מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' פברואר 21, 2018 5:32 am

לה:
רש"י ד"ה פורני
תנור - ב' קדירות.
צ"ע.
ועיין רש"י מועד קטן י. ובהגהות הב"ח שם מגיה ועיין רש"ש שציין לתוספות נדה כו:

ההוא דאמר
הודעות: 1461
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ה' פברואר 22, 2018 11:45 am

לג, ב
עדותו של המן הרשע
תוד"ה כסי, "וגם במדרש אסתר גבי ישנו עם אחד שא"ל המן לאחשורוש אם זבוב נופל לכוסו של אחד מהם זורקו ושותהו ואילו אדוני המלך נוגע בהם חובטו בקרקע ולא עוד אלא שמדיח כוסו שלש פעמים".
וצ"ע, היאך ניתן להסתמך על עדותו של המן הרשע. והלא הגמ' אומרת במגילה [יג, ב] לית דידע לישנא בישא כהמן, וכשאמר את הדברים הנ"ל לפני המלך היה זה בסיפור לשון הרע, ואם כן החשוד על לשון הרע חשוד לשקר ולשנות כמבואר בחפץ חיים.
ובאמת גם הרא"ש [ע"ז ה, יא] פוסק הלכה על פי עדותו של המן הרשע, ומביאו החת"ס [שו"ת יו"ד ח"ב סי' צד] לסימוכין בהלכה
נערך לאחרונה על ידי ההוא דאמר ב ה' פברואר 22, 2018 12:16 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

ההוא דאמר
הודעות: 1461
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ה' פברואר 22, 2018 12:15 pm

לד, ב
בגדר מחשבין מעבודה לעבודה
דאתמר השוחט את הבהמה לזרוק דמה לעבודת כוכבים להקטיר חלבה לעבודת כוכבים רבי יוחנן אמר אסורה קסבר מחשבין מעבודה לעבודה וילפינן חוץ מפנים.
בחי' הגרי"ז בזבחים [ט, ב] חוקר בגדר מחשבין מעבודה לעבודה, האם זהו פסול בעבודה העתידית שכעת חשבו עליה מחשבת פסול, ומחשבה זו מועלת לעתיד, או דילמא, דהוי פסול בעבודה העכשווית [של השחיטה] מכיוון שהעמיד במחשבתו צד פסול בעבודה העתידית.
לציונים נוספים ראה בספר איזהו מקומן [זבחים ט, ב].

ההוא דאמר
הודעות: 1461
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ה' פברואר 22, 2018 12:17 pm

לה, א
האם הלומד דינים דרבנן מקיים מצוות תלמוד תורה מה"ת
אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה רבש"ע עריבים עלי דברי דודיך יותר מיינה של תורה.
בספר משנת חיים [שטיינברג, מועדים, שבועות] כתב, "שמעתי שרבינו הגראי"ל שטיינמן שליט"א אמר לפני איזה זמן בכולל פונוביז' שבתחילה סבר דמקיימים מצות ת"ת בלימוד דינים דרבנן, ולאח"כ חזר בו מכח הרמ"א ביו"ד סי' רס"ו ס"ה, דמותר לקבל שכר עבור לימוד דינים דרבנן, והגר"א שם ציין לנדרים ל"ז א' דסבר ר' יוחנן שמותר לקבל שכר עבור לימוד פיסוק טעמים, דהואיל ומותר לקבל שכר על כל לימוד דינים מדרבנן מוכח דאין בזה קיום מצות ת"ת מה"ת".
צירפתי את דברי המשנת חיים, הנרחבים בקובץ המצורף.
וכן הביא ממו"ל המעשה רב שביאר, כי מבטלין ת"ת לצורך מקרא מגילה, והגם שמגילה הוי לימוד, מכל מקום כיון שהוי לימוד דינים דרבנן, עדיין נחשב שמבטלין ת"ת דאורייתא ביחס למקרא מגילה דאינו אלא לימוד מדרבנן.
ומעתה קצת צריך ביאור, היאך יתכן שאמרה כנסת ישראל, דחביבין דברי דודיך יותר מיינה של תורה, והלא בלימוד דינים דרבנן, אין זה אלא ת"ת מדרבנן, וצ"ב.
קבצים מצורפים
משנת חיים - בענין תלמוד תורה בדינים דרבנן.PDF
(505.7 KiB) הורד 168 פעמים

ההוא דאמר
הודעות: 1461
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ה' פברואר 22, 2018 12:20 pm

לה, ב
נוחל שני עולמות
ולא עוד אלא שנוחל שני עולמות אחד העוה"ז ואחד העוה"ב שנא' עלמות קרי ביה עולמות.
צ"ע, מהגמ' [ברכות ה, ב] שנכנס רבי יוחנן לבקר את רבי אליעזר ומצאו בוכה, שאלו, "ואי משום מזוני לא כל אדם זוכה לשתי שלחנות".
ואם כן מהו שנאמר כאן שהת"ח המלמד תורה לאחרים זוכה לשתי עולמות, והלא לא כל אדם זוכה לשתי שולחנות.
וברש"י עה"ת [בראשית לז, ב], "ביקש יעקב לישב בשלוה, קפץ עליו רוגזו של יוסף, צדיקים מבקשים לישב בשלוה, אומר הקב"ה, לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים לישב בשלוה בעולם הזה".

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ה' פברואר 22, 2018 1:36 pm

ההוא דאמר כתב:לה, א
האם הלומד דינים דרבנן מקיים מצוות תלמוד תורה מה"ת
אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה רבש"ע עריבים עלי דברי דודיך יותר מיינה של תורה.
בספר משנת חיים [שטיינברג, מועדים, שבועות] כתב, "שמעתי שרבינו הגראי"ל שטיינמן שליט"א אמר לפני איזה זמן בכולל פונוביז' שבתחילה סבר דמקיימים מצות ת"ת בלימוד דינים דרבנן, ולאח"כ חזר בו מכח הרמ"א ביו"ד סי' רס"ו ס"ה, דמותר לקבל שכר עבור לימוד דינים דרבנן, והגר"א שם ציין לנדרים ל"ז א' דסבר ר' יוחנן שמותר לקבל שכר עבור לימוד פיסוק טעמים, דהואיל ומותר לקבל שכר על כל לימוד דינים מדרבנן מוכח דאין בזה קיום מצות ת"ת מה"ת".
צירפתי את דברי המשנת חיים, הנרחבים בקובץ המצורף.
וכן הביא ממו"ל המעשה רב שביאר, כי מבטלין ת"ת לצורך מקרא מגילה, והגם שמגילה הוי לימוד, מכל מקום כיון שהוי לימוד דינים דרבנן, עדיין נחשב שמבטלין ת"ת דאורייתא ביחס למקרא מגילה דאינו אלא לימוד מדרבנן.
ומעתה קצת צריך ביאור, היאך יתכן שאמרה כנסת ישראל, דחביבין דברי דודיך יותר מיינה של תורה, והלא בלימוד דינים דרבנן, אין זה אלא ת"ת מדרבנן, וצ"ב.


אני איני מבין איך הוציא הגראי"ל מסקנה זו (שהיא מאד מחודשת) מהרמ"א. שם מדובר מה נכלל בפסוק ואותי ציווה ה' וכולי מה אני בחינם אף אתם בחינם. וע"ז כותב ההגה"מ שדינין שיסודם מדברי סופרים אינם נכללים בפסוק הזה של ואותי ציווה ה' וממילא אין בהם דין מה אני בחינם. איך יש מזה מסקנה לעניין מצוות ת"ת.

נוטר הכרמים
הודעות: 7575
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ה' פברואר 22, 2018 8:27 pm

ההוא דאמר כתב:לה, ב
נוחל שני עולמות
ולא עוד אלא שנוחל שני עולמות אחד העוה"ז ואחד העוה"ב שנא' עלמות קרי ביה עולמות.
צ"ע, מהגמ' [ברכות ה, ב] שנכנס רבי יוחנן לבקר את רבי אליעזר ומצאו בוכה, שאלו, "ואי משום מזוני לא כל אדם זוכה לשתי שלחנות".
ואם כן מהו שנאמר כאן שהת"ח המלמד תורה לאחרים זוכה לשתי עולמות, והלא לא כל אדם זוכה לשתי שולחנות.
וברש"י עה"ת [בראשית לז, ב], "ביקש יעקב לישב בשלוה, קפץ עליו רוגזו של יוסף, צדיקים מבקשים לישב בשלוה, אומר הקב"ה, לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים לישב בשלוה בעולם הזה".

עי' חת"ס על אתר שמתוך דבריו מתורצת תמיהתך, ותורף הדברים דמזכה הרבים זוכה לב' שולחנות כי אין אצלו החשש של וישמן ישורון ויבעט מרוב טובה בעוה"ז, כי אין חטא בא על ידו.

נוטר הכרמים
הודעות: 7575
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ה' פברואר 22, 2018 8:30 pm

ההוא דאמר כתב:לג, ב
עדותו של המן הרשע
תוד"ה כסי, "וגם במדרש אסתר גבי ישנו עם אחד שא"ל המן לאחשורוש אם זבוב נופל לכוסו של אחד מהם זורקו ושותהו ואילו אדוני המלך נוגע בהם חובטו בקרקע ולא עוד אלא שמדיח כוסו שלש פעמים".
וצ"ע, היאך ניתן להסתמך על עדותו של המן הרשע. והלא הגמ' אומרת במגילה [יג, ב] לית דידע לישנא בישא כהמן, וכשאמר את הדברים הנ"ל לפני המלך היה זה בסיפור לשון הרע, ואם כן החשוד על לשון הרע חשוד לשקר ולשנות כמבואר בחפץ חיים.
ובאמת גם הרא"ש [ע"ז ה, יא] פוסק הלכה על פי עדותו של המן הרשע, ומביאו החת"ס [שו"ת יו"ד ח"ב סי' צד] לסימוכין בהלכה

עי' בתשובת הנוב"י להג"מ ישעיה פיק (תנינא יו"ד סי' קסא) ותמצא נחת. [אינו מיישב תמיהתך, אבל מגדיר את הענין כ'סיפור דברים על מנהג ישראל שהוא תורה'. בדברי הרא"ש הנ"ל הלשון הוא 'העיד הרשע'. וצ"ת.

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' פברואר 23, 2018 12:49 am

עבודה זרה לח
שופתת אשה קדירה כו' או מבית הכנסת.
בראשונים "מן השוק".
לכאורה גירסת הדפוס צע"ק שלא מצינו שנשים הולכות לבית הכנסת.
ועיין לשון הבית יוסף יו"ד סימן קיג וצ"ע
אשמח במראה מקומות בזה.
נערך לאחרונה על ידי שמואל דוד ב ו' פברואר 23, 2018 1:06 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

ההוא דאמר
הודעות: 1461
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ו' פברואר 23, 2018 12:50 am

לה, ב
היאך מותר לומר על פת של נכרי - נאה?
פעם אחת יצא רבי לשדה והביא עובד כוכבים לפניו פת פורני מאפה סאה אמר רבי כמה נאה פת זו מה ראו חכמים לאוסרה.
וצריך תלמוד, דהלא שנינו לעיל [כ, א] "דבר אחר לא תחנם לא תתן להם חן".
ואם כן היאך שיבח רבי את הפת הנאה של העכו"ם.

ההוא דאמר
הודעות: 1461
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ו' פברואר 23, 2018 12:52 am

ההוא דאמר כתב:לה, ב
נוחל שני עולמות
ולא עוד אלא שנוחל שני עולמות אחד העוה"ז ואחד העוה"ב שנא' עלמות קרי ביה עולמות.
צ"ע, מהגמ' [ברכות ה, ב] שנכנס רבי יוחנן לבקר את רבי אליעזר ומצאו בוכה, שאלו, "ואי משום מזוני לא כל אדם זוכה לשתי שלחנות".
ואם כן מהו שנאמר כאן שהת"ח המלמד תורה לאחרים זוכה לשתי עולמות, והלא לא כל אדם זוכה לשתי שולחנות.
וברש"י עה"ת [בראשית לז, ב], "ביקש יעקב לישב בשלוה, קפץ עליו רוגזו של יוסף, צדיקים מבקשים לישב בשלוה, אומר הקב"ה, לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים לישב בשלוה בעולם הזה".


נראה דעיקר החידוש הוא ביחס לעוה"ב שנוחל המלמד תורה לרבים.
ויסוד הדברים עפ"י חידושו הנשגב של החוה"ל [שער הבטחון פ"ד], "ומהם - שגמול העולם הבא אין אדם ראוי לו במעשהו הטוב בלבד, אך יהיה ראוי מן האלהים בשני דברים אחר המעשה הטוב: האחד - שיורה בני האדם עבודת הבורא, יתעלה, וינהיגם לעשות הטוב".
ואם כן, עיקר החידוש הוא שהמזכה הרבים ומלמד לאחרים נוחל הוא את חיי עוה"ב, שאף אחר מעשה הטוב אין זכאין לו וכאמור.

ההוא דאמר
הודעות: 1461
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ו' פברואר 23, 2018 12:56 am

שמואל דוד כתב:עבודה זרה לח
שופתת אשה קדירה כו' או מבית הכנסת.
בראשונים "מן השוק".
לכאורה גירסת הדפוס צע"ק שלא מצינו שנשים הולכות לבית הכנסת.
אשמח במראה מקומות בזה.


עי' רמ"א [או"ח פח, א]:
הגה יש שכתבו שאין לאשה נדה בימי ראייתה ליכנס לבית הכנסת או להתפלל או להזכיר השם או ליגע בספר: (הגהות מיימוני פ"ד) וי"א שמותרת בכל וכן עיקר (רש"י הלכות נדה) אבל המנהג במדינות אלו כסברא ראשונה. ובימי לבון נהגו היתר ואפילו במקום שנהגו להחמיר בימים נוראים וכה"ג שרבים מתאספים לילך לבית הכנסת מותרין לילך לבהכ"נ כשאר נשים כי הוא להן עצבון גדול שהכל מתאספים והן יעמדו חוץ. (פסקי מהרא"י סי' קל"ב):

עזריאל ברגר
הודעות: 9181
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ו' פברואר 23, 2018 7:57 am

ההוא דאמר כתב:לה, ב
היאך מותר לומר על פת של נכרי - נאה?
פעם אחת יצא רבי לשדה והביא עובד כוכבים לפניו פת פורני מאפה סאה אמר רבי כמה נאה פת זו מה ראו חכמים לאוסרה.
וצריך תלמוד, דהלא שנינו לעיל [כ, א] "דבר אחר לא תחנם לא תתן להם חן".
ואם כן היאך שיבח רבי את הפת הנאה של העכו"ם.

אסור לתת להם חן.
היכן מצינו איסור לתת חן למעשיהם?

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' פברואר 23, 2018 9:27 am

רמב"ם פרק י עכו"ם

וכן אסור לספר בשבח ואפילו לומר כמה נאה גוי זה בצורתו קל וחומר שיספר בשבח מעשיו או שיחבב דבר מדבריהם.

ההוא דאמר
הודעות: 1461
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ש' פברואר 24, 2018 11:50 pm

כוס קפה בתחנת דלק
מבואר בסוגיות, כי ישנן שני תנאים לאיסור בישולי נכרים, א' נאכל על שולחן מלכים. ב' אינו נאכל חי.
מעתה יש להקשות, אדם שעוצר את רכבו בתחנת דלק, נכנס הוא לחנות הקפיטרייה הסמוכה, ומבקש להזמין כוס קפה, ולצורך העניין קפה שחור [שלא עבר בישול קודם לכן],
העומד מאחורי הדלפק הינו ערבי.
כיצד סמכו בני ישראל, על שתיית כוס הקפה הנ"ל לריענון נהיגה, והלא כוס קפה זה א. אינו נאכל חי, דצריך הוא את בישולו במים החמים. ב. נשתה הוא ע"ג שולחן מלכים.

שייף נפיק
הודעות: 2730
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שייף נפיק » א' פברואר 25, 2018 12:45 am

גם צ"ע על המקילים, שלא הוטבל המיחם! ומה עם בשר בחלב (שהנכרי מחמם לו מה שרוצה על הכלי, או מערה ממנו לתבשיל בשרי ועוד כהנה רבות. ושומר נפשו ירחק מזה.

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' פברואר 26, 2018 12:22 am

לט. דבב נהרא

רש"י דבב נהרא - דבב שם הנהר
רש"י סוכה יח. דבב נהרא - הנהר בב שמו
וצ"ע

בקרו טלה
הודעות: 3371
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי בקרו טלה » ב' פברואר 26, 2018 1:44 am

שמואל דוד כתב:לט. דבב נהרא
רש"י דבב נהרא - דבב שם הנהר
רש"י סוכה יח. דבב נהרא - הנהר בב שמו
וצ"ע

כבר העיר על כך בדקדוקי סופרים שבדפוס פיזרו אכן הגי' כבגמ' סוכה
קבצים מצורפים
דקדוקי סופרים.pdf
(45.41 KiB) הורד 173 פעמים

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' פברואר 26, 2018 2:09 am

בקרו טלה כתב:
שמואל דוד כתב:לט. דבב נהרא
רש"י דבב נהרא - דבב שם הנהר
רש"י סוכה יח. דבב נהרא - הנהר בב שמו
וצ"ע

כבר העיר על כך בדקדוקי סופרים שבדפוס פיזרו אכן הגי' כבגמ' סוכה

תודה רבה

מיני ומינך
הודעות: 394
הצטרף: ג' מרץ 03, 2015 4:16 pm

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיני ומינך » ב' פברואר 26, 2018 3:35 am

ההוא דאמר כתב:לג, ב
עדותו של המן הרשע
תוד"ה כסי, "וגם במדרש אסתר גבי ישנו עם אחד שא"ל המן לאחשורוש אם זבוב נופל לכוסו של אחד מהם זורקו ושותהו ואילו אדוני המלך נוגע בהם חובטו בקרקע ולא עוד אלא שמדיח כוסו שלש פעמים".
וצ"ע, היאך ניתן להסתמך על עדותו של המן הרשע. והלא הגמ' אומרת במגילה [יג, ב] לית דידע לישנא בישא כהמן, וכשאמר את הדברים הנ"ל לפני המלך היה זה בסיפור לשון הרע, ואם כן החשוד על לשון הרע חשוד לשקר ולשנות כמבואר בחפץ חיים.
ובאמת גם הרא"ש [ע"ז ה, יא] פוסק הלכה על פי עדותו של המן הרשע, ומביאו החת"ס [שו"ת יו"ד ח"ב סי' צד] לסימוכין בהלכה

כתב סופר אסתר פרק ג פסוק ח
ואמר ולמלך אין שוה להניחם, דמבזו למלכא (מגילה יג:), דהנה הרא"ש בע"ז [פ"ה סימן י"א] מוכיח מכאן דצונן אינו מפליט, דאל"כ איך משליכים הזבוב מכוס ושותים וע"כ שאינו מפליט. ולולא דבריו י"ל אדרבא ראי' דצונן מפליט, כי כבר כתבתי דאין ביזוי למלך ולשום אדם שאין שותים ממגעו, כי אינו מואס בו רק דתו וחוקו כך הוא, רק יען הדין כי אם זבוב נופל בכוס לא ישתה דמפליט, והם זורקים הזבוב ושותים ואינם עושים כדין וכהלכה, ואם המלך נוגע שופכו, ע"כ ימאס בכוס שנגע המלך, וזבוב אינו מאוס בעיניו, והיטב חרה למלך על כך כנ"ל.

ההוא דאמר
הודעות: 1461
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ב' פברואר 26, 2018 9:51 am

ההוא דאמר כתב:כוס קפה בתחנת דלק
מבואר בסוגיות, כי ישנן שני תנאים לאיסור בישולי נכרים, א' נאכל על שולחן מלכים. ב' אינו נאכל חי.
מעתה יש להקשות, אדם שעוצר את רכבו בתחנת דלק, נכנס הוא לחנות הקפיטרייה הסמוכה, ומבקש להזמין כוס קפה, ולצורך העניין קפה שחור [שלא עבר בישול קודם לכן],
העומד מאחורי הדלפק הינו ערבי.
כיצד סמכו בני ישראל, על שתיית כוס הקפה הנ"ל לריענון נהיגה, והלא כוס קפה זה א. אינו נאכל חי, דצריך הוא את בישולו במים החמים. ב. נשתה הוא ע"ג שולחן מלכים.


יש שרצו לומר, שקפה רגיל [הפוך] נחשב הוא כמבושל מקודם, ואם כן אין בזה בישולי עכו"ם. ואף ביחס לקפה שחור, אין זה בישול חשוב.
מלבד מה שעוררו אותי, כי הנידון יכול להיות גם אצל יהודי מחלל שבת לע"ע שהרי הוא כמומר, וי"א שיש לו דין בישולי עכו"ם [מקורות?].
והנה ביחס למים החמים אין בעיה, כמבואר להדיא בשו"ע יו"ד, שבחימום המים אין דין בישולי עכו"ם.
ובנוגע לטענת הרב שייף נפיק שליט"א, כי המיחם אינו טבול ויש בעיה של בשר בחלב. בנוגע לטענת בשר בחלב, כיום שישנם מכונות קפה מיוחדות לכך, אם כן לענ"ד אין דרך להתשתמש בכך לבשר, דאינו עומד לכך.
אולם יש לדון, מצד עירוי מכלי ראשון, במקרה שאותו מלצר נכרי החליט לחמם לו כוס משקה שיש שם דברים אסורים, ואם כן המכונה בלעה ע"י העירוי.
ובנוגע לטענת הרב שייף על חיסרון טבילה במיחם, כמדו' שיש נידון שבחברות בע"מ שזהו גוף בעלות כללי, ואין זה התכפלות היחידים [עיין ירושת הפליטה סי' ל"ז מהגאון הרוגוצ'ובי הובא בגם במנחת יצחק]. אם כן יש מצדדים שחברה בע"מ אינה אוסרת את כליה, מחמת שאין הכלי בבעלות של נכרי אלא בבעלות כללית.
וכמובן שכל הדברים אינם להלכה ולמעשה.

ההוא דאמר
הודעות: 1461
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ב' פברואר 26, 2018 10:00 am

לז, ב
ספק טומאה ברה"ר במקום דליכא חזקת טהרה
תוד"ה הא הלכתא, מבואר בדבריהם שברה"ר ליכא ילפותא מסוטה, מאחר דאיכא חזקת טהרה.
אמנם בתוס' נידה [ב, א] מבואר, דגם במקום שליכא חזקת טהרה ואף הורעה החזקה, אף בכה"ג יש הלכתא של ספק טומאה ברה"ר טהור.

ההוא דאמר
הודעות: 1461
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ב' פברואר 26, 2018 10:00 am

לו, ב
תמיהה אלימתא על הילפותא מחיוב שריפה של תמר
זנות נמי בבית דינו של שם גזרו דכתיב ויאמר יהודה הוציאוה ותשרף.
צ"ע מדברי הרמב"ן [בראשית לח, כד], שגזירת יהודה על תמר היתה לכבוד מלכותו, ואם כן תיקשי, דמהיכי תיתי שכל פנויה אסורה בזנות, דילמא שאני תמר שהיה זה זלזול בכבוד המלכות, וצע"ג.
וז"ל הרמב"ן,
"ונראה לי שהיה יהודה קצין שוטר ומושל בארץ והכלה אשר תזנה עליו איננה נדונת כמשפט שאר האנשים אך כמבזה את המלכות ועל כן כתוב ויאמר יהודה הוציאוה ותשרף כי באו לפניו לעשות בה ככל אשר יצוה והוא חייב אותה מיתה למעלת המלכות ושפט אותה כמחללת את אביה לכבוד כהונתו לא שיהיה דין הדיוטות כן ועל דרך הפשט יתכן שהיה משפטם כנהוג היום במקצת ארצות ספרד שהאשה אשר תזנה תחת אישה מוסרין אותה לבעלה והוא דן אותה למיתה או לחיים כרצונו והנה היתה מיועדת לשלה בנו והיא להם כאשת איש בנימוסיהם".

עזריאל ברגר
הודעות: 9181
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' פברואר 26, 2018 1:54 pm

ההוא דאמר כתב:לו, ב
תמיהה אלימתא על הילפותא מחיוב שריפה של תמר
זנות נמי בבית דינו של שם גזרו דכתיב ויאמר יהודה הוציאוה ותשרף.
צ"ע מדברי הרמב"ן [בראשית לח, כד], שגזירת יהודה על תמר היתה לכבוד מלכותו, ואם כן תיקשי, דמהיכי תיתי שכל פנויה אסורה בזנות, דילמא שאני תמר שהיה זה זלזול בכבוד המלכות, וצע"ג.

א. אתה מקשה מהרמב"ן על הגמרא?! איפכא מסתברא!
ב. הרבה ראשונים פירשו בתורה פירושים דלאו כהלכתא, ושבעים פנים לתורה.

ההוא דאמר
הודעות: 1461
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ב' פברואר 26, 2018 3:31 pm

הערות והארות פנינים ומרגליות - במגילת אסתר.
משלוח מנות מוקדם, לפני חו"ר פורום הדף היומי.
מגילת אסתר - שירת הלוי - תשע"ח.
[עקב תקלה טכנית, לא היה ניתן להוריד את החוברת הנ"ל].
מצורף בזאת, הקובץ להורדה,

בברכת ליהודים היתה אורה - זו תורה.
קבצים מצורפים
שירת הלוי......pdf
(1.14 MiB) הורד 115 פעמים
נערך לאחרונה על ידי ההוא דאמר ב ב' פברואר 26, 2018 8:09 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

ההוא דאמר
הודעות: 1461
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ב' פברואר 26, 2018 8:09 pm

לט, א
קשקשים סימן או סיבה
תנו רבנן אין לו עכשיו ועתיד לגדל לאחר זמן כגון הסולתנית והעפיץ הרי זה מותר יש לו עכשיו ועתיד להשיר בשעה שעולה מן הים כגון אקונס ואפונס כטספטייס ואכספטייס ואוטנס מותר.
מבואר, כי דג הן שיהיה לו בעתיד קשקשים, או שהיה לו בעבר קשקשים הרי הוא מותר באכילה.
ראיתי משכבר הימים חקירה, בהיתר קשקשים בדגים, האם זהו סימן או סיבה, כלומר, האם מה שיש לדג קשקשת זהו סיבת ההיתר באכילתו, או שזהו רק סימן על סוג ומין הדג, שהינו דג כשר.
ולכאורה מכך שגם דג שכעת אין לו קשקשים ולעתיד יהא לו, וכן דג שכעת אין לו אולם בעבר היה לו, גם מותר באכילה. מוכח בפשוטו שאין הקשקשים אלא בגדר סימן, ולא סיבה, דהלא כעת אין לו קשקשים שיתירוהו מצד סיבת הקשקשים, ויל"ע.

ההוא דאמר
הודעות: 1461
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ב' פברואר 26, 2018 8:13 pm

לט, א
אין הקב"ה מביא תקלה על ידיהם של צדיקים
רבה בר בר חנה איקלע לאקרא דאגמא קריבו ליה צחנתא שמעיה לההוא גברא דהוה קרי ליה באטי אמר מדקא קרי ליה באטי ש"מ דבר טמא אית ביה לא אכל מיניה לצפרא עיין בה אשכח ביה דבר טמא קרי אנפשיה {משלי יב-כא} לא יאונה לצדיק כל און.
צ"ע, מדוע נקט את הפסוק של לא יאונה לצדיק כל און, ולא את המשפט השגור בפי כל [חולין ו, א ז, א ועוד], אין הקב"ה מביא תקלה על ידיהם של צדיקים [ונחלקו התוס' והרמב"ן בחולין, האם זהו רק במידי דאכילה, או גם בשאר דברים]. ועל כל פנים במידי דאכילה לכו"ע אין הקב"ה מביא תקלה על ידיהם, וצ"ת.

ביליצר
הודעות: 1660
הצטרף: ה' אוקטובר 01, 2015 11:26 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ביליצר » ב' פברואר 26, 2018 10:52 pm

ההוא דאמר כתב:לט, א
אין הקב"ה מביא תקלה על ידיהם של צדיקים
רבה בר בר חנה איקלע לאקרא דאגמא קריבו ליה צחנתא שמעיה לההוא גברא דהוה קרי ליה באטי אמר מדקא קרי ליה באטי ש"מ דבר טמא אית ביה לא אכל מיניה לצפרא עיין בה אשכח ביה דבר טמא קרי אנפשיה {משלי יב-כא} לא יאונה לצדיק כל און.
צ"ע, מדוע נקט את הפסוק של לא יאונה לצדיק כל און, ולא את המשפט השגור בפי כל [חולין ו, א ז, א ועוד], אין הקב"ה מביא תקלה על ידיהם של צדיקים [ונחלקו התוס' והרמב"ן בחולין, האם זהו רק במידי דאכילה, או גם בשאר דברים]. ועל כל פנים במידי דאכילה לכו"ע אין הקב"ה מביא תקלה על ידיהם, וצ"ת.


הרי מדובר דקרי אנפשיה [על עצמו],ס"ד שיתגאה במאמר בהמתן של צדיקים ,
בכ"א אין זה שייך לכאן דהוי קושיא השתא וכו,אלא אכן שיבח את מה שקרה לו ,

ההוא דאמר
הודעות: 1461
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ג' פברואר 27, 2018 1:07 am

ביליצר כתב:
ההוא דאמר כתב:לט, א
אין הקב"ה מביא תקלה על ידיהם של צדיקים
רבה בר בר חנה איקלע לאקרא דאגמא קריבו ליה צחנתא שמעיה לההוא גברא דהוה קרי ליה באטי אמר מדקא קרי ליה באטי ש"מ דבר טמא אית ביה לא אכל מיניה לצפרא עיין בה אשכח ביה דבר טמא קרי אנפשיה {משלי יב-כא} לא יאונה לצדיק כל און.
צ"ע, מדוע נקט את הפסוק של לא יאונה לצדיק כל און, ולא את המשפט השגור בפי כל [חולין ו, א ז, א ועוד], אין הקב"ה מביא תקלה על ידיהם של צדיקים [ונחלקו התוס' והרמב"ן בחולין, האם זהו רק במידי דאכילה, או גם בשאר דברים]. ועל כל פנים במידי דאכילה לכו"ע אין הקב"ה מביא תקלה על ידיהם, וצ"ת.


הרי מדובר דקרי אנפשיה [על עצמו],ס"ד שיתגאה במאמר בהמתן של צדיקים ,
בכ"א אין זה שייך לכאן דהוי קושיא השתא וכו,אלא אכן שיבח את מה שקרה לו ,


לא הבנתי כל כך את דבריך הקדושים,
ולקרות על עצמו את הפסוק לא יאונה לצדיק כל און, זה שונה?

ההוא דאמר
הודעות: 1461
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ג' פברואר 27, 2018 1:10 am

ההוא דאמר כתב:לט, א
קשקשים סימן או סיבה
תנו רבנן אין לו עכשיו ועתיד לגדל לאחר זמן כגון הסולתנית והעפיץ הרי זה מותר יש לו עכשיו ועתיד להשיר בשעה שעולה מן הים כגון אקונס ואפונס כטספטייס ואכספטייס ואוטנס מותר.
מבואר, כי דג הן שיהיה לו בעתיד קשקשים, או שהיה לו בעבר קשקשים הרי הוא מותר באכילה.
ראיתי משכבר הימים חקירה, בהיתר קשקשים בדגים, האם זהו סימן או סיבה, כלומר, האם מה שיש לדג קשקשת זהו סיבת ההיתר באכילתו, או שזהו רק סימן על סוג ומין הדג, שהינו דג כשר.
ולכאורה מכך שגם דג שכעת אין לו קשקשים ולעתיד יהא לו, וכן דג שכעת אין לו אולם בעבר היה לו, גם מותר באכילה. מוכח בפשוטו שאין הקשקשים אלא בגדר סימן, ולא סיבה, דהלא כעת אין לו קשקשים שיתירוהו מצד סיבת הקשקשים, ויל"ע.


אמר לי ת"ח א' בזה, דאין ראיה מסוגיין, שכן דג שמביא קשקשים אם כן הרי הוא נחשב כסיבה לכך שיהא לו היתר, ואין צריך שיהא את הקשקשים כעת בפועל, אלא עצם הדבר שהינו דג שהיה / יהיה לו קשקשים, זהו סיבה להתירו.
[הבאתי דמות דוגמא לדבר, כפי שסימני גדלות בגדול, אין צריך שיהיו עליו כעת בפועל, גם לצד שסימנים זהו סיבה, אלא דמאחר שהיו פע"א בגדלותו אף אם נשרו, עדיין נחשבים כסיבה, והגם שאין זה דומה כ"כ, מכל מקום לשבר את האוזן יש בזה, דעצם מה שהדג יהא בו קשקשים הגם שאינם בפועל כעת, נחשב הדבר כסיבה].
והביאו בשם הרב מפוניבז' זצ"ל, שביאר את דברי הריטב"א בסוגיא שסנפיר נאמר בתורה להגדיל תורה [גמ' בחולין] דנכתב בתורה מכיוון שבאמת הסנפיר והקשקשת יחדיו יוצרים את סיבת ההיתר, ואכמ"ל.

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' פברואר 27, 2018 1:41 am

ההוא דאמר כתב:
ביליצר כתב:
ההוא דאמר כתב:לט, א
אין הקב"ה מביא תקלה על ידיהם של צדיקים
רבה בר בר חנה איקלע לאקרא דאגמא קריבו ליה צחנתא שמעיה לההוא גברא דהוה קרי ליה באטי אמר מדקא קרי ליה באטי ש"מ דבר טמא אית ביה לא אכל מיניה לצפרא עיין בה אשכח ביה דבר טמא קרי אנפשיה {משלי יב-כא} לא יאונה לצדיק כל און.
צ"ע, מדוע נקט את הפסוק של לא יאונה לצדיק כל און, ולא את המשפט השגור בפי כל [חולין ו, א ז, א ועוד], אין הקב"ה מביא תקלה על ידיהם של צדיקים [ונחלקו התוס' והרמב"ן בחולין, האם זהו רק במידי דאכילה, או גם בשאר דברים]. ועל כל פנים במידי דאכילה לכו"ע אין הקב"ה מביא תקלה על ידיהם, וצ"ת.


הרי מדובר דקרי אנפשיה [על עצמו],ס"ד שיתגאה במאמר בהמתן של צדיקים ,
בכ"א אין זה שייך לכאן דהוי קושיא השתא וכו,אלא אכן שיבח את מה שקרה לו ,


לא הבנתי כל כך את דבריך הקדושים,
ולקרות על עצמו את הפסוק לא יאונה לצדיק כל און, זה שונה?

גא"מ

ביליצר
הודעות: 1660
הצטרף: ה' אוקטובר 01, 2015 11:26 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ביליצר » ג' פברואר 27, 2018 1:49 am

ברור ששונה בפרט דלא יאונה לצדיק יתכוין גם למי שירא מן החטא והולך צדק יש לו סייעתא דשמיא .
ובעיקר דבהמתן של צדיקים הוא תמיד בדרך קושיא ,השתא בהמתן של צדיקים וכו, הייתכן שצדיקים עצמם יכשלו ?,ומה זה שייך לכאן..

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' פברואר 27, 2018 5:19 am

ביליצר כתב:ברור ששונה בפרט דלא יאונה לצדיק יתכוין גם למי שירא מן החטא והולך צדק יש לו סייעתא דשמיא .
ובעיקר דבהמתן של צדיקים הוא תמיד בדרך קושיא ,השתא בהמתן של צדיקים וכו, הייתכן שצדיקים עצמם יכשלו ?,ומה זה שייך לכאן..

אגב אעתיק מה שראיתי בספר דף על הדף במסכת חולין
Screenshot_2018-02-26-22-16-58~2.png
Screenshot_2018-02-26-22-16-58~2.png (133.03 KiB) נצפה 5035 פעמים

וע"ע בספר מהר"י שפירא עמ"ס עבודה זרה מש"כ בזה

ביליצר
הודעות: 1660
הצטרף: ה' אוקטובר 01, 2015 11:26 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ביליצר » ג' פברואר 27, 2018 12:21 pm

יישר כח ,ואכן במהרי שפירא כתב מעין הדברים שהעליתי לעיל ,דלא התכוין לומר על עצמו צדיק אלא דלאותו דבר וכו,

פלוריש
הודעות: 1345
הצטרף: ה' ינואר 15, 2015 6:17 pm
שם מלא: אריאל דוד

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי פלוריש » ג' פברואר 27, 2018 7:05 pm

ההוא דאמר כתב:הנידון יכול להיות גם אצל יהודי מחלל שבת לע"ע שהרי הוא כמומר, וי"א שיש לו דין בישולי עכו"ם [מקורות?].

ראה דברי הרב אשר וייס: http://www.torahbase.org/בישולי-נכרים/

ההוא דאמר כתב: ובנוגע לטענת הרב שייף על חיסרון טבילה במיחם, כמדו' שיש נידון שבחברות בע"מ שזהו גוף בעלות כללי, ואין זה התכפלות היחידים [עיין ירושת הפליטה סי' ל"ז מהגאון הרוגוצ'ובי הובא בגם במנחת יצחק]. אם כן יש מצדדים שחברה בע"מ אינה אוסרת את כליה, מחמת שאין הכלי בבעלות של נכרי אלא בבעלות כללית.
וכמובן שכל הדברים אינם להלכה ולמעשה.

לפי הזכור לי, ביביע אומר פטר מסעדות מטבילת כלים כי אלו כלי סחורה

פלוריש
הודעות: 1345
הצטרף: ה' ינואר 15, 2015 6:17 pm
שם מלא: אריאל דוד

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי פלוריש » ג' פברואר 27, 2018 7:09 pm

ההוא דאמר כתב:לג, ב
עדותו של המן הרשע
תוד"ה כסי, "וגם במדרש אסתר גבי ישנו עם אחד שא"ל המן לאחשורוש אם זבוב נופל לכוסו של אחד מהם זורקו ושותהו ואילו אדוני המלך נוגע בהם חובטו בקרקע ולא עוד אלא שמדיח כוסו שלש פעמים".
וצ"ע, היאך ניתן להסתמך על עדותו של המן הרשע. והלא הגמ' אומרת במגילה [יג, ב] לית דידע לישנא בישא כהמן, וכשאמר את הדברים הנ"ל לפני המלך היה זה בסיפור לשון הרע, ואם כן החשוד על לשון הרע חשוד לשקר ולשנות כמבואר בחפץ חיים.
ובאמת גם הרא"ש [ע"ז ה, יא] פוסק הלכה על פי עדותו של המן הרשע, ומביאו החת"ס [שו"ת יו"ד ח"ב סי' צד] לסימוכין בהלכה

בתשובת האגרות משה על כניסה לניתוח שאם לא יצליח יגביר אם סיכויי מיתתו, הביא ראיה משלושת המצורעים (שאם החיילים במחנה היו רוצים להרגם, היה זה סכנת מוות גדולה יותר מהרעב בו היו נתונים). וכתב שאמנם שלושת המצורעים היו רשעים, אך הראיה אינה מהם אלא מהתלמוד שהביא אותם.

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' פברואר 27, 2018 9:19 pm

שמואל דוד כתב:לט. דבב נהרא

רש"י דבב נהרא - דבב שם הנהר
רש"י סוכה יח. דבב נהרא - הנהר בב שמו
וצ"ע

ראיתי בספר הלכתא רבתא לשבתא מש"כ בזה
ואשמח בביאור כוונתו.
20180227_141725.jpg
20180227_141725.jpg (51.27 KiB) נצפה 4994 פעמים

טור תלגא
הודעות: 197
הצטרף: ו' אוגוסט 26, 2016 11:16 pm

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי טור תלגא » ג' פברואר 27, 2018 11:28 pm

בקרו טלה כתב:
שמואל דוד כתב:לט. דבב נהרא
רש"י דבב נהרא - דבב שם הנהר
רש"י סוכה יח. דבב נהרא - הנהר בב שמו
וצ"ע

כבר העיר על כך בדקדוקי סופרים שבדפוס פיזרו אכן הגי' כבגמ' סוכה

ובדקדוקי סופרים סוכה מביא גי' "כך" שמו. ועי' ערוך השלם שהד' שרשית.
קבצים מצורפים
ערוך השלם ודקדוקי סופרים.pdf
(180.14 KiB) הורד 113 פעמים

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' פברואר 27, 2018 11:53 pm

תודה

שייף נפיק
הודעות: 2730
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שייף נפיק » ד' פברואר 28, 2018 2:16 am

ההוא דאמר כתב:לג, ב
עדותו של המן הרשע
תוד"ה כסי, "וגם במדרש אסתר גבי ישנו עם אחד שא"ל המן לאחשורוש אם זבוב נופל לכוסו של אחד מהם זורקו ושותהו ואילו אדוני המלך נוגע בהם חובטו בקרקע ולא עוד אלא שמדיח כוסו שלש פעמים".
וצ"ע, היאך ניתן להסתמך על עדותו של המן הרשע. והלא הגמ' אומרת במגילה [יג, ב] לית דידע לישנא בישא כהמן, וכשאמר את הדברים הנ"ל לפני המלך היה זה בסיפור לשון הרע, ואם כן החשוד על לשון הרע חשוד לשקר ולשנות כמבואר בחפץ חיים.
ובאמת גם הרא"ש [ע"ז ה, יא] פוסק הלכה על פי עדותו של המן הרשע, ומביאו החת"ס [שו"ת יו"ד ח"ב סי' צד] לסימוכין בהלכה


כמה הלכתא גברוותא ילפינן מלבן, והידוע מה שמפרשים בזה, שכיום שכתבתו תורה שם תורה יש עליו, והיא נתנה לדקדק בה, ולא מפיהם של רשעים אנו חיים, רק מפום ממלל רברבן של תורתנו הקדושה.


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 14 אורחים