עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
עזריאל ברגר
הודעות: 4354
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ה' יולי 19, 2018 10:58 am

גימפעל כתב:
עזריאל ברגר כתב:לא בדיוק "ענינא דיומא", אבל הדף של תענית תשעה באב יעסוק כולו בדיני אונן ואבל, ולכאורה מותר ללמוד אותו בו ביום.

https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=43&t=40905

אכן. כאותו אחד ששאלוהו למקור דבריו, ואמר "נדפסו במקום פלוני, בשמי...".

גימפעל
הודעות: 2451
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 10:35 pm

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי גימפעל » א' אוגוסט 05, 2018 8:07 am

בדף קיג הנלמד בשב"ק פרשת עקב בתוד"ה לא ירד מבול מובא פסוק מהפרשה.

בקרו טלה
הודעות: 2771
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי בקרו טלה » א' אוגוסט 05, 2018 9:37 am

זבחים דף קיד ע"א
לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום
בע"ב
רבי שמעון אומר: מנין לזובח פסח בבמת יחיד בשעת איסור הבמות שהוא בלא תעשה? ת"ל: לא תוכל לזבוח את הפסח

מקדש מלך
הודעות: 1413
הצטרף: ג' ינואר 31, 2017 9:16 am

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי מקדש מלך » א' אוגוסט 05, 2018 1:32 pm

בשבת קודש היה גם בדף היומי בבלי וגם בירושלמי.
בבלי - כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה. קריאה של מנחה.
ירושלמי- ואכלת ושבעת וברכת. קריאה של שחרית.

בקרו טלה
הודעות: 2771
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי בקרו טלה » ד' אוגוסט 08, 2018 8:47 pm

זבחים דף קיח ע"א
א"ר אושעיא דאמר קרא השמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה וכו', א"ר ינאי אמר קרא שם תעלה ושם תעשה.

עזריאל ברגר
הודעות: 4354
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ה' אוגוסט 09, 2018 4:13 pm

במשך השבוע הזה לומדים הרבה על דיני הקרבה בבמות, שנלמדים מפסוקי פרשת ראה...

בשבת יהיה סיום המסכת, ויהיה "יומא טבא לרבנן", שזה מתאים לסיום הפרשה שמדברת על החגים, "ושמחת בחגך".

שמואל דוד
הודעות: 3767
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' אוגוסט 26, 2018 4:09 am

איסור כלאים בפרשת כי תצא
ועיין גמרא ורש״י מנחות יד: כלאים בכרם

ההוא דאמר
הודעות: 1256
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ו' אוגוסט 31, 2018 12:40 am

אלול - חודש הרחמים והסליחות
[מנחות כ, א] "אדרבה כפרה ושמחה".
וברש"י
אדרבה. לצורך דם אתו דהכי אורחא לאחר כפרת דם שכיפר על החטא בא היין המשמח אלהים ואנשים דמי שנתכפר חטאו שמח:


שנזכה, להשיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני.

שמואל דוד
הודעות: 3767
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' ספטמבר 12, 2018 7:33 am

מנחות כט:
עניני תשובה ועיין מהרש״א

בברכה המשולשת
הודעות: 9501
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ד' ספטמבר 12, 2018 9:07 am

מנחות ל:
נזכר "לפני ר"ה... ואחרי ר"ה"

ההוא דאמר
הודעות: 1256
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ש' ספטמבר 22, 2018 9:12 pm

ערב סוכות
מנחות מב, א
והתנן לולב שיש בו ג' טפחים כדי לנענע בו כשר אלא אין לו שיעור למעלה אבל יש לו שיעור למטה

דתניא העושה סוכה לעצמו אומר ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה בא לישב בה אומר ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו לישב בסוכה

חג כשר ושמח!

מיני ומינך
הודעות: 296
הצטרף: ג' מרץ 03, 2015 4:16 pm

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי מיני ומינך » ו' אוקטובר 12, 2018 7:34 am

מנחות דף סג עמוד א
מרחשת דאתיא ארחושי, כדאמרי אינשי: הוה מרחשן שיפתותיה.
קול מבשר ח"ג - חודש מרחשון
שמענו בשם רבינו הקדוש זצוקללה"ה מפרשיסחא, טעם לשם החודש הזה מרחשוון, שהוא כענין אומרם ז"ל (מגילה כז ע"ב), ד' אמות של תפלה, רחושי מרחשן שפוותיה. לכן החודש הזה שאחר החודש תשרי, שכל ישראל צועקים בו בתפלות ובקשות נקרא מרחשוון, שעדיין מרחשן שפתותינו בתפלה. ודפח"ח. [אמרי אמת - לובלין - תרכ"ג פ' נח לסעודה שלישית]

[וכעי"ז כתב הצמח צדיק בשם חותנו הרה"ק מרוז'ין זצ"ל, וכן איתא בשם מהרי"ד מבעלזא ועוד, ולאו כרוכלא וכו']

מיני ומינך
הודעות: 296
הצטרף: ג' מרץ 03, 2015 4:16 pm

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי מיני ומינך » ש' ינואר 26, 2019 7:11 pm

חולין דף ס - שב"ק
ספורנו שמות פרק כ פסוק יז
ובעבור תהיה יראתו על פניכם. כטעם מה שהשיב רבי יהושע לקיסר, באמרו יומא דחד מן שמשי דקיימי קמיה דקודשא בריך הוא, אמרת לא מצינא לאסתכלא ביה, שכינה לא כל שכן.

אוצרניק
הודעות: 279
הצטרף: ד' מאי 05, 2010 7:55 am

אשר לא/לו יעדה והפדה

הודעהעל ידי אוצרניק » א' פברואר 03, 2019 8:06 am

בפרשת משפטים קראנו, אם רעה בעיני אדוניה אשר לו יעדה והפדה. הכתיב הוא 'לא', והקרי הוא 'לו'.
בצורת הביטוי אין שום הבדל, אך ברור שלפחות ה'טייטש' - הביאור שמבארים, צריך להיות כהקרי.
אך כששאלתי כמה וכמה שיגידו פשט פסוק, אמר כל אחד את הפירוש עם 'לא',
אם האמה העבריה היתה רעה בעיני אדוניה, והוא לא ייעד = כנס אותה לשם אישות, והפדה, - יסייע בפדיונה.
אך מה הפירוש לפי הקרי ?
והתוס' בחולין דף ס"ה ע"א (הדף הנלמד ביום חמישי שעבר) ד"ה אע"פ, מבארים:
וכן אשר לא יעדה והפדה, ומתרגמינן דקיימי ליה. פי' שהיה לו לקיימה וליעדה, דמצות יעידה קודמת. ומהאי קרא דרשי' ליה בפ"ק דבכורות (דף יג.) דמצות יעידה קודמת למצות פדייה, שנאמר אשר לא יעדה והפדה. ואע"ג דכתיב באל"ף, דרשינן כאילו כתיב בוי"ו, כלומר שהיה לו ליעדה ואינו רוצה והפדה. והיינו טעמא, דלמה ליה למכתב אשר לא יעדה פשיטא דבלא יעדה מישתעי קרא דאם יעדה היתה צריכה גט, וגם לא היתה צריכה פדיית אב, שבשעת ייעוד פקע שעבוד שפחות מינה.

התוס' מבארים שזה המשך לתחילת הפסוק, אם רעה בעיני אדוניה, כלומר שהיא לא מצאה חן בעיני אדוניה, מה שהיה לו (=עליו) ליעדה.


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 9 אורחים