012 1:14 pm

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי פלתי » ה' יוני 28, 2018 8:43 am

שמואל דוד כתב:עג.
שדרסה ע"פ עיגול ע"פ חבית ע"פ כוורת כו'. יש לעיין מדוע צריך ג' אוקימתות ולא סגי באחד.

שיטה מקובצת ביצה ג' ע"ב
שיטה.jpg
שיטה.jpg (37.04 KiB) נצפה 2394 פעמים

פלתי
הודעות: 2229
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2012 1:14 pm

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי פלתי » ה' יוני 28, 2018 8:45 am

שמואל דוד כתב:עד.
אמאי נימא דמית איסורא מת כו'. האם הכוונה שיש להרוג אחד מן הבהמות?

ברור שכך הכוונה, למה נהרוג את כולם, הרי ברגע שהרגנו אחד ממילא הותרו כולם.
ואם עומק השאלה היא איך מותר לבטל איסור לכתחילה, ראיתי כתוב בשם מהרש"ק שכיון דהוא על פי מצוות בי"ד, לא חשיב ביטול איסור לכתחילה.

פלתי
הודעות: 2229
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2012 1:14 pm

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי פלתי » ה' יוני 28, 2018 8:56 am

שמואל דוד כתב:עג.
שלש מאות פומין. יש לעיין מדוע נקט רבי יהושע מספר שלש מאות ולא אמר אלף או רבוא וצע"ק

בהרבה מאד מקומות מצינו דנקט מספר שלש מאות בתורת הפלגה. ועי' רשב"ם פסחים קי"ט ע"א וז"ל, לאו דוקא נקט שלש מאות אלא שכן דרך התלמוד. עכ"ל.

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' יוני 28, 2018 9:11 am

יישר כח גדול על דבריך הנפלאים!
אשמח אם תוכל לשלוח דברי המהרש״ק.

פלתי
הודעות: 2229
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2012 1:14 pm

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי פלתי » ה' יוני 28, 2018 9:27 am

מהרשק.jpg
מהרשק.jpg (41.37 KiB) נצפה 2388 פעמים

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' יוני 28, 2018 6:16 pm

פלתי כתב:
מהרשק.jpg

אלפי תודות!
שו״ר בחוות דעת סימן ק״י סעיף ז ס״ק יב ע״ש מש״כ בזה.

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' יוני 28, 2018 6:25 pm

פלתי כתב:
שמואל דוד כתב:עג.
שלש מאות פומין. יש לעיין מדוע נקט רבי יהושע מספר שלש מאות ולא אמר אלף או רבוא וצע"ק

בהרבה מאד מקומות מצינו דנקט מספר שלש מאות בתורת הפלגה. ועי' רשב"ם פסחים קי"ט ע"א וז"ל, לאו דוקא נקט שלש מאות אלא שכן דרך התלמוד. עכ"ל.

חיפשתי וב״ה מצאתי בספר עטרת ראש (נדפס בש״ס וילנא ברכות אחר משניות תרומות) שהעיר בזה וע״ש משכ״ב.

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' יוני 28, 2018 6:43 pm

עג. דתניא ליטרא קציעות כו׳

עיין תולדות יעקב ביצה דף ג ותמצא נחת

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' יוני 29, 2018 1:22 am

עד:

דרוסת הזאב - פירש״י הארס שורפה.

מה ארס יש בזאב?

טור תלגא
הודעות: 148
הצטרף: ו' אוגוסט 26, 2016 11:16 pm

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי טור תלגא » ו' יוני 29, 2018 5:58 pm

שמואל דוד כתב:עד:

דרוסת הזאב - פירש״י הארס שורפה.

מה ארס יש בזאב?


ראה כאן:
פורטל הדף היומי: דריסה - "דרוסת הזאב בדקה" (חולין מב ע"א)

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ש' יוני 30, 2018 1:52 am

אלפי תודות!

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' יולי 01, 2018 11:40 pm

עו.

כי אתא לקמיה דרב יוסף אמר ליה אמאי לא תותביה מהא כו'

ופירש"י וז"ל א"ל אמאי לא תותביה נמי מהא עכ"ל

יש להעיר, חדא, מלשון של רב יוסף משמע שיותר עדיף לאותובי מהמשניות בשביעית (איני יודע למה) ולא שכוונתו מדוע לא אותביה גם ממקום אחר.
ועוד, מדוע יש לאותביה מעוד משניות, ומה העודף בזה. (ואולי י"ל דאם יתרץ אחד מהם עדיין יש להקשות מהשנית)
וצ"ע.

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' יולי 03, 2018 8:01 am

.
נערך לאחרונה על ידי שמואל דוד ב ג' יולי 03, 2018 8:06 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' יולי 03, 2018 8:05 am

שמואל דוד כתב:עו.

כי אתא לקמיה דרב יוסף אמר ליה אמאי לא תותביה מהא כו'

ופירש"י וז"ל א"ל אמאי לא תותביה נמי מהא עכ"ל

יש להעיר, חדא, מלשון של רב יוסף משמע שיותר עדיף לאותובי מהמשניות בשביעית (איני יודע למה) ולא שכוונתו מדוע לא אותביה גם ממקום אחר.
ועוד, מדוע יש לאותביה מעוד משניות, ומה העודף בזה. (ואולי י"ל דאם יתרץ אחד מהם עדיין יש להקשות מהשנית)
וצ"ע.

חיפשתי ובע"ה מצאתי שכ"ה הגרעק"א ז"ל בקושיות עצומות
60085_160_161.pdf
(955.2 KiB) הורד 49 פעמים

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' יולי 03, 2018 8:07 am

עז:

רשי"י ד"ה רואין אותו - של חולין כאילו הוא מים ואומדין אותו אם היה דם הזבח ניכר כשר "ואע"פ שהחולין רבין עליו"

ויש לעיין מדוע לא פי' כן אצל יין והכי הול"ל "ואע"פ שהיין רבין עליו"
וכמו"כ יש להעיר על רש"י חולין פז: שכתב "ורובו דם בהמה" ומדוע לא פירש כן לעיל. הלא דבר הוא.
וצ"ע בזה.

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' יולי 03, 2018 8:08 am

עח.


אמר רב פפא ולענין כיסוי אינו כן כו'
פירש"י אינו כן - דאפילו "נתן" דם לתוך מים כו'

יש לדקדק מדוע שינה מלשון הגמרא ולכאורה הול"ל דאפילו "נפל" דם לתוך מים כו'
גם לשון נתן משמע שעשה כן במזיד.
ובאמת ברש"י כת"י וברש"י במסכת חולין כתבו "נפל"
וע"ע רש"י בסמוך ד"ה לפי שאין דחוי במצות - דאע"פ שנדחה טפה ראשונה "שנפל" כו'
וצ"ע בזה.

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' יולי 03, 2018 8:08 am

עח.

רש"י ד"ה לפי שאין דחוי במצות - דאע"פ שנדחה טפה ראשונה שנפל לתוך המים ולא היה מראיתה ניכר אפ"ה כי הדר נפל טפה שניה חוזרת ראשונה וניעורה להצטרף עמה וכי נפל עד שהפכו מים למראה דם חוזר ונראה לכיסוי ולא אמרינן הואיל ונדחה ידחה "דלא שייך דחוי אלא בדבר קדושה"

יש להעיר מדוע כתב בלשון שלילה ולא כתב "דלא שייך דחוי במצות"
ועיין רש"י חולין פז: ד"ה אינו כן - שאפילו נפל דם לתוך מים חייב לכסות שאע"פ שבטל ונדחה ראשון ראשון אפ"ה כשהלך ורבה עד שנהפכה מראית המים לדם חזר דם הבטל וניעור וחשוב דם ולא אמרינן הואיל ונדחה ידחה "שאין תורת דיחוי אצל מצות"
וצ"ע בזה.

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

זבחים עז. - ביאור כוונת המסורת הש"ס

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' יולי 03, 2018 9:05 am

זבחים עז. מ"ט דרבי אליעזר אמר קרא (ויקרא ב, יב) ואל המזבח לא יעלו כו'
ועיין מסורת הש"ס שציין לעיל עו: ועיין שם בהוספות הגרי"ב ז"ל שכתב ע"ש צע"ק.

האם כוונתו להקשות דלעיל עו: מבואר שרבי אליעזר בעצמו אמר כן בברייתא וכאן משמע שסתמא דגמרא אמר כן?

ההוא דאמר
הודעות: 1349
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' יולי 04, 2018 1:14 am

סט, א
האם איכא פסול שהייה במליקה
ראיתי נידון בחשק שלמה [הגהות לסוגיין], האם ישנו פסול של שהייה והגרמה במליקת חטאת העוף.
ויש לברר במאי תליא, האי פלוגתא דרבוותא.
קבצים מצורפים
חשק שלמה סט..png
חשק שלמה סט..png (23.03 KiB) נצפה 2244 פעמים

ההוא דאמר
הודעות: 1349
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' יולי 04, 2018 1:18 am

סח, א
מדוע אין חשש חולין בעזרה בקינים שנתערבו
איקבע
מבואר שבסיטואציות מסוימות, מספק האשה צריכה להביא קינים נוספים, על מנת לצאת בוודאות מנדרה.
צ"ע, מדוע יכולה להביא ו' קינים, ואין בזה חשש של חולין בעזרה.

פלתי
הודעות: 2229
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2012 1:14 pm

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי פלתי » ד' יולי 04, 2018 8:41 am

ההוא דאמר כתב:סח, א
מדוע אין חשש חולין בעזרה בקינים שנתערבו
איקבע
מבואר שבסיטואציות מסוימות, מספק האשה צריכה להביא קינים נוספים, על מנת לצאת בוודאות מנדרה.
צ"ע, מדוע יכולה להביא ו' קינים, ואין בזה חשש של חולין בעזרה.

וכי לא מדובר שמקדישה אותם לעולות? מדוע שיהיה בזה חשש חולין בעזרה?

פלתי
הודעות: 2229
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2012 1:14 pm

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי פלתי » ד' יולי 04, 2018 8:44 am

ההוא דאמר כתב:סט, א
האם איכא פסול שהייה במליקה
ראיתי נידון בחשק שלמה [הגהות לסוגיין], האם ישנו פסול של שהייה והגרמה במליקת חטאת העוף.
ויש לברר במאי תליא, האי פלוגתא דרבוותא.

לכאורה המחלוקת היא אם מליקה במקום שחיטה עומדת, ולהכי פוסלין בה כל פסולי שחיטה. או דילמא אין לה דיני שחיטה כלל, שכל כולה של מליקה נבילה היא אלא דגזירת הכתוב שהותרה בהכי אצל כהנים, ולהכי לא שייך בה דיני שחיטה.

ההוא דאמר
הודעות: 1349
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' יולי 04, 2018 12:23 pm

פלתי כתב:
ההוא דאמר כתב:סח, א
מדוע אין חשש חולין בעזרה בקינים שנתערבו
איקבע
מבואר שבסיטואציות מסוימות, מספק האשה צריכה להביא קינים נוספים, על מנת לצאת בוודאות מנדרה.
צ"ע, מדוע יכולה להביא ו' קינים, ואין בזה חשש של חולין בעזרה.

וכי לא מדובר שמקדישה אותם לעולות? מדוע שיהיה בזה חשש חולין בעזרה?


ייש"כ על התגובות.
כמדומני, שיש גם צד של חטאת באותם קינים, ואם כן הדק"ל.

עזריאל ברגר
הודעות: 4536
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ד' יולי 04, 2018 1:27 pm

ההוא דאמר כתב:סח, א
מדוע אין חשש חולין בעזרה בקינים שנתערבו
איקבע
מבואר שבסיטואציות מסוימות, מספק האשה צריכה להביא קינים נוספים, על מנת לצאת בוודאות מנדרה.
צ"ע, מדוע יכולה להביא ו' קינים, ואין בזה חשש של חולין בעזרה.

ראה את דברי הרמב"ם שגגות פ"ח סוף ה"ב, לגבי חייבי חטאת העוף מחמת עברה שאינם מחוסרי כפרה:
ייראה לי שאלו החייבין בקרבן מספק--אינן מביאין קרבן, שמא יכניסו חולין לעזרה. ואם תאמר והלוא חטאת העוף באה על הספק, ואינה נאכלת: מפני שהמביא אותה מחוסר כיפורים, ואסור לאכול בקודשים עד שיביא כפרתו; אבל מי שאינו מחוסר כיפורים, אינו מביא קרבן מספק.

ההוא דאמר
הודעות: 1349
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' יולי 04, 2018 1:53 pm

תודה על ההפנייה החשובה.

ההוא דאמר
הודעות: 1349
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' יולי 04, 2018 8:14 pm

ע, ב
מה הצד להיתר עריפה בעז - הגם שאין בזה כל מתיר
בעי רבי ירמיה ערף עז מהו, אווזין ותרנגולין טעמא מאי דמינא דעופות נינהו, אבל עז לאו מינא דעגלה נינהו, או דילמא מינא דבהמה הוא.
והנה לעיל [סט, א] "יצא מליקה שהיא לפנים הואיל והיא מתרת את האיסור אין מטמא בגדים בבית הבליעה וכו' אמר רבא אם הועילה לו שחיטת חוץ לחייבו כרת לא תועיל לו לטהרה מידי נבילה".
ומעתה יש לעיין לפום ריהטא, דמהיכי תיתי שעורף עז יטהר הדבר מידי נבלה, דהלא לעיל שנינו שצריך שיהא תורת מתיר למעשה המליקה. וכאן שעורף עז, הלא אין כל משמעות למעשהו, הן בנוגע לכפרת עגלה ערופה, והן בנוגע לחיוב בחוץ, ואם כן לכאורה אין משמעות לעריפה זו דנימא שיטהרה מידי נבלה, ויל"ע.


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 9 אורחים