הערות וביאורים במסכת כריתות

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
שייף נפיק
הודעות: 1613
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

הערות וביאורים במסכת כריתות

הודעהעל ידי שייף נפיק » ד' ינואר 17, 2018 10:54 am

ו, א
אכילת הסימנים בראש השנה
''יהא אדם רגיל למיכל ריש שתא קרא ורוביא כרתי סילקא ותמרי''
שמעתי להעיר, שלכאו' צריך להיות התמר ראשון, שברכתו העץ.
ולי הוקשה מהו ''יהא אדם רגיל'' וכי רגילות של פעם בשנה יוגדר כרגילות? חשבתי להציע שאולי הענין לאכול כן בכל יום ראש השנה, (כמה פעמים) ולא דווקא בלילה. ואם כן לא מדובר על סדר מסוים, כי מדובר על אכילת כל היום. ויל"ע.

שמואל דוד
הודעות: 3763
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: כריתות ו' א' - אכילת הסימנים בראש השנה

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' ינואר 17, 2018 3:55 pm

רגיל בכל שנה ושנה

קראקובער
הודעות: 2563
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: כריתות ו' א' - אכילת הסימנים בראש השנה

הודעהעל ידי קראקובער » ד' ינואר 17, 2018 4:47 pm

שייף נפיק כתב:''יהא אדם רגיל למיכל ריש שתא קרא ורוביא כרתי סילקא ותמרי''
שמעתי להעיר, שלכאו' צריך להיות התמר ראשון, שברכתו העץ.
ולי הוקשה מהו ''יהא אדם רגיל'' וכי רגילות של פעם בשנה יוגדר כרגילות? חשבתי להציע שאולי הענין לאכול כן בכל יום ראש השנה, (כמה פעמים) ולא דווקא בלילה. ואם כן לא מדובר על סדר מסוים, כי מדובר על אכילת כל היום. ויל"ע.

יש שרצו לדייק שקאי על יום שני של ר"ה אבל צודק ש.ד.
שמואל דוד כתב:רגיל בכל שנה ושנה

שייף נפיק
הודעות: 1613
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: כריתות ו' א' - אכילת הסימנים בראש השנה

הודעהעל ידי שייף נפיק » ד' ינואר 17, 2018 10:02 pm

שמואל דוד כתב:רגיל בכל שנה ושנה

איפה מצינו בש"ס רגיל על פעם בשנה?

שייף נפיק
הודעות: 1613
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: כריתות ו' א' - אכילת הסימנים בראש השנה

הודעהעל ידי שייף נפיק » ה' ינואר 18, 2018 9:53 am

שוב ראיתי בבן יהוידע להוריות יב שעמד בב' ההערות, וכ' שידוע שלשון רגיל לא שייך בעושה פחות מג' פעמים, ועל כן פירש שיש לאכול ד' פעמים, בב' הלילות, ובב' הימים.
ועל הקושיה על הקדמת הקרא והכרתי לתמר, ביאר שהמינים האלו אין מברכים עליהם בתוך הסעודה ולכן אין דין קדימה, ואחריהם אוכל התמר. עיי"ש.

שייף נפיק
הודעות: 1613
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

כריתות ו' א' - ''שפין בה את הציפורן כדי שתהא נאה''

הודעהעל ידי שייף נפיק » ה' ינואר 18, 2018 9:56 am

ו, א
"שפין בה את הציפורן כדי שתהא נאה''
רש"י 'שתהא נאה - ששחורה היא''
לא זכיתי להבין, מהו הענין לנאותה הרי כל עיקרה לטחינה עומדת, ומה צורך לזה?

וחכ"א שיחי' רצה לפרש שהענין בזה כדי שלא תשחיר כל הקטורת אחר טחינתה, ולפ"ז צריך לפרש 'שתהא נאה' על הקטורת ולא את הציפורן. ומסתמא צריך לפרש, שצפורן ל' זכר, אמנם רש"י כתב ''ששחורה היא'', ודוחק לפרש שקאי על כל הקטורת.
אמנם העירו ממה שכתוב יין קפריסין ששורין בה את הציפורן כדי שתהא עזה, וזה דחוק לפרש על הקטורת.

פלתי
הודעות: 2229
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2012 1:14 pm

Re: כריתות ו' א' - ''שפין בה את הציפורן כדי שתהא נאה''

הודעהעל ידי פלתי » ה' ינואר 18, 2018 10:46 am

DBS.jpg
DBS.jpg (117.45 KiB) נצפה 1350 פעמים

שייף נפיק
הודעות: 1613
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: כריתות ו' א' - ''שפין בה את הציפורן כדי שתהא נאה''

הודעהעל ידי שייף נפיק » ה' ינואר 18, 2018 11:18 am

יפה.
ומבואר שנקט שצפורן הוא לשון זכר. ודלא כרש"י

שייף נפיק
הודעות: 1613
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

כריתות ו' א' - יין קפריסין ששורין בה את הצפורן

הודעהעל ידי שייף נפיק » ה' ינואר 18, 2018 11:33 am

מבואר שהיין בא לשרייה בלבד, ואינו מצורף בפועל לקטורת, ותמוה, למה אם כן נקבע לו שיעור ד'סאין תלתא וקבין תלתא' , כמה שישרה סגי.
ויל"ע אם מה שכתוב 'חיסר אחת מכל סממניה חייב מיתה' קאי גם על חיסור השרייה.

פלתי
הודעות: 2229
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2012 1:14 pm

Re: כריתות ו' א' - ''שפין בה את הציפורן כדי שתהא נאה''

הודעהעל ידי פלתי » ה' ינואר 18, 2018 1:09 pm

מבואר שנקט שצפורן הוא לשון זכר. ודלא כרש"י

שהיא שחורה... שלא תשחיר... זה לשון נקיבה.

שייף נפיק
הודעות: 1613
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

כריתות ו' ב' - "ואני לא אחוס על נינוה... לאפוקי בהמה"

הודעהעל ידי שייף נפיק » ב' ינואר 29, 2018 12:07 am

ו, ב
"ואני לא אחוס על נינוה... לאפוקי בהמה"
הצעת הסוגיא. הגמ' שקיל וטרי להוכיח שעכו"ם אינם קרויים אדם, ומקשה הגמ' מקרא "והכתיב ואני לא אחוס על נינוה וגו' ריבוא אדם" ומתרצת "לאפוקי בהמה".
ובמושכל ראשון תמוה קצת, הלא זה לשון הפסוק שם (יונה ד' יא) "ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים עשרה ריבוא אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה". והנה אם לא היה כתוב אדם לכאורה עדיין לא היה מקום לטעות, כי הפסוק מחולק ''שתים עשרה ריבוא.. אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו, ובהמה רבה" הרי שהבהמה נוספת על 'אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו", ואיך היה צד לחשוב שהפסוק מדבר גם על בהמה במנין הריבוא?
אמנם, רש"י כתב "לאפוקי בהמה: משום דכתיב בהמה בההוא ענינא דלא סגי דלא קרא להו אדם" משמע קצת שלא הענין שהייתי טועה לחשוב שהמנין בפסוק כולל בתוכו גם בהמה, אלא כיון שהפסוק מדבר מב' ענינים שונים, הוי לשון מתוקן לכתוב בפירוט. ודו"ק.

שייף נפיק
הודעות: 1613
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

כריתות ו' ב' ''היו מחזירין אותה למכתשת'' למה הוציאו הקטורת מהמכתשת

הודעהעל ידי שייף נפיק » ג' ינואר 30, 2018 10:33 am

מבואר בגמ' שהיו מאכסנים במכתשת, ובעוניי תמהתי, לשם מה בכלל הוציאו מהמכתשת שאנו דנים להחזירה לשם. ולא מצאתי בזה דבר.

בתבונה
הודעות: 761
הצטרף: ו' אוגוסט 12, 2016 3:58 pm

Re: כריתות ו' ב' ''היו מחזירין אותה למכתשת'' למה הוציאו הקטורת מהמכתשת

הודעהעל ידי בתבונה » ג' ינואר 30, 2018 9:57 pm

שייף נפיק כתב:מבואר בגמ' שהיו מאכסנים במכתשת, ובעוניי תמהתי, לשם מה בכלל הוציאו מהמכתשת שאנו דנים להחזירה לשם. ולא מצאתי בזה דבר.

לענ"ד היו מחזירים למכתשת לא כדי לאחסן (מכתשת מנחושת אינה מקרר) אלא לפני הקיץ כדי לפורר היטב גושים דבוקים, ולפני החורף כדי לדחוס (שניהם לכאורה הפכים אבל את שניהם ניתן לעשות עם מכתשת)

שייף נפיק
הודעות: 1613
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: הערות וביאורים במסכת כריתות

הודעהעל ידי שייף נפיק » א' פברואר 04, 2018 10:08 am

כדבריך נראה שפי' הערוך לנר. אמנם בכסף משנה פ'ב' מכלי המקדש נראה שפירש ששם היה האכסון, ועל זה אני שאלתי למה בכלל הוציאו מהמכתשת את הקטורת?

ביקורת תהיה
הודעות: 724
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: הערות וביאורים במסכת כריתות

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ב' דצמבר 24, 2018 11:04 am

ו, ב
וּשְׁלשָׁה מָנִין יְתֵרִין, שֶׁמֵּהֶן כֹּהֵן גָּדוֹל מַכְנִיס מְלֹא חָפְנָיו בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, נוֹתֵן אוֹתָן לַמַּכְתֶּשֶׁת בְּעֶרֶב יוֹם הַכִּפּוּרִים, וְשׁוֹחֲקָן יָפֶה יָפֶה, כְּדֵי שֶׁתְּהֵא דַּקָּה מִן הַדַּקָּה. (כאותה ששנינו בפרק טרף בקלפי: בְּכָל יוֹם הָיְתָה דַקָּה, וְהַיּוֹם דַּקָּה מִן הַדַּקָּה.)
נראה בטעם הדבר, משום שתכלית הקטרת הקטורת בקודש הקדשים היא להעלות ערפילי טוהר שיכסו את הכפורת, ולשם כך עדיפה קטורת דקה ביותר, ההופכת במהרה למאכולת אש.
לעומתה, תכלית הקטרת הקטורת בכל יום על גבי המזבח היא להעלות עשן לריח ניחוח, ולשם כך עדיפה כנראה קטורת המתאכלת לה לְאִטָּהּ.

ביקורת תהיה
הודעות: 724
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: כריתות ו' א' - יין קפריסין ששורין בה את הצפורן

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ב' דצמבר 24, 2018 12:10 pm

שייף נפיק כתב:יל"ע אם מה שכתוב 'חיסר אחת מכל סממניה חייב מיתה' קאי גם על חיסור [השיפה או] השרייה.

בית יוסף או"ח סימן קלג:
בֹּרִית כַּרְשִׁינָה וְיֵין קַפְרֵסִין אֵינָם בָּאִים אֶלָּא לְתַקֵּן הַצִּפֹּרֶן, וְכֵיוָן שֶׁאֵינָם בָּאִים אֶלָּא לְתִקּוּן לֹא מְנָאָתַם תּוֹרָה בִּכְלַל הַסַּמָּנִים, וּמַשְׁמַע שֶׁאֲפִלּוּ אִם חִסְּרָם אֵינוֹ חַיָּב כְּלוּם, שֶׁהֲרֵי אִלּוּ לֹא מִפְּנֵי הַכָּבוֹד הָיוּ מְבִיאִין מֵי רַגְלַיִם בִּמְקוֹם יֵין קַפְרֵסִין, וְכֵיוָן שֶׁכֵּן אֲפִלּוּ אִם חִסְּרוֹ לֵית בֵּהּ חִיּוּבָא, וְאֶפְשָׁר דַּאֲפִלּוּ אִסּוּרָא לֵיכָּא בְּחִסּוּר דְּבָרִים אֵלּוּ, שֶׁאֵינָם בָּאִים אֶלָּא לְתִקּוּן, אֶלָּא שֶׁהַמִּצְוָה מִן הַמֻּבְחָר שֶׁלֹּא לְחַסְּרָם.


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 8 אורחים