עמוד 1 מתוך 1

סוכה ל. - שונא גזל בעולה

פורסם: ד' מרץ 05, 2014 11:40 am
על ידי ארזי ביתר
הגמרא דנה בסיבת הדבר שהקב"ה שונא גזל בעולה, ומביאה משל. למה הדבר דומה? למלך שכשעבר במכס, שילם, למרות שכל המיסים מגיעים לכיסו, בכדי לחנך את עמו לשלם מכס. והנמשל, הקב"ה אומר, אל תביאו לי גזל, ואל תגזלו אחד את השני.

מישהו כאן הבין את הדמיון לאשורו?

במשל, המלך עשה פעולה מסוימת - שאותי לא משכנעת, כי מה אכפת לו להעביר 'מכיס לכיס' - כדי ללמד אנשים לנהוג כמוהו. בנמשל, ממ"ה אומר, אל תביאו לי משהו מסויים, כדי ללמד אותנו לא לעשות פעולות כאלו.


אשמח להסבר...

Re: שונא גזל בעולה

פורסם: ד' מרץ 05, 2014 2:25 pm
על ידי בן החבורה
כי ממך הכל ומידך נתנו לך

Re: שונא גזל בעולה

פורסם: ד' מרץ 05, 2014 2:31 pm
על ידי מיללער
בן החבורה כתב:כי ממך הכל ומידך נתנו לך

וכדברי רבינו רשיה"ק ז"ל בד"ה שונא גזל בעולה. "ואע"פ שהכל שלי ואף מתחלה שלי היתה".

ולענין השכנוע בזה שגם המלך משלם מיסים, הכוונה שהמלך מרגיל את העם ועושה פועל דמיוני להראות כמה חשוב הוא לו ענין שילום המס, וכן כביכול אצל הקב"ה ענין הגזל שנוי הוא גביה ומזהיר את העם שאף להביא לו דורן אינו רוצה בדבר הגזול ובזה מראה ומלמד תורה לעמו ישראל.

ועיין בשפת אמת פה מ"ש להסביר את המשל והדמיון להנמשל

Re: שונא גזל בעולה

פורסם: ה' ינואר 04, 2018 12:03 am
על ידי עושה חדשות

Re: סוכה ל. - שונא גזל בעולה

פורסם: ו' ינואר 12, 2018 8:54 am
על ידי עושה חדשות
בירושלמי יש משל שונה קצת, "ולקחתם לכם משלכם ולא הגזול. א"ר לוי זה שהוא נוטל לולב גזול למה הוא דומה לאחד שכיבד את השלטון תמחוי אחד ונמצא משלו. אמרו אי לו לזה שנעשה שניגורו קטיגורו".

Re: סוכה ל. - שונא גזל בעולה

פורסם: ו' ינואר 12, 2018 11:04 am
על ידי שומע ומשמיע
אני הבנתי שגם בנמשל לגבי המצווה הגזילה היא לא עיכוב, כי הכל שייך לקב"ה והמצווה מחזירה את הדבר לבעלים האמיתי.
אם לא מצד התיעוב שבדבר.

Re: סוכה ל. - שונא גזל בעולה

פורסם: ד' מרץ 14, 2018 6:24 pm
על ידי עושה חדשות
ארזי ביתר כתב:הגמרא דנה בסיבת הדבר שהקב"ה שונא גזל בעולה, ומביאה משל. למה הדבר דומה? למלך שכשעבר במכס, שילם, למרות שכל המיסים מגיעים לכיסו, בכדי לחנך את עמו לשלם מכס. והנמשל, הקב"ה אומר, אל תביאו לי גזל, ואל תגזלו אחד את השני.
מישהו כאן הבין את הדמיון לאשורו?
במשל, המלך עשה פעולה מסוימת - שאותי לא משכנעת, כי מה אכפת לו להעביר 'מכיס לכיס' - כדי ללמד אנשים לנהוג כמוהו. בנמשל, ממ"ה אומר, אל תביאו לי משהו מסויים, כדי ללמד אותנו לא לעשות פעולות כאלו.
אשמח להסבר...

חת"ס גיטין נה: כתב:ולפע"ד הדברים כפשוטן דבר"פ לולב הגזול מייתי אני ה' שונא גזל העולה וממשיל למלך שעבר לפני המכס. והענין בזה כי כולי עלמא דהקב"ה כי ממך הכל ומה לי אם השור בבית ראובן או שמעון לעולם אינו מקריב להקב"ה אלא את שלו ואינו דומה לקדשים הנאכלים דה"ל כאלו גוזל שורו של זה ומאכילו לאחרים. היינו לכהנים אבל אם מחזירו להקב"ה היינו עולה שכולו כליל ה"א מחזירו לבעלים הראשונים ית"ש קמ"ל שונא גזל אפי' בעולה כמשל מלך שעבר לפני מכס וזהו שכ' הרמב"ם הקדוש ברוך הוא שונא גזל בעולה מכ"ש בחטאת