מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

הצעה - פורום דף היומי

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
מתעמק
הודעות: 543
הצטרף: ג' יוני 08, 2010 5:58 am

הצעה - פורום דף היומי

הודעהעל ידי מתעמק » ה' אוגוסט 02, 2012 10:32 am

לרגל סיום הש"ס במסגרת דף היומי, והתחלתה מחדש. אולי הזמן גרמא לפתוח פורום מיוחד הערות ומ"מ בגפ"ת בדף היומי. הן רבים הלומדים במסגרת זו, ואף אלו שפונים לשיעוריהם הקבועים ולא לדף היומי, לכה"פ יש להם ידיעות והערות שיכולים להעשיר בזה את אחרים.
מה דעת החברים?
אך אדגיש שלענ"ד אם מייסדים פורום כזה, צריך כאו"א לשמור על הרמה של הפורום. לא לשאול קושיות פשוטות, וגם לא להשיב תשובות מהשרוול. מסתבר שהכלל בזה, שכל מה שהוא מיניה וביה, כלומר קושיא ותירוץ מתוך דברי הגמרא עצמם בלי מ"מ ממקום אחר, צריכים לנמק היטב דבלא"ה לא אמר כלום. אבל כל שמוסיף מ"מ המדברים בזה, אף אם אין מנמק, הרי במקום המצויין מנומק.
לעומת זה, כמדומה שיש לשנות גם בלשון קצרה, ולא לכתוב חבורות שלימות באשכולות אלו, כי לא זה המטרה כמובן.
כל זה הצעה. מה דעת החברים? מה דעת המנהלים?

נ.ב. יש כבר אשכול לברכות ב', אך גם בזה צריכים לדון אם לכלול בפורום זו, או לייסד אשכול חדש. השאלה לפי הכללים שהצעתי לעיל, שבאשכול הקיים לא נתקיימו חלקם.
לעת עתה אני מעלה אשכול חדש לברכות דף ב'. ואם דעת הקהל ודעת המנהלים שונה מהצעתי, אבקש להמנהלים למזוג את החדש בתוך הקיים.

מבקש חכמה
הודעות: 934
הצטרף: ה' יולי 22, 2010 10:35 am

Re: הצעה - פורום דף היומי

הודעהעל ידי מבקש חכמה » ה' אוגוסט 02, 2012 11:15 am


מתעמק
הודעות: 543
הצטרף: ג' יוני 08, 2010 5:58 am

Re: הצעה - פורום דף היומי

הודעהעל ידי מתעמק » ה' אוגוסט 02, 2012 11:46 am

לא התכוונתי לפורם נפרד מפורום זה, אלא למחלקה בתוך פורום שלנו, שלצד הפורומים "בית המדרש" "משפחות סופרים" ו"מטפחת ספרים ועיטור סופרים", יתקיים גם פורום לדף היומי.

ברסלב
הודעות: 565
הצטרף: ד' מאי 30, 2012 5:36 pm

Re: הצעה - פורום דף היומי

הודעהעל ידי ברסלב » ה' אוגוסט 02, 2012 1:40 pm

דף ב' עמוד ב' מאימתי קורין וכו'. הגר"א ז"ל בשנות אליהו ריש מסכת ברכות דקדק ממה שכתב המשנה מאימתי קורין ולא קורא בלשון יחיד, כדקתני גבי ברכות ק"ש בפ"א מ"ד בשחר מברך בלשון יחיד, שברכות אחד מברך ומוציא את כולן, אבל ק"ש אינו יכול להוציא וצריך לקרות בפני עצמו.

ותמוה טובא מאי שנא ק"ש מכל המצוות שבתורה דקימ"ל שומע כעונה. ובאמת בהשאג"א סימן ו' פשיטא ליה דגם בק"ש מוציא בכל גוונא ע"ש.

אמנם המעיין בשו"ע סימן ס"א סעיף כ"ו יחזה דבאמת פלוגתא היא בראשונים. דהשו"ע כתב שם ב' שיטות אם לקרות ק"ש בקול רם או בלחש. וכתב המג"א מתשובת מהר"ם אלשקר שרב האי גאון והרשב"א כתבו שאין לקרות בקול רם אולי יבטח אחד בשמיעתו ולא יקרא בעצמו ע"ש ובפר"ח מה שכתב בזה.

וצריך עיון במש"כ המשנה ברורה סימן ס"א ס"ק מ' האחד מכוון להוציא בק"ש דשומע כעונה. ולא חיש לדעת הגר"א בשנות אליהו ולשאר הראשונים הנ"ל ועיין ערוך השולחן סוף סימן ס"ב.

ברסלב
הודעות: 565
הצטרף: ד' מאי 30, 2012 5:36 pm

Re: הצעה - פורום דף היומי

הודעהעל ידי ברסלב » ה' אוגוסט 02, 2012 2:04 pm

משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. בשו"ע סימן רל"ה פסק דאסור להתחיל לאכול חצי שעה סמוך לזמן ק"ש של ערבית ואם התחיל מפסיק וקורא ק"ש בצאת הכוכבים. יעו"ש.
ומכוח קושיא זו כתב הצל"ח שמותר לכהנים לאכול תרומה גם בהגיע זמן ק"ש כיון דאכילת תרומה הוי מצווה. וכמו שכתב הרמב"ם הלכות תרומות פט"ו הלכה כ"ד דיש לברך על אכילת תרומה. ע"ש.

ויש לעיין דהא הטעם שאסור לאכול קודם ק"ש הוא מטעם שמא ימשך בסעודתו ולא יקרא ק"ש, ומאי איכפת לי אם יש מצוות באכילתה תרומה.

ועוד קשה, הא קריאת שמע הוי תדיר טפי מתרומה, ובעי למיקדם לקריאת שמע ברישא.

לולי דמיסתפינא
הודעות: 248
הצטרף: ה' אוקטובר 28, 2010 7:46 pm

Re: הצעה - פורום דף היומי

הודעהעל ידי לולי דמיסתפינא » ה' אוגוסט 02, 2012 11:23 pm

והלא יש פורום כזה?

יאיר
הודעות: 10391
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: הצעה - פורום דף היומי

הודעהעל ידי יאיר » ו' אוגוסט 03, 2012 12:00 am


מתעמק
הודעות: 543
הצטרף: ג' יוני 08, 2010 5:58 am

Re: הצעה - פורום דף היומי

הודעהעל ידי מתעמק » ו' אוגוסט 03, 2012 8:58 am

לולי דמיסתפינא כתב:והלא יש פורום כזה?
יאיר כתב:http://www.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=3409
אם כוונתם לדבר אחד, לאשכול דף היומי, לא דמי כלל לנידון דידן.
אשכול הנ"ל היא אשכול יחיד, כך שבדרך הטבע אי אפשר להשתמש בו בנוחיות כל יום ביומו ודף שלו. או שיהיה רק תגובה אחת למאה דפים ויותר (כמו שהוא באמת), או שיהיו מספר תגובותיו רבבות (ארבע תגובות לדף כבר מגיעות ליותר מריבוא תגובות), כך שאין שימושו עולה יפה.
פורום המתוכנן, יתחלק במשך הזמן לתת פורומים, לכל מסכת ומסכת, ובתוכה אשכולות לכל דף ודף (על דרך סדרת המועדים שבפורום בית המדרש).
אך דעו נא רבותי, שבכם הדבר תלוי. אם טוב בעיניכם, הבו יד לבנות פורום זה, ואם לא חדלו, ואחדול גם אני.

צביב
הודעות: 1783
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: הצעה - פורום דף היומי

הודעהעל ידי צביב » ו' אוגוסט 03, 2012 4:26 pm

אם עושים פורום,
אולי להכינו כדוגמת שם הגדולים השלישי
כל הערה בש"ס לכתוב באשכול מיוחד לאותו דף

היא שיחתי
הודעות: 3485
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

Re: הצעה - פורום דף היומי

הודעהעל ידי היא שיחתי » א' אוגוסט 05, 2012 3:17 am

בידינו הדבר!!!
אם נתמיד ונלמד
ונקפיד להעיר להאיר ולחדש
יתפוס פורום זה מקום של כבוד
ואם לאו הלא נשמע קול דממה דקה...

עשוי לנחת
הודעות: 2759
הצטרף: ב' יוני 20, 2011 11:10 pm

ברכות למנהלים על פתיחת פורום 'דף היומי'

הודעהעל ידי עשוי לנחת » א' אוגוסט 05, 2012 3:40 am

הנני בזה להביע את הערכתי למנהלים היקרים לאויו"ט [איש בשמו הטוב יבורך]
על פתיחת הפורום החשוב לתועלת החברים הרבים, לומדי דף היומי, ושאר כל אדם החפצים להכנס במו"מ של תורה בסוגיות הדף היומי.
אין ספק כי תועלתו של פורום זה עצומה היא לאין ערוך, מדרבנת להמשיך לכתוב ולחדש אפי' בדף שלא תמיד לומדים בעיון כה"צ.
ולא אלך ואמשיך למנות כי רוכלא את המעלות הנודעות שבפורום זה.
ישולם משמים שכרם ויזכו להמשיך במפעלי התורה וכל אשר יעשו יצליחו אכי"ר.

מקוה מאוד שכל החברים - גם אלו שאינם מלומדי הדף היומי - יועילו בטובם להכנס גם לפורום זה, לעזור ולסייע, וגם להוסיף ולחדש.
ובעזרת ה' נוכל לשמוח מתוך סיפוק עצום כשנראה בעת סיום כל מסכת ומסכת את כמות החידושים וההערות שהצטברו בבית מדרש זה.

בברכה המשולשת
הודעות: 11747
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: הצעה - פורום דף היומי

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » א' אוגוסט 05, 2012 8:40 am

ברסלב כתב:דף ב' עמוד ב' מאימתי קורין וכו'. הגר"א ז"ל בשנות אליהו ריש מסכת ברכות דקדק ממה שכתב המשנה מאימתי קורין ולא קורא בלשון יחיד, כדקתני גבי ברכות ק"ש בפ"א מ"ד בשחר מברך בלשון יחיד, שברכות אחד מברך ומוציא את כולן, אבל ק"ש אינו יכול להוציא וצריך לקרות בפני עצמו.

ותמוה טובא מאי שנא ק"ש מכל המצוות שבתורה דקימ"ל שומע כעונה. ובאמת בהשאג"א סימן ו' פשיטא ליה דגם בק"ש מוציא בכל גוונא ע"ש.

אמנם המעיין בשו"ע סימן ס"א סעיף כ"ו יחזה דבאמת פלוגתא היא בראשונים. דהשו"ע כתב שם ב' שיטות אם לקרות ק"ש בקול רם או בלחש. וכתב המג"א מתשובת מהר"ם אלשקר שרב האי גאון והרשב"א כתבו שאין לקרות בקול רם אולי יבטח אחד בשמיעתו ולא יקרא בעצמו ע"ש ובפר"ח מה שכתב בזה.

וצריך עיון במש"כ המשנה ברורה סימן ס"א ס"ק מ' האחד מכוון להוציא בק"ש דשומע כעונה. ולא חיש לדעת הגר"א בשנות אליהו ולשאר הראשונים הנ"ל ועיין ערוך השולחן סוף סימן ס"ב.


יש על כך תשובה ארוכה של הרדב"ז.

הר ששון
הודעות: 93
הצטרף: ה' יולי 14, 2011 10:03 pm

Re: הצעה - פורום דף היומי

הודעהעל ידי הר ששון » ב' אוגוסט 06, 2012 2:59 am

תודה מעומק הלב למנהלים על פתיחת הפורום החדש

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5150
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: הצעה - פורום דף היומי

הודעהעל ידי מיללער » ג' מרץ 05, 2013 8:43 pm

הר ששון כתב:תודה מעומק הלב למנהלים על פתיחת הפורום החדש


נראה שהחסידות מתחלתה כבר נסתיימה, והפורום מונחת בקרן זוית

מתכוננים לסיום מס' שבת במסגרת הדף היומי, בשבת הבעל"ט, מזל טוב לכל המסיימים וברכת הצלחה לקראת התחלת מסכת עירובין.

יש ענין
הודעות: 3
הצטרף: ד' מרץ 06, 2013 5:31 pm

Re: הצעה - פורום דף היומי

הודעהעל ידי יש ענין » ד' מרץ 06, 2013 5:53 pm

מיללער כתב:
הר ששון כתב:תודה מעומק הלב למנהלים על פתיחת הפורום החדש


נראה שהחסידות מתחלתה כבר נסתיימה, והפורום מונחת בקרן זוית


האדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל אמר פעם: בא שבת בא מנוחה.. כשמגיעין למסכת שבת אז כבר לא בוער..

הר ששון
הודעות: 93
הצטרף: ה' יולי 14, 2011 10:03 pm

Re: הצעה - פורום דף היומי

הודעהעל ידי הר ששון » ד' מרץ 06, 2013 6:56 pm

מיללער כתב:
הר ששון כתב:תודה מעומק הלב למנהלים על פתיחת הפורום החדש


נראה שהחסידות מתחלתה כבר נסתיימה, והפורום מונחת בקרן זוית

מתכוננים לסיום מס' שבת במסגרת הדף היומי, בשבת הבעל"ט, מזל טוב לכל המסיימים וברכת הצלחה לקראת התחלת מסכת עירובין.


ב"ה נולד לי בן בערב יום הקדוש ואכן אני בפיגור גדול
ומתכנן לעלות על דרך המלך שבוע הבא
אבל למה (לא)עלי תלונותכם חסר כותבים כאן ???

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5150
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: הצעה - פורום דף היומי

הודעהעל ידי מיללער » ד' יוני 19, 2013 7:30 pm

מיללער כתב:
הר ששון כתב:תודה מעומק הלב למנהלים על פתיחת הפורום החדש


נראה שהחסידות מתחלתה כבר נסתיימה, והפורום מונחת בקרן זוית

מתכוננים לסיום מס' שבת במסגרת הדף היומי, בשבת הבעל"ט, מזל טוב לכל המסיימים וברכת הצלחה לקראת התחלת מסכת עירובין.


זה כמשלש חדשים עברה מעת כתבתי ההודעה הנ"ל, וכבר מתכוננים לסיום מס' עירובון בס"ד ובעזהשי"ת ביום עש"ק הבעל"ט, מזל טוב לכל המסיימים וברכת הצלחה לקראת התחלת מסכת פסחים.

יגדיל תורה ויאדיר
הודעות: 1043
הצטרף: ד' יוני 19, 2013 7:56 pm

Re: הצעה - פורום דף היומי

הודעהעל ידי יגדיל תורה ויאדיר » ד' יוני 19, 2013 8:00 pm

אולי האשכול יתעורר עם תחילת מסכת פסחים

איש רגיל
הודעות: 2102
הצטרף: ב' יוני 24, 2013 2:11 am

Re: הצעה - פורום דף היומי

הודעהעל ידי איש רגיל » ב' יוני 24, 2013 2:15 am

הצטרפתי עתה הן לפורום, והן לסגל לומדי הדף היומי, שמא אוכל לתרום לחכמים הותיקים.

הוא היה אומר
הודעות: 176
הצטרף: ב' יוני 24, 2013 11:50 pm

Re: הצעה - פורום דף היומי

הודעהעל ידי הוא היה אומר » ג' יוני 25, 2013 1:01 am

יגדיל תורה ויאדיר כתב:אולי האשכול יתעורר עם תחילת מסכת פסחים


ניבא ולא ידע מה ניבא

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5150
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: הצעה - פורום דף היומי

הודעהעל ידי מיללער » ו' אוקטובר 18, 2013 6:33 pm

מיללער כתב:
מיללער כתב:
הר ששון כתב:תודה מעומק הלב למנהלים על פתיחת הפורום החדש


נראה שהחסידות מתחלתה כבר נסתיימה, והפורום מונחת בקרן זוית

מתכוננים לסיום מס' שבת במסגרת הדף היומי, בשבת הבעל"ט, מזל טוב לכל המסיימים וברכת הצלחה לקראת התחלת מסכת עירובין.


זה כמשלש חדשים עברה מעת כתבתי ההודעה הנ"ל, וכבר מתכוננים לסיום מס' עירובון בס"ד ובעזהשי"ת ביום עש"ק הבעל"ט, מזל טוב לכל המסיימים וברכת הצלחה לקראת התחלת מסכת פסחים.


עוד ד' חדשים עברו, והנה אנחנו מסיימים מסכתא נוספת בש"ס בבלי, ולפעם היחידיה בהמעגל עומדים להתחיל מסכתא בתלמוד ירושלמי, מזל טוב לכל המסיימים מס' פסחים, וברכת הצלחה לקראת מסכת שקלים, שנזכה כולנו להתברך בברכת שקלים, אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, עדי נזכה לתקלין חדתין בביאת משיח צדקינו.

שבת שלום ומבורך

פרי יהושע
הודעות: 3021
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am

Re: הצעה - פורום דף היומי

הודעהעל ידי פרי יהושע » ב' ינואר 30, 2017 10:41 pm

האם כבר העבירו את כל הערות הגפ"ת מרחבי הפורום על סדר כל מסכתות הש"ס לפורום "בית התלמוד".

י. אברהם
הודעות: 1752
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: הצעה - פורום דף היומי

הודעהעל ידי י. אברהם » ב' ינואר 30, 2017 10:49 pm

כבר כתב המנהל 'על יד על יד'
viewtopic.php?f=7&t=31489#p334486

פרי יהושע
הודעות: 3021
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am

Re: הצעה - פורום דף היומי

הודעהעל ידי פרי יהושע » ג' ינואר 31, 2017 12:23 am

שאלתי אם בוצע, כי כמדומני שלא.

ההוא דאמר
הודעות: 1424
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: הצעה - פורום דף היומי

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' ינואר 10, 2018 11:43 pm

הערה לשיפור המשא ומתן בדף היומי
לנוטלים חלק פעיל ועמלי הדף, במסכת שבועות באתרא קדישא הדין.
ברצוני להעיר הערה שיכולה להוסיף במבנה כתיבת ההודעות.
כידוע וכמפורסם, בעקבות פנייתו של הרב 'בקרו טלה', נפתח אשכול להערות במסכת שבועות,
אולם ישנו חיסרון אחד בדבר, [b]חסרה הכותרת[b] של השאלה / תגובה.
ברצוני להציע, שבתוך האשכול בכל הערה, אפשר להקדים כותרת על מבנה השאלה / התגובה.
אני חושב שזה ממקד את הקורא.
לעיונכם.


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 35 אורחים