מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

הערות והארות בפ׳ כל הבשר

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
שמואל דוד
הודעות: 4208
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

הערות והארות בפ׳ כל הבשר

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' אוגוסט 15, 2018 9:37 pm

חולין קג: במתני׳ כל הבשר אסור לבשל בחלב חוץ מבשר דגים וחגבים ואסור להעלות עם הגבינה על השלחן חוץ מבשר דגים וחגבים

ועיין רש״ש ותפארת יעקב שהעירו מדוע פתח בחלב וסיים בגבינה.
ואני חשבתי לתרץ דמתניתין דיבר בהווה ודרך לבשל בחלב ולאכול עם גבינה ולא לאכול עם חלב. (כמדומני שבזמן הגמרא עיקר משקה שהיו שותים היה או מים או יין ושכר)
האם אפשר לפרש כן?

שמואל דוד
הודעות: 4208
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות והארות בפ׳ כל הבשר

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' אוגוסט 16, 2018 9:20 pm

קד.

מתני' הנודר מן הבשר מותר בבשר דגים וחגבים
פירש"י הנודר מן הבשר - כל הנודר אין דעתו אלא אחר לשון בני אדם שהוא קורא שם הדבר כך ואשמועינן מתני' דכל מין בשר אדם קורהו בשר חוץ מבשר דגים וחגבים

גמ' הא עוף אסור מדאורייתא כמאן דלא כרבי עקיבא דאי רבי עקיבא האמר חיה ועוף אינו מן התורה אימא סיפא הנודר מן הבשר מותר בבשר דגים וחגבים הא עוף אסור

פירש"י מותר בבשר דגים - שאין קורהו בשר
הא עוף אסור - דבנדרים אחר לשון בני אדם אנו צריכין להלך ואשמועינן מתני' דדרך לקרותו בשר

יש להעיר קצת מדוע לא כתב "חגבים" בד"ה
ועוד צ"ע בכוונתו, ומדוע חוזר ומפרש מש"כ במתני'.

אהרן תאומים
הודעות: 285
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן תאומים
יצירת קשר:

Re: הערות והארות בפ׳ כל הבשר

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ה' אוגוסט 16, 2018 10:08 pm

במשנה כתוב "בשר" דגים וחגבים ולא כתוב מותר בדגים וחגבים, וזה מה שרש"י כותב שאין "קורהו בשר" כי אומרים דגים וחגבים ואין אומרים בשר דגים ובוודאי אין אומרים בשר חגבים, ולגבי חיה עוף אומרים "בשר" עוף, "בשר" חיה

שמואל דוד
הודעות: 4208
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות והארות בפ׳ כל הבשר

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' אוגוסט 16, 2018 10:23 pm

הבנתי.. אבל כבר ביאר כן במשנה ומדוע צריך לחזור ולפרש?

אהרן תאומים
הודעות: 285
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן תאומים
יצירת קשר:

Re: הערות והארות בפ׳ כל הבשר

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ה' אוגוסט 16, 2018 10:31 pm

בגלל הדייק הא עוף אסור

שמואל דוד
הודעות: 4208
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות והארות בפ׳ כל הבשר

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' אוגוסט 17, 2018 10:46 pm

חולין קד:
אבל הכא אי שרית ליה לאסוקי עוף וגבינה אתי לאסוקי בשר וגבינה ומיכל בשר בחלב דאורייתא מתקיף לה רב ששת סוף סוף צונן בצונן הוא אמר אביי גזירה שמא יעלה באילפס רותח סוף סוף כלי שני הוא וכלי שני אינו מבשל אלא גזירה שמא יעלה באילפס ראשון:


רמב"ם פרק ט מאכלות אסורות הלכה כ
אסור להעלות העוף עם הגבינה על השלחן שהוא אוכל עליו גזירה משום הרגל עבירה שמא יאכל זה עם זה אע"פ שהעוף בחלב אסור מדברי סופרים.

לחם משנה
ק''ק דבפ' כל הבשר (דף ק"ד:) אמרו אבל הכא אי שרית ליה לאסוקי עוף וגבינה אתי לאסוקי בשר וגבינה ומיכל בשר בחלב דאורייתא ופירש''י אבל הכא אע''ג דלא איבעי לן למיגזר העלאתו אטו אכילתו איכא למיגזר העלאתו אטו העלאה ואכילת בשר בהמה דכי מסיק להו היינו אכילה דאתי למיכלינהו בהדי הדדי ע''כ, משמע דאין לגזור העלאה דעוף אטו אכילתו אלא אטו העלאה ואכילה דבהמה, "ודוחק לומר דמ''ש רבינו שמא יאכל זה עם זה קאי אאכילת בשר בהמה בגבינה ורבינו לא חש לפרש אלא סוף הגזירה דלשון זה עם זה משמע דקאי אעוף וגבינה שהזכיר."

וחשבתי לומר שבאמת לשון הרמב"ם מדויק כה"דוחק לומר" שכתב הלחם משנה.
דהנה יש לעיין מדוע כתב הרמב"ם "אע"פ 'שהעוף בחלב' אסור מדברי סופרים" הול"ל אע"פ שאסור מדברי סופרים כיון דקאי על העוף. ומזה מדוייק ש"זה עם זה" קאי על בשר בהמה ולכן כתב הרמב"ם "שהעוף בחלב" ודו"ק.

מה דעת חכמי הפורום בזה?

שמואל דוד
הודעות: 4208
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות והארות בפ׳ כל הבשר

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' אוגוסט 19, 2018 7:25 am

קד:
רש"י ד"ה כל האומר דבר בשם אומרו - והתנא שכח ולא הזכיר שמו בתחילה וחזר והזכיר שמו

יש להעיר, מהיכ"ת שהתנא שכח שמו. אפשר שבכוונה לא הזכיר שמו בתחילה וחזר והזכיר שמו כדי לאשמועינן דצריך לומר דבר בשם אומרו. וצ"ע.

שמואל דוד
הודעות: 4208
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות והארות בפ׳ כל הבשר

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' אוגוסט 20, 2018 6:36 am

עיין עין אליהו מגילה טו ודפח"ח
עין אליהו.PDF
(158.41 KiB) הורד 93 פעמים

שמואל דוד
הודעות: 4208
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות והארות בפ׳ כל הבשר

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' אוגוסט 20, 2018 6:37 am

שמואל דוד כתב:חולין קג: במתני׳ כל הבשר אסור לבשל בחלב חוץ מבשר דגים וחגבים ואסור להעלות עם הגבינה על השלחן חוץ מבשר דגים וחגבים

ועיין רש״ש ותפארת יעקב שהעירו מדוע פתח בחלב וסיים בגבינה.
ואני חשבתי לתרץ דמתניתין דיבר בהווה ודרך לבשל בחלב ולאכול עם גבינה ולא לאכול עם חלב. (כמדומני שבזמן הגמרא עיקר משקה שהיו שותים היה או מים או יין ושכר)
האם אפשר לפרש כן?

ילקוט יוסף.PDF
(165.91 KiB) הורד 87 פעמים

שמואל דוד
הודעות: 4208
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות והארות בפ׳ כל הבשר

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' אוגוסט 21, 2018 9:11 pm

.
נערך לאחרונה על ידי שמואל דוד ב ה' אוגוסט 23, 2018 9:08 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

שמואל דוד
הודעות: 4208
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות והארות בפ׳ כל הבשר

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' אוגוסט 23, 2018 9:05 pm

קד:
תנא אגרא חמוה דרבי אבא עוף וגבינה נאכלין באפיקורן הוא תני לה והוא אמר לה בלא נטילת ידים ובלא קינוח הפה
ועיין רש"י ד"ה בלא קינוח הפה - שאם אכל זה ובקש לאכול זה אין צריך ליטול ידיו ולקנח אבל בבשר בהמה בעי קינוח כדלקמן שלא יהא נדבק כלום מן הראשון בחניכיו

ויש להעיר מדוע לא כתב רש"י "נטילת ידים" בדיבור המתחיל. וחשבתי לומר שרש"י גרס בגמרא קינוח הפה ואח"כ נטילת ידים (וכן משמע ממש"כ "בלא קינוח הפה"
ולא כתב "ובלא קינוח" כו') אבל מהמשך לשונו משמע שגרס נטילה ואח"כ קינוח. וצ"ע בזה.
וע"ע לשון הריטב"א כשמעתיק רש"י.

שמואל דוד
הודעות: 4208
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות והארות בפ׳ כל הבשר

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' ספטמבר 13, 2018 8:37 pm

קז:

רש״י ד״ה דמחיין רבאי.

צ״ע בכוונתו, ומה הוסיף על לשון הגמרא.

אהרן תאומים
הודעות: 285
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן תאומים
יצירת קשר:

Re: הערות והארות בפ׳ כל הבשר

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ו' ספטמבר 14, 2018 1:42 am

גירסת הגמרא אצלנו (הסבר ותרגום בסוגריים)
דאבוה דשמואל אשכחיה לשמואל דקא בכי (אביו של שמואל מצא את שמואל בנו בוכה) אמר ליה אמאי קא בכית (שאל אותו מדוע אתה בוכה) דמחיין רבאי (הרבי שלי הכה אותי) אמאי(ומדוע) דאמר לי קא ספית לבראי ולא משית ידיה (שאמר לי שהאכלתי את בנו ולא נטלתי ידים קודם)ע"כ לפי הנוסח לא ברור מי לא נטל ידים ורש"י מסביר זאת ויתכן גם שלרש"י לא היה את הגירסא "ידיה" אלא "ולא משית" ואכן הגירסא ידיה לא ברורה שלכאורה צ"ל ידיך
(עוד אפשר שלרש"י גם לא גרס שוב אמאי אלא דמחיין רבאי דקספית וכו' כמו שנראה מרש"י

שמואל דוד
הודעות: 4208
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות והארות בפ׳ כל הבשר

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' ספטמבר 14, 2018 2:18 am

לא הבנתי דבריך

אהרן תאומים
הודעות: 285
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן תאומים
יצירת קשר:

Re: הערות והארות בפ׳ כל הבשר

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ו' ספטמבר 14, 2018 3:40 am

רש"י מפרש מי לא נטל ידים "האכלת את בני ולא רחצת ידים תחלה"
הגירסא בגמרא משית ידיה
רש"י גם לכאורה מוריד את המילה "אמאי" השני

שמואל דוד
הודעות: 4208
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות והארות בפ׳ כל הבשר

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' ספטמבר 14, 2018 4:10 am

רש״י ד״ה דמחיין רבאי. עכ״ל.

שמואל דוד
הודעות: 4208
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות והארות בפ׳ כל הבשר

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' אוקטובר 16, 2018 5:47 pm

קח:

תוספות ד״ה גדי אסרה תורה ולא חלב. והא דנקט כזית בשר בתוך יורה גדולה משום דאם נפל לתוך חלב ״מועט״ היה נחשב הכל כגדי משום ״שמנונית״ הבשר המעורב בחלב ולא נתבטל

צ״ע בכוונת התוספות. וראיתי בראש יוסף שכוונת התוספות לטעם. אולם א״כ צ״ע לשון התוספות ״מועט״ [דתלוי בשישים] ועוד קשה מדוע כתוב ״שמנונית״ ולא כתבו ״טעם״

ועיין רבי עקיבא איגר בתשובות סימן פד שביאר תוספות ע״פ שיטת הרשב״ם בתוספות לקמן בנוגע מיבלע בלע מיפלט לא פלט כו׳
אולם גם לפי״ד צ״ע מדוע כתבו התוספות דבריהם כאן בד״ה גדי

וצ״ע בכל זה.

שמואל דוד
הודעות: 4208
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות והארות בפ׳ כל הבשר

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' אוקטובר 29, 2018 6:55 pm

חולין קי.

גמרא
כי סליק רבי אלעזר אשכחיה לזעירי אמר ליה איכא תנא דאתנייה לרב כחל אחוייה לרב יצחק בר אבודימי

רש״י
אחוייה - בני המקום
לרב יצחק - אמרו לו לרבי אלעזר זה שנאה לו

ויש להעיר, מדוע פירש״י בני המקום. לכאורה מפשטות לשון הגמרא משמע שזעירי אחוי לו.
ועוד יש להעיר מה כוונת רש״י בד״ה לרב יצחק ומדוע האריך כ״כ.

שמואל דוד
הודעות: 4208
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות והארות בפ׳ כל הבשר

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' נובמבר 05, 2018 1:02 am

קיא:

כי אתא רבין א"ר יוחנן מליח אינו כרותח וכבוש אינו כמבושל אמר אביי הא דרבין ליתא דההיא פינכא דהוה בי ר' אמי דמלח ביה בשרא ותבריה מכדי רבי אמי תלמיד דר' יוחנן הוה מאי טעמא תבריה לאו משום דשמיעא ליה מיניה דר' יוחנן דאמר מליח הרי הוא כרותח

לכאורה תמוה, הרי רבין אמר להדיא משמיה דרבי יוחנן מליח אינו כרותח וא״כ יש לומר שרב אמי ששבר הפינכא הוא מטעם אחר. ואפילו אם תמצי לומר ששבר כן מחמת שיטת רבי יוחנן מ״מ מדוע אלים רבי אמי מרבין. וצ״ע.

שמואל דוד
הודעות: 4208
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות והארות בפ׳ כל הבשר

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' נובמבר 28, 2018 4:43 am

קיב:

מרי בר רחל כו' ולימא ליה מדשמואל כו'

עיין תוספות ד"ה ולימא ליה מדשמואל. אע"ג דברייתא עדיפא כו'

האם אפשר לומר שכוונת הגמרא דלימא ליה מדשמואל משום ששמואל זקנו של מרי הוא?

שמואל דוד
הודעות: 4208
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות והארות בפ׳ כל הבשר

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' דצמבר 04, 2018 5:25 pm

.
נערך לאחרונה על ידי שמואל דוד ב א' מרץ 24, 2019 4:11 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

יהושע100
הודעות: 40
הצטרף: ג' אוקטובר 02, 2018 1:21 pm

Re: הערות והארות בפ׳ כל הבשר

הודעהעל ידי יהושע100 » ד' דצמבר 05, 2018 9:41 am

שמואל דוד כתב:קד:
תנא אגרא חמוה דרבי אבא עוף וגבינה נאכלין באפיקורן הוא תני לה והוא אמר לה בלא נטילת ידים ובלא קינוח הפה
ועיין רש"י ד"ה בלא קינוח הפה - שאם אכל זה ובקש לאכול זה אין צריך ליטול ידיו ולקנח אבל בבשר בהמה בעי קינוח כדלקמן שלא יהא נדבק כלום מן הראשון בחניכיו

ויש להעיר מדוע לא כתב רש"י "נטילת ידים" בדיבור המתחיל. וחשבתי לומר שרש"י גרס בגמרא קינוח הפה ואח"כ נטילת ידים (וכן משמע ממש"כ "בלא קינוח הפה"
ולא כתב "ובלא קינוח" כו') אבל מהמשך לשונו משמע שגרס נטילה ואח"כ קינוח. וצ"ע בזה.
וע"ע לשון הריטב"א כשמעתיק רש"י.


אני הק' דקדקתי ברש"י הנ"ל דבר אחר, שכ' "אם אכל זה ובא לאכול זה אין צריך וכו'" ומהא דלא נקט אם אכל גבינה ובא לאכול עוף משמע שאין סדר האכילה משנה ואפי' אם אכל עוף ואח"כ גבינה ה"ז נאכל באפיקורן וכמו שמוכח בר"ת בתוס' שם בסופו, אך בין בשר לגבינה חייב קינוח והדחה וכשיטת ר"ת הנ"ל והתוס' בקה. דא"צ שהיה בין בשר לחלב ובסילוק הלחן מהני. אמנם לק' (קה.) כ' רש"י (ד"ה קינוח פה) שקינוח פה מהני לבשר אחרי גבינה ומשמע דווקא ולא לגבינה אחרי בשר.

שמואל דוד
הודעות: 4208
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות והארות בפ׳ כל הבשר

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' דצמבר 05, 2018 3:44 pm

כבר ראיתי באחרונים שדייקו כן ברש״י

שמואל דוד
הודעות: 4208
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות והארות בפ׳ כל הבשר

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' דצמבר 05, 2018 6:37 pm

.
נערך לאחרונה על ידי שמואל דוד ב א' מרץ 24, 2019 4:12 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

שמואל דוד
הודעות: 4208
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות והארות בפ׳ כל הבשר

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' מרץ 17, 2019 10:03 pm

שמואל דוד כתב:קז:
רש״י ד״ה דמחיין רבאי. צ״ע בכוונתו, ומה הוסיף על לשון הגמרא.

עיין אור זרוע (הובא בהגהות וציונים)

שמואל דוד
הודעות: 4208
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות והארות בפ׳ כל הבשר

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' מרץ 19, 2019 11:22 pm

קיב.

רש״י ד״ה ואי מתבל בתבלין כו׳ היה צמא לבלוע ובלע.

לכאורה צ״ע בכוונת רש״י ז״ל בלשון זה.

שמואל דוד
הודעות: 4208
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות והארות בפ׳ כל הבשר

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' מרץ 24, 2019 4:11 am

קיד:

רש״י ד״ה כלאי זרעים - חטין עם עדשין שאסור לזרוע זה עם זה

ק׳ מדוע לא כתב ״שעורין״ וכמוש״כ הגמרא ״חטי ושערי״ וצ״ע

שמואל דוד
הודעות: 4208
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות והארות בפ׳ כל הבשר

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' מרץ 24, 2019 4:12 am

קטו:

נאמר כאן כי עם קדוש כו׳ ונאמר להלן ולא יהיה קדש כו׳

יש לעיין מדוע לא הביא תחילת הפסוק ״לא תהיה קדשה״

בברכה המשולשת
הודעות: 10039
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: הערות והארות בפ׳ כל הבשר

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » א' מרץ 24, 2019 1:54 pm

שמואל דוד כתב:קטו:

נאמר כאן כי עם קדוש כו׳ ונאמר להלן ולא יהיה קדש כו׳

יש לעיין מדוע לא הביא תחילת הפסוק ״לא תהיה קדשה״


המלה דומה יותר

שמואל דוד
הודעות: 4208
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות והארות בפ׳ כל הבשר

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' מרץ 24, 2019 9:39 pm

בברכה המשולשת כתב:
שמואל דוד כתב:קטו:

נאמר כאן כי עם קדוש כו׳ ונאמר להלן ולא יהיה קדש כו׳

יש לעיין מדוע לא הביא תחילת הפסוק ״לא תהיה קדשה״


המלה דומה יותר

יל״ע בזה. וחשבתי לומר שלפעמים אצל קדשה ליכא הנאה ודו״ק


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 11 אורחים