מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

מסכת בבא קמא - הערות והארות

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4728
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

הודעהעל ידי מיללער » ה' יוני 13, 2019 1:54 pm

ב"ק נט: ורבי יוחנן אמר אפי' מסר לו שלהבת פטור מ"ט צבתא דחרש גרמה לו ולא מיחייב עד שימסור לו גווזא סילתא ושרגא דההוא ודאי מעשה דידיה גרמו לו

מה הדין לר"י אם מסר לפקח גווזא סלתא ושרגא?

בעצם טעם החיוב לר"י כשמסר לחרש גווזא סילתא ושרגא נראה שנחלקו בה הראשונים. בשיטת תלמיד הר"ת ור"א (לעיל כב:) מבואר החילוק בין מסר שלהבת למסר גווזא וכו' דבשלהבת מיירי שהחרש הוליך השלהבת להגדיש ואע"פ שהיתה השלהבת הולכת גם מעצמה ברוח מצויה מכ"מ השתא צבתא דחרש גרים לה ופטור המשלח, משא"כ במסר לו גווזא סילתא ושרגא מיירי שהאש הלכה מעצמה, רק מסרה להחרש והוו כמו מסר שורו לחרש שהשור בעצמו מזיק ולפיכך חייב המשלח. ולפי דבריו אם מסרה לפקח והאש הלכה מעצמה יהי' פטור כמו מסר שורו לפקח לשמור.

אולם בשיטמ"ק הביא בשם הרא"ה, דאם מסר שלהבת לחרש והחרש הוליכה לגדיש חייב המשלח כמו שמצינו בכלב שנטל חררה דחייב בעל החררה כשלא שמר גחלתו, ולא אמרי' צבתא דחרש גרמה כמו דלא אמרי' צבתא דכלב גרמה לו. וכאן מיירי שמסר לו שלהבת והחרש הגדיל המדורה מעצמו ולפיכך פטור המשלח דצבתא דחרש גרמו, משא"כ במסר גווזא וסילתא חייב דאע"פ שהחרש הדליקם חשיב ליה מעשיו של המשלח. ובאופן כזה אם ימסור לפקח גווזא סילתא ושרגא אולי ג"כ חייב דזה עדיין מיקרי מעשיו של המבעיר.

נמצא לפי זה מי שהניח שלהבת בשוק ובא פקח ונטל השלהבת והוליכה לגדיש, יהי' תלוי במחלוקת הראשונים אם שניהם שותפים בתשלומין, דלשיטת תלמיד הר"ת בוודאי פטור המבעיר אולם לשיטת הרא"ה אולי חייב שפשע בגחלתו או אולי כיון שהמוליך הוא פקח נעשה הוא בעל התבערה לכו"ע וצ"ע

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4728
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: הערות ברש"י בבא קמא סה: צג:

הודעהעל ידי מיללער » ד' יוני 19, 2019 2:59 pm

שמואל דוד כתב:הא מני ב"ש היא דאמרי שינוי במקומו עומדת ולא קני דתניא נתן לה באתננה חיטין ועשאן סולת זיתים ועשאן שמן ענבים ועשאן יין תני חדא אסור ותני חדא מותר ואמר רב יוסף תני גוריון דמאספורק ב"ש אוסרין ובית הלל מתירין כו'

וברש"י סה: תני חדא אסור "לקרבן"
ובדף צג: תני חדא אסור "למזבח"
וצריך ביאור בשינוי הלשון.
ועיין רש"י צד. שכתב מאספורק שם מקום.
ויש לעיין מדוע לא פירש כן לעיל סה: ועיין תמורה ל: גוריון דמן אספורק ופירש"י שאספורק הוא שם מקום וכאן משמע שמאספורק הוא שם המקום ודוק' בזהדמאספורק = דמן אספורק - ובוודאי ששם המקום הוא אספורק

לא מצאתי השערות על איתור המקום אספורק, האם זו הפעם היחידה שנמצא שם מקום הזה בחז"ל?
נערך לאחרונה על ידי מיללער ב ה' יוני 20, 2019 3:23 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

שמואל דוד
הודעות: 4599
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות ברש"י בבא קמא סה: צג:

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' יוני 20, 2019 6:46 am

בבה״ג גורס ״אספורן״

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4728
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: הערות ברש"י בבא קמא סה: צג:

הודעהעל ידי מיללער » ה' יוני 20, 2019 3:13 pm

שמואל דוד כתב:בבה״ג גורס ״אספורן״

ומה נמצא בכ"י?

ואם גרסי' אספורן, איפה הוא?

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4728
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

הודעהעל ידי מיללער » ה' יוני 20, 2019 3:22 pm

בכל הש"ס נמצא מילת כשורא כתרגום של קורה (כי כשורא לצלמי, מעיקרא כשורא והשתא טללא, ועוד הרבה) ובגה"ש בב"ק סו: מציין הגרעק"א לתרגום עה"כ (בראשית יט, ח) בצל קורתי, בטלל שירותי.

ונראה שבארמית המוקדמת היה המילה 'שורא' ונשתרבב מזה ל'כשורא' (ועי' בערוך ערך כשר ב' וערך שר ט') וכבר בתרגום שה"ש קורות בתינו ארזים, מתרגם דכשרוהו יהוין מן ארזין.

טור תלגא
הודעות: 183
הצטרף: ו' אוגוסט 26, 2016 11:16 pm

Re: הערות ברש"י בבא קמא סה: צג:

הודעהעל ידי טור תלגא » ה' יוני 20, 2019 7:57 pm

מיללער כתב:לא מצאתי השערות על איתור המקום אספורק, האם זו הפעם היחידה שנמצא שם מקום הזה בחז"ל?

עי' באוצר ישראל ח"ב שהביא דעת הערך מלין שהיא עיר בפרס, ודעת הערוך השלם שהיא עיר על maeotian swamp ששם יושב עם האספורגיאני

אוצר ישראל אספורק.png
אוצר ישראל אספורק.png (55.19 KiB) נצפה 1719 פעמים
נערך לאחרונה על ידי טור תלגא ב ה' יוני 20, 2019 8:53 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4728
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: הערות ברש"י בבא קמא סה: צג:

הודעהעל ידי מיללער » ה' יוני 20, 2019 8:27 pm

טור תלגא כתב:
מיללער כתב:לא מצאתי השערות על איתור המקום אספורק, האם זו הפעם היחידה שנמצא שם מקום הזה בחז"ל?

עי' באוצר ישראל ח"ב שהביא דעת הערך מלין ודעת הערוך השלם

אוצר ישראל אספורק.png

תודה רבה

אהרן תאומים
הודעות: 372
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן תאומים
יצירת קשר:

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ה' יוני 20, 2019 11:58 pm

מיללער כתב:בכל הש"ס נמצא מילת כשורא כתרגום של קורה (כי כשורא לצלמי, מעיקרא כשורא והשתא טללא, ועוד הרבה) ובגה"ש בב"ק סו: מציין הגרעק"א לתרגום עה"כ (בראשית יט, ח) בצל קורתי, בטלל שירותי.

ונראה שבארמית המוקדמת היה המילה 'שורא' ונשתרבב מזה ל'כשורא' (ועי' בערוך ערך כשר ב' וערך שר ט') וכבר בתרגום שה"ש קורות בתינו ארזים, מתרגם דכשרוהו יהוין מן ארזין.

בהערת אגב הנה מה שמצאתי ת"י בענין זה אולי יועיל במשהו https://daf-yomi.com/DYItemDetails.aspx?itemId=22452

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4728
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

הודעהעל ידי מיללער » ו' יוני 21, 2019 2:51 am

אהרן תאומים כתב:
מיללער כתב:בכל הש"ס נמצא מילת כשורא כתרגום של קורה (כי כשורא לצלמי, מעיקרא כשורא והשתא טללא, ועוד הרבה) ובגה"ש בב"ק סו: מציין הגרעק"א לתרגום עה"כ (בראשית יט, ח) בצל קורתי, בטלל שירותי.

ונראה שבארמית המוקדמת היה המילה 'שורא' ונשתרבב מזה ל'כשורא' (ועי' בערוך ערך כשר ב' וערך שר ט') וכבר בתרגום שה"ש קורות בתינו ארזים, מתרגם דכשרוהו יהוין מן ארזין.

בהערת אגב הנה מה שמצאתי ת"י בענין זה אולי יועיל במשהו https://daf-yomi.com/DYItemDetails.aspx?itemId=22452

תודה רבה

נראה שרוצה לחלק בין שני סוגי קורה, ומלבד שזה צריך סמך וסעד, נראה שהגרעק"א לא למד כן.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4728
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

הודעהעל ידי מיללער » ש' יוני 22, 2019 1:40 am

ב"ק נח. איבעי ליה לנטורי "ולאסטמורי" בגווה.

רש"י (נח: ד"ה ולאסטמורי) פירש: להשמר ולהזהר בה. ונראה שלנטורי = להשמר, ולאסטמורי = להזהר. (ודלא כמו מפרשי מהדורת ארטסקרול שפירשו לנטורי = לשומרה, ולאסטמורי = להישמר ולהזהר בה)

האם נמצא שורש מילה ארמית זו במקום אחר כמילה של שמירה וזהירות? משום מה צלצל לי שהוא מלשון טמיר ונעלם, והיינו שהיה צריך להסתיר אותה אצלו.

י. אברהם
הודעות: 1472
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

הודעהעל ידי י. אברהם » ש' יוני 22, 2019 10:14 pm

בכת"י ליתא לב' התיבות "לנטורי ולאסטמורי" יחד, אלא י"ג לנטורי, וי"ג לאסטמורי/לאסתמורי וכנראה כך גרס רש"י.
(ועי' דק"ס שהוא כמו לאשתמורי)

אסתמור.PNG
אסתמור.PNG (36.46 KiB) נצפה 1659 פעמים

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4728
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

הודעהעל ידי מיללער » א' יוני 23, 2019 5:29 am

י. אברהם כתב:בכת"י ליתא לב' התיבות "לנטורי ולאסטמורי" יחד, אלא י"ג לנטורי, וי"ג לאסטמורי/לאסתמורי וכנראה כך גרס רש"י.
(ועי' דק"ס שהוא כמו לאשתמורי)

אסתמור.PNG

תודה רבה!

ביקורת תהיה
הודעות: 1181
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ד' יוני 26, 2019 11:00 am

מיללער כתב:ב"ק נח. איבעי ליה לנטורי ולאסטמורי בגווה.
'לנטורי' – שיבוש של הדפוסים החדשים; הנכון: 'לנטורה', וכ"ה במהדורת עוז והדר.
האם נמצא שורש מילה ארמית זו במקום אחר כמילה של שמירה וזהירות?
רווח בספר הזהר, לדוגמא: מָרֵי דְעַיְנִין סֻמָּקִין – אִסְטְמַר מִנֵּהּ, אוֹשֵׁד דְּמִין אִיהוּ.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4728
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

הודעהעל ידי מיללער » ג' יולי 09, 2019 4:03 pm

בבא קמא עח: בעי רבי ירמיה מכרה חוץ משלשים יום, חוץ ממלאכתה, חוץ מעוברה מהו וכו' ונשאר בתיקו.

ופירש"י, חוץ משלשים יום. אעשה בה מלאכתי: היינו שגנב בהמה ומכרה, ושייר לעצמו זכות עשיית מלאכה בשלשים יום הראשונים, ואח"כ בעי חוץ ממלאכתי, היינו שמכרה בשיור על המלאכה לעולם עד שישחוט, והוא באת"ל כמ"ש בשיטמ"ק.

ועי' בגיטין מד. דבעי רבי ירמיה לגבי מוכר עבדו לעכו"ם כה"ג, אבל שם מיבעיא ליה אם מכרו 'לשלשים יום' וחוץ למלאכתו, וכאן בעי אם מכרו 'חוץ לשלשים יום', דכאן לא מיבעא ליה אם מכרו רק לשלשים יום, דכבר שנינו לעיל סח. פרט להשקנה לשלשים יום דפטור דבעי דומיא דטביחה שאינה חוזרת, אולם לכאורה צריך ליישב למה לא מיבעי בגיטין אם מכרו לשלשים יום, ואח"כ אם מכרו חוץ לשלשים יום, ואח"כ אם מכרו חוץ ממלאכתו.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4728
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

הודעהעל ידי מיללער » א' יולי 28, 2019 5:11 pm

בבא קמא פח. אלא מעתה יהא עבד כשר לעדות דכתיב והנה עד שקר העד שקר ענה באחיו (ולרבנן עבד נקרא אחיו במצוות) וכו' מר בריה דרבינא אמר אמר קרא, לא יומתו אבות על בנים, לא יומתו ע"פ אבות שאין להם חייס בנים וכו' עיי"ש

ובגמרא אינה מבואר דרשת מר בריה דרבינא איך משתמע זה מקרא, וכתב הרש"ש: נראה לי דדריש על כמו אל בחילוף המוצא ור"ל שאין להם יחוס בנים, עכ"ל הזהב ודפח"ח.

אולם אולי הכוונה דדריש מילת על מלשון נטילה וסילוק, כמו כי עלית משכבי אביך (בראשית מט, ד) שתרגומו, ארי סלקתא משכבי אבוך, כלומר לא יומתו ע"פ אבות שהם מסולקין מבנים ודו"ק.

ביקורת תהיה
הודעות: 1181
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » א' יולי 28, 2019 9:18 pm

מיללער כתב:אולי הכוונה דדריש מילת 'על' מלשון סילוק, כמו 'כי עלית משכבי אביך' (בראשית מט, ד), שתרגומו 'ארי סְלֵקְתָּא משכבי אבוך'.
הכוונה לתרגום 'מִטֶּרֶף בְּנִי עָלִיתָ' – 'נַפְשָׁךְ סַלֵּקְתָּא'.
וכיוצא בזה פירש רש"י בפרק מי שמתו: 'עֹלֵי עָיִן' – מְסֻלָּקִין מִן הָעַיִן.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4728
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

הודעהעל ידי מיללער » א' יולי 28, 2019 10:23 pm

ביקורת תהיה כתב:
מיללער כתב:אולי הכוונה דדריש מילת 'על' מלשון סילוק, כמו 'כי עלית משכבי אביך' (בראשית מט, ד), שתרגומו 'ארי סְלֵקְתָּא משכבי אבוך'.
הכוונה לתרגום 'מִטֶּרֶף בְּנִי עָלִיתָ' – 'נַפְשָׁךְ סַלֵּקְתָּא'.
וכיוצא בזה פירש רש"י בפרק מי שמתו: 'עֹלֵי עָיִן' – מְסֻלָּקִין מִן הָעַיִן.

שניהם בקנה אחד עולין, ותודה על ההוספות

מעניין אם יש מי שמפרש כן בדברי הגמרא כאן.

ביקורת תהיה
הודעות: 1181
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » א' יולי 28, 2019 11:42 pm

א. לא כן אחי, אלא 'סְלֵקְתָּא' – לשון עלייה (עלית על משכבי אביך), 'סַלֵּקְתָּא' – לשון סילוק (סלקת נפשך מטרף).
ב. מקום הניחו לך רבותינו להתגדר בו.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4728
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

הודעהעל ידי מיללער » ב' יולי 29, 2019 1:16 am

ביקורת תהיה כתב:א. לא כן אחי, אלא 'סְלֵקְתָּא' – לשון עלייה (עלית על משכבי אביך), 'סַלֵּקְתָּא' – לשון סילוק (סלקת נפשך מטרף).
ב. מקום הניחו לך רבותינו להתגדר בו.

צודק ותודה (בחדר למדנו עלית משכבי אביך, שסילק את משכבי אביו, ואולי משום כבודו לא שח"ו עלה על משכבי אביו כמו שדרשו חז"ל, אבל מהתרגום אין ראיה לזה כנ"ל)

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4728
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

הודעהעל ידי מיללער » ב' אוגוסט 05, 2019 5:36 am

בבא קמא סז. אמר רב חסדא א"ר יונתן מניין לשינוי שהוא קונה וכו' איכא דאמרי אמר רב חסדא א"ר יונתן מנין לשינוי שאינו קונה שנא' והשיב את הגזילה מכל מקום

בילקוט שינוי נוסחאות שבסה"מ/רזא דשבתי מביא נוסחא אחרת אמר רב חסדא א"ר יוחנן, ולכאורה יש להצדיק נוסחא הזה שהרי לא מצינו בעוד מקום שרב חסדא (האמורא) יאמר דבר בשם רבי יונתן (התנא), ואילו להיפך מצינו כמ"פ בש"ס רב חסדא בשם רבי יוחנן.

וכאן לכאורה יש ראיה יותר חותכת, שהרי אותה מימרא עצמה (להאיכא דאמרי) נזכר לקמן בדף צד: א"ר חייא בר אבא אמר רבי יוחנן דבר תורה גזילה המשתנית חוזרת בעיניה שנאמר והשיב את הגזילה אשר גזל מכל מקום. ועוד, דאם בעל המימרא הוא רבי יונתן התנא קשה למה לא הביא אביי את דבריו בדף צג: בין הני תנאי דס"ל שינוי במקומו עומד (הגם שיש לתרץ שזה תלוי בב' הלשונות).

אולם מדברי התוס' סה: ד"ה הן ולא שינוייהם משמע שמייחסים את המימרא לרב חסדא בעצמו, ובנפרד שיטת רבי יוחנן מלקמן צד: ונראה שלא היה להם בכלל הגירסא שרב חסדא אמרה משמיה דאחר וצ"ע.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4728
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

הודעהעל ידי מיללער » ה' אוגוסט 15, 2019 4:21 am

צט: אמר לו *לעכר מוחך* פירש"י כמו מים עכורים

ובערוך ערך עכר כתב: פי' קללו כלומר יתבלבל מוחו (שפירוש מילת עכורים הוא שמעורב בה רפש) ס"א *לעכל מוחך*

סתם ולא פירוש, מה הכוונה של לעכל מוחך?

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4728
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

הודעהעל ידי מיללער » א' אוגוסט 18, 2019 8:09 am

בדף קא: ברש"י ד"ה אם מתכבסת. שבתחלה נבלעה בו יותר מרביעית והכניס הכסות לבית הבית טמא.

לכאורה המשנה מתחלת 'רביעית דם' שנבלעה וכו' היינו שרק רביעית מצומצמת נבלעה, ולמה פירוש רש"י שאם יוצא רביעית ע"י כיבוס היינו שמתחלה נבלעה בה יותר מרביעית, שזה דוחק בפי' המשנה.

שמואל דוד
הודעות: 4599
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' אוגוסט 18, 2019 8:36 am

מיללער כתב:בדף קא: ברש"י ד"ה אם מתכבסת. שבתחלה נבלעה בו יותר מרביעית והכניס הכסות לבית הבית טמא.

לכאורה המשנה מתחלת 'רביעית דם' שנבלעה וכו' היינו שרק רביעית מצומצמת נבלעה, ולמה פירוש רש"י שאם יוצא רביעית ע"י כיבוס היינו שמתחלה נבלעה בה יותר מרביעית, שזה דוחק בפי' המשנה.

עיין סדרי טהרות אהלות פרק שלישי עג.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4728
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

הודעהעל ידי מיללער » א' אוגוסט 18, 2019 9:03 am

שמואל דוד כתב:
מיללער כתב:בדף קא: ברש"י ד"ה אם מתכבסת. שבתחלה נבלעה בו יותר מרביעית והכניס הכסות לבית הבית טמא.

לכאורה המשנה מתחלת 'רביעית דם' שנבלעה וכו' היינו שרק רביעית מצומצמת נבלעה, ולמה פירוש רש"י שאם יוצא רביעית ע"י כיבוס היינו שמתחלה נבלעה בה יותר מרביעית, שזה דוחק בפי' המשנה.

עיין סדרי טהרות אהלות פרק שלישי עג.

תודה רבה (לא שאני מבין בדיוק את תירוצו)
קבצים מצורפים
Screenshot_20190818-020142~2.png
Screenshot_20190818-020142~2.png (234.49 KiB) נצפה 756 פעמים

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4728
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

הודעהעל ידי מיללער » ה' ספטמבר 05, 2019 3:41 pm

דף קי"ד ע"ב, ובנ"א שלנו בתוך ביתו יצאו ואנבורקראות של כלים על כתפיהם.

מילה הזה מוזרה היא ופירש"י אנברקראות. חבילות. ובערוך ערך ארבאות נראה שהיה לו הגירסא ארבאות, והביא מס"א הגירסא אנברקלאות (בלמ"ד ולא ברי"ש) והתאים לזה לשון הירושלמי בפרק הזהב המחליף 'אמבורקלין' (במי"ם תחת הנו"ן). ופירוש שהוא כריכות של יריעות שנקראות בל' יון אמבורוקלי"ן וכן בלע"ז (אשכנזית? צרפתית?) קורין אותי ברוקל"י ויש שקורין טורגיל"ו. עכ"ל

לא מצאתי הציון לדברי הערוך במהדורת עוז והדר, וגם לא שינוי הנוסחא בספר שנו"ס שבספר רזא דשבתי/פרנקל.

האם אפשר לבדוק בכת"י בזה, והאם יש בכתובים או בערוך השלם על דבריו של בעל הערוך?

שמואל דוד
הודעות: 4599
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' ספטמבר 05, 2019 4:35 pm

56823B5E-653B-4BA9-8F53-09B55849037A.png
56823B5E-653B-4BA9-8F53-09B55849037A.png (53.42 KiB) נצפה 326 פעמים
1D5F8A8C-7453-4908-9E4A-A2BA3709BFE3.png
1D5F8A8C-7453-4908-9E4A-A2BA3709BFE3.png (53.58 KiB) נצפה 326 פעמים

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4728
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

הודעהעל ידי מיללער » ה' ספטמבר 05, 2019 5:29 pm

תודה רבה הרב בעל המאור רבי שמואל דוד שליט"א


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 10 אורחים