מנהגו של רבי יהושע בן לוי בקריאת שמע של ערבית

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
שבענו מטובך
הודעות: 484
הצטרף: ה' אפריל 26, 2018 8:36 pm

מנהגו של רבי יהושע בן לוי בקריאת שמע של ערבית

הודעהעל ידי שבענו מטובך » ב' יולי 30, 2018 1:10 am

בברכות דף ד ע"ב:
אמר רבי יהושע בן לוי: אף על פי שקרא אדם קריאת שמע בבית הכנסת, מצוה לקרותו על מטתו. אמר רבי יוסי: מאי קרא - רגזו ואל תחטאו אמרו בלבבכם על משכבכם ודמו סלה.

אגב, אחרי קריאת שמע שעל המטה, נהג רבי יהושע בן לוי לקרות מזמורים [ירושלמי ברכות פ"א ה"א: "רבי יהושע בן לוי קרי מזמורים בתרה". בבלי שבועות טו ע"ב: "רבי יהושע בן לוי אמר להו להני קראי וגאני". ופירש רש"י: "שיר של פגעים"].

עד עתה הבנתי שריב"ל אומר כך: אף שכבר יצא ידי חובת קריאת שמע של ערבית, מכל מקום יחזור ויקרא קריאת שמע על מטתו שנית.

כעת התבוננתי בדברי ריב"ל, ואני חושב שהוא מדבר על אדם שעוד לא יצא ידי חובת קריאת שמע של ערבית.
רבי יהושע בן לוי היה בן ארץ ישראל, שם נהגו להקבץ בבית הכנסת לפנות ערב, בעוד יום, וקראו את שמע והתפללו שמונה עשרה. מאוחר יותר, אחרי צאת הכוכבים, חזרו וקראו את שמע בבית, בלא תפלת שמונה עשרה, ולא סמכו גאולה לתפלה בערבית. בקריאה זו יצאו ידי חובת קריאת שמע של ערבית [ראה באריכות בעל המאור ברכות א ע"א מדפי הרי"ף, השגות הראב"ד לרז"ה שם, תוספות ברכות ב ע"א ד"ה מאימתי, חידושי הרשב"א ברכות ב ע"א, תלמיד רבינו יונה ברכות א ע"ב מדפי הרי"ף, אבודרהם הלכות קריאת שמע].
וכתב רבינו חננאל ברכות ב ע"א: "לדברי ירושלמי, מתניתין דברכות בקריאת שמע שעל מטתו, שנאמר: אמרו בלבבכם וגו'". נראה שלמנהג ארץ ישראל יצאו ידי חובת קריאת שמע של ערבית בקריאתה על המטה.

לפי זה יתכן, כי באומרו כאן אף על פי שקרא אדם קריאת שמע בבית הכנסת, התכוון ריב"ל לקריאת שמע שקוראים לפנות ערב בבית הכנסת, ואמר שאחרי זאת מצוה לקרותו על מטתו, היינו קריאת שמע של ערבית, שחוזרים וקוראים בבית אחרי שיחשיך, תהיה סמוך למטתו. וכן אמר רבי יהושע בן לוי לעיל בעמ' זה: "תפלות באמצע תקנום". ופירשו: "רבי יהושע בן לוי סבר: מקיש שכיבה לקימה, מה קימה קריאת שמע סמוך למטתו, אף שכיבה נמי קריאת שמע סמוך למטתו".

אשמח לשמוע דעתכם, האם זאת היא ההבנה הפשוטה והנכונה בגמרא?

שמואל דוד
הודעות: 3782
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מנהגו של רבי יהושע בן לוי בקריאת שמע של ערבית

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' יולי 30, 2018 4:00 am

הלשון "אע"פ"..."מצוה".. משמע שכבר יצא.
אולם עיין ברכת ה' ברכות ב. ותמצא נחת. וע"ע ספר ברכה והצלחה שם.
וע"ע עבודה ברורה ברכות ד: ובמלואים לדף ה סימן ב. (בסוף הספר)

שבענו מטובך
הודעות: 484
הצטרף: ה' אפריל 26, 2018 8:36 pm

Re: מנהגו של רבי יהושע בן לוי בקריאת שמע של ערבית

הודעהעל ידי שבענו מטובך » ב' יולי 30, 2018 4:24 am

יישר כוחך.
עשיתי כמצוותך ואכן מצאתי בברכת ה' (סמיכת חכמים) הרבה נחת. הוא כתב ממש כדברי דלעיל.
אני מסכים עמך שהלשון "אע"פ"..."מצוה" משמע שכבר יצא, בכל זאת קשה לומר שריב"ל דיבר על אלה המתפללים שמו"ע עם ק"ש אחרי שהחשיך דווקא, שלא כמנהג הרווח בארץ ישראל בעת ההיא.

דורשי יחודך
הודעות: 557
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 3:06 pm

Re: מנהגו של רבי יהושע בן לוי בקריאת שמע של ערבית

הודעהעל ידי דורשי יחודך » ב' יולי 30, 2018 2:50 pm

הרב שבענו,
אם הבנתי נכון, רצונכם לומר שחידושו של ריב"ל הוא שאת מצות קריאת שמע דאורייתא יש לקיים סמוך לשכיבתו לישון.
ולכאורה יש להעיר דלפ"ז אינו מובן כ"כ ההדגשה "אע"פ שקרא" כו', הלא זה שלא יוצאים בק"ש מבעוד יום ידענו עוד לפני דבריו של ריב"ל, שהרי יש זמנים קבועים והקורא קודם לכן לא יצא, וכמו שביאר הירושלמי שאין אנו קוראין בבית הכנסת כדי לצאת ידי חובה אלא כדי לעמוד כו'. ולכאורה היה די אם היה אומר ריב"ל קריאת שמע מצוה לקרותה על מיטתו.בעיקר השאילה האם יש קשר בין שתי דעותיו של ריב"ל, וכתבתם על פי דרככם שעד כדי כך שריב"ל סובר שיש לקיים מצות ק"ש מה"ת עד כמה שיותר קרוב לשכביתו. וחשבתי לומר באופ"א קצת (אם לא נפרש כדבריכם אלא כפי שכתבתם שתמיד סברת, שהוא לכאורה ההבנה הרווחת), והוא דודאי דכל שקרא ק"ש אחרי תפילה יצא בזה את הענין של סמוך לשכיבתו, אלא שכיון שלריב"ל מתבאר בקרא לגבי עיקר מצות ק"ש דאורייתא שיש ענין שתהיה סמוכה לשכיבתו, נלמד מזה ג"כ באופן כללי רצון התורה להסמיך קריאת פרשיות אלו לשכיבתו, גם כשכבר קיים את המצוה.

שבענו מטובך
הודעות: 484
הצטרף: ה' אפריל 26, 2018 8:36 pm

Re: מנהגו של רבי יהושע בן לוי בקריאת שמע של ערבית

הודעהעל ידי שבענו מטובך » ב' יולי 30, 2018 8:27 pm

דורשי יחודך כתב:הרב שבענו,
אם הבנתי נכון, רצונכם לומר שחידושו של ריב"ל הוא שאת מצות קריאת שמע דאורייתא יש לקיים סמוך לשכיבתו לישון.
ולכאורה יש להעיר דלפ"ז אינו מובן כ"כ ההדגשה "אע"פ שקרא" כו', הלא זה שלא יוצאים בק"ש מבעוד יום ידענו עוד לפני דבריו של ריב"ל, שהרי יש זמנים קבועים והקורא קודם לכן לא יצא, וכמו שביאר הירושלמי שאין אנו קוראין בבית הכנסת כדי לצאת ידי חובה אלא כדי לעמוד כו'. ולכאורה היה די אם היה אומר ריב"ל קריאת שמע מצוה לקרותה על מיטתו.

בעיקר השאילה האם יש קשר בין שתי דעותיו של ריב"ל, וכתבתם על פי דרככם שעד כדי כך שריב"ל סובר שיש לקיים מצות ק"ש מה"ת עד כמה שיותר קרוב לשכביתו. וחשבתי לומר באופ"א קצת (אם לא נפרש כדבריכם אלא כפי שכתבתם שתמיד סברת, שהוא לכאורה ההבנה הרווחת), והוא דודאי דכל שקרא ק"ש אחרי תפילה יצא בזה את הענין של סמוך לשכיבתו, אלא שכיון שלריב"ל מתבאר בקרא לגבי עיקר מצות ק"ש דאורייתא שיש ענין שתהיה סמוכה לשכיבתו, נלמד מזה ג"כ באופן כללי רצון התורה להסמיך קריאת פרשיות אלו לשכיבתו, גם כשכבר קיים את המצוה.

רוב הודאות למשיב דברים נכוחים.
בכל זאת חשוב לראות את דברי הרשב"א בזה:
מה שנהגו לקרות אותה קודם הזמן הזה, אין יוצאין בה ידי חובה, ולא נהגו כן מתחלה אלא כדי לעמוד בתפלה בבית הכנסת מתוך דברי תורה; לפי שאילו לא היו מתפללין תפלת הערב עד צאת הכוכבים, היה כל אחד הולך לביתו ולא היו מתפללין בצבור שהיה להם טורח להתאסף לאחר מכאן, ופעמים היו שוכחין ולא היו מתפללין כלל, ולפיכך משום טורח הצבור התירו להתפלל תפלת הערב קודם הזמן הזה וקורין את שמע בברכותיה כדי לעמוד בתפלה מתוך דברי תורה, וחוזרין וקורין אותה סמוך למטתן בשעת שכיבה.

הרי שהיה צורך לרשב"א להבהיר שאין יוצאים ידי חובת קריאת שמע במה שקוראים את שמע סמוך לשמו"ע לפנות ערב. דבר פשוט זה, יתכן שבא ריב"ל להבהיר באומרו "אף על פי שקרא אדם קריאת שמע בבית הכנסת, מצוה לקרותו על מטתו". ואני מציע לפרש: "אף על פי שקרא אדם קריאת שמע בבית הכנסת" לפני שמו"ע, סמוך ללילה ויוצאים בזה ידי חובת תפילה, בכל זאת "מצוה לקרותו" עוד הפעם בלילה ממש, וזה יהיה "על מטתו", כלומר סמוך לשעת שכיבתו.
ואגב, רוב בני אדם הלכו לישון מוקדם מאוד בימים ההם, כידוע.
גם באבודרהם (הל' קר"ש) מבואר, שמנהג א"י היה לקרות ק"ש בבית בברכותיה, ובזה יוצאים ידי חובת קר"ש של ערבית וגם חובת קר"ש שעל המטה:
ומה שאומר בירושלמי שהיו קורין את שמע כדי לעמוד בתפלה מתוך דברי תורה, הכי פירושו, מנהגם היה לקרות קריאת שמע קודם תפלת ערבית כאדם שקורא בתורה, כמו שאנו רגילים לקרות 'אשרי' קודם תפלת המנחה, ואחר כך היו מתפללין ערבית, והולכין לבתיהם ומחשיכין, וקורין קריאת שמע בברכותיה ויוצאין בה ידי חובה, והיה מועיל להבריח המזיקין מן הבית, ולא היו הולכין לבית הכנסת לקרותה, כדאמרינן התם [בירושלמי להלן]: ...מה טעם אמרו צריך לקרוא קריאת שמע בביתו בערב? כדי להבריח המזיקין. פירוש: בברכותיה קאמר, ולא היו סומכין גאולה לתפלה בלילה...

כל זה נותן לי את הרושם שגם ריב"ל מדבר על קיום עיקר מצות קר"ש יחד עם קר"ש שעל המטה.

שבענו מטובך
הודעות: 484
הצטרף: ה' אפריל 26, 2018 8:36 pm

Re: מנהגו של רבי יהושע בן לוי בקריאת שמע של ערבית

הודעהעל ידי שבענו מטובך » ב' יולי 30, 2018 8:34 pm

כהמשך להודעתי הקודמת:
הרוצה לפרש את דברי ריב"ל שלא כמו שפירשתי לעיל, עליו להסביר את המילים "אף על פי שקרא אדם קריאת שמע בבית הכנסת".
המנהג הרווח בארץ ישראל בעת ההיא היה לקרוא קר"ש בבית הכנסת סמוך לחשכה (מבעוד יום), וכיון שריב"ל אומר "אף על פי שקרא אדם קריאת שמע בבית הכנסת", הרי כמעט מפורש בדבריו שמדובר באיש שעוד לא חזר לקרוא קר"ש בביתו בלילה, אלא בבית הכנסת מבעוד יום.
ל'פירוש הרווח' בדברי ריב"ל, שמדובר באיש שכבר יצא ידי חובת קר"ש בלילה, היה לו לריב"ל לומר "אף על פי שקרא אדם קריאת שמע בבית הכנסת וחזר וקרא בביתו בלילה, מצוה לקרותו [פעם שלישית] על מטתו".

דורשי יחודך
הודעות: 557
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 3:06 pm

Re: מנהגו של רבי יהושע בן לוי בקריאת שמע של ערבית

הודעהעל ידי דורשי יחודך » ב' יולי 30, 2018 10:03 pm

הרב שבענו,
בדברי הרשב"א, הרי זה הנידון של כל הראשונים בריש ברכות, התוס' כתבו לחדש שבאמת יוצאים אז, אבל שאר הראשונים (החל מרש"י ואולי אפילו מלפניו, אצל הגאונים) באו להדגיש לנו שאין יוצאים, כך שלא ברור לי מה מצאת ברשב"א, הרי רק בא להעמיד את זה שבאמת לא יוצאים בביהכ"נ.

לגבי הטענה העיקרית שלכם שהמנהג הרווח בארץ ישראל היה שקראו בבית הכנסת לפני הזמן, זו לכאורה טענה, אלא אם כן נאמר שמקומות מקומות היו, וריב"ל מדבר על מקום שכבר קראו בבית הכנסת בזמנה. ועכ"פ כנגד טענה זו עומדת ההערה שכתבתי למעלה. ובאשר למה שכתבתם לפרש "מצוה לקרותה" דהיינו שחייב לקרות עוד כדי לקיים המצוה של ק"ש - "על מטתו" ויש לעשות מצוה זאת על מיטתו, קצת קשה לפרש כן לענ"ד דא"כ מהו לשון "מצוה לקרותה" - הרי חייב חיוב גמור מדאורייתא לקרותה!

אינני בא לשלול את הפירוש, אדרבה יש כאן הערה חזקה ויש לעיין בדברים לענ"ד, וייש"כ.

נוטר הכרמים
הודעות: 4980
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: מנהגו של רבי יהושע בן לוי בקריאת שמע של ערבית

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ג' יולי 31, 2018 6:53 pm

כמדומני שיש ע"ז בספרו של זקני זצ"ל 'באר יעקב' על הרמב"ם בסימן הראשון.

דורשי יחודך
הודעות: 557
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 3:06 pm

Re: מנהגו של רבי יהושע בן לוי בקריאת שמע של ערבית

הודעהעל ידי דורשי יחודך » ג' יולי 31, 2018 7:28 pm

נוטר הכרמים כתב:כמדומני שיש ע"ז בספרו של זקני זצ"ל 'באר יעקב' על הרמב"ם בסימן הראשון.

עיינתי שם (סימן ה'), דבריו שם בקשר לדברי רבי יהושע בן לוי הם ליישב קו' התוס' שהקשו על רש"י דקשעה"מ הוא רק משום מזיקין ואיך אפ"ל שיוצאים בזה, ומתרץ שריב"ל אכן חולק על זה, וסובר שיש מצוה גמורה של ק"ש על המטה מצד עצמה. אולם איננו מתייחס לנקודה המרכזית שהעלה הרב שבענו מטובך.

אגב כל פעם שיוצא לי לעיין בספר הנ"ל של סבך זצ"ל, הנני מתרשם שמרגישים באופן בולט את היר"ש של המחבר, ואת החתירה לאמת ולא רק הרצון לעשות מטעמים. [וכעין כל המבואר באשכול (הנעול) על בנו שליט"א.]


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 11 אורחים