מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

כדאמר רב פלוני.... הכא נמי...

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5202
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

כדאמר רב פלוני.... הכא נמי...

הודעהעל ידי מיללער » ד' מאי 13, 2015 2:51 pm

דבר זה נפוץ מאד בש"ס כדי ליישב קושיא ולתרץ משנה או ברייתא, להביא עליה דברי אמורא פלוני שתירץ על קושיא אחרת באוקימתא פלונית וכן י"ל על קושייתן.

מה שנפלא בזה הוא שברוב הפעמים עיקר דברי האמורא הם בהמשך הגמ' על קושיא דומה ובכל פעם הקושיא הקדומה בגמ' הוא הנתלה בהקושיא המאוחרת שעליה סובבים דברי האמורא, ונשאלת השאלה למה אכן לא נאמרו דברי האמורא על קושיא הקדומה ומשם על הקושיא המאוחרת והכל יבא על מקומו?

במקומות ספורות נתקשו התוס' בזה ותירצו מה שתירצו (עי' לדוגמא ביומא לא: בתוד"ה כדאמר רב כהנא) אבל ברוב המקומות לא מצינו זה.

אני מחפש מ"מ על מי שדן בזה

שמואל דוד
הודעות: 5445
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: כדאמר רב פלוני.... הכא נמי...

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' אפריל 03, 2019 5:56 am

גם לי היה קשה כנ״ל.
ולפעמים ראיתי באחרונים שהעירו ע״ד הגמרא בכגון דא.

עוד יש להעיר מדוע לפעמים פירש רש״י כדאמר - ״לקמן״ ״לקמיה״ או ציין למקום פלוני ולפעמים לא כתב כלום.

עוד יש להעיר מדוע מצייני הש״ס לפעמים ציינו למקומות שנמצא לשון זה ולפעמים לא כתבו כלום.

והנה ראה זה פלא בשדי חמד מערכת הדל״ת כלל ח (http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... ד&pgnum=96)
שהעיר על דברי הגמרא בחולין קכד ״כדאמר רב פפא במרודד״ שלא מצינו דברי רב פפא במקום אחר ע״ש. וצע״ג שהרי נמצא לקמן בסמוך באותו דף ומצוה ליישב.

עזריאל ברגר
הודעות: 8277
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: כדאמר רב פלוני.... הכא נמי...

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ד' אפריל 03, 2019 12:07 pm

כנראה שדברי אותו האמורא היו ידועים, ותירצו כדבריו את הקושיא, ואגב כך הביאו את דבריו במקורם.
לפעמים זה יופיע עם השאלה "והיכא איתמר דרב פלוני?".

עזריאל ברגר
הודעות: 8277
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: כדאמר רב פלוני.... הכא נמי...

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ד' אפריל 03, 2019 12:09 pm

אגב, חיפשתי פעם את מקור הדין ד"פסיק רישיה ולא ימות", ולא מצאתיו! בכל המקומות הוא מופיע בסגנון של "כדאביי ורבא דאמרי תרוויהו מודה ר"ש בפס"ר ולא ימות"!

שמואל דוד
הודעות: 5445
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: כדאמר רב פלוני.... הכא נמי...

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' אפריל 03, 2019 5:32 pm

יישר כח.

אשמח אם יש למישהו ישוב לדברי השד״ח

מצליח
הודעות: 464
הצטרף: א' יולי 12, 2015 6:46 am

Re: כדאמר רב פלוני.... הכא נמי...

הודעהעל ידי מצליח » ד' אפריל 03, 2019 7:00 pm

מאמר מעניין בעני"ז
קבצים מצורפים
והיכא איתמר דרב פלוני זוסמן.pdf
(807.38 KiB) הורד 125 פעמים

שמואל דוד
הודעות: 5445
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: כדאמר רב פלוני.... הכא נמי...

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' אפריל 03, 2019 7:28 pm

מצליח כתב:מאמר מעניין בעני"ז

יישר כח גדול.

שמואל דוד
הודעות: 5445
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: כדאמר רב פלוני.... הכא נמי...

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' מאי 02, 2019 4:25 am

בכורות ט:
כדרבי אלעזר דאמר רבי אלעזר אשה יודעת שאין מעשר שני מתחלל על ידה ועולה ואוכלתו בירושלים הכא נמי אשה יודעת דפטר חמור איסורא אית ביה ופרקא ליה בשה ומקדשא בהך דביני וביני

ורש״י ומצייני הש״ס לא כתבו איפה נמצא דברי רבי אליעזר. וחיפשתי ומצאתי בקידושין דף נו ע״ש.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5202
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: כדאמר רב פלוני.... הכא נמי...

הודעהעל ידי מיללער » ג' יוני 25, 2019 4:12 am

מסכת בבא קמא דף סח. ב' פעמים באותה עמוד,

א. כדאמר רבא מפני ששנה בחטא
ב. כדאמר רב נחמן פרט לשהקנה לו לשלשים יום

וב' הפעמים עיקר הדברים הם באותה עמוד בסופו, וכאן החידוש הוא ביותר שהרי הדברים הם לתרץ אותה הקושיא גופא שנתקשו בה בריש העמוד.

ובשיטה מקובצת נתקשה בזה ועי' מה שתירץ רק על הקושיא השני' דבסוף העמוד דבריהם לא באו לתרץ קושיא אלא לדחות ראיה וכאן משתמשת הגמרא בדבריהם כדי לתרץ קושיא. וברש"ש פסחים נד: ד"ה כדאר"ש, מביא את הגמ' דכאן כסיעתא שאף במקום כזה מצינו בגמ' לומר 'כדאמר' אף אם הדברים אמורים על אותה דבר בעצמו.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5202
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: כדאמר רב פלוני.... הכא נמי...

הודעהעל ידי מיללער » ד' אוגוסט 21, 2019 3:47 pm

ב"ק קד. כדאמר רב חסדא בשכירו ולקיטו ה"נ בשכירו ולקיטו. ודברי רב חסדא הם תיכף אחר זה על קושיא אחרינא

ועי' בתוס' שם ד"ה בשכירו ולקיטו שתמהו ע"ז ונשארו בתימה

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5202
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: כדאמר רב פלוני.... הכא נמי...

הודעהעל ידי מיללער » ו' ספטמבר 06, 2019 3:20 pm

ב"ק קטו: כדא"ר ירמיה כשעקל בית הבד כרוך עליה ה"נ כשעקל בית הבד כרוך עליה

ודברי ר' ירמיה הם באותה עמוד אח"כ על קושיא אחרת

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5202
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: כדאמר רב פלוני.... הכא נמי...

הודעהעל ידי מיללער » ג' אוקטובר 29, 2019 3:07 am

בבא מציעא כ: ב' פעמים כדאמר רב ספרא שנמצא בין שטרות קרועין (פרועין) ובפעם הג' אמר רב ספרא שנמצא וכו' (ועי' שם בפני יהושע)

שם כא: ב' פעמים כדאמר רב יצחק אדם עשוי למשמש בכיסו ובפעם הג' אמר רב יצחק אדם עשוי וכו'

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5202
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: כדאמר רב פלוני.... הכא נמי...

הודעהעל ידי מיללער » ב' ינואר 27, 2020 3:37 pm

בבא מציעא עד. כדתני רבי חייא על הכומר של זיתים הכא נמי על הכומר של ענבים. ושם בקטע הבא: תני רבי חייא על הכומר של זיתים

ועיי"ש בתוד"ה תני רבי חייא שמפרש למה לא קתני ר"ח דבריו על הרישא

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5202
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: כדאמר רב פלוני.... הכא נמי...

הודעהעל ידי מיללער » ה' מרץ 05, 2020 3:25 pm

בבא מציעא צז: כדאמר רב נחמן כגון שיש עסק שבועה ביניהן ה"נ כגון שיש עסק שבועה ביניהן

ורש"י לא ציין את מקור דברי רב נחמן על איזה קושיא פירש כן שיש עסק שבועה ביניהן. ולקמן בדף קטז: נמצא קושיא אחרת שגם עליה מתרץ הגמ' בהאי לישנא כדאמר רב נחמן וכו' כלומר שגם שם אינה מקור ראשון שעליה תירץ ר"נ כן.

(שוב ראיתי שכבר ציין הרש"ש וכתב: לא ידעתי היכן הוא אמירתו)

לומד אחד
הודעות: 47
הצטרף: ב' מרץ 23, 2020 5:16 pm

Re: כדאמר רב פלוני.... הכא נמי...

הודעהעל ידי לומד אחד » ד' מרץ 25, 2020 9:49 pm

עזריאל ברגר כתב:אגב, חיפשתי פעם את מקור הדין ד"פסיק רישיה ולא ימות", ולא מצאתיו! בכל המקומות הוא מופיע בסגנון של "כדאביי ורבא דאמרי תרוויהו מודה ר"ש בפס"ר ולא ימות"!

שבת קלג. אמר רבא מודי ר''ש בפס''ר ולא ימות. ובהמשך העמוד בתר דשמעה (אביי) מרבא קבלה.

עזריאל ברגר
הודעות: 8277
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: כדאמר רב פלוני.... הכא נמי...

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ד' מרץ 25, 2020 11:49 pm

לומד אחד כתב:
עזריאל ברגר כתב:אגב, חיפשתי פעם את מקור הדין ד"פסיק רישיה ולא ימות", ולא מצאתיו! בכל המקומות הוא מופיע בסגנון של "כדאביי ורבא דאמרי תרוויהו מודה ר"ש בפס"ר ולא ימות"!

שבת קלג. אמר רבא מודי ר''ש בפס''ר ולא ימות. ובהמשך העמוד בתר דשמעה (אביי) מרבא קבלה.

יישר כח.
כשלמדתי מסכת שבת (בשיעור א' ישיבה קטנה, לפני 22 שנה) - זה לא היה נראה לי כמו מקור-הדין...

לומד אחד
הודעות: 47
הצטרף: ב' מרץ 23, 2020 5:16 pm

Re: כדאמר רב פלוני.... הכא נמי...

הודעהעל ידי לומד אחד » ש' מרץ 28, 2020 9:54 pm

בהקשר לנושא של כדאמר רב פלוני...
יש נושא דומה מאוד של: "מני מתניתין...", אמנם בד''כ זה מובן שהגמ' רוצה לדעת מיהו התנא של הסתם משנה.
אבל יש בשבת ד. דבר תמוה, הגמרא שואלת על המשנה שחייבה בחטאת את העני שהניח ביד בעה''ב ולהיפך, "והא בעינן עקירה והנחה ע''ג מקום ד' על ד'"
והגמרא אח''כ מוצאת "הא מני אחרים היא" שמצינו בדבריו דהמניח ביד חברו חייב.
והתמיהה היא שאם הגמ' הקשתה מסברא מה התשובה בזה דאחרים ג''כ אמר כך, גם עליו יקשה "והא בעינן עקירה והנחה מע''ג מקום דע''ד"
וזכורני שהמפרשים שם עומדים בזה.

שמואל דוד
הודעות: 5445
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: כדאמר רב פלוני.... הכא נמי...

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' אפריל 19, 2020 6:55 am

שבת לא:

כדאמר רב המנונא ואיתימא כו'

וע' חידושי הש"ס (ר"י פיק) שהעיר שלא מצינו כן בש"ס והגיה "אמר רב המנונא" ע"ש


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 42 אורחים