מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
שמואל דוד
הודעות: 5529
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' דצמבר 25, 2020 6:12 pm

לד:

רש״י ד״ה מאי נפסל לאו בהיסח הדעת - בתמיה כו׳

לכאורה תיבת בתמיה אינו מובן, ואשמח לדעת אם יש שנו״ס בכת״י.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5312
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי מיללער » ו' דצמבר 25, 2020 7:37 pm

מיללער כתב:לג.

מר בריה דרבינא אמר הכי קאמר, לא אם אמרת בשאר מצוות שלא עשה בהן שאין מתכוין כמתכוין שאם נתכוין לחתוך את התלוש וחתך את המחובר חייב, תאמר במעילה שאם נתכוין להתחמם בגיזי חולין ונתחמם בגיזי עולה שמעל.
רב נחמן ב"י אמר ה"ק, לא אם אמרת בשאר מצוות שכן לא מתחייב בהן שאין מתעסק כמתעסק (לכאורה צריך להגיה מתעסק כשאין מתעסק) שאם נתכוין להגביה את התלוש וחתך את המחובר פטור, תאמר במעילה שאם נתכוין להושיט ידו לכלי ליטול חפץ וסך ידו בשמן של קודש שמעל.

רש"י פי' שהפטור בשניהם באין מתכוין ומתעסק בכה"ת כולה הוא א. מהכתוב אשר חטא בה פרט למתעסק ב. בשבת פטור משום שאינה מלאכת מחשבת. משא"כ במעילה לא כתיב בה מיעוטא אשאין מתכוין או מתעסק.

לכאורה הרי בנתחמם בגיזי עולה או סך ידו בשמן אע"פ שלא נתכוין או היה מתעסק אין כאן פטור שכן נהנה, ואף בחלבים ועריות ליכא פטור של מתעסק שכן נהנה, ומהו העדיפות של מעילה על שאר מצוות?

ומשמע מדברי הגמ' שבמעילה אע"פ שנהנה אין האיסור והחיוב בא על ההנאה שהיה לו מהקדש. וא"כ יש לפשוט מכאן ספקו של הר"י בתוס' קידושין מג. ד"ה שלא מצינו, שנסתפק הר"י באומר לשליח הושט ידך לכד של שמן של הקדש ותהנה מן הסיכה, אי מחייב המשלח שהרי במעילה הדין דיש שליח לדבר עבירה, או דלמא זה נהנה וזה נתחייב לא אמרי' עיי"ש ודו"ק.

שמואל דוד
הודעות: 5529
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' דצמבר 27, 2020 6:55 am

לה.

כוסמין מין חטין כו׳. וברש״י - לענין תרומה. ועיין תוספות וראשונים.

אשמח במראה מקום למי שדן בשיטת רש״י.

שמואל דוד
הודעות: 5529
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' דצמבר 27, 2020 7:11 am

לה:

והכהנים בחלה ובתרומה וכו':
פשיטא מהו דתימא מצה שוה לכל אדם בעינן קמ"ל מצות מצות ריבה

מה ההו״א שצריך מצה השוה לכל אדם?

שמואל דוד
הודעות: 5529
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' דצמבר 27, 2020 6:15 pm

לה.

רש״י ד״ה אין חייבין על חימוצו כרת - דמי פירות אין מחמיצין כדלקמן

מדוע כתב רש״י המסקנא כאן, ובפרט שמבואר מיד בגמרא שיש הוה אמינא אחרת וצ״ב.

שמואל דוד
הודעות: 5529
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' דצמבר 27, 2020 6:48 pm

לו.

שעונין עליו דברים - שגומרים עליו את ההלל ואומרים עליו הגדה

לכאורה ק׳, הרי אומרים הגדה ואח״כ הלל. וראיתי בספר פירורי לחם שמכאן ראיה לאלו הנוהגים לקרות הלל במעריב. ע״ש.

אולם צ״ע, הרי בתפילת ערבית אין המצות לפנינו, ולכאורה לא שייך למימר ״עונין עליו״ וצ״ב

שמואל דוד
הודעות: 5529
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' דצמבר 27, 2020 7:58 pm

ראיתי בספר איש תבונה (ספר זכרון) שאלות מהגרמ״מ שולזינגר ז״ל ליבלחט״א הגר״ח קנייבסקי שליט״א ושם ראיתי שאלה בלשון רש״י במסכת פסחים יט: והגרח״ק שליט״א ציין לרש״י בבראשית ולא הבנתי כוונתו. אשמח אם יש מישהו שיכול לפענח הצפון בבקשה.
A7D60D95-AEEB-4ACA-9D55-6513B5105719.png
A7D60D95-AEEB-4ACA-9D55-6513B5105719.png (22.09 KiB) נצפה 1355 פעמים

לבי במערב
הודעות: 5801
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי לבי במערב » א' דצמבר 27, 2020 8:39 pm

שמא הכוונה לאריכות הלשון שבד"ה 'אתו' (אמנם אין לשלול את האפשרות שהתכוון לד"ה 'ויתנכלו', וד"ל...).

שמואל דוד
הודעות: 5529
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' דצמבר 27, 2020 8:58 pm

לבי במערב כתב:שמא הכוונה לאריכות הלשון שבד"ה 'אתו' (אמנם אין לשלול את האפשרות שהתכוון לד"ה 'ויתנכלו', וד"ל...).

ייש״כ, אולם דוחק גדול לפרש כן. ולכאורה יש ט״ס.

כח עליון
הודעות: 499
הצטרף: ה' דצמבר 08, 2016 8:08 pm

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי כח עליון » א' דצמבר 27, 2020 9:28 pm

ט
(קצת באיחור. נזכרתי בזה כעת)

כאן
חולדה מצויה ועכבר חצוף?
במשנה ט. 'שמא גיררה חולדה', בגמ' ט: 'ואתא עכבר ושקל'. אפשר שחולדה מצויה טפי, ועכבר חצוף טפי לחטוף בפני אדם. (ורבא דנקט שמא תטול חולדה בפנינו אגב רישא נקטיה).
יש לזה מקום?

שמואל דוד
הודעות: 5529
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' דצמבר 27, 2020 11:07 pm

שמואל דוד כתב:
לבי במערב כתב:שמא הכוונה לאריכות הלשון שבד"ה 'אתו' (אמנם אין לשלול את האפשרות שהתכוון לד"ה 'ויתנכלו', וד"ל...).

ייש״כ, אולם דוחק גדול לפרש כן. ולכאורה יש ט״ס.

עכשיו ראיתי שאין ט״ס וצ״ע כנ״ל
454CAC2D-8B71-48FD-97E8-F7B039DFA39B.jpeg
454CAC2D-8B71-48FD-97E8-F7B039DFA39B.jpeg (19.84 KiB) נצפה 1322 פעמים

שמואל דוד
הודעות: 5529
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' דצמבר 28, 2020 1:21 am

יישר כח הרב לבי במערב!

פירוש ר' עובדיה מברטנורא על רש"י
(עמר נקא) בראשית פרשת וישב פרק לז - יח
אותו כמו אתו עמו כלומ' אליו קשה מה הלשון הארוך הכפול הזה. וי"ל דהכי פי' אותו במקום זה כמו אתו ואתו ר"ל ודאי עמו ועמו הוא כמו אליו ומשמעות המקרא הוא ויתנכלו אליו ותרגם אליו עמיה ולא היה יכול לקצר לשונו ולומ' אותו כמו עמו כי אין שום דמיון והתקרבות למלת אותו להיות פירושה כמו עמו וגם לא היה יכול לקצר ולומ' אותו כמו אתו כלומ' אליו שאין תרגום אליו אתו אלא עמו כדמתרגמינן עמיה ולכן הוצרך לכל האריכות הזה:

טור תלגא
הודעות: 209
הצטרף: ו' אוגוסט 26, 2016 11:16 pm

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי טור תלגא » ב' דצמבר 28, 2020 1:34 am

שמואל דוד כתב:לו.
שעונין עליו דברים - שגומרים עליו את ההלל ואומרים עליו הגדה
לכאורה ק׳, הרי אומרים הגדה ואח״כ הלל. וראיתי בספר פירורי לחם שמכאן ראיה לאלו הנוהגים לקרות הלל במעריב. ע״ש.
אולם צ״ע, הרי בתפילת ערבית אין המצות לפנינו, ולכאורה לא שייך למימר ״עונין עליו״ וצ״ב


במשנה הלכות ח"ז סי' ס"ט הקשה כן ועי"ש.

אהרן תאומים
הודעות: 1275
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ב' דצמבר 28, 2020 2:02 am

שמואל דוד כתב:יישר כח הרב לבי במערב!

פירוש ר' עובדיה מברטנורא על רש"י
(עמר נקא) בראשית פרשת וישב פרק לז - יח
אותו כמו אתו עמו כלומ' אליו קשה מה הלשון הארוך הכפול הזה. וי"ל דהכי פי' אותו במקום זה כמו אתו ואתו ר"ל ודאי עמו ועמו הוא כמו אליו ומשמעות המקרא הוא ויתנכלו אליו ותרגם אליו עמיה ולא היה יכול לקצר לשונו ולומ' אותו כמו עמו כי אין שום דמיון והתקרבות למלת אותו להיות פירושה כמו עמו וגם לא היה יכול לקצר ולומ' אותו כמו אתו כלומ' אליו שאין תרגום אליו אתו אלא עמו כדמתרגמינן עמיה ולכן הוצרך לכל האריכות הזה:

ועדיין צריך עיון מה הקשר? הרי כאן בתורה יש ביאור בדברי רש"י ובגמרא צריך לבאר, וראה מה שכתבתי כאן בדרך רמז viewtopic.php?f=29&t=48783&p=679532&hilit=%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA+%D7%95%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94#p679532

שמואל דוד
הודעות: 5529
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' דצמבר 29, 2020 11:17 pm

לז:

לא דכולי עלמא מעשה אילפס פטורין והכא כגון שחזר ואפאו בתנור קא מיפלגי דתנא קמא סבר כיון שחזר ואפאו בתנור לחם קרינן ביה ור' יהודה סבר אין לחם אלא האפוי בתנור מעיקרא וכיון דמעיקרא לאו בתנור אפייה לאו לחם הוא ע״כ

משמע שלרבי יהודה בעינן אפייה בתנור מעיקרא וא״כ אם אחר האפייה בתנור חזר ואפאו בתנור או באילפס עדיין לחם הוא ופשוט.

ועיין רש״י ד״ה ור' יהודה סבר - אפוי בתנור אחד בעינן ולא בשני תנורים כגון אילפס ותנור עכ״ל

וק״ק מדוע שינה ממש״כ הגמרא (ועיין לקמן בסמוך) ועוד יש לעיין אם כוונתו שהחסרון מצד שיש שני תנורים או מצד שאפוי קודם באילפס ואח״כ בתנור.

ועיין המשך הגמרא: אמר רבא מאי טעמא דר' יהודה דכתיב (ויקרא כו, כו) ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד לחם האפוי בתנור אחד קרוי לחם ושאין אפוי בתנור אחד אין קרוי לחם.

לכאורה משמע שאפי׳ אפו בשני תנורים (ולא באילפס ואח״כ תנור) לא קרוי לחם. וצ״ע בכל זה.

פולסברג
הודעות: 453
הצטרף: ג' אפריל 21, 2020 6:26 am

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי פולסברג » ד' דצמבר 30, 2020 1:01 am

לו.

למה נקרא ר' אפרים הגיבור? מפני שלא חת מפני איש ולא נשא פנים בהלכה?

ולגבי בנו ר' אפרים בן ר' אפרים הגיבור, מסתמא נולד אחר פטירת אביו.

שמואל דוד
הודעות: 5529
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' דצמבר 30, 2020 1:17 am

פולסברג כתב:לו.

למה נקרא ר' אפרים הגיבור? מפני שלא חת מפני איש ולא נשא פנים בהלכה?

ולגבי בנו ר' אפרים בן ר' אפרים הגיבור, מסתמא נולד אחר פטירת אביו.

83685F4D-7A01-49B7-A1F5-E92F6893D97A.png
83685F4D-7A01-49B7-A1F5-E92F6893D97A.png (66.9 KiB) נצפה 1216 פעמים

פולסברג
הודעות: 453
הצטרף: ג' אפריל 21, 2020 6:26 am

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי פולסברג » ד' דצמבר 30, 2020 1:22 am

תודה רבה על דברי ר' ראובן מרגליות!

הוא לא כ''כ מתייחס למה היה גבורתו.


פילווישוק
הודעות: 155
הצטרף: ו' יולי 19, 2019 1:06 pm

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי פילווישוק » ד' דצמבר 30, 2020 10:32 am

שמואל דוד כתב:לה:

והכהנים בחלה ובתרומה וכו':
פשיטא מהו דתימא מצה שוה לכל אדם בעינן קמ"ל מצות מצות ריבה

מה ההו״א שצריך מצה השוה לכל אדם?

גם אני התקשיתי בזה, וחשבתי ליישב ע"פ רעיון שעלה אצלי בעבר, שבהקרבת קרבן פסח היה עניין של שוויון בין כל חלקי עם ישראל. זכורני שרשמתי לעצמי מספר סימוכין לרעיון, אלא שלא מצאתי את הרשימה. מהזכור אצלי: 'ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל', ולימוד עניין שליחות, נאכל בחבורה, ובפרט תיאור הנציב הרומי שמביא היעב"ץ המתאר הקרבת קרבן פסח כאשר מדגיש כמה פעמים איך לא ניכר שוע לפני דל ברכישתו והקרבתו. ומכיון שקרבן פסח נאכל על מצות ומרורים, היה מקום לשלול מצה כזו שאין הכל שווים באכילתה.

שמואל דוד
הודעות: 5529
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' דצמבר 30, 2020 3:06 pm

ספר איש תבונה (ספר זכרון) תשובות הגרח״ק שליט״א
496B82E5-8299-4756-A6C8-F564D5C8D60F.jpeg
496B82E5-8299-4756-A6C8-F564D5C8D60F.jpeg (67.52 KiB) נצפה 1183 פעמים

שמואל דוד
הודעות: 5529
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' דצמבר 31, 2020 5:45 am

לט.

אימא מרירתא דכופיא וברש״י מרה של דג כו׳

העירוני חכ״א שליט״א, מה ההו״א, הרי לפי״ז אי אפשר לאכול פסח מצה ומרור בכורך משום שדג ובשר סכנה (כמבואר בפסחים עו) וצ״ע

אהרן תאומים
הודעות: 1275
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ה' דצמבר 31, 2020 7:19 am

לכאורה מהגמרא משמע שרק כשהדג נצלה/נתבשל ביחד עם הבשר וספגום טעם אחד מהשני יש סכנה בכך אבל סתם חתיכות מעורבות אין בהם סכנה

שמואל דוד
הודעות: 5529
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' ינואר 01, 2021 4:52 pm

מ:

בגד שאבד בו כלאים... אבל עושין אותו תכריכין למת כו׳
ופירש״י דמת אין מצות נוהגות בו כו׳

העירוני חכ״א שליט״א הרי ליכא הנאת חימום למת וא״כ אפילו לחי מותר ללבוש כלאים בכה״ג. וצ״ע.

ועיין תוספות נדה סא: ד״ה אבל בפירשב״ם.

שמואל דוד
הודעות: 5529
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' ינואר 01, 2021 6:13 pm

מא.

רש״י ד״ה ובשל מבושל - דהוה לה למיכתב נא ומבושל.

לכאורה תמוה, הרי תיבת ״מבושל״ כתיב בסוף וא״כ תיבת מבושל מיותר ומדוע כתב רש״י שתיבת ״בשל״ מיותר.

ועוד ק׳, הרי בגמרא לקמן מא: משמע להדיא שתיבת מבושל מיותר - אמר רבי אקרא אני בשל מה ת״ל מבושל כו׳

בית הגנזים
הודעות: 26
הצטרף: ג' נובמבר 24, 2020 9:17 pm

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי בית הגנזים » ש' ינואר 02, 2021 9:40 pm

הערות והארות מחבורת לומדי דף היומי בביה"ח רח' הרב הירש בב"ב
בתוספת הערות מהגר"ש אלתר ואחיו הגרי''ד שליט"א

הערות פסחים ט - לה.pdf
(543.83 KiB) הורד 20 פעמים

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5312
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי מיללער » ב' ינואר 04, 2021 4:56 am

מב.
ג' דברים נאמרו בכותח מטמטם את הלב, מסמא את העינים ומכחיש את הגוף

בכמה מקומות מצינו טמטום הלב על ענין רוחני של מאכלות מאסורות וכדו', אבל לכאורה כאן מיירי מדבר גשמי שהכותח מטמטם את הלב וא"כ בפשטות הכוונה שמטמטם את הגידין המובילין את הדם מן הלב ואל הלב, נכון?

שמואל דוד
הודעות: 5529
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' ינואר 04, 2021 6:20 am

עיין ט״ז יורה דעה סוף סימן קיב ומשמע מדבריו שיש איסור בנסיובי וצ״ע בזה.

וע״ע האלף לך שלמה יורה דעה קלג שמבואר שהוא דבר רוחני.
9749D8CE-3488-43F4-8703-47294DB86AC1.jpeg
9749D8CE-3488-43F4-8703-47294DB86AC1.jpeg (168.71 KiB) נצפה 1001 פעמים

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5312
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי מיללער » ג' ינואר 05, 2021 3:18 am

שמואל דוד כתב:עיין ט״ז יורה דעה סוף סימן קיב ומשמע מדבריו שיש איסור בנסיובי וצ״ע בזה.

וע״ע האלף לך שלמה יורה דעה קלג שמבואר שהוא דבר רוחני.
9749D8CE-3488-43F4-8703-47294DB86AC1.jpeg

יישר כח

HaimL
הודעות: 190
הצטרף: ה' נובמבר 05, 2020 2:33 pm

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי HaimL » ג' ינואר 05, 2021 8:08 pm

מיללער כתב:מב.
ג' דברים נאמרו בכותח מטמטם את הלב, מסמא את העינים ומכחיש את הגוף


הסבר אפשרי, לדעתי, הוא, שאולי לאנשים סתם בבבל, שאינם עשירים, זה היה עיקר המזון. ומאחר שנסיובי דחלבא הוא חלב שהוציאו ממנו את מוצקי החלב, אז התזונה הזו דלה מן הצורך הגופני, וזה פוגע ביכולות הקוגניטיביות (במילים אחרות, טמטום הלב). בדרך אפשר.

בית הגנזים
הודעות: 26
הצטרף: ג' נובמבר 24, 2020 9:17 pm

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי בית הגנזים » ו' ינואר 08, 2021 8:08 am

הערות והארות בגמ' ורש"י בדף היומי
בתוספת הערות מהגר"ש אלתר ואחיו הגרי''ד שליט"א

הערות פסחים לה - מ.pdf
(456.3 KiB) הורד 16 פעמים

שומע ומשמיע
הודעות: 2884
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

קושיא בסוגיות מלאכת יו"ט

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » ו' ינואר 08, 2021 10:09 am

פסחים מו:

דעת כמה ראשונים דלב"ש דלית להו 'מתוך שהותרה לצורך כ"ש דלית להו 'הואיל', ראה רמב"ן ורשב"א שבת לט: וברעק"א שם בגהש"ס.
וצ"ע איך מהני לב"ש עירוב תבשילין [כמבואר במשנה ריש פ"ב דביצה], לרבה דס"ל [פסחים מו:] שהוא תלוי בדין הואיל.

בקרו טלה
הודעות: 3435
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי בקרו טלה » א' ינואר 10, 2021 11:37 am

צל"ח
דף נ ע"א
העולם הזה על בשורות טובות וכו' לעולם הבא כולו הטוב והמטיב
.
צל''ח.png
צל''ח.png (114.96 KiB) נצפה 868 פעמים

עליך עיננו
הודעות: 445
הצטרף: ג' יוני 16, 2020 9:54 pm

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי עליך עיננו » א' ינואר 10, 2021 10:13 pm

במהרש"א על דברי הגמ' עם הארץ מותר לנוחרו ביוהכ'פ שחל בשבת,כ' שהכונה שמותר לביישו אז אפי' שזה זמן של שלום זע"ז .ולכא' הדברים תמוהים האם ע"ה לא עושה תשובה ביוכ"פ?
הרי לא מיירי ברשע להכעיס? א"כ מאי כולי האי? ביום כיפורים עצמו?
ולכא' יוצא מדבריו חי' גדול שע"ה חזקה שאינו עושה תשובה אפי' ביוהכ"פ.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5312
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: קושיא בסוגיות מלאכת יו"ט

הודעהעל ידי מיללער » ב' ינואר 11, 2021 3:05 am

שומע ומשמיע כתב:דעת כמה ראשונים דלב"ש דלית להו 'מתוך שהותרה לצורך כ"ש דלית להו 'הואיל', ראה רמב"ן ורשב"א שבת לט: וברעק"א שם בגהש"ס.
וצ"ע איך מהני לב"ש עירוב תבשילין [כמבואר במשנה ריש פ"ב דביצה], לרבה דס"ל [פסחים מו:] שהוא תלוי בדין הואיל.

ולמה לא נאמר לב"ש כמו לרב חסדא דלדידהו ס"ל דצרכי שבת נעשין ביו"ט

שומע ומשמיע
הודעות: 2884
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: קושיא בסוגיות מלאכת יו"ט

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » ב' ינואר 11, 2021 8:20 am

מיללער כתב:ולמה לא נאמר לב"ש כמו לרב חסדא דלדידהו ס"ל דצרכי שבת נעשין ביו"ט

כי רבה חולק על זה.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5312
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: קושיא בסוגיות מלאכת יו"ט

הודעהעל ידי מיללער » ב' ינואר 11, 2021 11:47 pm

שומע ומשמיע כתב:
מיללער כתב:ולמה לא נאמר לב"ש כמו לרב חסדא דלדידהו ס"ל דצרכי שבת נעשין ביו"ט

כי רבה חולק על זה.

חולק להלכה כי ב"ש במקום ב"ה אינו משנה, אבל לב"ש יכולין לומר כן אף לרבה.

שומע ומשמיע
הודעות: 2884
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: קושיא בסוגיות מלאכת יו"ט

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » ג' ינואר 12, 2021 12:11 am

מיללער כתב:חולק להלכה כי ב"ש במקום ב"ה אינו משנה, אבל לב"ש יכולין לומר כן אף לרבה.

ומהיכי תיתי שב"ה פליגי על זה?

דודי צח
הודעות: 631
הצטרף: ג' נובמבר 01, 2016 6:20 pm

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי דודי צח » ד' ינואר 13, 2021 1:45 pm

נג.
סימן לקנים "נחל איתן"
שבו יוכלו לעשות סדר "עגלה ערופה".

ונשאלתי, וכי אם מצאו את המת ביהודה, ולא מצאו נחל-איתן כהלכה אלא בגליל, האם אכן המצווה להרחיק עד שם? עם כל סדר המדידות וכו'?

שמואל דוד
הודעות: 5529
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' ינואר 14, 2021 3:20 am

נג.

נפקא מינה למקח וממכר וכו׳
עיין חידושי ר״מ שטראשון בבא בתרא יז: ואפשר שלו הוא וודאי!
C5235CF9-4AE1-40FD-A5A6-8FE4E844B3CD.jpeg
C5235CF9-4AE1-40FD-A5A6-8FE4E844B3CD.jpeg (163.63 KiB) נצפה 623 פעמים


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Google [Bot] ו־ 18 אורחים