ביצה טו. - שליחת מתנה ביום טוב. איפה אני טועה?

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
עזריאל 10
הודעות: 110
הצטרף: ד' דצמבר 27, 2017 5:29 pm

ביצה טו. - שליחת מתנה ביום טוב. איפה אני טועה?

הודעהעל ידי עזריאל 10 » א' ינואר 14, 2018 7:44 am

הגמרא בביצה טו., ״הכי קאמר, כל שנאותין ממנו בחול, משלחין אותו ביום טוב״.

רשב״א: לשלחו נמי היינו צורך גופו, שחבירו שמח ונהנה בדבר״
בית יוסף אורח חיים הקדמה לסימן ש״ח: ״דשרי לשדורי תפילין ביו״ט? וי״ל שלא התירו אלא מטעם שהוא נהנה בשילוחן. ומעתה, בשבת דליכא דין משלחין, אסור לטלטלן״.
מגן אברהם תקט״ז ה: ״אף ע״ג שעכשיו אין ראויין להנות מהם, מ״מ שמחה הוא לו שנהנה בשילוחן״.

היוצא לפי הגמרא ופוסקים, שביו״ט שיש דין שילוח, מותר לשלוח מתנות אף דבר שלא יכול להשתמש ביו״ט כגון תפילין. ונחלקו הראשונים והאחרונים אם דבר שאסור! בשימוש בשבת, מותר אף הוא לשלחו ביו״ט, ורק סנדל מסומר גזרו שלא. (וכן דבר שלא מוכן לשימושו). או שמותר רק דבר שלא נאסר לשימוש ביו״ט, אף אם אינו יכול להשתמש בו.

משנה ברורה תקט״ז י״ב: ״ואף על פי שאסור להוציא שום דבר ביו״ט כל שאינו צריך לו ואינו מוציאו אלא לצורך חול, כמו שיתבאר בסימן תקיח, מכל מקום כיון שהוא נהנה ושמח במה שמשלח דורונות לחבירו, הרי זה צורך שמחת יו״ט״.

הרי שהמשנה ברורה פוסק בהתאם לנ״ל, שמותר לשלח מתנות ביו״ט אם שמח בכך אף שלא לצורך יו״ט.

שמירת שבת כהלכתה כ״ט ל״א: אחרי הכותרת: ״מתנה וקנינים בשבת וביו״ט״:
״אסור ליתן מתנה בשבת וביו״ט, אלא אם כן יש בה צורך שבת או יו״ט או צורך מצוות היום כגון הנותן אתרוג וכו׳״.
כמקור, מובא משנה ברורה ש״ו ל״ג, הדן במתנה בשבת, ומביא היתר השווה לשבת וליו״ט שהוא צורך היום וצורך מצווה, אך לא דן בדינים המיוחדים ליו״ט כפי שעושה בסימן תקט״ז.

ולא ידעתי מדוע לא כתב ההיתר לשילוח מתנות ביו״ט אף אם אינם לצורך היום, כל עוד שהוא נהנה בשילוחם? (אפשר להכניס זאת ב״צורך היום״, אך לא חילק בין נתינה דשבת לנתינה דיו״ט.)?

פלתי
הודעות: 2229
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2012 1:14 pm

Re: ביצה טו. - שליחת מתנה ביום טוב. איפה אני טועה?

הודעהעל ידי פלתי » א' ינואר 14, 2018 8:17 am

ובפרט שבפרק כ' הערה כ"ט הוא מזכיר היתר זה, וז"ל: ועיין שבת ס' א' תוד"ה לא בסנדל דכל דהוה ביה שום הנאה אפי רק הנאת שילוח לחברו משום שמחת יו"ט לצורך גופו הוא נחשב, וכ"ה בביצה טו א ברשב"א ד"ה הא דרב הונא ומה"ט מותר לשלוח תפילין לחברו ביו"ט שם בביצה אע"ג שרבים הסוברים דהם כלי שמל"א.

חשבונות רבים
הודעות: 740
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 11:10 pm

Re: ביצה טו. - שליחת מתנה ביום טוב. איפה אני טועה?

הודעהעל ידי חשבונות רבים » א' ינואר 14, 2018 8:45 am

עזריאל 10 כתב:בית יוסף אורח חיים הקדמה לסימן ש״ח: ״דשרי לשדורי תפילין ביו״ט? וי״ל שלא התירו אלא מטעם שהוא נהנה בשילוחן. ומעתה, בשבת דליכא דין משלחין, אסור לטלטלן״.
זה המקור לחלק בין שבת ליו"ט? אולי ליכא דין משלחין הוא משום איסור הוצאה?

עזריאל 10
הודעות: 110
הצטרף: ד' דצמבר 27, 2017 5:29 pm

Re: ביצה טו. - שליחת מתנה ביום טוב. איפה אני טועה?

הודעהעל ידי עזריאל 10 » א' ינואר 14, 2018 8:50 am

אם אמנם אין זה חילוק בין שבת ליו״ט, הרי שגם בשבת צריך להיות מותר לשלח מתנות לשימוש בחול, ולא שגם ביו״ט יהיה אסור. וכנ״ל.

חשבונות רבים
הודעות: 740
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 11:10 pm

Re: ביצה טו. - שליחת מתנה ביום טוב. איפה אני טועה?

הודעהעל ידי חשבונות רבים » א' ינואר 14, 2018 2:03 pm

כעי"ז בא"ר וערוה"ש שציין בשביה"ש שם.

עזריאל 10
הודעות: 110
הצטרף: ד' דצמבר 27, 2017 5:29 pm

Re: ביצה טו. - שליחת מתנה ביום טוב. איפה אני טועה?

הודעהעל ידי עזריאל 10 » א' ינואר 14, 2018 6:09 pm

האליהו רבה למעשה מצטט את דברי המג״א בהלכות שבת ש״ו ט״ו הנ״ל שהבאתי, ששם המג״א מצטט את המרדכי, ומוסיף על דבריו שצורך שבת גם מותר, ולקמן בהלכות יו״ט, מוסיף עוד שגם מתנה סתם היא צורך יו״ט משום השמחה, וכנ״ל.

הערוה״ש במקום המובא שם, אינני יודע כלל למה הוזכר ע״י מעלתכם, דהוא מדבר רק בעניני שבת, ולא מזכיר כלל ענין היתר שילוח המובא למעלה שאינו מענין שבת.

ובאופן כללי, מה טעם להתמקד באיסור שילוח בשבת, בעוד ששילוח ביו״ט ואפילו תפילין שאין מניחים ביו״ט, היא משנה והלכה פסוקה לכו״ע?
השאלה היתה מה טעם כתב הש״ש איסור גורף ליו״ט כבשבת, ואז כתב אחרת וכפי שפסקו הפוסקים, בהערה בדיני יו״ט בסימן אחר.


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אהרן תאומים, אוצר החכמה, אוצרניק, לענין ו־ 6 אורחים