הכופר בעכו"ם כמודה בכל התורה כולה

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
שמואל דוד
הודעות: 3688
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

הכופר בעכו"ם כמודה בכל התורה כולה

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' אפריל 13, 2018 3:36 am

חולין ה. אמר מר חמורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה כמודה בכל התורה כולה כו'
ולכאורה קשה שהרי יש הרבה בנ"א שכופרים בעכו"ם וכופרים גם בתורה, האם גם עליהם נאמר כמודה בכל התורה כולה?
והנה עיין .הוריות ח. איזו היא מצוה ששקולה כנגד כל המצות הוי אומר זו עבודת כוכבים וכתב רש"י שכל המודה בה ככופר בכל התורה כולה עכ"ל ולכאורה לשון זה מובן יותר. ועיין רמב"ם פרק ב הלכות עכו"ם וצ"ע בכל זה.

הגהמ
הודעות: 1190
הצטרף: א' אוגוסט 07, 2011 5:49 pm

Re: הכופר בעכו"ם כמודה בכל התורה כולה

הודעהעל ידי הגהמ » ו' אפריל 13, 2018 4:15 am

מש"כ בזה במק"א:
נדרים כה. בגמ' חמורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה כאילו מודה בתורה כולה – כן הוא הלשון בכל המקבילות בתלמוד בבלי, וראיתי להר"מ שפירא נר"ו שהביא מהגרד"צ הופמן (מהנכתב ב'המסדרונה' גליון א תרמ"ה עמ' קלז) שמבאר פיסקא זו בל' סגי נהור והכוונה שכל המודה בע"ז ככופר בכה"ת כולה ורק שנקט בהאי לישנא דרך כבוד. ובפירוש החומש (במדבר טו:כג ודברים יא:כח) אכן הביאו רש"י בההוא לישנא ע"ש.

ונראה שכן מבואר למאי דפירש הר"ן שמקורו הוא מקרא ד'וכי תשגו ולא תעשו את כל המצות' והרי מפורש שמפרשו דמיירי במי שעובד ע"ז ועליו נאמר שלא עשה כל מצות ה'. ועי' בפי' רש"י למס' חולין (ד:) שמביא הך אימרא כפי גירסא שלנו אבל בהגהות שטמ"ק שם הגיהו כד' הגרד"צ הופמן, ואפשר שהניעו לכך הגירסא שהביאו רש"י בפי' החומש שהבאנו.

ואמנם לשון הספרי בפר' ראה (פיסקא ב') הוא לשני הצדדים דאיתא התם 'מכאן אמרו כל המודה בע"ז ככופר בכל התורה כולה וכל הכופר בע"ז כמודה בכל התורה כולה'. והשוה לשונו בפר' שלח (פיסקא ה') דאיתא התם 'שכל המודה בע"ז כופר בעשרת הדברות ובמה שנצטוה משה ובמה שנצטוו הנביאים ובמה שנצטוו אבות, וכל הכופר בע"ז מודה בכל התורה כולה'. ועי' להרמב"ם במו"נ (ג:כט בסופו) שציטט הספרי כלשונו, וראה עוד באגרת השמד שהביא אימרא זו בפתיחתו בזה"ל 'כל המודה בע"ז כאלו כופר בכה"ת כולה'.

שמואל דוד
הודעות: 3688
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הכופר בעכו"ם כמודה בכל התורה כולה

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' אפריל 13, 2018 4:40 am

מאיזה ספר העתקת?

הגהמ
הודעות: 1190
הצטרף: א' אוגוסט 07, 2011 5:49 pm

Re: הכופר בעכו"ם כמודה בכל התורה כולה

הודעהעל ידי הגהמ » ו' אפריל 13, 2018 4:55 am

שולי המעיל עמ"ס נדרים (מהדו"ב)

שמואל דוד
הודעות: 3688
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הכופר בעכו"ם כמודה בכל התורה כולה

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' אפריל 13, 2018 5:16 am

מש"כ בשם הגרד"צ הופמן ז"ל עיין תורה תמימה במדבר פרק טו הערה נט

הגהמ
הודעות: 1190
הצטרף: א' אוגוסט 07, 2011 5:49 pm

Re: הכופר בעכו"ם כמודה בכל התורה כולה

הודעהעל ידי הגהמ » א' אפריל 15, 2018 5:20 am

שמואל דוד כתב:מש"כ בשם הגרד"צ הופמן ז"ל עיין תורה תמימה במדבר פרק טו הערה נט

ייש"כ, והן והן הדברים הנקנים באמירה, ואמנם מה שסיים שם מדנפשיה "וכ"מ בספרי" ליתא דבפסרי איתא לשני הצדדים כדכתיבנא.

שמואל דוד
הודעות: 3688
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הכופר בעכו"ם כמודה בכל התורה כולה

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' אפריל 15, 2018 5:43 am

הגהמ כתב:
שמואל דוד כתב:מש"כ בשם הגרד"צ הופמן ז"ל עיין תורה תמימה במדבר פרק טו הערה נט

ייש"כ, והן והן הדברים הנקנים באמירה, ואמנם מה שסיים שם מדנפשיה "וכ"מ בספרי" ליתא דבפסרי איתא לשני הצדדים כדכתיבנא.

לא הבנתי כוונתך.
ומש"כ בסוף דבריך, עיין שי למורה על המורה נבוכים חלק שלישי סוף פרק כט שהעיר כן על התורה תמימה.

עזריאל ברגר
הודעות: 4214
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: הכופר בעכו"ם כמודה בכל התורה כולה

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' אפריל 15, 2018 9:41 am

שמואל דוד כתב:חולין ה. אמר מר חמורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה כמודה בכל התורה כולה כו'
ולכאורה קשה שהרי יש הרבה בנ"א שכופרים בעכו"ם וכופרים גם בתורה, האם גם עליהם נאמר כמודה בכל התורה כולה?
והנה עיין .הוריות ח. איזו היא מצוה ששקולה כנגד כל המצות הוי אומר זו עבודת כוכבים וכתב רש"י שכל המודה בה ככופר בכל התורה כולה עכ"ל ולכאורה לשון זה מובן יותר. ועיין רמב"ם פרק ב הלכות עכו"ם וצ"ע בכל זה.

התירוץ הכי פשוט לפענ"ד:
כמודה, ולא מודה ממש.

והאתאיסטים - הם בעיני כמו עובדי כוכבים ומזלות, שהרי הם מאמינים רק בכוחות הטבע, דהיינו שהם "סוגדים" לשמש ולירח (ויש להאריך בקווי הדמיון בינם לבין עובדי האלילים הקדמונים).

קראקובער
הודעות: 2547
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: הכופר בעכו"ם כמודה בכל התורה כולה

הודעהעל ידי קראקובער » א' אפריל 15, 2018 9:49 am

שמואל דוד כתב:
הגהמ כתב:
שמואל דוד כתב:מש"כ בשם הגרד"צ הופמן ז"ל עיין תורה תמימה במדבר פרק טו הערה נט

ייש"כ, והן והן הדברים הנקנים באמירה, ואמנם מה שסיים שם מדנפשיה "וכ"מ בספרי" ליתא דבפסרי איתא לשני הצדדים כדכתיבנא.

לא הבנתי כוונתך.

הכוונה כנראה לזה.
viewtopic.php?f=7&t=19282

שמואל דוד
הודעות: 3688
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הכופר בעכו"ם כמודה בכל התורה כולה

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' אפריל 15, 2018 10:07 am

הגהמ כתב:
שמואל דוד כתב:מש"כ בשם הגרד"צ הופמן ז"ל עיין תורה תמימה במדבר פרק טו הערה נט

ואמנם מה שסיים שם מדנפשיה "וכ"מ בספרי" ליתא דבפסרי איתא לשני הצדדים כדכתיבנא.

ועיין תוספת ברכה (לבעל התורה תמימה) דברים יא כה. ומשמע שלא ראה הספרי בפנים.
נערך לאחרונה על ידי שמואל דוד ב א' אפריל 15, 2018 10:13 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

בברכה המשולשת
הודעות: 9411
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: הכופר בעכו"ם כמודה בכל התורה כולה

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » א' אפריל 15, 2018 10:09 am

הערת אגב: אין דבר כזה עכו"ם. יש ע"ז.

שמואל דוד
הודעות: 3688
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הכופר בעכו"ם כמודה בכל התורה כולה

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' אפריל 15, 2018 10:10 am

נא לבאר כוונתך

בברכה המשולשת
הודעות: 9411
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: הכופר בעכו"ם כמודה בכל התורה כולה

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » א' אפריל 15, 2018 10:48 am

עבודה זרה היא לשון חז"ל.
עכו"ם הוא שיבוש הצנזורה

שמואל דוד
הודעות: 3688
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הכופר בעכו"ם כמודה בכל התורה כולה

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' אפריל 16, 2018 4:07 am

ועיין בספר דברי ירמיהו על הרמב״ם מש״כ בזה באריכות


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 4 אורחים