מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מסכת מגילה - הערות וביאורים

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
אליהו חיים
הודעות: 671
הצטרף: ד' אוקטובר 02, 2019 9:55 pm

Re: מסכת מגילה - הערות וביאורים

הודעהעל ידי אליהו חיים » ב' ינואר 03, 2022 3:27 pm

צופה_ומביט כתב:בפשטות כי לא מדובר על מחלוקת בהלכה, ואין כאן ענין להכריע ולדחות דעה אחת מפני השניה לפי "כללי פסיקה".
אלא מדובר במסורות שונות בנוסחאות ברכות, ואין לנו ידיעה מה תיקנו בברכה זו אנשי כנסת הגדולה [שזה בעצמו צ"ב וכבר שאלתי על כיו"ב במקו"א], ושתי הנוסחאות כשרות וטובות, ואין לנו עדיפות לזו על זו, והמאן דאמר שאחז בכל מסורת לא מעלה ולא מוריד לענין גוף המסורת, ואפשר לקיים שניהם - הלכך נימרינהו לתרווייהו.

כוונת דבריך מסתמא כיון שזה רק ברכה של 'מנהג', אך מצאנו כיו"ב לענין ברכת התורה שמברכים ב' ברכות (ברכות י"א ב') שרב המנונא הוסף ברכת אשר בחר בנו וזו היא מעולה שבברכות הלכך לימרינהו לכולהו (לתרוייהו), ושם הוי ברכה של חיוב וגם מברכים מוסיפים ברכה נפרדת מחמת כן ושם אין זה ספק איזה נוסח תיקנו לחתימה ובכל זאת אומרים שניהם (ויל"ע שם במפרשים, ולא עיינתי עדיין).

באמונתו
הודעות: 1139
הצטרף: ג' מרץ 03, 2015 6:52 pm

Re: מסכת מגילה - הערות וביאורים

הודעהעל ידי באמונתו » ב' ינואר 03, 2022 7:19 pm

צופה_ומביט כתב:בפשטות כי לא מדובר על מחלוקת בהלכה, ואין כאן ענין להכריע ולדחות דעה אחת מפני השניה לפי "כללי פסיקה".
אלא מדובר במסורות שונות בנוסחאות ברכות, ואין לנו ידיעה מה תיקנו בברכה זו אנשי כנסת הגדולה [שזה בעצמו צ"ב וכבר שאלתי על כיו"ב במקו"א], ושתי הנוסחאות כשרות וטובות, ואין לנו עדיפות לזו על זו, והמאן דאמר שאחז בכל מסורת לא מעלה ולא מוריד לענין גוף המסורת, ואפשר לקיים שניהם - הלכך נימרינהו לתרווייהו.

ויש להוסיף, כי הפוסקים לפעמים משתמשים בעיקרון המפורש בקהלת: ט֚וֹב אֲשֶׁ֣ר תֶּאֱחֹ֣ז בָּזֶ֔ה - וְגַם־מִזֶּ֖ה אַל־תַּנַּ֣ח אֶת־יָדֶ֑ךָ - כִּֽי־יְרֵ֥א אֱלֹהִ֖ים יֵצֵ֥א אֶת־כֻּלָּֽם:

באמונתו
הודעות: 1139
הצטרף: ג' מרץ 03, 2015 6:52 pm

Re: מסכת מגילה - הערות וביאורים

הודעהעל ידי באמונתו » ב' ינואר 03, 2022 7:24 pm

אליהו חיים כתב:
צופה_ומביט כתב:בפשטות כי לא מדובר על מחלוקת בהלכה, ואין כאן ענין להכריע ולדחות דעה אחת מפני השניה לפי "כללי פסיקה".
אלא מדובר במסורות שונות בנוסחאות ברכות, ואין לנו ידיעה מה תיקנו בברכה זו אנשי כנסת הגדולה [שזה בעצמו צ"ב וכבר שאלתי על כיו"ב במקו"א], ושתי הנוסחאות כשרות וטובות, ואין לנו עדיפות לזו על זו, והמאן דאמר שאחז בכל מסורת לא מעלה ולא מוריד לענין גוף המסורת, ואפשר לקיים שניהם - הלכך נימרינהו לתרווייהו.

כוונת דבריך מסתמא כיון שזה רק ברכה של 'מנהג', אך מצאנו כיו"ב לענין ברכת התורה שמברכים ב' ברכות (ברכות י"א ב') שרב המנונא הוסף ברכת אשר בחר בנו וזו היא מעולה שבברכות הלכך לימרינהו לכולהו (לתרוייהו), ושם הוי ברכה של חיוב וגם מברכים מוסיפים ברכה נפרדת מחמת כן ושם אין זה ספק איזה נוסח תיקנו לחתימה ובכל זאת אומרים שניהם (ויל"ע שם במפרשים, ולא עיינתי עדיין).

לכאורה, הלא ברכת התורה היא מן התורה, וספיקא דאורייתא לחומרא, ע"ד מי שנסתפק לו אם בירך ברכת התורה, וה"נ ספק הוא מהי הברכה.

אליהו חיים
הודעות: 671
הצטרף: ד' אוקטובר 02, 2019 9:55 pm

Re: מסכת מגילה - הערות וביאורים

הודעהעל ידי אליהו חיים » ב' ינואר 03, 2022 9:53 pm

משנ"ב סי' מ"ז סק"א בשם השאגת אריה דבספק אם בירך ברכה"ת חוזר ומברך רק ברכת אשר בחר בנו שזו המעולה שבברכות עכת"ד ובכל זאת בפעם הראשונה מברך שניהם ולא מוכרע ע"י זה שהיא המעולה שבברכות לברך מספק רק אשר בחר ולא יכנס לספק ברכה לבטלה, ומשמע לכ' דמדאורייתא הוכרע דאשר בחר העיקר אבל בכל זאת מדרבנן תיקנו להוסיף גם ברכה הראשונה ולכן בספק מברך רק הברכה דאורייתא ולא הברכה דרבנן משום דספיקא דרבנן לקולא (ויל"ע אם מעכב להלימוד ב' הברכות בדוקא או דהאיסור ללמוד לפני ברכת התורה די בברכת אשר בחר בנו, ונפק"מ אולי בעלייה לתורה ועדיין לא בירך ברכת התורה ויברך כעת אשר בחר בנו אם לכתחילה אינו ראוי לעלות עד שמברך ברכת והערב קודם).
בעיקר הענין כעין הגמ' דכאן במגילה גם בתענית ו:- ז. בענין ברכה לרוב גשם אם חותמים רוב ההדאות או א-ל ההודאות ואמר רב פפא הלכך נימרינהו לתרוייהו, ומעניין שבכל ג' המקומות בש"ס (אולי יש עוד?) רב פפא הוא זה שמכריע הלכך נימרינהו לתרוייהו, אך מעניין דלענין ברכת התורה הוסיף משום שהיא המעולה שבברכות. [ומשמע לכ' דאילולי כן לא היה מוסיף לברך אשר בחר בנו וחלוק מברכה של מנהג או ברכת השבח דבקלות מורינן לצרפן יחד]. אך יל"ע אם היא המעולה שבברכות למה צריך לברך גם והערב ועי' בזה בשי' להר"א אשבילי (ריטב"א) וספר המכתם ועוד מפרשים בברכות שם

באמונתו
הודעות: 1139
הצטרף: ג' מרץ 03, 2015 6:52 pm

Re: מסכת מגילה - הערות וביאורים

הודעהעל ידי באמונתו » ג' ינואר 04, 2022 3:24 am

אליהו חיים כתב:לכאורה, הלא ברכת התורה היא מן התורה, וספיקא דאורייתא לחומרא, ע"ד מי שנסתפק לו אם בירך ברכת התורה, וה"נ ספק הוא מהי הברכה.
משנ"ב סי' מ"ז סק"א בשם השאגת אריה דבספק אם בירך ברכה"ת חוזר ומברך רק ברכת אשר בחר בנו שזו המעולה שבברכות עכת"ד ובכל זאת בפעם הראשונה מברך שניהם ולא מוכרע ע"י זה שהיא המעולה שבברכות לברך מספק רק אשר בחר ולא יכנס לספק ברכה לבטלה, ומשמע לכ' דמדאורייתא הוכרע דאשר בחר העיקר אבל בכל זאת מדרבנן תיקנו להוסיף גם ברכה הראשונה ולכן בספק מברך רק הברכה דאורייתא ולא הברכה דרבנן משום דספיקא דרבנן לקולא (ויל"ע אם מעכב להלימוד ב' הברכות בדוקא או דהאיסור ללמוד לפני ברכת התורה די בברכת אשר בחר בנו, ונפק"מ אולי בעלייה לתורה ועדיין לא בירך ברכת התורה ויברך כעת אשר בחר בנו אם לכתחילה אינו ראוי לעלות עד שמברך ברכת והערב קודם).
בעיקר הענין כעין הגמ' דכאן במגילה גם בתענית ו:- ז. בענין ברכה לרוב גשם אם חותמים רוב ההדאות או א-ל ההודאות ואמר רב פפא הלכך נימרינהו לתרוייהו, ומעניין שבכל ג' המקומות בש"ס (אולי יש עוד?) רב פפא הוא זה שמכריע הלכך נימרינהו לתרוייהו, אך מעניין דלענין ברכת התורה הוסיף משום שהיא המעולה שבברכות. [ומשמע לכ' דאילולי כן לא היה מוסיף לברך אשר בחר בנו וחלוק מברכה של מנהג או ברכת השבח דבקלות מורינן לצרפן יחד]. אך יל"ע אם היא המעולה שבברכות למה צריך לברך גם והערב ועי' בזה בשי' להר"א אשבילי (ריטב"א) וספר המכתם ועוד מפרשים בברכות שם

1. באמת כ"ד רבינו בעל שאגת אריה, ואכן כן נקט במ"ב (גם בדה"ח), אך בפוסקים אחרים אינו דבר מוסכם. לדוגמא, לפי החיי אדם, אף בערוך השולחן (ע"ש למעשה), הרי כולם מן התורה.
2. לשון הגמרא:
אמר רב המנונא: זו היא מעולה שבברכות. [כ"י: אמר רב פפא] הלכך לימרינהו לכולהו.
הנה לענ"ד, האי "הלכך", לאו א"זו היא מעולה שבברכות" קאי, אלא על עצם ועיקר מחלוקת שלעיל:
מאי מברך?
אמר רב יהודה אמר שמואל: אשר קדשנו במצותיו וצונו לעסוק בדברי תורה.
ורבי יוחנן מסיים בה הכי: הערב נא ה' אלהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כלנו יודעי שמך ועוסקי תורתך, ברוך אתה ה' המלמד תורה לעמו ישראל.
ורב המנונא אמר: אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה ה' נותן התורה.
וכפי מהלך ר"פ גופו בשאר מקומות ממש.
נערך לאחרונה על ידי באמונתו ב ב' ינואר 10, 2022 5:23 pm, נערך 2 פעמים בסך הכל.

טור תלגא
הודעות: 303
הצטרף: ו' אוגוסט 26, 2016 11:16 pm

Re: מסכת מגילה - הערות וביאורים

הודעהעל ידי טור תלגא » ו' ינואר 07, 2022 2:12 am

כד:

אמר ליה זיל אימא ליה כשאתה מגיע אצל וחכיתי לה' לא נמצאת מחרף ומגדף

דבר נאה בשם ר' אפרים זלמן מרגליות

שם הגדולים.png
שם הגדולים.png (494.17 KiB) נצפה 424 פעמים

וכעין זה בדברי אליהו בשם הגר"א

דברי אליהו.png
דברי אליהו.png (84.68 KiB) נצפה 393 פעמים

באמונתו
הודעות: 1139
הצטרף: ג' מרץ 03, 2015 6:52 pm

Re: מסכת מגילה - הערות וביאורים

הודעהעל ידי באמונתו » ו' ינואר 07, 2022 2:33 am

טור תלגא כתב:כד:
אמר ליה זיל אימא ליה כשאתה מגיע אצל וחכיתי לה' לא נמצאת מחרף ומגדף
דבר נאה בשם ר' אפרים זלמן מרגליות
וכעין זה בדברי אליהו בשם הגר"א.

להד"ם. ראה המצורף ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א:
קבצים מצורפים
אוצר החכמה_מצווה ועושה - ב - פרידמן, שמואל דוד בן יום טוב ליפא הכהן_649_650.pdf
(1.88 MiB) הורד 5 פעמים

טור תלגא
הודעות: 303
הצטרף: ו' אוגוסט 26, 2016 11:16 pm

Re: מסכת מגילה - הערות וביאורים

הודעהעל ידי טור תלגא » ו' ינואר 07, 2022 4:35 am

באמונתו כתב:להד"ם. ראה המצורף ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א:

נכון, תגובתי חסרה הסוף:

אבל לא נמצא ירושלמי כזה, וראה במצורף מאמר מר' שמואל אשכנזי על זה.
ובהערה 16 ציין לירושלים חלק ז נמצא כאן https://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?r ... &pgnum=160
קבצים מצורפים
אוצר החכמה שמואל אשכנזי-.pdf
(841.1 KiB) הורד 7 פעמים

טור תלגא
הודעות: 303
הצטרף: ו' אוגוסט 26, 2016 11:16 pm

Re: מסכת מגילה - הערות וביאורים

הודעהעל ידי טור תלגא » ו' ינואר 07, 2022 7:17 pm

כה.

תוס' ד"ה מפני שעושה מדותיו של הקב"ה רחמים והן אינם אלא גזירות. ק' להר"ר אלחנן על מה שיסד הקליר בקדושת' שאנו אומרים ביום ב' של פסח צדקו אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד דמשמע שר"ל שהקב"ה חס על אותו ואת בנו והוא אינו אלא גזירה.

איזה פירוש על המחזור היה לו להמהרש"א? > צדקו אותו ואת בנו לא תשחטו ביום א'

באמונתו
הודעות: 1139
הצטרף: ג' מרץ 03, 2015 6:52 pm

Re: מסכת מגילה - הערות וביאורים

הודעהעל ידי באמונתו » א' ינואר 09, 2022 1:54 am

טור תלגא כתב:כה.
תוס' ד"ה מפני שעושה מדותיו של הקב"ה רחמים והן אינם אלא גזירות. ק' להר"ר אלחנן על מה שיסד הקליר בקדושת' שאנו אומרים ביום ב' של פסח צדקו אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד דמשמע שר"ל שהקב"ה חס על אותו ואת בנו והוא אינו אלא גזירה.
איזה פירוש על המחזור היה לו להמהרש"א? > צדקו אותו ואת בנו לא תשחטו ביום א'

אולי הכוונה היא למצורף פה:
קבצים מצורפים
אוצר החכמה_מחזור עם כל הפירוש הרחב - ב - תפילות. מחזור. שע-ג. פרג_210.pdf
(4.72 MiB) הורד 2 פעמים

באמונתו
הודעות: 1139
הצטרף: ג' מרץ 03, 2015 6:52 pm

Re: מסכת מגילה - הערות וביאורים

הודעהעל ידי באמונתו » ב' ינואר 10, 2022 3:53 pm

אף במחזור קדום יותר, מצ"ב.
במחזיק ברכה - יורה דעה סימן טז ס"ק ג:
... ועתה ראיתי להרב מהרש"א בח"ה שכתב על דברי התוס', אין פירושו מוכרח כן, ועיין בפירוש המחזור שמפרש לה בע"א, ותו לא מידי, עכ"ל, ובפירוש המחזור אמרו שמפרש, אף על פי שציויתי לשחוט יראתם - מ"מ צדקו המצוה של או"ב, ואינו מובן כל כך...
קבצים מצורפים
אוצר החכמה_מחזור של שלש רגלים - תפילות. מחזור. שס-ח. קרקוב_165.pdf
(1.1 MiB) הורד 3 פעמים

צופה_ומביט
הודעות: 1424
הצטרף: ד' אפריל 29, 2015 5:26 pm

Re: מסכת מגילה - הערות וביאורים

הודעהעל ידי צופה_ומביט » ו' ינואר 14, 2022 12:05 am

ב, א
היכא רמיזא?
אמר רב שמן בר אבא א"ר יוחנן אמר קרא (אסתר ט, לא) לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם [כאשר קים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה וכאשר קימו על נפשם ועל זרעם].
ור' שמואל בר נחמני אמר אמר קרא (אסתר ט, כב) כימים אשר נחו בהם היהודים [וכו' לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים].

ותמוה מאד, הרי פסוקים אלה נאמרו בעשיה, ולא בזכירה [קריאה].
הפסוק של רשב"נ מפורש כך, והפסוק של רבי יוחנן מתייחס למה שקיים מרדכי עליהם וקיבלו עליהם ועל זרעם - שמפורש לעיל מינה שקאי על כל עיקר הפורים, משתה ושמחה ויו"ט ומשלוח מנות ומתנות לאביונים.
ולא זו בלבד שהגמרא אפילו לא שואלת זאת [ולא כמו להלן ע"ב בדין המוקפים ששואלים כזאת ועונים שאתקש זכירה לעשיה] - אלא שכאן גם לא יעזור לתרץ שאתקש זכירה לעשיה, כי אז ייצא עכ"פ שהימים שקודם פורים כשרים לא רק למקרא מגילה אלא גם לכל עשיית הפורים, כולל משתה ושמחה [שהרי כל מה שלמדנו מכאן לקריאה הוא רק כי אתקש לעשיה, שהיא המפורשת בפסוק], וזה מפורש בגמרא להלן ה, א לא כך, אלא שאת המשתה ושמחה עושים רק בזמנו.
וצע"ג.

צופה_ומביט
הודעות: 1424
הצטרף: ד' אפריל 29, 2015 5:26 pm

Re: מסכת מגילה - הערות וביאורים

הודעהעל ידי צופה_ומביט » ו' ינואר 14, 2022 12:18 am

ב, א
כדבעינן למימר לקמן וכו' כדי שיספקו מים ומזון

זהו כהו"א לקמן ד, ב בגרסת הברייתא.

והטעם הפשוט למה נקטו כאן את ההו"א, כדי שלא תופתע כשנגיע לסוגיה לקמן ד, ב כשכבר אמרנו לך בדף ב, א את הגרסה הנכונה ופתאום מביאים גרסה אחרת ומקשים עליה.

אבל יש לומר יותר:
הרי המקשן הזה סבר שכל התקנה הזו התחילה מחכמים מאוחרים, ולא שקדם לזה רשות של אנשי כנסה"ג, וא"כ בהכרח לומר שיש סיבה לתקנה, סיבה של צורך חשוב, והוא "כדי שיספקו". אבל אם [כמסקנה ש]התקנה היא רק קולא להם שלא להטריחם כשכר על מה שמספקים כל השנה – זה לא מספיק לתקן תקנה חדשה, שאין לה בסיס קודם [דהיינו בסיס מעיקר תקנת הפורים שנתנו רשות לקרוא גם קודם].
ודוק.

ולפי זה נמצא שכל קושיית המקשן כאן היא רק כי נקט בדוקא את הברייתא כהו"א שלה, אבל לאחר שבדף ד, ב מעמידים את גרסת הברייתא כנכון – אזי אדרבה, הברייתא הזו בעצמה היא הוכחה לשאלה מנלן, ודוק.

צופה_ומביט
הודעות: 1424
הצטרף: ד' אפריל 29, 2015 5:26 pm

Re: מסכת מגילה - הערות וביאורים

הודעהעל ידי צופה_ומביט » ו' ינואר 14, 2022 12:26 am

ד, ב

השו"ט להוכיח את גרסת הברייתא, שהטעם אינו "כדי שיספקו".

שואלים אי משום טובת בני הכרכים – למה כשחל פורים ביום הכניסה לא מקדימים ליום הכניסה שלפניו.
ועונים שכשחל ביום שני – מובן, כי למרות הרצון והצורך – אין לנו רשות ע"ז מאנשי כנסה"ג, כי זה יוצא בי' לחודש.
ושואלים מהיכא שיוצא ביום חמישי – והשאלה שנקדים ליום שני – ועונים: מיום הכניסה ליום הכניסה לא מקדמינן.
ותמוה, הרי זה היה כל עצמה של השאלה, שנקדים מיום הכניסה ליום הכניסה מחמת הצורך, ומה תשובה היא זו? על הכלל הזה גופא אנו שואלים, וממנו גופא אנו מוכיחים שהטעם אינו טובת בני הכרכים.

ומיד מקשים עוד מהמשנה שהקדמה ליום הכניסה היא רק כשנכנסים ביום הכניסה, וכאן כבר נשארים בקושיה ולכן מתקנים את הגרסה בברייתא.
ותמוה, עד כמה שקיבלת מקודם תירוץ שיש כללים ומיום הכניסה ליום הכניסה לא מקדמינן, כך תקבל עכשיו שיש כלל שההקדמה היא רק היכן שנכנסים. מאי שנא זה מזה?

ואולי כל זה הוא ע"ד מש"כ רש"י ג, א: "אורחא דסוגיא דגמרא להקשות/לתרץ דבר שאינו עד דטרח ומעמידה על בורייה". וצ"ע.

טור תלגא
הודעות: 303
הצטרף: ו' אוגוסט 26, 2016 11:16 pm

Re: מסכת מגילה - הערות וביאורים

הודעהעל ידי טור תלגא » ו' ינואר 14, 2022 9:34 pm

לב.

אמר רבי ינאי בריה דרבי ינאי סבא משמיה דרבי ינאי רבה

באשכול על ראש השנה העיר ר' שמואל דוד על אב ובן בשם אחד וכן יש להעיר כאן ועי' יפה תלמוד וגם כאן

באמונתו
הודעות: 1139
הצטרף: ג' מרץ 03, 2015 6:52 pm

Re: מסכת מגילה - הערות וביאורים

הודעהעל ידי באמונתו » ש' ינואר 15, 2022 10:37 pm

טור תלגא כתב:לב.

אמר רבי ינאי בריה דרבי ינאי סבא משמיה דרבי ינאי רבה

באשכול על ראש השנה העיר ר' שמואל דוד על אב ובן בשם אחד וכן יש להעיר כאן ועי' יפה תלמוד וגם כאן

גם בזה נמצא בכ"י רבים: בר בריה, היינו בן בנו ולא בנו.


חזור אל “בית התלמוד”מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 22 אורחים