הערות בב''מ קז

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
שמואל דוד
הודעות: 3589
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

הערות בב''מ קז

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' ינואר 13, 2017 8:32 am

דף קז. אמר אביי טעמא דרבן שמעון כדמר
וברש"י דאמר מר - רבה בר נחמני רביה דאביי דרבה  גידלו בביתו
מה כוונת רש"י במש"כ "דרבה גידלה בביתו" וצ"ב

שמואל דוד
הודעות: 3589
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

הערות בב"מ קז

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' ינואר 13, 2017 8:33 am

דף קז. א"ל רב יהודה לרבין בר ר"נ רבין אחי כו'
יש לעיין מה כוונתו בהא דאמר "אחי"
ואם כל פעם שדיבר עמו היה אומר כן
עיין כוס הישועות

שמואל דוד
הודעות: 3589
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

דקדוקים בגמרא ורש"י בענין ברכה בתבואה וזית וגפן (ב"מ קז)

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' ינואר 13, 2017 8:34 am

ברוך אתה בשדה שיהו נכסיך משולשין שליש בתבואה שליש בזיתים ושליש בגפנים
וברש"י משולשין - שיש שנה שלוקה ב"גפנים ובזיתים" ואין  לוקה "בתבואה" ויש שנה שלוקה בזו ולא בזו ותהי לו פליטה
ויש להעיר,
1)מדוע נקט הגמרא ג' אלו דוקא
2)מדוע כתב רש"י גפן וזית ואח"כ תבואה ובגמרא הקדים תבואה לגפן וזית
3)מדוע רש"י כתב גפן ואח"כ זית ובגמרא הקדים זית לגפן.
עיין מהרש"א ובבן יהוידע
ועיין דק"ס גרסאות שונות בזה

שמואל דוד
הודעות: 3589
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

מכאן סתירה לבעלי הגלגול (רש"ש קז.)

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' ינואר 13, 2017 8:36 am

קז. ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך שתהא יציאתך מן העולם כביאתך לעולם מה ביאתך לעולם בלא חטא אף יציאתך מן העולם בלא חטא
וכתב הרש"ש מכאן קצת סתירה לבעלי הגלגול.
ואע"פ שאין לי עסק בנסתרות מ"מ קשה מאוד לומר דבר זה שהוא נגד הזוהר וכל ספרי הקבלה וצ"ע

שמואל דוד
הודעות: 3589
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

תשה"מ ביום (ב"מ קז)

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' ינואר 13, 2017 8:36 am

קז: ת"ר י"ג דברים נאמרו בפת שחרית כו' ונזקק לאשתו ואינו מתאוה לאשה אחרת.
ולכאורה מבואר מזה שתשמיש מותר ביום.
ועיין רש"י דמיירי במי שיש לו הרהורים וצ"ע בזה

שמואל דוד
הודעות: 3589
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

קנאה תגר כעס אהבה (רש"י ב"מ קז)

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' ינואר 13, 2017 8:37 am

קז: וי"א אף מוציא את הקנאה ומכניס את האהבה
ועיין רש"י מוציא את הקנאה ואת התגר - שכשאין לבו טוב  עליו הוא נוח לכעוס
וצע"ק במה שהוסיף רש"י ואת התגר דליתא בגמרא ומנ"ל להוסיף כן.
האם הכוונה בקנאה היינו כעס ותגר?

בקרו טלה
הודעות: 2493
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: מר = רבה בר נחמני (רש"י ב"מ קז)

הודעהעל ידי בקרו טלה » ו' ינואר 13, 2017 8:41 am

רש"י גיטין לד: ד"ה והלכתא כנחמני
ונראה בעיני דעל שם שרבה בר נחמני גידל אביי בביתו ולמדו תורה שהיה יתום השיאו את שם אביו נחמני, רבה סתם הוא רבה בר נחמני:

שמואל דוד
הודעות: 3589
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מר = רבה בר נחמני (רש"י ב"מ קז)

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' ינואר 13, 2017 8:43 am

מרש"י בב"מ משמע שהיה רבו משום שגידלו וזה לא מובן


בברכה המשולשת
הודעות: 9332
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: מר = רבה בר נחמני (רש"י ב"מ קז)

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ו' ינואר 13, 2017 9:02 am

[url][/url]
שמואל דוד כתב:דף קז. אמר אביי טעמא דרבן שמעון כדמר
וברש"י דאמר מר - רבה בר נחמני רביה דאביי דרבה  גידלו בביתו
מה כוונת רש"י במש"כ "דרבה גידלה בביתו" וצ"ב


יש פסיק לפני דרבה

שמואל דוד
הודעות: 3589
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מר = רבה בר נחמני (רש"י ב"מ קז)

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' ינואר 13, 2017 9:23 am

בברכה המשולשת כתב:יש פסיק לפני דרבה

נא לבאר כוונתך

בברכה המשולשת
הודעות: 9332
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: מר = רבה בר נחמני (רש"י ב"מ קז)

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ו' ינואר 13, 2017 9:34 am

רש"י כתב תרתי- שהיה רבו ושגידלו בביתו

שמואל דוד
הודעות: 3589
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מר = רבה בר נחמני (רש"י ב"מ קז)

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' ינואר 13, 2017 9:37 am

הול"ל ורבה גידלו בביתו

עזריאל ברגר
הודעות: 4088
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: תשה"מ ביום (ב"מ קז)

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ו' ינואר 13, 2017 10:07 am

שמואל דוד כתב:ולכאורה מבואר מזה שתשמיש מותר ביום.

קיי"ל שמותר בבית אפל, אלא שכתבו הפוסקים (כמדומני אפילו הרמב"ם) שאין לעשות זאת אם לא במקום צורך גדול, וזה קצ"ע איך שרש"י מתאר שאדם אוכל פת שחרית, ואז נזקק לאשתו, וזה נשמע מאוד מוזר.

שמואל דוד
הודעות: 3589
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: תשה"מ ביום (ב"מ קז)

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' ינואר 13, 2017 10:24 am

במי שהוא בעל הרהורים ודוק

קאצ'קלה
הודעות: 1270
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: מכאן סתירה לבעלי הגלגול (רש"ש קז.)

הודעהעל ידי קאצ'קלה » ו' ינואר 13, 2017 3:40 pm

בענין סגנון דבריו של הרש"ש בנוגע ל"בעלי דעת הגלגול", יש לצרף את דברי היפה תואר לשמו"ר פרשה מ. שם אמרו חז"ל: "ומה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא לו ספרו של אדם הראשון, והראה לו כל הדורות שהן עתידין לעמוד מבראשית עד תחיית המתים, דור ודור ומלכיו, דור ודור ומנהיגיו, דור ודור ונביאיו, אמר לו: כל אחד ואחד התקנתיו מאותה שעה, וכן בצלאל מאותה שעה התקנתיו, הוי ראה קראתי בשם בצלאל".
פירש היפה תואר:
ויתכן שבא לחלוק על דעת בעלי הגלגול האומרים שאיפשר בן דור אחר יעמוד עוד לדור אחר להנהיגו כמו שאמרו על הבל ומשה וזולתם, לכן אמר כי לא, אלא מתחלה נתקן לכל דור מנהיגו ביחוד, וביחוד נכתב בכל דור מנהיגו המיוחד, ואין מנהיג אחד לשני דורות. אין לנו עסק בנסתרות.

שמואל דוד
הודעות: 3589
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: תשה"מ ביום (ב"מ קז)

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' ינואר 15, 2017 2:22 am

עיין שערים מצויינים בהלכה עמ"ס ב"מ

אבא יודן
הודעות: 996
הצטרף: ב' אוגוסט 10, 2015 2:34 pm

Re: מכאן סתירה לבעלי הגלגול (רש"ש קז.)

הודעהעל ידי אבא יודן » א' ינואר 15, 2017 5:51 pm

אולי ראית את זה

טור תלגא
הודעות: 130
הצטרף: ו' אוגוסט 26, 2016 11:16 pm

Re: רבין אחי (ב"מ קז)

הודעהעל ידי טור תלגא » א' ינואר 15, 2017 8:31 pm

שמואל דוד כתב:עיין כוס הישועות


ברש"ש גרס רבין בר נחמן גם בקטע ראשונה וכן הוא ברי"ף וברא"ש ולפי הכוס הישועות לא הוה צריך שהרי לא אמר רבין אחי. ואולי יש לפרש שרש"י ד"ה דילי כתב ששדותיהן היו סמוכות זו לזו וכן בפי' רבנו ברוך מארץ יון שהיה בר מצריה, ולפי"ז י"ל מכיון שהיה בר מצריה קראו אחי ודוקא בדינים הנוגעים למיצר (שניה ושלישית) קראו כן משא"כ בראשונה שאינו מדין מצרא לא אמר אחי.וברביעית שעצה טובה קמ"ל אמר אחי בדרך חיבה.

שמואל דוד
הודעות: 3589
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: רבין אחי (ב"מ קז)

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' ינואר 15, 2017 9:14 pm

יפה מאוד


סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16072
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: מכאן סתירה לבעלי הגלגול (רש"ש קז.)

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ג' ינואר 17, 2017 11:38 am

מאמר מהגרי"ח סופר שליט"א מספר הדר יעקב ח"א סימן ל"ט נדפס שנת תשס"ה
555.PNG
555.PNG (64.34 KiB) נצפה 2325 פעמים
666.PNG
666.PNG (71.17 KiB) נצפה 2325 פעמים
777.PNG
777.PNG (37.09 KiB) נצפה 2325 פעמים

שבע
הודעות: 977
הצטרף: ג' יוני 14, 2011 10:22 am

Re: הערות בב''מ קז

הודעהעל ידי שבע » ש' ינואר 21, 2017 8:28 pm

בס' גשמי ברכה על מגילת קהלת (לר' ברוך אפשטיין - מח''ס תורה תמימה)
קראקא תר''צ, עמ' 15:

''ודע דלפי דעת המקובלים בענין גלגולים שהנפש החוטאת תתגלגל בגוף אדם ותבא שנית לעולם לתקן מה שעותה בחיים ראשונים,
לפי דעה זו יש לדון בההיקש 'מה ביאתך לעולם בלא חטא' והא משכחת שבאים לעולם בחטא בגלגול.

וצריך לומר דסמיך בהיקש זה על סתם תולדות שהם תולדות ראשונות''.

שמואל דוד
הודעות: 3589
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: דקדוקים בגמרא ורש"י בענין ברכה בתבואה וזית וגפן (ב"מ קז)

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' פברואר 20, 2017 7:18 pm

שמואל דוד כתב:ברוך אתה בשדה שיהו נכסיך משולשין שליש בתבואה שליש בזיתים ושליש בגפנים
וברש"י משולשין - שיש שנה שלוקה ב"גפנים ובזיתים" ואין  לוקה "בתבואה" ויש שנה שלוקה בזו ולא בזו ותהי לו פליטה
ויש להעיר,
1)מדוע נקט הגמרא ג' אלו דוקא
2)מדוע כתב רש"י גפן וזית ואח"כ תבואה ובגמרא הקדים תבואה לגפן וזית
3)מדוע רש"י כתב גפן ואח"כ זית ובגמרא הקדים זית לגפן.
עיין מהרש"א ובבן יהוידע
ועיין דק"ס גרסאות שונות בזה

עיין תוספות ריש פרק חזקת הבתים וע"ע תוי"ט ונמוקי הגריב

שמואל דוד
הודעות: 3589
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: תשה"מ ביום (ב"מ קז)

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' פברואר 05, 2018 8:05 pm

שמואל דוד כתב:קז: ת"ר י"ג דברים נאמרו בפת שחרית כו' ונזקק לאשתו ואינו מתאוה לאשה אחרת.
ולכאורה מבואר מזה שתשמיש מותר ביום.
ועיין רש"י דמיירי במי שיש לו הרהורים וצ"ע בזה

עיין סנהדרין קז. וברש"י

עזריאל ברגר
הודעות: 4088
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: תשה"מ ביום (ב"מ קז)

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' פברואר 05, 2018 8:21 pm

שמואל דוד כתב:
שמואל דוד כתב:קז: ת"ר י"ג דברים נאמרו בפת שחרית כו' ונזקק לאשתו ואינו מתאוה לאשה אחרת.
ולכאורה מבואר מזה שתשמיש מותר ביום.
ועיין רש"י דמיירי במי שיש לו הרהורים וצ"ע בזה

עיין סנהדרין קז. וברש"י

אתה רק מגדיל את הקושיא לכאורה.

שמואל דוד
הודעות: 3589
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות בב''מ קז

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' פברואר 05, 2018 8:39 pm

אפשר שמותר לבעל הרהורים, ועיין בספר שערים מצויינים בהלכה בב"מ קז שהאריך קצת בזה

שייף נפיק
הודעות: 1407
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: הערות בב''מ קז

הודעהעל ידי שייף נפיק » ב' פברואר 05, 2018 8:54 pm

נ' פשוט שאין הכוונה שמשמש ביום, אלא מתוך שאוכל פת שחרית ומאכלו מתוקן כהוגן אינו מתאווה אלא לאשתו, ודומיא דאכילת שום, שסגולותיו אינן מידיות אלא באופן כללי.

שמואל דוד
הודעות: 3589
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות בב''מ קז

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' פברואר 05, 2018 10:07 pm

שייף נפיק כתב:נ' פשוט שאין הכוונה שמשמש ביום, אלא מתוך שאוכל פת שחרית ומאכלו מתוקן כהוגן אינו מתאווה אלא לאשתו, ודומיא דאכילת שום, שסגולותיו אינן מידיות אלא באופן כללי.

לשון רש"י ב"מ קז:
נזקק לאשתו - אם בעל הרהורים הוא ומתוך שלבו טוב בבקר שאכל קצת תובע לאשתו ובצאתו לשוק ורואה נשים אינו מתאוה להן

לשון רש"י סנהדרין קז.
שהפך משכבו של לילה לשל יום - שהיה משמש מטתו ביום כדי שיהא שבע מתשמיש ולא יהרהר אחר אשה כל היום

עזריאל ברגר
הודעות: 4088
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: הערות בב''מ קז

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' פברואר 05, 2018 10:10 pm

שמואל דוד כתב:
שייף נפיק כתב:נ' פשוט שאין הכוונה שמשמש ביום, אלא מתוך שאוכל פת שחרית ומאכלו מתוקן כהוגן אינו מתאווה אלא לאשתו, ודומיא דאכילת שום, שסגולותיו אינן מידיות אלא באופן כללי.

לשון רש"י ב"מ קז:
נזקק לאשתו - אם בעל הרהורים הוא ומתוך שלבו טוב בבקר שאכל קצת תובע לאשתו ובצאתו לשוק ורואה נשים אינו מתאוה להן

לשון רש"י סנהדרין קז.
שהפך משכבו של לילה לשל יום - שהיה משמש מטתו ביום כדי שיהא שבע מתשמיש ולא יהרהר אחר אשה כל היום

ומסקנת הסוגיא בסנהדרין ש"נתעלמה ממנו הלכה ... מרעיבו שבע משביעו רעב"
והוא אשר דיברתי, שאתה מגדיל הקושיא

שמואל דוד
הודעות: 3589
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות בב''מ קז

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' פברואר 05, 2018 10:32 pm

עזריאל ברגר כתב:
שמואל דוד כתב:
שייף נפיק כתב:נ' פשוט שאין הכוונה שמשמש ביום, אלא מתוך שאוכל פת שחרית ומאכלו מתוקן כהוגן אינו מתאווה אלא לאשתו, ודומיא דאכילת שום, שסגולותיו אינן מידיות אלא באופן כללי.

לשון רש"י ב"מ קז:
נזקק לאשתו - אם בעל הרהורים הוא ומתוך שלבו טוב בבקר שאכל קצת תובע לאשתו ובצאתו לשוק ורואה נשים אינו מתאוה להן

לשון רש"י סנהדרין קז.
שהפך משכבו של לילה לשל יום - שהיה משמש מטתו ביום כדי שיהא שבע מתשמיש ולא יהרהר אחר אשה כל היום

ומסקנת הסוגיא בסנהדרין ש"נתעלמה ממנו הלכה ... מרעיבו שבע משביעו רעב"
והוא אשר דיברתי, שאתה מגדיל הקושיא

כבר עניתי לך

עזריאל ברגר
הודעות: 4088
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: הערות בב''מ קז

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' פברואר 05, 2018 10:45 pm

שמואל דוד כתב:כבר עניתי לך

בעוניי לא הבנתי. אולי תרחיב את ההסבר?

שמואל דוד
הודעות: 3589
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות בב''מ קז

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' פברואר 06, 2018 7:29 am

מה הקושיא?

עזריאל ברגר
הודעות: 4088
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: הערות בב''מ קז

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' פברואר 06, 2018 9:15 am

שמואל דוד כתב:מה הקושיא?

שע"י שנזקק לאשתו - תרבה תאוותו ולא תמעט!

שייף נפיק
הודעות: 1407
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: הערות בב''מ קז

הודעהעל ידי שייף נפיק » ג' פברואר 06, 2018 2:48 pm

שמואל דוד כתב:
שייף נפיק כתב:נ' פשוט שאין הכוונה שמשמש ביום, אלא מתוך שאוכל פת שחרית ומאכלו מתוקן כהוגן אינו מתאווה אלא לאשתו, ודומיא דאכילת שום, שסגולותיו אינן מידיות אלא באופן כללי.

לשון רש"י ב"מ קז:
נזקק לאשתו - אם בעל הרהורים הוא ומתוך שלבו טוב בבקר שאכל קצת תובע לאשתו ובצאתו לשוק ורואה נשים אינו מתאוה להן

לשון רש"י סנהדרין קז.
שהפך משכבו של לילה לשל יום - שהיה משמש מטתו ביום כדי שיהא שבע מתשמיש ולא יהרהר אחר אשה כל היום

אכן. רשי בסנהדרין מפורש, ובבא מציעא מיירי בלילה, ומכח שכל יומו מתוקן תובע לה בלילה, וכשיוצא בבוקר לשוק אינו מתאווה לאחרות

שמואל דוד
הודעות: 3589
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות בב''מ קז

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' פברואר 06, 2018 4:34 pm

שייף נפיק כתב:
שמואל דוד כתב:
שייף נפיק כתב:נ' פשוט שאין הכוונה שמשמש ביום, אלא מתוך שאוכל פת שחרית ומאכלו מתוקן כהוגן אינו מתאווה אלא לאשתו, ודומיא דאכילת שום, שסגולותיו אינן מידיות אלא באופן כללי.

לשון רש"י ב"מ קז:
נזקק לאשתו - אם בעל הרהורים הוא ומתוך שלבו טוב בבקר שאכל קצת תובע לאשתו ובצאתו לשוק ורואה נשים אינו מתאוה להן

לשון רש"י סנהדרין קז.
שהפך משכבו של לילה לשל יום - שהיה משמש מטתו ביום כדי שיהא שבע מתשמיש ולא יהרהר אחר אשה כל היום

אכן. רשי בסנהדרין מפורש, ובבא מציעא מיירי בלילה, ומכח שכל יומו מתוקן תובע לה בלילה, וכשיוצא בבוקר לשוק אינו מתאווה לאחרות

רש"י בב"מ מיירי ביום ואין להוציא דברי רש"י מפשוטן


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 9 אורחים