מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

לשונות וביטוים בדברי רש"י ותוספות

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
שמואל דוד
הודעות: 4808
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' ספטמבר 02, 2019 3:12 pm

מיללער כתב:בבא קמא קט: ברש"י ד"ה דבר שיש לו חלק בו. לישנא אחרינא, מה דבר כגון תרומות ומעשרות 'מפי עוקר הרים'.

למי מכנה רש"י הקדוש 'עוקר הרים' והאם ביטוי זה נמצא עוד הפעם בדברי רש"י בש"ס?

שם קיב. ברש"י ד"ה היתה פרה. וכן פירש לנו 'רבינו' שאם אין וכו' ולא היה לי לב להבין את מושל שטעם זה אין צריך לכאן וכו' ותשובות רב האי גאון מסייעא לי.

מי הוא רבינו המושל בדברי רש"י, ומה מסתייע מדברי תשובות רב האי גאון, והאם נמצא עוד שרש"י מביא את רב האי גאון?

viewtopic.php?f=29&t=29099
https://daf-yomi.com/Forums/Message.aspx?id=46197

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5010
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי מיללער » ב' ספטמבר 02, 2019 3:22 pm

תודה רבה

שמואל דוד
הודעות: 4808
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' ספטמבר 02, 2019 3:31 pm

מיללער כתב:תודה רבה

בנוגע רב האי גאון: עיין רש״י מוע״ק יז. ב״מ לט. חולין לא:

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5010
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי מיללער » ב' ספטמבר 02, 2019 3:37 pm

שמואל דוד כתב:
מיללער כתב:תודה רבה

בנוגע רב האי גאון: עיין רש״י מוע״ק יז. ב״מ לט. חולין לא:

יישר כח

ירושלים
הודעות: 110
הצטרף: ד' אוגוסט 19, 2015 10:58 am

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי ירושלים » ד' ספטמבר 04, 2019 2:58 am

תוספות בבא קמא עט.ד"ה נתנו: אותו לשון שפירש בקונטרס דאבעלים קאי, רחוק מאד וכו'

נוצר תאנה
הודעות: 145
הצטרף: ב' אוקטובר 16, 2017 9:23 pm

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי נוצר תאנה » ד' ספטמבר 04, 2019 12:55 pm

רש"י מסכת חולין דף יח עמוד ב
ולשון ראשון נ"ל ואין כאן מכשול להחליף ההלכה דהא לית הלכתא ככולהו אלא כרבי חנינא בן אנטיגנוס

נוצר תאנה
הודעות: 145
הצטרף: ב' אוקטובר 16, 2017 9:23 pm

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי נוצר תאנה » ד' ספטמבר 04, 2019 12:55 pm

תוספות מסכת תענית דף ל עמוד א
מ"מ החמיר לנו מורינו רש"י

שמואל דוד
הודעות: 4808
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' ספטמבר 17, 2019 3:39 am

כריתות כה:

צריך עיון שלא מצאתי תוספות יותר.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5010
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי מיללער » ו' אוקטובר 04, 2019 3:03 pm

בבא מציעא יב: תוד"ה מאי בעיא גביה. דהיא נמי (אשה) אינה יכולה למכור עצמה אחרי כן כדאיתא בספרי.

המציינים ציינו שלכאורה כוונת התוס' לדברי המכילתא פר' משפטים פרשה ג' ששם נמצא הדין שאין אשה מוכרת עצמה לאמה עבריה.

האם זה מצוי שהמכילתא נקרא ספרי בכתבי הראשונים והתוס'?

(ובדרך אגב, במהד' עוז והדר הוסיפו על ציון המכילתא לציין גם לדברי הגמ' ערכין כט: שלכאורה אין לה שייכות לדברי התוס' בכלל ובכגון דא נאמר כל המוסיף גורע)

י. אברהם
הודעות: 1626
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי י. אברהם » ו' אוקטובר 04, 2019 5:02 pm

עי' במיוחד בסוף המאמר
מכילתא - ספרי.PDF
(691.23 KiB) הורד 60 פעמים

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5010
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי מיללער » ו' אוקטובר 04, 2019 6:49 pm

י. אברהם כתב:עי' במיוחד בסוף המאמר
מכילתא - ספרי.PDFתודה רבה!

מגופת חבית
הודעות: 99
הצטרף: ד' אוגוסט 07, 2019 9:58 am

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי מגופת חבית » ו' אוקטובר 11, 2019 8:07 am

תוספות מסכת כתובות דף נט עמוד א
ד''ה כי אמר שמואל הלכה כרבי יוחנן בן נורי להעדפה - פירוש הקונטרס מגומגם כמו שפירש בעצמו כו' עכ''ל [וכבר האריך בפנ''י יעו''ש]

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5010
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי מיללער » א' נובמבר 03, 2019 3:43 am

רש"י נדה יב: ד"ה דלמא אינהו. ושיבוש הוא דלאו היינו מחמירי אנפשייהו אלא מקילי אנפשייהו ומחמירי לאחרים וחלילה לעשות כן.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5010
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי מיללער » ב' דצמבר 02, 2019 2:51 pm

בבא מציעא מב. תוד"ה אמר שמואל. אך תמהון גדול הוא, למה לא יהא אונס וכו'

יוצא פוניבז'
הודעות: 1000
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 12:04 am

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי יוצא פוניבז' » ג' ינואר 21, 2020 12:27 pm

בכורות טו. ד"ה רק, 'והרבה תימה'. [אך בשטמ"ק (כ"י) מגיה: 'וקצת תימה'].

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5010
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי מיללער » ד' ינואר 29, 2020 4:06 am

קידושין כה: תוד"ה בהמה גסה. ור"ת הקשה על פי' רשב"ם וכי מצות הן משיכה ומסירה שמבטלות זו את זו שאין לעשות אלא מן המובחר וכו'

מליצה יפה ושורשה מן הדין מצות אין מבטלות זא"ז במסכת פסחים ועוד.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5010
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי מיללער » ה' ינואר 30, 2020 6:10 am

קידושין כו: תוד"ה ה"ג אלא מאי. בתוה"ד, ופלא גדול היא בעיני ריב"ן וכו'

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5010
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: לשונות וביטוים בדברי רש"י ותוספות

הודעהעל ידי מיללער » ב' מרץ 16, 2020 3:05 pm

ברש"י בבא מציעא קג. ד"ה כל דבעי. אפילו גדול כאנטוכיא.


לכאורה רש"י נקיט לישנא דגמרא עירובין סא: אפי' היא גדולה כאנטוכיא, ועי' כאן:
viewtopic.php?p=532409#p532409

ושא_נס
הודעות: 1195
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2016 11:43 pm

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי ושא_נס » א' מרץ 22, 2020 5:57 pm

שמחה כתב:
מיללער כתב:כתובות צג. תוד"ה דאמרה לה. לא איתפריש שפיר טעמא דהא מילתא. ובד"ה שאח"ז: לא ידע רבי מאי קמ"ל מתניתין

כידוע זהו סוגיא עמוקא מאוד ובהגהות עין משפט נר מצוה שם על הדף באות ד' הוא יוצא מחוץ לדרכו ומציין שם בסוגרים דהרי"ף ביאר כל הסוגיא בעומקה ובאריכות בגבורות

עיין שם בהרי"ף מה שמביא מרב האי גאון ביאור על הסוגיא וכיצד הוא מבאר הסוגיא בעצמו בטוב טעם ודעת


בעין משפט דפו"ר ויניציאה ש"ח, אין כלום מהנ"ל. ונוסף זה באחת המהדורות המאוחרות יותר.


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 10 אורחים