מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' אפריל 09, 2019 4:39 am

דברים יפים כדרכו בקודש.

אולם ע״פ פשטות נראה כמו שכתבתי.

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' אפריל 09, 2019 4:58 am

קל:

רש"י ד"ה המזיק מתנות כהונה - קודם שנתנן לכהן השליכם לאור או לים

צע"ק בכוונת רש"י, וכי לא ידעינן הכוונה ב"מזיק"?

אהרן תאומים
הודעות: 1155
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ג' אפריל 09, 2019 5:13 am

אפשר למעוטי היזק שאינו ניכר כגון שמערבו עם בשר נבילה וכד'
ומה נפלא שבמסכתינו בדף מא מזכיר רש"י ....המטמא. טהרות של חבירו: והמדמע. תרומה בחולין של חבירו דמוזיל להו דמיבעי ליה לזבונינהו לכהנים בדמי תרומה דהיינו בזול דלא חזו אלא לכהנים: והמנסך. יין של חבירו לעבודת כוכבים: בשוגג. שלא ידע שהיא תרומה ולא ידע שהוא נאסר בניסוך זה או כסבור יין שלו הוא: פטור מלשלם. ואע''ג דמזיק בשוגג חייב כדקיימא לן (ב''ק דף כו.) אדם מועד לעולם בין ער ובין ישן בין שוגג ובין מזיד הכא היזק שאינו ניכר הוא ולא שמיה היזק ובמזיד חייב לשלם דקנסוה רבנן ומשום דקם ליה בדרבה מיניה לא מיפטר ואע''ג דחייב מיתה משום עבודת כוכבים ואפילו לא התרו בו דלא מיקטיל קיימא לן (כתובות דף לד:) חייבי מיתות שוגגין פטורין מלשלם הכא חייב אפי' אתרו ביה כדאוקימנא טעמא במסכת גיטין (דף נב:) משעה דאגבהיה ע''מ לאוסרו מיחייב לשלומי ומתחייב בנפשו לא הוי עד שעת ניסוך:
נערך לאחרונה על ידי אהרן תאומים ב ג' אפריל 09, 2019 6:32 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' אפריל 09, 2019 5:21 am

אהרן תאומים כתב:
שמואל דוד כתב:קל:
רש"י ד"ה המזיק מתנות כהונה - קודם שנתנן לכהן השליכם לאור או לים
צע"ק בכוונת רש"י, וכי לא ידעינן הכוונה ב"מזיק"?

אפשר למעוטי היזק שאינו ניכר כגון שמערבו עם בשר נבילה וכד'

יישר כח.
ועיין רש"י ד"ה דכתיב בהו זה - דמשמע בעודן קיימות חייב ליתנן כו' ומבואר מדבריו דדוקא כשאינו קיים לא חייב ליתנן, ולפי"ז מובן לשון אש ומים דנקט רש"י.
ועיין קל: אמאי ליהוי כמזיק מתנות כהונה או שאכלן שאני התם דאיתנהו בעיניהו

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' אפריל 09, 2019 6:06 am

קלא.

רש"י ד"ה חטיף מתנתא - כשהיו התינוקות מוליכין כו'

צ"ע מדוע פירש שחטף מן התינוקות ולא מן הבעה"ב עצמו?

אהרן תאומים
הודעות: 1155
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ג' אפריל 09, 2019 6:28 am

שמואל דוד כתב:דברים יפים כדרכו בקודש. אולם ע״פ פשטות נראה כמו שכתבתי.

למרות הפשטות הנפלאה, מוכרחני שלא לקבלה
וכפי שנראה הרבה פעמים שרש"י לא חוזר על דברים פשוטים שפירש באותה מסכתא שלא לצורך ובודאי שהפסק 2 פרקים בתוך רצף של פרקים שפותחים באותו לשון כמעט אינו סיבה לפרש כזה דבר פשוט פעמיים, מה גם שבפירוש זה אין הסבר לשינוי הלשון, ועוד שדבר פשוט כזה רש"י לא היה צריך לפרש כלל וראה למשל במסכת קידושין כמה פעמים הלשון בפני הבית ואינו מפרש כלום כי זה בודאי משמעות פשוטה, משא"כ לפי מה שכתבתי דברי רש"י מחזקים את החידוש שבכל דבר

אהרן תאומים
הודעות: 1155
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ג' אפריל 09, 2019 6:47 am

שמואל דוד כתב:קלא.רש"י ד"ה חטיף מתנתא - כשהיו התינוקות מוליכין כו'.
צ"ע מדוע פירש שחטף מן התינוקות ולא מן הבעה"ב עצמו?

ראה גם בדך קלג שוב דחטיף מתנתא. מתינוקות שנושאין אותם לכהנים:
וזה גילה על זה שענינו חביבות מצוה וראה סוכה נו ע"א וב' במשנה בגמרא וברש"י מיד התינוקות שומטין וכו' אורחא דמילתא. שאין דרך לשמוט מיד הגדולים את אתרוגיהם:

בקרו טלה
הודעות: 3371
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי בקרו טלה » ג' אפריל 09, 2019 6:52 am

אהרן תאומים כתב:וזה גילה על זה שענינו חביבות מצוה וראה סוכה נו ע"א וב' במשנה בגמרא וברש"י מיד התינוקות שומטין וכו' אורחא דמילתא. שאין דרך לשמוט מיד הגדולים את אתרוגיהם:

מענינא דיומא עי' או' ה
תפארת יוסף.PDF
(257.76 KiB) הורד 152 פעמים

ביקורת תהיה
הודעות: 2265
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ג' אפריל 09, 2019 10:17 am

שמואל דוד כתב:צ"ע מדוע פירש רש"י שחטף מן התינוקות ולא מן הבעה"ב עצמו?
ללומדי הדף היומי מומלץ מאד להיעזר במהדורת שוטנשטיין.

ביקורת תהיה
הודעות: 2265
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ג' אפריל 09, 2019 10:47 am

אהרן תאומים כתב:אפשר לומר שבזמן שהבית קיים קיבלו הכהנים חלקם מכל הבהמות הן קרבנות והן חולין, ע"כ חידשו כשאין ביהמ"ק קיים ממשיכים הכהנים לקבל מן החולין חלקם.
הגמרא אומרת: 'כָּל הֵיכָא דִתְנַן בִּפְנֵי הַבַּיִת וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי הַבַּיִת' - שֶׁלֹּא לְצֹרֶךְ', ומר אמר 'צורך יש בה'. אתמהה.

טור תלגא
הודעות: 197
הצטרף: ו' אוגוסט 26, 2016 11:16 pm

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי טור תלגא » ג' אפריל 09, 2019 2:14 pm

שמואל דוד כתב:קלא.
רש"י ד"ה חטיף מתנתא - כשהיו התינוקות מוליכין כו'. צ"ע מדוע פירש שחטף מן התינוקות ולא מן הבעה"ב עצמו?

עי' אמתחת בנימין.
קבצים מצורפים
אמתחת בנימין חולין.pdf
(40.74 KiB) הורד 102 פעמים

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' אפריל 09, 2019 2:40 pm

ביקורת תהיה כתב:
שמואל דוד כתב:צ"ע מדוע פירש רש"י שחטף מן התינוקות ולא מן הבעה"ב עצמו?
ללומדי הדף היומי מומלץ מאד להיעזר במהדורת שוטנשטיין.

מדוע?

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' אפריל 09, 2019 2:40 pm

טור תלגא כתב:
שמואל דוד כתב:קלא.
רש"י ד"ה חטיף מתנתא - כשהיו התינוקות מוליכין כו'. צ"ע מדוע פירש שחטף מן התינוקות ולא מן הבעה"ב עצמו?

עי' אמתחת בנימין.

יישר כח!

אהרן תאומים
הודעות: 1155
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ג' אפריל 09, 2019 2:53 pm

ביקורת תהיה כתב:
אהרן תאומים כתב:אפשר לומר שבזמן שהבית קיים קיבלו הכהנים חלקם מכל הבהמות הן קרבנות והן חולין, ע"כ חידשו כשאין ביהמ"ק קיים ממשיכים הכהנים לקבל מן החולין חלקם.
הגמרא אומרת: 'כָּל הֵיכָא דִתְנַן בִּפְנֵי הַבַּיִת וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי הַבַּיִת' - שֶׁלֹּא לְצֹרֶךְ', ומר אמר 'צורך יש בה'. אתמהה.

לא כתבתי על הצריכות של "המשנה" אלא מדוע רש"י חזר על פירושו בדבר פשוט כל כך, והוא מפני החיבור המיוחד שיש לעני זנ עם קדשים כשם שאותו ואת בנו כך הזרוע והלחיים שהמשנה עצמה כותבת מה החידוש בכך,

אהרן תאומים
הודעות: 1155
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ג' אפריל 09, 2019 2:57 pm

ביקורת תהיה כתב:
שמואל דוד כתב:צ"ע מדוע פירש רש"י שחטף מן התינוקות ולא מן הבעה"ב עצמו?
ללומדי הדף היומי מומלץ מאד להיעזר במהדורת שוטנשטיין.

הוא אשר הרגשתי שמר לומד כנראה לא באותה גמרא שאני לומד שהיא רק גמרא רש"י ומדיוק תיבותיו בלבד ללא שום חומר עזר מגיעים להבנה ולתשובות, ומה חבל שאנשים הרבה אינם מעיינים כלל ברש"י ואף ממלאים פיהם במרומז בייתור הצורך בלימוד עיוני ברש"י
והלכתי לבית הכנסת לבדוק בשוטנשטיין וראיתי בהערות את חידושו של החת"ס, אבל אחר העיון זה אינו מתרץ לגמרי את לשון רש"י "שהיו התינוקות" שמשמע שכך היה דרכם לשגר תינוקות, ויש הרבה מה להאריך גם גבי אתרוגים שזה לא היה נקרא גזילה שזה היה הדרך וכו'
נערך לאחרונה על ידי אהרן תאומים ב ד' אפריל 10, 2019 7:13 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

ביקורת תהיה
הודעות: 2265
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ג' אפריל 09, 2019 9:10 pm

טור תלגא כתב:עי' אמתחת בנימין.
מלה במלה מתוך חדושי חתם סופר (מובא במהדורת שוטנשטיין על אתר).

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' אפריל 10, 2019 4:03 am

קלב.

רש״י ד״ה הלכתא כותיה דרב חסדא - דאמר לעיל המזיק מתנות או שאוכלי פטור מלשלם.

לכאורה צ״ע כוונת רש״י בזה, הרי כבר כתב כן לעיל בסוף קלא: ד״ה וכרב חסדא - דאמר מזיק מתנות כהונה או אוכלן פטור.

ועי׳ ר״ן.

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' אפריל 10, 2019 7:32 am

קלב:

עשה סוכה עשה לולב עשה ציצית ואינו עושה

עיין רש״י דמשמע דל״ג לה.
וע״ע כתובות פו. דליתא שם תיבת ציצית. ועי׳ יעב״ץ שם שכתב שאין כופין על ציצית.

האם יש כאן ט״ס?

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' אפריל 11, 2019 6:31 pm

שמואל דוד כתב:קלב.

רש״י ד״ה הלכתא כותיה דרב חסדא - דאמר לעיל המזיק מתנות או שאוכלי פטור מלשלם.

לכאורה צ״ע כוונת רש״י בזה, הרי כבר כתב כן לעיל בסוף קלא: ד״ה וכרב חסדא - דאמר מזיק מתנות כהונה או אוכלן פטור.

ועי׳ ר״ן.

קבלתי תשובה מחכ״א שליט״א וז״ל יתכן שלעיל מה שדרש מרימר כרב חסדא היה מקום לפרש דווקא באופן של לוי שלקח, שפסק כרב ובצירוף דברי רב חסדא (וכן מדויק מלשון רש"י שם שגרס "וכרב חסדא" ולא "והלכתא כרב חסדא"), אבל כאן פסקו הלכה כרב חסדא בפני עצמו ("הלכתא כרב חסדא") והיינו בכל אחד שמזיק או אוכל, ולא רק בלוי שחטף.

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' אפריל 12, 2019 5:31 am

קלג:

אין אמונה בעובד כוכבים כו'

לכאורה מבואר מן הגמרא שאין להם נאמנות כלל.

אולם עיין רש"י ד"ה אין אמונה בעובד כוכבים - אין ישראל רגילין להאמין בהם עכ"ל

וצ"ע בכוונתו.

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

הזרוע והלחיים והקיבה

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' אפריל 12, 2019 5:54 am

יש לעיין מדוע סדר זה.

אגב, עיין חולין קלג: אמר רב הונא שותף בראש כו' הלחי...הזרוע...הקבה. וצ"ע בשינוי הסדר.
וע"ע שם מיתיבי הראש כו' היד כו' הבני מעיים כו' וצ"ע כנ"ל. אולם עיינתי בתוספתא ושם הגירסא כסידרא דקרא "היד, הראש, הבני מעיים" וכו נראה לדייק מרש"י קלג: ד"ה אפילו אחד ממאה "ביד" כו' שגרס יד בתחילה.

שבענו מטובך
הודעות: 816
הצטרף: ה' אפריל 26, 2018 8:36 pm

Re: הזרוע והלחיים והקיבה

הודעהעל ידי שבענו מטובך » ו' אפריל 12, 2019 6:24 am

שמואל דוד כתב:יש לעיין מדוע סדר זה.

אולי יש לזה שייכות עם מה שאמרו חז"ל בחולין וכיו"ב בכמה מקומות במדרש:
הזרוע כנגד היד, וכן הוא אומר ויקח רומח בידו.
ולחיים כנגד תפלה, וכן הוא אומר ויעמוד פנחס ויפלל.
קבה כמשמעה, וכן הוא אומר ואת האשה אל קבתה.

אולי בשביל זה נשאר בסדר זה, הזרוע תחילה, ואח"כ הלחיים ואח"כ הקיבה. זכר למעשה פינחס.
ומוסיף בתו"ח:
ואתי נמי שפיר הא דנקט קרא הזרוע והלחיים והקבה בה"א הידיעה, רמז לזרוע של פנחס ולחיים של פנחס וקבה דמעשה פנחס, שעל ידיהן זכו הכהנים למתנות הללו.

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הזרוע והלחיים והקיבה

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' אפריל 12, 2019 6:31 am

יישר כח.
וע״ע שושנים לדוד במשניות.

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' אפריל 14, 2019 4:47 am

קלג:

הלוקח גז צאנו של עכו"ם פטור מראשית הגז כו'

כ"ה במתני' לקמן קלה. (ובאמת ליתא בתוספתא)

ויש לעיין מדוע לא תני כהן וצ"ע

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' אפריל 15, 2019 12:39 am

קלו:

אין והתנן היו לו ב' מינים שחופות כו'

צ"ע מדוע לא פירש"י "בניחותא" כמו שפירש לעיל ולקמן?

ועיין בדק"ס שיש גירסא בכת"י "דהא תניא" ואולי גי' זו הי' לפני רש"י...

אחד הרבנים
הודעות: 141
הצטרף: ו' יוני 24, 2011 5:07 pm

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי אחד הרבנים » ב' אפריל 15, 2019 1:04 am

קל''ח ע''א

רש''י ד''ה מכר לו שחופות
וכ' המהר''ם שדיבור זה שייך למתני',
אך מאידך רש''י כ' הא אוקימנא וכו' וא''כ לא שייך שיכתב על המשנה לפני שאוקימנא, ובכ''א אין כאן גמ' שעליה אפשר להצמיד דברי רש''י.

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' אפריל 15, 2019 6:07 am

באמת צ"ע ועיין דק"ס
ולולי דמסתפינא הייתי אומר שיש כאן איזה ט״ס. עיין לעיל קלו: בגמרא ״מכר לו שחופות״ ״עצה טובה״ ״הא אוקימנא״ וצ״ע בזה.

מיני ומינך
הודעות: 394
הצטרף: ג' מרץ 03, 2015 4:16 pm

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיני ומינך » ב' אפריל 15, 2019 7:03 am

קלט ע"ב
בכדי לא להשאיר חלילה הגליון חלק
קבצים מצורפים
מהרש''ם.pdf
(90.48 KiB) הורד 95 פעמים

בברכה המשולשת
הודעות: 12168
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ב' אפריל 15, 2019 11:39 am

שמואל דוד כתב:קלג:

הלוקח גז צאנו של עכו"ם פטור מראשית הגז כו'

כ"ה במתני' לקמן קלה. (ובאמת ליתא בתוספתא)

ויש לעיין מדוע לא תני כהן וצ"ע


הלוקח גז צאנו של גוי (עכו"ם זה שיבוש צנזורה)

ואין זה משיב על שאלת כתר"ה, אך לא יכול הייתי להתאפק מלתקן.

בברכה המשולשת
הודעות: 12168
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ב' אפריל 15, 2019 11:39 am

שמואל דוד כתב:קלו:

אין והתנן היו לו ב' מינים שחופות כו'

צ"ע מדוע לא פירש"י "בניחותא" כמו שפירש לעיל ולקמן?

ועיין בדק"ס שיש גירסא בכת"י "דהא תניא" ואולי גי' זו הי' לפני רש"י...


וכי רש"י תמיד מפרש בהדיא אין והתניא- בניחותא?

אחד הרבנים
הודעות: 141
הצטרף: ו' יוני 24, 2011 5:07 pm

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי אחד הרבנים » ב' אפריל 15, 2019 1:14 pm

קל''ו:

רש''י כ' ''טריפה אינה בכלל מתנות, דכתיב ''תתן לכהן'' לו ולא לכלבו.''
ולכאורה נסתר ממנו דברי הספרי המצ''ב.
https://www.otzar.org/wotzar/getimg.asp ... 00-0-1-971
נערך לאחרונה על ידי אחד הרבנים ב ג' אפריל 16, 2019 12:11 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' אפריל 15, 2019 1:59 pm

בברכה המשולשת כתב:
שמואל דוד כתב:קלו:
אין והתנן היו לו ב' מינים שחופות כו'. צ"ע מדוע לא פירש"י "בניחותא" כמו שפירש לעיל ולקמן? ועיין בדק"ס שיש גירסא בכת"י "דהא תניא" ואולי גי' זו הי' לפני רש"י...

וכי רש"י תמיד מפרש בהדיא אין והתניא- בניחותא?

בסוגיין פירש כן בכל פעם.

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' אפריל 15, 2019 1:59 pm

בברכה המשולשת כתב:
שמואל דוד כתב:קלג:
הלוקח גז צאנו של עכו"ם פטור מראשית הגז כו'. כ"ה במתני' לקמן קלה. (ובאמת ליתא בתוספתא) ויש לעיין מדוע לא תני כהן וצ"ע

הלוקח גז צאנו של גוי (עכו"ם זה שיבוש צנזורה)
ואין זה משיב על שאלת כתר"ה, אך לא יכול הייתי להתאפק מלתקן.

יש לך לתקן הגמרות

בברכה המשולשת
הודעות: 12168
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ב' אפריל 15, 2019 2:20 pm

שמואל דוד כתב:
בברכה המשולשת כתב:
שמואל דוד כתב:קלג:
הלוקח גז צאנו של עכו"ם פטור מראשית הגז כו' כ"ה במתני' לקמן קלה. (ובאמת ליתא בתוספתא) ויש לעיין מדוע לא תני כהן וצ"ע

הלוקח גז צאנו של גוי (עכו"ם זה שיבוש צנזורה)
ואין זה משיב על שאלת כתר"ה, אך לא יכול הייתי להתאפק מלתקן.

יש לך לתקן הגמרות


יש ב"ה גמרות שתיקנו. כשאני לומד ממקור שלא תיקנו בו, אני מתקן לעצמי בע"פ, וכשאני מלמד אני מתקן לכולם בע"פ

בברכה המשולשת
הודעות: 12168
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ב' אפריל 15, 2019 2:20 pm

שמואל דוד כתב:
בברכה המשולשת כתב:
שמואל דוד כתב:קלו:
אין והתנן היו לו ב' מינים שחופות כו' צ"ע מדוע לא פירש"י "בניחותא" כמו שפירש לעיל ולקמן? ועיין בדק"ס שיש גירסא בכת"י "דהא תניא" ואולי גי' זו הי' לפני רש"י...

וכי רש"י תמיד מפרש בהדיא אין והתניא- בניחותא?

בסוגיין פירש כן בכל פעם.


כמה פעמים?

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' אפריל 15, 2019 4:06 pm

בברכה המשולשת כתב:
שמואל דוד כתב:
בברכה המשולשת כתב:
שמואל דוד כתב:קלו:
אין והתנן היו לו ב' מינים שחופות כו' צ"ע מדוע לא פירש"י "בניחותא" כמו שפירש לעיל ולקמן? ועיין בדק"ס שיש גירסא בכת"י "דהא תניא" ואולי גי' זו הי' לפני רש"י...

וכי רש"י תמיד מפרש בהדיא אין והתניא- בניחותא?

בסוגיין פירש כן בכל פעם.


כמה פעמים?

כן

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' אפריל 15, 2019 6:56 pm

ועיין קרן ישי חולין קלו עמוד ב מש״כ בזה

טור תלגא
הודעות: 197
הצטרף: ו' אוגוסט 26, 2016 11:16 pm

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי טור תלגא » ב' אפריל 15, 2019 9:48 pm

מיני ומינך כתב:קלט ע"ב
בכדי לא להשאיר חלילה הגליון חלק


דברי המהרש"ם בענין מצא קן בראשו של אדם נידון כאן מצא קן בראשו של אדם-הכיצד?!

והנה קישור להערוך השלחן ודברי תורה המובאים בסוף האשכול שם.
ערוך השלחן יו"ד רצ"ב אות י"ז
דברי תורה מהדורא שתיתאה אות נ"ג

אחד הרבנים
הודעות: 141
הצטרף: ו' יוני 24, 2011 5:07 pm

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי אחד הרבנים » ג' אפריל 16, 2019 2:10 am

קלט ע''א

כ' רש''י בד''ה ובערת הרע שהעוף רשע ולכאורה הוא רע כיון שהרג אך היכן מצינו שנקרא רשע

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' אפריל 16, 2019 4:51 am

קלז.

רש"י ד"ה וליטעמיך - אישתכח דבתרתי "ובחדא" נמי איכא שתי מצות בכורה ומתנות כו'

האם כוונת רש"י שבבהמה אחת שייך שבנה בכור ושיש לה מתנות כששוחטים אותה?


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 13 אורחים