עמוד 1 מתוך 1

דרכו ולשונו של רש"י בגמרא

פורסם: ה' יוני 02, 2016 8:41 am
על ידי שמואל דוד
בכל הש"ס פירש"י בגמרא מפרש או מפרש בגמרא. (ועיין כללי רש"י סוף מסכת ברכות) והנה ברש"י קידושין פב. כתב וז"ל מפרש בגמרא שפיר.
ויל"ע מדוע כתב כן, וכאילו נותן הסכמה לדברי הגמרא. האם מצינו עוד פעמים כן ברש"י?

Re: דרכו של רש"י

פורסם: ה' יוני 02, 2016 10:01 am
על ידי חכם באשי
איני יודע עד כמה אפשר לסמוך בכאלו דברים על נוסח רש"י שבדפוסים.
עכ"פ, כתוספת לתמיהתך, הנה דווקא הרשב"ם (ב"ב לב ע"א, קו ע"א, קמג ע"א, ועוד) רגיל (יחסית) על לשונו הצירוף "מפרש שפיר". יעויין שם.

Re: דרכו של רש"י

פורסם: ה' יוני 02, 2016 12:33 pm
על ידי עדיאל ברויאר
כמדומני שיש לפחות שני כת"י סרוקים של רש"י קידושין. מוזמנים לעיין.

Re: דרכו של רש"י

פורסם: ה' יוני 02, 2016 12:43 pm
על ידי מה שנכון נכון
וטי' 158.GIF
וטי' 158.GIF (20.36 KiB) נצפה 4561 פעמים


לונדון.GIF
לונדון.GIF (7.4 KiB) נצפה 4560 פעמים

Re: דרכו של רש"י

פורסם: ה' יוני 02, 2016 12:54 pm
על ידי חכם באשי
ייש"כ הרב משנ"נ!

Re: דרכו של רש"י

פורסם: ה' יוני 02, 2016 3:24 pm
על ידי שמואל דוד
מה שנכון נכון כתב:
וטי' 158.GIF


לונדון.GIF

איפה נמצא אותו כת"י

Re: דרכו של רש"י

פורסם: ו' יולי 21, 2017 1:51 am
על ידי עושה חדשות
בענין אחר,
ערוך לנר מסכת נדה דס"ז
...אבל כבר כתבתי במ"א שכן דרכו של רש"י לפרש במקומות חלוקות כשיטות חלוקות של רבותיו...
היכן כתב? ומי עוד כתב?

Re: דרכו של רש"י

פורסם: ו' יולי 21, 2017 7:52 am
על ידי מצליח
ברש"י ע"ז סב. ובגמרא מפרש לה שפיר.

לשון רש"י במשנה שבגמרא - בגמרא מפרש או לקמן מפרש

פורסם: ד' מרץ 14, 2018 10:20 pm
על ידי מיללער
בדר"כ כשרש"י רוצה לציין על משנה שבגמ' שבגמרא מפרש דבר שבמשנה, נוקט בלשונו הקצר: בגמרא מפרש
שמתי לב שבמסכת סוטה כותב רש"י בכל פעם: לקמן מפרש - וכוונתו על הגמרא - הלא דבר הוא, האם זה אומר משהו לגבי שינוי לשונות ברש"י בין מסכתא למסכתא?

Re: לשון רש"י במשנה שבגמרא - בגמרא מפרש או לקמן מפרש

פורסם: ד' מרץ 14, 2018 10:50 pm
על ידי שמואל דוד
אשמח בדוגמאות, תוך עיון קל לא ראיתי כדבריך.

Re: לשון רש"י במשנה שבגמרא - בגמרא מפרש או לקמן מפרש

פורסם: ד' מרץ 14, 2018 11:02 pm
על ידי שייף נפיק
יש גם לשים לב, שרש"י כותב 'מפרש בגמרא' ותיכף כמה דבורים אח"כ כותב ''מפרש בגמרא''.
האם יש הבדל ביניהם.
ושאלתי ליודעים ולא ידעו

Re: לשון רש"י במשנה שבגמרא - בגמרא מפרש או לקמן מפרש

פורסם: ד' מרץ 14, 2018 11:12 pm
על ידי שמואל דוד
שייף נפיק כתב:יש גם לשים לב, שרש"י כותב 'מפרש בגמרא' ותיכף כמה דבורים אח"כ כותב ''מפרש בגמרא''.
האם יש הבדל ביניהם.
ושאלתי ליודעים ולא ידעו

לא הבנתי דבריך.
גם אשמח לדעת מי הם היודעים?

Re: לשון רש"י במשנה שבגמרא - בגמרא מפרש או לקמן מפרש

פורסם: ה' מרץ 15, 2018 12:19 am
על ידי מיללער
שמואל דוד כתב:אשמח בדוגמאות, תוך עיון קל לא ראיתי כדבריך.


סוטה ב. ד"ה המקנא. "ולקמן" בגמ' מפרש
שם ד"ה ומשקה. "ולקמן" ילפינן מקראי
שם ד"ה אסורה לביתה. כדילפינן "לקמן"

סוטה ז. ד"ה ששם משקין. כדיליף "לקמן".
שם ד"ה ומטהרין. "לקמן" מפרש מאי היא
שם ד"ה עד שמגלה. "ולקמן" יליף לה מקרא
שם ד"ה וסותר. "ולקמן" יליף לה
שם ע"ב ד"ה וכל הנשים. "לקמן" פריך

סוטה ט: ד"ה שמשון הלך: כדיליף "לקמן"

Re: לשון רש"י במשנה שבגמרא - בגמרא מפרש או לקמן מפרש

פורסם: ה' מרץ 15, 2018 12:43 am
על ידי אותה אבקש
אין בידי זמן להאריך אך עיין ברש"י
י"ד. ד"ה כדי ליגעה
ובדף י"ח: ד"ה אמן שלא נטמאתי
וכן בדף י"ט. ד"ה ואח"כ מקריב,
ראיתי עוד בחיפוש מקופיא אך אכמ"ל.

Re: לשון רש"י במשנה שבגמרא - בגמרא מפרש או לקמן מפרש

פורסם: ה' מרץ 15, 2018 2:03 am
על ידי מיללער
אותה אבקש כתב:אין בידי זמן להאריך אך עיין ברש"י
י"ד. ד"ה כדי ליגעה
ובדף י"ח: ד"ה אמן שלא נטמאתי
וכן בדף י"ט. ד"ה ואח"כ מקריב,
ראיתי עוד בחיפוש מקופיא אך אכמ"ל.


בדף יד. גופא בד"ה כל המנחות: ולקמיה פריך והאיכא מנחת חוטא

בסך הכל הבאת שיש גם בסוטה שרש"י כתב כרגיל, אבל עדיין בולטת שיש כמ"פ כאן שרש"י נקט לשון 'לקמיה/לקמן'

Re: דרכו של רש"י

פורסם: ב' מרץ 19, 2018 5:16 pm
על ידי שמואל דוד
מצליח כתב:ברש"י ע"ז סב. ובגמרא מפרש לה שפיר.

יישר כח גדול.

Re: דרכו של רש"י

פורסם: ב' מרץ 19, 2018 8:24 pm
על ידי החתן סופר
עושה חדשות כתב:בענין אחר,
ערוך לנר מסכת נדה דס"ז
...אבל כבר כתבתי במ"א שכן דרכו של רש"י לפרש במקומות חלוקות כשיטות חלוקות של רבותיו...
היכן כתב? ומי עוד כתב?


מעין זה כתב השאג"א (סי' ט) "ואל תתמה אם הדר ביה רש"י בסוף פ"ק ממה שפירוש בתחילה אהא דבלבד שלא יאמר השכיבנו, דזה מצוי הרבה מאוד שרש"י ז"ל חוזר במקום אחד ממה שפירש במקום אחר כנודע למי שרגיל בפירושו". (לפי דברים אלו כל היכא דנמצא שני הסברים ברש"י במקומות שונים לא נצטרך לטרוח ליישב ולבאר למי לי תרתי או מה ביניהם וכו' אלא רק לראות ממה חזר בו ומה הסיק)

Re: דרכו של רש"י

פורסם: ג' מרץ 20, 2018 3:43 am
על ידי שמואל דוד
מצליח כתב:ברש"י ע"ז סב. ובגמרא מפרש לה שפיר.

עיין ספר חוף ימים סימן ד.

Re: לשון רש"י במשנה שבגמרא - בגמרא מפרש או לקמן מפרש

פורסם: א' מרץ 25, 2018 6:13 pm
על ידי אותה אבקש
מיללער כתב:
אותה אבקש כתב:אין בידי זמן להאריך אך עיין ברש"י
י"ד. ד"ה כדי ליגעה
ובדף י"ח: ד"ה אמן שלא נטמאתי
וכן בדף י"ט. ד"ה ואח"כ מקריב,
ראיתי עוד בחיפוש מקופיא אך אכמ"ל.בסך הכל הבאת שיש גם בסוטה שרש"י כתב כרגיל, אבל עדיין בולטת שיש כמ"פ כאן שרש"י נקט לשון 'לקמיה/לקמן'

יתכן ולא הבנתי כוונת מר אך עכ"פ וודאי שאין לשון רש"י כן "בכל פעם" מלבד זאת מצינו עוד פעמים רבות בש"ס שכתב במשנה "לקמן מפרש" על הגמרא,
ובפרט הלשון שציטט כ"ת במובאתו הראשונה מסוטה ב. "ולקמן בגמ' מפרש" שכלשון הזה נמצא פעמים לאין ספור.
ואכמ"ל בדוגמאות.

Re: לשון רש"י במשנה שבגמרא - בגמרא מפרש או לקמן מפרש

פורסם: ב' אפריל 02, 2018 5:24 pm
על ידי מיללער
אותה אבקש כתב: ]
יתכן ולא הבנתי כוונת מר אך עכ"פ וודאי שאין לשון רש"י כן "בכל פעם" מלבד זאת מצינו עוד פעמים רבות בש"ס שכתב במשנה "לקמן מפרש" על הגמרא,
.

אשמח לקבל לכה"פ עשרה מקומות בש"ס חוץ ממס' סוטה שרש"י כתב במשנה על דבר שמתפרש בגמרא "לקמן/לקמיה מפרש".

הנה עוד מסוטה בפרק ג' דף כ. ד"ה שלא תטמא העזרה. ולקמיה פריך והא אמרי' וכו'

Re: דרכו ולשונו של רש"י בגמרא

פורסם: ג' אפריל 24, 2018 3:15 pm
על ידי מיללער
עוד סוטה כנ"ל לב. רש"י ד"ה ולהלן הוא אומר, ולקמן מפרש התם גופיה מנלן

Re: לשון רש"י במשנה שבגמרא - בגמרא מפרש או לקמן מפרש

פורסם: ב' אפריל 30, 2018 8:08 pm
על ידי אותה אבקש
מיללער כתב:
אותה אבקש כתב: ]
יתכן ולא הבנתי כוונת מר אך עכ"פ וודאי שאין לשון רש"י כן "בכל פעם" מלבד זאת מצינו עוד פעמים רבות בש"ס שכתב במשנה "לקמן מפרש" על הגמרא,
.

אשמח לקבל לכה"פ עשרה מקומות בש"ס חוץ ממס' סוטה שרש"י כתב במשנה על דבר שמתפרש בגמרא "לקמן/לקמיה מפרש".


רק כעת ראיתי בקשת כ"ת ועמו הסליחה.
בעז"ה אציין לעוד הרבה יותר מעשרה מקומות לפי סדר הש"ס רק מחמת קוצר הזמן אכתוב כעת:
א. ברכות לד. ד"ה ולא "כדאמרינן לקמן".
ב. שם מב. ד"ה ברך "כדתניא לקמן".
ג. פסחים פב. ד"ה הפסח "כדיליף לקמן".
ד. ראש השנה לב. ד"ה סדר "כדתניא לקמן".
ה. יומא לא: ד"ה וקידש "כדיליף לקמן".
ו. סוכה כב. ד"ה סוכה [מעניין] "לקמן מפרש לה בגמרא".
ז. שם לד. ד"ה צפצפה "כדאמרינן לקמן".
ח. שם מא: ד"ה י"ט "דאמרינן לקמן".
ט. יבמות מד. ד"ה והנושא (הב') [גם מעניין] "לקמן בעי לן בגמרא".
י. שם קטז: ד"ה אלא "כדאמרינן לקמן".
יא. שם קכא. ד"ה שיש "לקמן מפרש".
אמנם לא הבאתי עשרה מקומות שכתוב בהם בגמרא מפרש אך כמדו' שמ"ש מספק את כ"ת.

Re: דרכו ולשונו של רש"י בגמרא

פורסם: ג' מאי 01, 2018 4:18 am
על ידי אוצר החכמה
דרכו של רש"י לסתור פירושו ולהחליף שיטתו אפילו במסכת אחת
מצו"ב דברי הגרי"ח סופר במנוחת שלום ח"ד סימן י"א
דרכו של רשי.PDF
(485.45 KiB) הורד 124 פעמים

Re: דרכו ולשונו של רש"י בגמרא

פורסם: ג' מאי 01, 2018 4:58 am
על ידי שמואל דוד
יישר כח גדול!
אולם א״כ מדוע לפעמים טרחו האחרונים ליישב דבריו?

Re: לשון רש"י במשנה שבגמרא - בגמרא מפרש או לקמן מפרש

פורסם: ד' מאי 02, 2018 3:05 pm
על ידי מיללער
אותה אבקש כתב:
מיללער כתב:
אותה אבקש כתב: ]
יתכן ולא הבנתי כוונת מר אך עכ"פ וודאי שאין לשון רש"י כן "בכל פעם" מלבד זאת מצינו עוד פעמים רבות בש"ס שכתב במשנה "לקמן מפרש" על הגמרא,
.

אשמח לקבל לכה"פ עשרה מקומות בש"ס חוץ ממס' סוטה שרש"י כתב במשנה על דבר שמתפרש בגמרא "לקמן/לקמיה מפרש".


רק כעת ראיתי בקשת כ"ת ועמו הסליחה.
בעז"ה אציין לעוד הרבה יותר מעשרה מקומות לפי סדר הש"ס רק מחמת קוצר הזמן אכתוב כעת:
א. ברכות לד. ד"ה ולא "כדאמרינן לקמן".
ב. שם מב. ד"ה ברך "כדתניא לקמן".
ג. פסחים פב. ד"ה הפסח "כדיליף לקמן".
ד. ראש השנה לב. ד"ה סדר "כדתניא לקמן".
ה. יומא לא: ד"ה וקידש "כדיליף לקמן".
ו. סוכה כב. ד"ה סוכה [מעניין] "לקמן מפרש לה בגמרא".
ז. שם לד. ד"ה צפצפה "כדאמרינן לקמן".
ח. שם מא: ד"ה י"ט "דאמרינן לקמן".
ט. יבמות מד. ד"ה והנושא (הב') [גם מעניין] "לקמן בעי לן בגמרא".
י. שם קטז: ד"ה אלא "כדאמרינן לקמן".
יא. שם קכא. ד"ה שיש "לקמן מפרש".
אמנם לא הבאתי עשרה מקומות שכתוב בהם בגמרא מפרש אך כמדו' שמ"ש מספק את כ"ת.

תודה רבה!

Re: לשון רש"י במשנה שבגמרא - בגמרא מפרש או לקמן מפרש

פורסם: ד' יוני 06, 2018 5:22 pm
על ידי שמואל דוד
מיללער כתב:בדר"כ כשרש"י רוצה לציין על משנה שבגמ' שבגמרא מפרש דבר שבמשנה, נוקט בלשונו הקצר: בגמרא מפרש
שמתי לב שבמסכת סוטה כותב רש"י בכל פעם: לקמן מפרש - וכוונתו על הגמרא - הלא דבר הוא, האם זה אומר משהו לגבי שינוי לשונות ברש"י בין מסכתא למסכתא?


חכ״א שליט״א שאל ממני אם רש״י למסכת סוטה שונה בסגנון מפירושו בשאר מסכתות?

Re: דרכו ולשונו של רש"י בגמרא

פורסם: ב' יוני 11, 2018 7:03 pm
על ידי שמואל דוד
פרשת השבוע פרשת קרח
ויקח קרח - פירש״י פרשה זו ״יפה נדרשת״ ועיין עירובין ס״ד ובט״ז בדברי דוד.
viewtopic.php?f=17&t=5359&hilit=%D7%99%D7%A4%D7%94+%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%A9%D7%AA

Re: לשון רש"י במשנה שבגמרא - בגמרא מפרש או לקמן מפרש

פורסם: ב' יוני 18, 2018 5:22 pm
על ידי שמואל דוד
שמואל דוד כתב:
מיללער כתב:בדר"כ כשרש"י רוצה לציין על משנה שבגמ' שבגמרא מפרש דבר שבמשנה, נוקט בלשונו הקצר: בגמרא מפרש
שמתי לב שבמסכת סוטה כותב רש"י בכל פעם: לקמן מפרש - וכוונתו על הגמרא - הלא דבר הוא, האם זה אומר משהו לגבי שינוי לשונות ברש"י בין מסכתא למסכתא?


חכ״א שליט״א שאל ממני אם רש״י למסכת סוטה שונה בסגנון מפירושו בשאר מסכתות?

?

Re: לשון רש"י במשנה שבגמרא - בגמרא מפרש או לקמן מפרש

פורסם: ב' יוני 18, 2018 7:22 pm
על ידי בברכה המשולשת
שמואל דוד כתב:
שמואל דוד כתב:
מיללער כתב:בדר"כ כשרש"י רוצה לציין על משנה שבגמ' שבגמרא מפרש דבר שבמשנה, נוקט בלשונו הקצר: בגמרא מפרש
שמתי לב שבמסכת סוטה כותב רש"י בכל פעם: לקמן מפרש - וכוונתו על הגמרא - הלא דבר הוא, האם זה אומר משהו לגבי שינוי לשונות ברש"י בין מסכתא למסכתא?


חכ״א שליט״א שאל ממני אם רש״י למסכת סוטה שונה בסגנון מפירושו בשאר מסכתות?

?


יעויין בספרו של פרנקל

Re: לשון רש"י במשנה שבגמרא - בגמרא מפרש או לקמן מפרש

פורסם: ב' יוני 18, 2018 7:30 pm
על ידי שמואל דוד
[/quote]

יעויין בספרו של פרנקל[/quote]
אין לי. אפשר לשלוח?

Re: דרכו ולשונו של רש"י בגמרא

פורסם: ד' אוגוסט 15, 2018 12:35 am
על ידי שמואל דוד
רש״י מנחות ה. ד״ה על אחת משלשתן - ויליף התם שפיר כו׳

Re: דרכו ולשונו של רש"י בגמרא

פורסם: א' אוגוסט 19, 2018 5:19 am
על ידי שמואל דוד
שמואל דוד כתב:פרשת השבוע פרשת קרח
ויקח קרח - פירש״י פרשה זו ״יפה נדרשת״ ועיין עירובין ס״ד ובט״ז בדברי דוד.
viewtopic.php?f=17&t=5359&hilit=%D7%99%D7%A4%D7%94+%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%A9%D7%AA

עיין רש״י מנחות ז. רב חסדא ״משבח״ אבימי. ועיין ספר ישר וטוב שם.

Re: דרכו ולשונו של רש"י בגמרא

פורסם: ד' מרץ 13, 2019 10:50 pm
על ידי שמואל דוד
רש״י ויקרא ג׳ י״ז ד״ה חקת עולם - יפה מפורש בת"כ כל הפסוק הזה