לשונות וביטוים בדברי התוספות

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
שמואל דוד
הודעות: 3247
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' פברואר 14, 2017 5:21 am

אבןטובה כתב:השתמשו במליצת המשנה באבות 'אם לא עכשיו אימתי'
פסחים עב: רד"ה דזמנה בהול כ' שקבוע לה היום וטרוד 'באם לא עכשיו אימתי' רש"י גיטין סו. ד"ה בשעת הסכנה כ' כגון זה שמסוכן למות 'ואם לא עכשיו אימתי' וברש"י חגיגה כה: ד"ה כלפנים כ' 'ואם לא עכשיו יקח אימתי' וברש"י ב"ק קיב: ד"ה חולים כ' מסוכנים למות 'ואם לא עכשיו אימתי' וכן בתוס' סוטה ז. ד"ה ואומר כ' מאחר שאין היתר לאיסורה אין מתון בדבר 'אם לא עכשיו אימתי'
וכן השתמש בזה הר"ן במס' ראש השנה לענין ר"ה שחל בשבת לומר אבינו נלכינו עי' משנה ברורה סי' תרכב סקי"א וכן הוא עוד ברש"י עה"ת ר"פ ברכה
ואני זוכר שיש בעל המאור שמשתמש ג"כ בלשון זה
ומי שיודע יעמוד על הדוכן וישיב בלי גמגום

מלחמות בב"מ פרק המקבל

אבןטובה

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי אבןטובה » ג' פברואר 14, 2017 5:24 am

יישר חילך לאורייתא
שלומך ושלום תורתך יגדל וכל טוב סלה ממך לא יחדל
וברוך המקום שמסר עולמו לשומרים כע"ז מ:

אבןטובה

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי אבןטובה » ה' פברואר 16, 2017 10:12 pm

בתוס' בבא קמא מה. ד"ה מכור כ' וי"ל שאין הכל בקיאין בדין שור הנסקל וכו'
אני השבתי זאת למגי"ש שלי על הבחינה כששאל אותי בדין שור הנסקל
והוא השיב: אבל אני שואל אותך רבי אלחנן או רבי חיים
ואז הבנתי שהם לא מדברים מדיני שור הנסקל

אבןטובה

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי אבןטובה » ו' פברואר 17, 2017 3:25 am

עבודה זרה עה: ד"ה מגעילן כ' כ' דהך טבילה אינה בשביל טומאה דליהוי 'כטובל ושרץ בידו' וכו'
והוא מליצה מלשון הגמרא תענית טז.
חגיגה יד. תוד"ה וטרדן כ' ותימה הוא 'וכי עביד דינא בלא דינא' וכו'
ולשון זה לקוח מגמ' ברכות ה: מי חשיד קוב"ה דעביד דינא בלא דינא


ביצה יד. תוד"ה איכא כ' בסו"ד: והמחמיר לדוכן מעי"ט הרבה ביחד 'יתברך באלהים ובשם המיוחד' וזה נראה כענין קבלה
וכעין זה תוס' מנחות יח. ד"ה עד אחת כ' וי"מ עד אחת עד הנפש שנקראת יחידה

אבןטובה

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי אבןטובה » א' פברואר 19, 2017 3:55 am

חגיגה כ. רד"ה נפסקה כ' אחר כונת השמירה הן הן הדברים
והוא מליצה מל' הגמ' ברכות טו. אחר כונת הלב הן הן הדברים

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4275
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי מיללער » ג' מרץ 14, 2017 9:02 pm

"כשהיה יושב בדין ואחד מבעלי דינין מגזם לחברו ואומר כך וכך תתחייב לי בדין, רגיל היה ר"ת לומר 'שקר אתה דובר כי לא יתחייב!"

כתובות סט. ד"ה ואישתיק

אבןטובה

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי אבןטובה » א' יוני 11, 2017 6:54 am

שם בכתובות הוא מחמת דאם יושב א' במקום ועושין הוראה בפניו ושותק והוא אינו ברור בהוראה זו צריך להודיע להרואים וכ"ה בסוכה כז: הפשיל ר"א טליתו לאחוריו ויצא פרש"י שלא יאמרו התיר את הדבר וכ"ה בגיטין ס: תוד"ה לא טעימנהו כ' להודיע שלא על פיו עשה וערובין צד. א"ה מאי טעמא אהדרינהו לאפיה דלא נימרו כשמואל סבירא ליה ובשבת קמו: אייתו ליה בי סדיא לא יתיב...

שמואל דוד
הודעות: 3247
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' אוקטובר 20, 2017 6:10 pm

תוספות סנהדרין פט: ופרש"י מאור הגולה
ועיין מרגליות הים
נערך לאחרונה על ידי שמואל דוד ב ג' אוקטובר 24, 2017 6:25 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

אותה אבקש
הודעות: 315
הצטרף: ג' אוקטובר 17, 2017 10:15 pm

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי אותה אבקש » ב' אוקטובר 23, 2017 11:08 pm

עיין בתוס' זבחים ס"ח ע"ב ד"ה אמר רב - "וכמדומה לי שכן פירש לנו רבינו הקדוש נ"ע".
ותרוייהו אית בהו, גם לשון מעניינת וגם כמדומה .

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4275
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי מיללער » ג' אוקטובר 24, 2017 6:06 am

אותה אבקש כתב:עיין בתוס' זבחים ס"ח ע"ב ד"ה אמר רב - "וכמדומה לי שכן פירש לנו רבינו הקדוש נ"ע".
ותרוייהו אית בהו, גם לשון מעניינת וגם כמדומה .

viewtopic.php?p=207240#p207240

שמואל דוד
הודעות: 3247
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' אוקטובר 24, 2017 10:47 pm

מדוע לא כתבו תוספות על פרק חלק בסנהדרין.

אותה אבקש
הודעות: 315
הצטרף: ג' אוקטובר 17, 2017 10:15 pm

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי אותה אבקש » ג' אוקטובר 24, 2017 11:19 pm

יתכן ואין מקומו כאן -רש"י ביצה סוף דף ל"ג ע"ב ד"ה במוסתקי "כך אמר לי רבי שמואל המכונה
חסיד מן ברבשט"א".

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4275
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי מיללער » ו' אוקטובר 27, 2017 3:52 am

הר"ן בנדרים פד. "האי הוא פירושא דירושלמי, ומאן דלא מפרש ליה הכי, לא סבר ליה מידי"!

ווער עס לערנט נישט אזוי פשט "קאן נישט קיין לערנען"

אותה אבקש
הודעות: 315
הצטרף: ג' אוקטובר 17, 2017 10:15 pm

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי אותה אבקש » ה' נובמבר 02, 2017 8:52 pm

רשב"ם ב"ב קכ"ו ע"א - יש מפרשין... ואין זה לשון גמרא, ועל כרחי זקוק אני לפרש".

סעדיה
הודעות: 1209
הצטרף: ה' אוגוסט 13, 2015 10:43 pm

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי סעדיה » ו' נובמבר 03, 2017 10:15 am

אותה אבקש כתב:יתכן ואין מקומו כאן -רש"י ביצה סוף דף ל"ג ע"ב ד"ה במוסתקי "כך אמר לי רבי שמואל המכונה
חסיד מן ברבשט"א".

עי' דומאות לביאורי אדות ע"ד הפשט (בסו"ס קובץ הערות) סי' ח' אות ט'.

שמואל דוד
הודעות: 3247
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' נובמבר 15, 2017 6:17 am

שמואל דוד כתב:מדוע לא כתבו תוספות על פרק חלק בסנהדרין.

http://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=25083
ועדיין צ"ע

שמואל דוד
הודעות: 3247
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' נובמבר 23, 2017 1:12 am

רש"י סנהדרין ק. ד"ה ירויון - אמר לי רבי דלעיל מינה כו'

גימפעל
הודעות: 2372
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 10:35 pm

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי גימפעל » ה' נובמבר 23, 2017 7:58 am

שמואל דוד כתב:רש"י סנהדרין ק. ד"ה ירויון - אמר לי רבי דלעיל מינה כו'

י"א שפירוש על חלק הוא לא מרש"י.

שמואל דוד
הודעות: 3247
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' נובמבר 23, 2017 8:14 am

פירוש רש"י לפרק חלק חלוק מפירושו לש"ס ועיין דק"ס סנהדרין צב.

שמואל דוד
הודעות: 3247
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' ינואר 14, 2018 11:21 pm

שבועות מו. תוספות - פירש ברוקח כו'
האם מצינו בעוד מקומות שכתבו התוספות בשם הרוקח

בברכה המשולשת
הודעות: 9236
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ב' ינואר 15, 2018 9:37 am

שמואל דוד כתב:שבועות מו. תוספות - פירש ברוקח כו'
האם מצינו בעוד מקומות שכתבו התוספות בשם הרוקח


אא"א כותב שלא

שמואל דוד
הודעות: 3247
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' פברואר 04, 2018 4:16 am

תוספות עבודה זרה יח.
ורוב העולם מפרשים כו'

שמואל דוד
הודעות: 3247
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' פברואר 05, 2018 12:51 am

תוספות עבודה זרה יט: ד"ה הגיע

ונראה שלא היה כתוב בספר רבינו שלמה מדלא פירש מאי קטלאות.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4275
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי מיללער » ה' פברואר 08, 2018 2:58 am

נזיר נד: תוד"ה ת"ש ושלח לו (לר"ת) רבינו חיים כהן 'איזה בית אשר תבנו לי' דאי נזיר מגלח עליו (על כלי מתכת שנגע במת מדין חרב ה"ה כחלל) ה"ה דכהן מוזהר עליו ואין לך בית שאין בה כלי מתכת שהיה באהל המת או שום מסמר. עיי"ש

ובחי' הרמב"ן ב"ב כ. ד"ה ואיבע"א העתיק את דבריו: זה הקשה רבינו חיים כהן צרפתי לר"ת ז"ל שלחו לו 'אי זה בית אשר תבנו לי ואי זה מקום מנוחתי'.

החתן סופר
הודעות: 196
הצטרף: ב' מאי 11, 2015 9:58 pm

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי החתן סופר » ה' פברואר 22, 2018 11:33 pm

שמואל דוד כתב:שבועות מו. תוספות - פירש ברוקח כו'
האם מצינו בעוד מקומות שכתבו התוספות בשם הרוקח


לדעת הגאון הפנ"י אמנם לא מצינו להדיא בשם הרוקח אך הוא טוען שתוספות מגילה טז. ד"ה ודחי הוא מבעל הרוקח. עיין באריכות בפנ"י ובסוף דבריו שם "ולדעתי בלי ספק שדברי התוס' כאן יצאו מפי קדוש של בעל הרוקח בעצמו שהיה בימי חכמי התוס' כנודע".

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4275
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי מיללער » ב' אפריל 02, 2018 5:39 pm

אותה אבקש כתב:עיין בתוס' זבחים ס"ח ע"ב ד"ה אמר רב - "וכמדומה לי שכן פירש לנו רבינו הקדוש נ"ע".
ותרוייהו אית בהו, גם לשון מעניינת וגם כמדומה .

סוטה כ: תוד"ה יש זכות. כמדומה הכי פירוש וכו'

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4275
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי מיללער » ו' אפריל 20, 2018 5:00 am

והשיב ר"ת לרבינו משולם, על שהביא ראיה מת"כ כדי לקיים הגירסא שמוחק רש"י:
מי לא יראך,
ופנים לא ישיאך,
הרב העומד במליאתך,
אנהגך אביאך להודיעך ולהראך,
פן יודע בחושך פלאך,

כי עמדת אחרי סוף הוראה לחדש דבר מעתה, לעשות מדות בכלים הנשברים, כשבר נבל יוצרים, וראייתך חסורי מיחסרא שהגהת הג"ה בתורת כהנים, כדי להביא ראיה לשיבותך.
ואפי' לשיבותך, אם תשלח לי קלף, אשיב לך תשובת אלף, כי העולם סומכים על הגהותך, וטועים הם.


(תוס' שאנץ סוטה כט. ד"ה הצד השוה)


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אהרן תאומים ו־ 6 אורחים