מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

◆ סימני הש"ס - הערות וביאורים

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
שמואל דוד
הודעות: 5443
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

◆ סימני הש"ס - הערות וביאורים

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' מרץ 05, 2017 6:34 am

ב"ב לט:-מ. אמר רב נחמן מחאה בפני שנים ואין צריך לומר כתובו מודעא בפני שנים ואין צריך לומר כתובו הודאה בפני שנים וצריך לומר כתובו קנין בפני שנים ואינו צריך לומר כתובו וקיום שטרות בשלשה (סימן ממה"ק) 
ויש להעיר,

א) . לכאורה הודאה חלוק מן השאר דצריך לומר כתובו וא"כ מדוע נקט לה באמצע הני דאין צריך לומר כתובו
ועיין רשב"ם ד"ה ואין צריך לומר כתובו וז"ל והא דלא כייל ותני להו ולימא מחאה ומודעא וקנין בפני ב' ואין צריך לומר כתובו היינו משום דרבא קאמר להו משמיה דר"נ ולאו בחד יומא שמעינהו אלא כל מילתא שמעה באפי נפשיה והדר חברינהו רבא כחדא כסדר כמו ששמען עכ"ל
ולפי"ז אפשר ששמע הודאה אחר ששמע מודעא ודוק'

ב) . הכוונה בהסימן הוא מחאה מודעא הודאה קנין,
וראיתי במגילת סמנים (למרן האדרת ז"ל ) שכתב וז"ל תמוה לי על הנחת הסימן הזה שאין כל הבבות מתאמים דהשנים הראשונים והרביעי אין צ"ל כתובו והשלישי צ"ל כתובו
ואולי כוונת הסימן שבכולם צריך שנים משא"כ קיום, ובזה מובן מדוע ליכא עוד 'ק' בהסימן דלא קאי אקיום שטרות כיון דקיום שטרות בשלשה.
ובזה מובן מדוע כתב הסימן אחר "קיום שטרות בשלשה" דלפי הבנת האדר"ת הול"ל קודם קיום. וצע"ק
אולם ראיתי בכמה אחרונים שכתבו שצ"ל ממהק"ק דהיינו מחאה מודעא הודאה קנין קיום (שו"ר בבה"ג שגרס כן)
ולפי"ז אולי כוונת הסימן לכל הני דינים שאמר ר"נ וצ"ע בכל זה.

שמואל דוד
הודעות: 5443
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות וביאורים בסימני הש"ס

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' מרץ 06, 2017 2:24 am

ב"ב מא. ענ"ב סימן
יש לעיין מה הביאור לסימן זה

שמואל דוד
הודעות: 5443
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות וביאורים בסימני הש"ס

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' מרץ 09, 2017 6:42 pm

ב"ב מו: עמלק סימן
וכבר תמה היעב"ץ דהלא נאמר תמחה את זכר עמלק עיין שם
ועיין מגילת סמנים שהגיה "עמל"

שמואל דוד
הודעות: 5443
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות וביאורים בסימני הש"ס

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' יוני 12, 2017 11:12 pm

מכות יא.
סימנ"י רבנן מהימני ספרי

וכתב הרש"ש שלא הבין הסימן ואפשר שט"ס הוא, עיין שם וע"ע בערוך לנר.
אולם ק"ק מדוע כתב הגמרא "סימני" ביוד ולא סימן כמו בשאר מקומות.

קאצ'קלה
הודעות: 1394
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: הערות וביאורים בסימני הש"ס

הודעהעל ידי קאצ'קלה » ג' יוני 13, 2017 4:50 am

בכת"י יד הרב הרצוג המדויק מאוד כתוב "סימן" ולא "סימני":
סימן.JPG
סימן.JPG (37.68 KiB) נצפה 5413 פעמים

שמואל דוד
הודעות: 5443
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות וביאורים בסימני הש"ס

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' יוני 13, 2017 6:51 am

ייש"כ גדול!
ובאמת ראיתי שהגאון רב ראובן מרגליות ז"ל כתב ביאור בזה

קאצ'קלה
הודעות: 1394
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: הערות וביאורים בסימני הש"ס

הודעהעל ידי קאצ'קלה » ג' יוני 13, 2017 3:49 pm

שמואל דוד כתב:ובאמת ראיתי שהגאון רב ראובן מרגליות ז"ל כתב ביאור בזה

רבי ראובן לקח את ביאורו (מחקרים בדרכי התלמוד וחידותיו - עוללות, עמ' לג) מקודמיו, שכן דבר זה נמצא כבר ב'הנוטריקון הסימנים והכנויים' של ר"מ היילפרין (ווילנא תרע"ב), עמ' 189 [ולא בדקתי את המקורות שמציין ר"מ היילפרין].

מה שנכון נכון
הודעות: 9550
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: הערות וביאורים בסימני הש"ס

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' יוני 13, 2017 4:16 pm

המקור שהיילפרין מציין הוא אלבק במשפחות סופרים (ורשא תרס"ג, עמ' 22 הערה לג).
מש"כ שם שקדמו הערל"נ - לא בפי' 'סימני'.
וע"ע במגילת סימנים של האדר"ת.

קאצ'קלה
הודעות: 1394
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: הערות וביאורים בסימני הש"ס

הודעהעל ידי קאצ'קלה » ג' יוני 13, 2017 5:18 pm

מה שנכון נכון כתב:המקור שהיילפרין מציין הוא אלבק במשפחות סופרים (ורשא תרס"ג, עמ' 22 הערה לג).

ייש"כ. לפום רהטאי לא חיפשתי מי הוא "המ"ס" שמציין ר"מ היילפרין.

שמואל דוד
הודעות: 5443
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות וביאורים בסימני הש"ס

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' יוני 13, 2017 5:20 pm

מה שנכון נכון כתב:המקור שהיילפרין מציין הוא אלבק במשפחות סופרים (ורשא תרס"ג, עמ' 22 הערה לג).
מש"כ שם שקדמו הערל"נ - לא בפי' 'סימני'.
וע"ע במגילת סימנים של האדר"ת.

אשמח אם תוכל להעלות מש"כ האדר"ת ז"ל

מעיין
הודעות: 1444
הצטרף: ה' דצמבר 09, 2010 10:41 pm

Re: הערות וביאורים בסימני הש"ס

הודעהעל ידי מעיין » ג' יוני 13, 2017 6:33 pm

יש ספר סימנים דרבנן בתוך ספר למנצח לדוד מר' דוד פארדו

מעיין
הודעות: 1444
הצטרף: ה' דצמבר 09, 2010 10:41 pm

Re: הערות וביאורים בסימני הש"ס

הודעהעל ידי מעיין » ג' יוני 13, 2017 6:45 pm


טור תלגא
הודעות: 186
הצטרף: ו' אוגוסט 26, 2016 11:16 pm

הערות וביאורים בסימני הש"ס

הודעהעל ידי טור תלגא » ב' נובמבר 27, 2017 3:48 am

מכות יח: סימן כוזא בסימני הש"ס לר' היימן איננו.

חבר פורום אוצר החכמה
הודעות: 1102
הצטרף: א' ינואר 15, 2017 9:05 pm

Re: הערות וביאורים בסימני הש"ס

הודעהעל ידי חבר פורום אוצר החכמה » ב' נובמבר 27, 2017 6:23 am

ראה כאן 'חיבורים על סימני הש"ס'

שמואל דוד
הודעות: 5443
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות וביאורים בסימני הש"ס

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' נובמבר 27, 2017 7:52 am

טור תלגא כתב:מכות יח: סימן כוזא בסימני הש"ס לר' היימן איננו.

עיין דק"ס שבכת"י ליתא. וע"ע בספר הסימנים השלם

שמואל דוד
הודעות: 5443
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות וביאורים בסימני הש"ס

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' דצמבר 05, 2017 5:18 am

אשמח בביאור הסימן במכות דף כד.
סימן דמשמ"ק ס"ק

שמואל דוד
הודעות: 5443
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות וביאורים בסימני הש"ס

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' דצמבר 05, 2017 5:23 am

סימן סימן
viewtopic.php?f=29&t=5012

בקרו טלה
הודעות: 3251
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: הערות וביאורים בסימני הש"ס

הודעהעל ידי בקרו טלה » ג' דצמבר 05, 2017 5:38 am

שמואל דוד כתב:אשמח בביאור הסימן במכות דף כד.
סימן דמשמ"ק ס"ק
קבצים מצורפים
למנצח לדוד.pdf
(467.2 KiB) הורד 142 פעמים
הסימנים השלם.pdf
(33.72 KiB) הורד 153 פעמים

שמואל דוד
הודעות: 5443
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות וביאורים בסימני הש"ס

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' דצמבר 05, 2017 5:46 am

ייש"כ

קאצ'קלה
הודעות: 1394
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: הערות וביאורים בסימני הש"ס

הודעהעל ידי קאצ'קלה » ג' דצמבר 05, 2017 6:51 am

שמואל דוד כתב:סימן סימן
http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=29&t=5012

בבבא בתרא דף קיג לא מובא 'סימן סימן', כי אם 'סימן' סתם. אלא שיש מי שמשער שצ"ל 'סימן סימן'.

קאצ'קלה
הודעות: 1394
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: הערות וביאורים בסימני הש"ס

הודעהעל ידי קאצ'קלה » ג' דצמבר 05, 2017 7:09 am

שמואל דוד כתב:אשמח בביאור הסימן במכות דף כד.
סימן דמשמ"ק ס"ק

בכתב היד התימני שביד הרב הרצוג הגירסא כך: דשמ"ש ע"ק סימן.
יד הרב הרצוג.JPG
יד הרב הרצוג.JPG (27.13 KiB) נצפה 5006 פעמים

והכוונה לאלה שהעמידו את המצוות על יסודות איתנים, לפי הסדר המובא בגמרא שם:
ד - בא דוד והעמידן על אחת עשרה...
ש - בא ישעיהו והעמידן על שש...
מ - בא מיכה והעמידן על שלש...
ש - חזר ישעיהו והעמידן על שתים...
ע - בא עמוס והעמידן על אחת...
ק - בא חבקוק והעמידן על אחת...

שמואל דוד
הודעות: 5443
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות וביאורים בסימני הש"ס

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' דצמבר 05, 2017 7:39 am

ייש"כ

אותה אבקש
הודעות: 390
הצטרף: ג' אוקטובר 17, 2017 10:15 pm

Re: הערות וביאורים בסימני הש"ס

הודעהעל ידי אותה אבקש » ג' דצמבר 05, 2017 8:06 pm

שמואל דוד כתב:ב"ב מו: עמלק סימן
וכבר תמה היעב"ץ דהלא נאמר תמחה את זכר עמלק עיין שם
ועיין מגילת סמנים שהגיה "עמל"

מדברי מו"ר הגרש"א ע"ד העבודה:
עמלק סימן.pdf
(809.08 KiB) הורד 154 פעמים

אותה אבקש
הודעות: 390
הצטרף: ג' אוקטובר 17, 2017 10:15 pm

Re: הערות וביאורים בסימני הש"ס

הודעהעל ידי אותה אבקש » ד' דצמבר 06, 2017 2:53 pm

פסחים קיט. דיא"ש אדי"ש כשד"ך מאוד"ך סימן, מה הכוונה בזה?

בקרו טלה
הודעות: 3251
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: הערות וביאורים בסימני הש"ס

הודעהעל ידי בקרו טלה » ד' דצמבר 06, 2017 7:38 pm

אותה אבקש כתב:פסחים קיט. דיא"ש אדי"ש כשד"ך מאוד"ך סימן, מה הכוונה בזה?
קבצים מצורפים
הסימנים השלם.pdf
(58.53 KiB) הורד 146 פעמים

שמואל דוד
הודעות: 5443
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: סימני הש"ס - הערות וביאורים

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' ינואר 03, 2018 4:31 am

שבועות לה. חטאת שירדה לחומש ועיין רש"י
וצע"ק דהול"ל חטאת שעלה לחומש

שמואל דוד
הודעות: 5443
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: ◆ סימני הש"ס - הערות וביאורים

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' דצמבר 25, 2018 7:41 am

חולין כז.

סימן כמ״ש

מדוע לא הוסיף בעל הסימן על המקורות האחרונים?

שמואל דוד
הודעות: 5443
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: ◆ סימני הש"ס - הערות וביאורים

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' דצמבר 26, 2018 4:07 pm

חולין כט.

מה הכוונה באות ח׳ של הסימן ״הכש פשח״ ?

טור תלגא
הודעות: 186
הצטרף: ו' אוגוסט 26, 2016 11:16 pm

Re: ◆ סימני הש"ס - הערות וביאורים

הודעהעל ידי טור תלגא » ה' דצמבר 27, 2018 6:54 pm

עי' הסימנים השלם.
קבצים מצורפים
הסימנים השלם.pdf
(352.52 KiB) הורד 80 פעמים

שמואל דוד
הודעות: 5443
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: ◆ סימני הש"ס - הערות וביאורים

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' דצמבר 27, 2018 9:27 pm

יישר כח גדול.
וע״ע בספר וילקט יוסף ב - קמ״א.
ובספר מגילת סמנים.
ובספר תומכי תמימים הגיה ״הכש פשש״

נוטר הכרמים
הודעות: 7141
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: ◆ סימני הש"ס - הערות וביאורים

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ב' יולי 08, 2019 8:04 pm

מאמר עשיר מאת הרב יעקב לויפר בכל הנושא
קבצים מצורפים
התורה נקנית בסימנים, קורח תשע''ט.pdf
(129.25 KiB) הורד 73 פעמים

שמואל דוד
הודעות: 5443
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: ◆ סימני הש"ס - הערות וביאורים

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' אפריל 13, 2020 6:22 pm

שבת כה.

סימן פנקעכ"ס כו' אסור לאונן.

לא הבנתי אות ס' של הסימן. הרי הסימן הוא לתיבת אונן ולא לתיבת אסור וא"כ הול"ל פנקעכ"ן או פנקעכ"א וצ"ע

אהרן תאומים
הודעות: 981
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: ◆ סימני הש"ס - הערות וביאורים

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ב' אפריל 13, 2020 6:52 pm

שמואל דוד כתב:שבת כה.

סימן פנקעכ"ס כו' אסור לאונן.

לא הבנתי אות ס' של הסימן. הרי הסימן הוא לתיבת אונן ולא לתיבת אסור וא"כ הול"ל פנקעכ"ן או פנקעכ"א וצ"ע

פנקעכ"ן לא כי יש כבר נו"ן נ'ותר ופנקעכ"א כי בסוף מילה א' או ה' לא מתבטא טוב לזיכרון משא"כ ס' , עוד אפשר שבאותיות המרכיבים את הסימן נסעפ יש רצף באלף בית ו- ק' כ' הנוספים הם אותיות מתחלפות, הסימן הנוסף מחפז ג"כ זח אותיות צמודות ופ' הוא כפולה של מ' כמו"כ נוצר מילה מח - פז, וסימנך ראשו כתם פז (מח שבראש)

שמואל דוד
הודעות: 5443
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: ◆ סימני הש"ס - הערות וביאורים

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' אפריל 13, 2020 8:42 pm

יישר כח, אולם אות ס' לא מרמז לאונן!
ועיין מגילת סמנים מש״כ בזה.

שמואל דוד
הודעות: 5443
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: ◆ סימני הש"ס - הערות וביאורים

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' מאי 10, 2020 5:57 am

שבת סג.

סימן זרות. אשמח בביאור כוונת הסימן.

לבי במערב
הודעות: 3607
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: ◆ שבת סג, א - 'סימן זרות' ◆

הודעהעל ידי לבי במערב » א' מאי 10, 2020 6:30 am

ראה 'בן יהוידע' על אתר.

Chortkov
הודעות: 97
הצטרף: ו' אפריל 17, 2020 5:05 am
מיקום: מאנסי נ.י.
שם מלא: משה דוד ישראל הלפרן

Re: ◆ שבת סג, א - 'סימן זרות' ◆

הודעהעל ידי Chortkov » ו' מאי 22, 2020 2:03 am

לבי במערב כתב:ראה 'בן יהוידע' על אתר.

ייש"כ על המ"מ.

משכיל אל דל
הודעות: 195
הצטרף: ג' דצמבר 06, 2011 6:56 pm

סימן פמג"ש ממקגט"י ככסע"ז - איך מתאים לתוכן?

הודעהעל ידי משכיל אל דל » א' יולי 26, 2020 10:47 pm

ב"מ תחילת פרק שני, הראיות ליאוש שלא מדעת, יש 13 ראיות כולל הקושיא בסוף על תמרים. לפי ה"סימן" יש 15.
חוצמיזה, שחלקם לא תואמים את הסימן.
הנה:
פ = פירות מפוזרים.
מ = מעות מפוזרות.
ג = (?) עיגולי דבילה וכיכרות של נחתום
ש = (?) לשונות של ארגמן
מ = (ה)מוצא מעות בבתי כנסיות
מ = מאימתי כל אדם מותרים בלקט
ק = קציעות
ג = גנב שנטל מזה ונתן לזה
ט = (?) שטף נהר
י = (?)
כ = כיצד אמרו התורם שלא מדעת בעה"ב
כ = (?)
ס = (?) עודהו הטל עליהן ושמח
ע = (?) מנין לאבידה ששטפה נהר
ז = (הני תמרי ד)זיקא

למי תשובה מחכימה? או שאני עוסק בשטויות...

ישראליק
הודעות: 951
הצטרף: ב' ספטמבר 03, 2012 8:18 pm

Re: סימן פמג"ש ממקגט"י ככסע"ז - לא מתאים לתוכן!!

הודעהעל ידי ישראליק » א' יולי 26, 2020 11:10 pm

בספר שיח התלמוד, ח"ב, עמוד 89:

סימני התא שמע בסוגיית יאוש שלא מדעת.
תא שמע, פירות מפוזרין
תא שמע, מעות מפוזרות
תא שמע עיגולי דבילה
תא שמע ולשונות של ארגמן
תא שמע המוצא מעות
תא שמע מאימתי כל אדם מותרים בלקט
תא שמע קציעות בדרך
תא שמע הגנב שנטל מזה ונתן לזה
תא שמע שטף נהר אם היו הבעלים מרדפין אחריהם, כיצד אמרו התורם שלא מדעת תרומתו
ואמר לו כלך אצל תרומה הרי שבא בעל הבית ומצאו יפות ליקטו הבעלים והוסיפו עליהן
תא שמע עודהו הטל עליהן
תא שמע יצאתה זו שאבודה ממנו ואינה מצויה אצל כל אדם


ויש עוד מהלכים בכמה ספרים; חבל שבספרו של האדר"ת זצ"ל, מגילת סימנים לא נמצא בכת"י רק על התיבות פמג"ש ממקגט", ולא על י', וככסע"ז

צביב
הודעות: 1852
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: סימן פמג"ש ממקגט"י ככסע"ז - לא מתאים לתוכן?

הודעהעל ידי צביב » ב' יולי 27, 2020 2:27 am

כך שאל הגאון האדיר רבי דוד פארדו במאמר סימנין דרבנן ( בספרו למנצח לדוד)
פגמש פירות , מעות , עיגולי דבילה , ל-שונות של ארגמן.
ממגקטי מעות בבתי כנסיות, מאימתי, קציעות בדרך, גנב שנטל מזה, ש-טף נהר,
אפשר לומר יוד כלולה בטית ורומזת יאוש,
שמכל אלו המשניות רצה להוכיח ענין היאוש,

במילה השלישית ט''ס , צ''ל ככמעז
ככ כיצד, כי יותן,
מ מנין לאבידה ששטפה נהר,

ובתר הכי קאמר עז - מראיה אחרונה יש עוז ותעצומות לאביי


ואחר כך פירש .
ככסעז, ככס כיצד אמרו התורם... כלך אצל יפות...והסמך לקטו הבעלים והוסיפו.
כי סמך תחילת שורש.
ע עודהו הטל עליהן
אות אחרונה צריכה להיות ן פשוטה במקום זיין, שטף נהר.

אי נמי ז זוטו של ים._______
אח''כ מפרש שם רבי דוד פארדו, וכתבתי כאן ע''פ פירושו שם.
, פגמש, רמז לב''ק - ד' אותיות כנגד ד' אבות נזיקין,
ממגקטי כנגד בבא מציעא - ( בבא- שער, ממ שתי מזוזות, גק ( באמצע האותיות )רמז לאמצע ( מציעא) גטי שתי פעמים - בשני חורבנות גרשנו השי''ת,
ככם עז לרמוז על בבא בתרא ( במשנת חכמים כתב ב''ב כנגד אלפים ימות המשיח)
התנחמו כי ככם גם שכינת עזו עמנו בגלות לשמור אותנו.

משום דאמור רבנן אין בן דוד בא עד שיתייאשו מן הגאולה,
רמיז הכא דהוי יאוש שלא מדעת,
כי בתחילה לא נתייאשנו ... חס ושלום.
נערך לאחרונה על ידי צביב ב ב' יולי 27, 2020 11:48 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 23 אורחים