ברכות מז: מצוה הבאה בעבירה

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
עושה חדשות
הודעות: 7066
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

ברכות מז: מצוה הבאה בעבירה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' ספטמבר 15, 2017 5:16 pm

והיכי עביד הכי והאמר רב יהודה כל המשחרר עבדו עובר בעשה שנאמר לעלם בהם תעבדו לדבר מצוה שאני מצוה הבאה בעבירה היא מצוה דרבים שאני.
לכאו' אין הכוונה להזכיר את ההלכה של מהבב"ע, ואינו שייך לכאן, כי אם לישנא בעלמא. האם מצינו כהאי לישנא דמהבב"ע בעוד מקומות בש"ס וראש'?

רון
הודעות: 616
הצטרף: ב' מרץ 21, 2016 9:02 am

Re: ברכות מז: מצוה הבאה בעבירה

הודעהעל ידי רון » ו' ספטמבר 15, 2017 6:34 pm

אם זכרוני אינו בכזיב,
הראשונים גורסים בדברי הגמ' בסוכה לה' א' בטעמא דאתרוג של עורלה פסול מדין מצוה הבאה בעבירה ויש בזה אריכות ועוד חזון למועד בלי נדר

אהרון 37
הודעות: 215
הצטרף: ב' אפריל 13, 2015 9:10 pm

Re: ברכות מז: מצוה הבאה בעבירה

הודעהעל ידי אהרון 37 » א' ספטמבר 17, 2017 3:54 pm

למה הנושא של מצווה הבאה בעבירה לא שייך לכאן?

ישנו
הודעות: 472
הצטרף: ה' נובמבר 24, 2016 9:39 pm

Re: ברכות מז: מצוה הבאה בעבירה

הודעהעל ידי ישנו » ד' ספטמבר 20, 2017 3:15 pm

עושה חדשות כתב:והיכי עביד הכי והאמר רב יהודה כל המשחרר עבדו עובר בעשה שנאמר לעלם בהם תעבדו לדבר מצוה שאני מצוה הבאה בעבירה היא מצוה דרבים שאני.
לכאו' אין הכוונה להזכיר את ההלכה של מהבב"ע, ואינו שייך לכאן, כי אם לישנא בעלמא. האם מצינו כהאי לישנא דמהבב"ע בעוד מקומות בש"ס וראש'?

התוס' בסוכה ל. הק' מ"ט בעי לטעמא דכתותי מיכתת שיעוריה תיפו"ל משום מצווה הבאה בעבירה, ואין הכוונה שעובר עבירה של הנאה מע"ז בקיום המצווה שהרי מצוות לאו להנות ניתנו, אלא עצם זה שדבר מוקצה לאיסור הנאה, והקיום מצווה מתאפשר רק באופן של לקיחת דבר שנאסר נחשב כמצווה הבאה בעבירה, - ר' בערל פוברסקי האריך בזה באיזה מקום וכמדומה שהביא גם את הגמ' שם.

מיכאל1
הודעות: 736
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:17 pm

Re: ברכות מז: מצוה הבאה בעבירה

הודעהעל ידי מיכאל1 » ש' ספטמבר 23, 2017 11:10 pm

עושה חדשות כתב:והיכי עביד הכי והאמר רב יהודה כל המשחרר עבדו עובר בעשה שנאמר לעלם בהם תעבדו לדבר מצוה שאני מצוה הבאה בעבירה היא מצוה דרבים שאני.
לכאו' אין הכוונה להזכיר את ההלכה של מהבב"ע, ואינו שייך לכאן, כי אם לישנא בעלמא. האם מצינו כהאי לישנא דמהבב"ע בעוד מקומות בש"ס וראש'?


אהרון 37 כתב:למה הנושא של מצווה הבאה בעבירה לא שייך לכאן?


לכאורה הויכוח כבר נפתח בראשונים האם במקום שהעבירה מסייעת למצוה יש מדיון של מצוה הבאה בעבירה

בתבונה
הודעות: 761
הצטרף: ו' אוגוסט 12, 2016 3:58 pm

Re: ברכות מז: מצוה הבאה בעבירה

הודעהעל ידי בתבונה » א' ספטמבר 24, 2017 11:33 am

רון כתב:אם זכרוני אינו בכזיב,
הראשונים גורסים בדברי הגמ' בסוכה לה' א' בטעמא דאתרוג של עורלה פסול מדין מצוה הבאה בעבירה ויש בזה אריכות ועוד חזון למועד בלי נדר


ערוך לנר מסכת סוכה דף ל עמוד א
בגמרא אלא לאו משום דהוי לי' מצוה הבאה בעבירה. הרמב"ם הל' לולב (ריש פ"ח ה"א) כתב דבין גזול ובין של אשרה ושל עיה"נ פסול וע"ש בהרב המגיד דמדכתב הרמב"ם דבשל אשרה אפילו בטלו' פסול נראה שגרס דטעם דאשרה ועיה"נ פסול משום מה"ב כקצת נוסחאות והכס"מ כתב שאין דברים אלו נכונים בעיניו שהי' להרמב"ם גירסא זו ועוד דלא שייך בשל אשרה ועיה"נ מצוה הבאה בעבירה כיון דלא ע"י העבירה מקיים המצוה כמו שכתבו התוס' כאן ולכן נדחק בפי' הרמב"ם וגם הלח"מ הל' שופר (פ"א ה"ג) דחק לפרש דברי הרמב"ם ע"פ גירסה שלפנינו ע"ש ובמכ"ה נעלמו מהם דברי הרמב"ם בפי' המשניות שכתב וז"ל מצוה הבאה בעבירה אינה מצוה ולפיכך לולב הגזול ושל אשרה ושל עיה"נ פסול... ע"ש

עושה חדשות
הודעות: 7066
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: ברכות מז: מצוה הבאה בעבירה

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' אוקטובר 22, 2017 11:47 pm

ובדרך אגב -
שו"ת הרי"ף סי' קלג כתב:שאלה. אחד מן התלמידים גנב ספרי פרושין לחבירו וכשתבעו ממנו נשבע שבועה חמורה שלא יחזירם לו עד שיעתיק אותם ויש מי שהורה שמותר לגנבן.
תשובה הגונב והמורה כלם טעו שלא כדין עשו שזה שהורה שמותר לעשות כן דומה לו משום שמתלמד דברי תורה שהיא מצוה היא וטעה משום שאמר לולב הגזול והיבש פסול ואתמר עלה משום דמצוה הבאה בעבירה המקום שונאה שנאמר כי ה' אוהב משפט שונא גזל בעולה וגו' הילכך הורה ליה זה בהוראותו חוטא ומחטיא והגונב יש עליו ג' לאוין אחד משום גונב ואחד משום שנשבע שלא יחזיר אותם והו"ל על דברי תורה נשבע שהיא גזלה ואחד משום גזל לפי שהוא גוזל שלא מדעת ואף על פי שהגזלה בכלל הגניבה היא אלא שנסתר בלקיחתן משום שאמר אל תגנוב את שלך מאחרי הגנב שלא תראה עליו כגנב ואם אסור בשלו כל שכן באחרים ואף אותה מצוה שנתכון לה לא עלתה בידו כמו שכתבו לולב הגזול והיבש פסול שלא עלתה בידו מצותו.

אותה אבקש
הודעות: 324
הצטרף: ג' אוקטובר 17, 2017 10:15 pm

Re: ברכות מז: מצוה הבאה בעבירה

הודעהעל ידי אותה אבקש » ב' אוקטובר 23, 2017 1:46 pm

אגב, עיין בגמ' גיטין ל"ח כמדו' שהובא מעשה דר"א ולא הקשו ממצוה הבאה בעבירה אלא מיד כתבו מצוה דרבים שאני.

עושה חדשות
הודעות: 7066
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: ברכות מז: מצוה הבאה בעבירה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ג' יוני 19, 2018 1:07 am

בתבונה כתב:
רון כתב:אם זכרוני אינו בכזיב,
הראשונים גורסים בדברי הגמ' בסוכה לה' א' בטעמא דאתרוג של עורלה פסול מדין מצוה הבאה בעבירה ויש בזה אריכות ועוד חזון למועד בלי נדר
ערוך לנר מסכת סוכה דף ל עמוד א
בגמרא אלא לאו משום דהוי לי' מצוה הבאה בעבירה. הרמב"ם הל' לולב (ריש פ"ח ה"א) כתב דבין גזול ובין של אשרה ושל עיה"נ פסול וע"ש בהרב המגיד דמדכתב הרמב"ם דבשל אשרה אפילו בטלו' פסול נראה שגרס דטעם דאשרה ועיה"נ פסול משום מה"ב כקצת נוסחאות והכס"מ כתב שאין דברים אלו נכונים בעיניו שהי' להרמב"ם גירסא זו ועוד דלא שייך בשל אשרה ועיה"נ מצוה הבאה בעבירה כיון דלא ע"י העבירה מקיים המצוה כמו שכתבו התוס' כאן ולכן נדחק בפי' הרמב"ם וגם הלח"מ הל' שופר (פ"א ה"ג) דחק לפרש דברי הרמב"ם ע"פ גירסה שלפנינו ע"ש ובמכ"ה נעלמו מהם דברי הרמב"ם בפי' המשניות שכתב וז"ל מצוה הבאה בעבירה אינה מצוה ולפיכך לולב הגזול ושל אשרה ושל עיה"נ פסול... ע"ש

וראה עוד - viewtopic.php?f=17&t=24519&hilit#p444529


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: מיללער, שמואל דוד ו־ 7 אורחים