לשונות וביטוים בדברי התוספות

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
שמואל דוד
הודעות: 2182
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' פברואר 14, 2017 5:21 am

אבןטובה כתב:השתמשו במליצת המשנה באבות 'אם לא עכשיו אימתי'
פסחים עב: רד"ה דזמנה בהול כ' שקבוע לה היום וטרוד 'באם לא עכשיו אימתי' רש"י גיטין סו. ד"ה בשעת הסכנה כ' כגון זה שמסוכן למות 'ואם לא עכשיו אימתי' וברש"י חגיגה כה: ד"ה כלפנים כ' 'ואם לא עכשיו יקח אימתי' וברש"י ב"ק קיב: ד"ה חולים כ' מסוכנים למות 'ואם לא עכשיו אימתי' וכן בתוס' סוטה ז. ד"ה ואומר כ' מאחר שאין היתר לאיסורה אין מתון בדבר 'אם לא עכשיו אימתי'
וכן השתמש בזה הר"ן במס' ראש השנה לענין ר"ה שחל בשבת לומר אבינו נלכינו עי' משנה ברורה סי' תרכב סקי"א וכן הוא עוד ברש"י עה"ת ר"פ ברכה
ואני זוכר שיש בעל המאור שמשתמש ג"כ בלשון זה
ומי שיודע יעמוד על הדוכן וישיב בלי גמגום

מלחמות בב"מ פרק המקבל

אבןטובה

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי אבןטובה » ג' פברואר 14, 2017 5:24 am

יישר חילך לאורייתא
שלומך ושלום תורתך יגדל וכל טוב סלה ממך לא יחדל
וברוך המקום שמסר עולמו לשומרים כע"ז מ:

אבןטובה

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי אבןטובה » ה' פברואר 16, 2017 10:12 pm

בתוס' בבא קמא מה. ד"ה מכור כ' וי"ל שאין הכל בקיאין בדין שור הנסקל וכו'
אני השבתי זאת למגי"ש שלי על הבחינה כששאל אותי בדין שור הנסקל
והוא השיב: אבל אני שואל אותך רבי אלחנן או רבי חיים
ואז הבנתי שהם לא מדברים מדיני שור הנסקל

אבןטובה

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי אבןטובה » ו' פברואר 17, 2017 3:25 am

עבודה זרה עה: ד"ה מגעילן כ' כ' דהך טבילה אינה בשביל טומאה דליהוי 'כטובל ושרץ בידו' וכו'
והוא מליצה מלשון הגמרא תענית טז.
חגיגה יד. תוד"ה וטרדן כ' ותימה הוא 'וכי עביד דינא בלא דינא' וכו'
ולשון זה לקוח מגמ' ברכות ה: מי חשיד קוב"ה דעביד דינא בלא דינא


ביצה יד. תוד"ה איכא כ' בסו"ד: והמחמיר לדוכן מעי"ט הרבה ביחד 'יתברך באלהים ובשם המיוחד' וזה נראה כענין קבלה
וכעין זה תוס' מנחות יח. ד"ה עד אחת כ' וי"מ עד אחת עד הנפש שנקראת יחידה

אבןטובה

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי אבןטובה » א' פברואר 19, 2017 3:55 am

חגיגה כ. רד"ה נפסקה כ' אחר כונת השמירה הן הן הדברים
והוא מליצה מל' הגמ' ברכות טו. אחר כונת הלב הן הן הדברים

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 3804
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי מיללער » ג' מרץ 14, 2017 9:02 pm

"כשהיה יושב בדין ואחד מבעלי דינין מגזם לחברו ואומר כך וכך תתחייב לי בדין, רגיל היה ר"ת לומר 'שקר אתה דובר כי לא יתחייב!"

כתובות סט. ד"ה ואישתיק

אבןטובה

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי אבןטובה » א' יוני 11, 2017 6:54 am

שם בכתובות הוא מחמת דאם יושב א' במקום ועושין הוראה בפניו ושותק והוא אינו ברור בהוראה זו צריך להודיע להרואים וכ"ה בסוכה כז: הפשיל ר"א טליתו לאחוריו ויצא פרש"י שלא יאמרו התיר את הדבר וכ"ה בגיטין ס: תוד"ה לא טעימנהו כ' להודיע שלא על פיו עשה וערובין צד. א"ה מאי טעמא אהדרינהו לאפיה דלא נימרו כשמואל סבירא ליה ובשבת קמו: אייתו ליה בי סדיא לא יתיב...

שמואל דוד
הודעות: 2182
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' אוקטובר 20, 2017 6:10 pm

תוספות סנהדרין פט: ופרש"י מאור הגולה
ועיין מרגליות הים
נערך לאחרונה על ידי שמואל דוד ב ג' אוקטובר 24, 2017 6:25 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

אותה אבקש
הודעות: 98
הצטרף: ג' אוקטובר 17, 2017 10:15 pm

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי אותה אבקש » ב' אוקטובר 23, 2017 11:08 pm

עיין בתוס' זבחים ס"ח ע"ב ד"ה אמר רב - "וכמדומה לי שכן פירש לנו רבינו הקדוש נ"ע".
ותרוייהו אית בהו, גם לשון מעניינת וגם כמדומה .

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 3804
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי מיללער » ג' אוקטובר 24, 2017 6:06 am

אותה אבקש כתב:עיין בתוס' זבחים ס"ח ע"ב ד"ה אמר רב - "וכמדומה לי שכן פירש לנו רבינו הקדוש נ"ע".
ותרוייהו אית בהו, גם לשון מעניינת וגם כמדומה .

viewtopic.php?p=207240#p207240

שמואל דוד
הודעות: 2182
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' אוקטובר 24, 2017 10:47 pm

מדוע לא כתבו תוספות על פרק חלק בסנהדרין.

אותה אבקש
הודעות: 98
הצטרף: ג' אוקטובר 17, 2017 10:15 pm

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי אותה אבקש » ג' אוקטובר 24, 2017 11:19 pm

יתכן ואין מקומו כאן -רש"י ביצה סוף דף ל"ג ע"ב ד"ה במוסתקי "כך אמר לי רבי שמואל המכונה
חסיד מן ברבשט"א".

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 3804
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי מיללער » ו' אוקטובר 27, 2017 3:52 am

הר"ן בנדרים פד. "האי הוא פירושא דירושלמי, ומאן דלא מפרש ליה הכי, לא סבר ליה מידי"!

ווער עס לערנט נישט אזוי פשט "קאן נישט קיין לערנען"

אותה אבקש
הודעות: 98
הצטרף: ג' אוקטובר 17, 2017 10:15 pm

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי אותה אבקש » ה' נובמבר 02, 2017 8:52 pm

רשב"ם ב"ב קכ"ו ע"א - יש מפרשין... ואין זה לשון גמרא, ועל כרחי זקוק אני לפרש".

סעדיה
הודעות: 1042
הצטרף: ה' אוגוסט 13, 2015 10:43 pm

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי סעדיה » ו' נובמבר 03, 2017 10:15 am

אותה אבקש כתב:יתכן ואין מקומו כאן -רש"י ביצה סוף דף ל"ג ע"ב ד"ה במוסתקי "כך אמר לי רבי שמואל המכונה
חסיד מן ברבשט"א".

עי' דומאות לביאורי אדות ע"ד הפשט (בסו"ס קובץ הערות) סי' ח' אות ט'.

שמואל דוד
הודעות: 2182
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' נובמבר 15, 2017 6:17 am

שמואל דוד כתב:מדוע לא כתבו תוספות על פרק חלק בסנהדרין.

http://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=25083
ועדיין צ"ע

שמואל דוד
הודעות: 2182
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' נובמבר 23, 2017 1:12 am

רש"י סנהדרין ק. ד"ה ירויון - אמר לי רבי דלעיל מינה כו'

גימפעל
הודעות: 2154
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 10:35 pm

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי גימפעל » ה' נובמבר 23, 2017 7:58 am

שמואל דוד כתב:רש"י סנהדרין ק. ד"ה ירויון - אמר לי רבי דלעיל מינה כו'

י"א שפירוש על חלק הוא לא מרש"י.

שמואל דוד
הודעות: 2182
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' נובמבר 23, 2017 8:14 am

פירוש רש"י לפרק חלק חלוק מפירושו לש"ס ועיין דק"ס סנהדרין צב.

שמואל דוד
הודעות: 2182
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' ינואר 14, 2018 11:21 pm

שבועות מו. תוספות - פירש ברוקח כו'
האם מצינו בעוד מקומות שכתבו התוספות בשם הרוקח

בברכה המשולשת
הודעות: 8502
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ב' ינואר 15, 2018 9:37 am

שמואל דוד כתב:שבועות מו. תוספות - פירש ברוקח כו'
האם מצינו בעוד מקומות שכתבו התוספות בשם הרוקח


אא"א כותב שלא


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 7 אורחים