מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

גיטין נד: חזקה א"א אוסר כרמו בנטיעה אחת

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4592
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

גיטין נד: חזקה א"א אוסר כרמו בנטיעה אחת

הודעהעל ידי מיללער » ג' אוגוסט 14, 2018 3:16 pm

בגמרא גיטין נד: מקשה מדרבי יוסי אדרבי יוסי, דלגבי אגוזי פרך שנפלו לתוך היתר ונתפצעו במזיד ס"ל דאינן בטלין דקנסינן ליה, ואלי בנטיעת ערלה או כלאי הכרם שנתערבה בנטיעות אחרות ס"ל דאף במזיד מותר לו ללקט את כל השדה שעי"כ יתבטלו באחד ממאתים.

ומתרץ רבא דהא דבערלה ובכלאים לא קניס רבי יוסי אפי' אם מבטל האיסור במזיד, משום "חזקה אין אדם אוסר כרמו בנטיעה אחת". ופירש"י אין לך אדם שנוטע ערלה בין שאר נטיעות בלא סימן, ואוסר את כל כרמו בשביל נטיעה אחת, וכיון דלא שכיחא לא אחמור רבנן. עכ"ל

והקשה מרן החת"ס הרי אם נאמר שמותר לו לבטל את הערלה ע"י ליקוט וביטול באחד ומאתיים, נמצא שאינו אוסר את כרמו בכלל ומה חזקה הוא זה? ואין לומר שחושש שמא לא ירבו מאתיים על נטיעת האיסור, שבדר"כ יש לאדם פרדס גדול מכמה מאות אילנות ובכל שנה מוסיף רק אילנות ונטיעות חדשות ויודע שיש לו בוודאי שההיתר רב ממאתיים פעמים על האיסור וכו' עיי"ש שהניח לו בצ"ע ואח"כ מביא מפי' הר"ש טעם אחר בשם הירושלמי ויצא לו לחדש ולצרף ב' הטעמים יחדיו, והמעיין שם יראה שאחרי כ"ז הוא דוחק בדברי הגמרא כאן.

אולם על עצם הקושיא לא זכיתי להבין דבריו, שהרי רבי יוסי התיר רק דאחר שנטע נטיעה 'ונתערבה' בין הנטיעות אחרות, שלכתחלה מותר לו ללקט את כל השדה ולבטל הערלה באחד ומאתיים. וע"ז מבאר רבא שכוין שהותרה לו רק אם 'נתערבה' בדיעבד, אבל בוודאי אם במזיד נוטע את שדהו וכרמו 'בלא סימן' כלשון רש"י הק', אף לרבי יוסי לא הותר לו ללקט, וממילא אין חשש שאם יתירו לו בדיעבד שילך ויטע ערלה בשדהו בלא סימן, שהרי באופן כזה בוודאי לא יתירו לו ללקט ונמצא אוסר כל שדהו "וחזקה א"א אוסר את כרמו בנטיעה אחת".

חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 10 אורחים