עמוד 1 מתוך 1

זבחים צא. לברכת היין לא אהנאי

פורסם: ו' יוני 14, 2019 2:47 pm
על ידי עושה חדשות
...ואף ע"ג דמוספין קדישי אטו שבת למוספין אהנאי לתמידין לא אהנאי ת"ש מוספי שבת קודמין למוספי ראש חודש אטו ראש חודש למוספין דידיה אהני למוספי שבת לא אהני תא שמע מוספי ראש חודש קודמין למוספי ראש השנה אע"ג דראש השנה קדשה אטו ראש השנה למוספי דידיה אהני למוספי ראש חודש לא אהני ת"ש ד"א ברכת היין תדירה וברכת היום אינה תדירה ותדיר ושאינו תדיר תדיר קודם אע"ג דברכת היום קדישה אטו שבת לברכת היום אהנאי לברכת היין לא אהנאי תא שמע דאמר רבי יוחנן הלכה מתפלל אדם של מנחה ואח"כ של מוספין אטו שבת לתפלת מוספין אהנאי לתפלת מנחה לא אהנאי...

האם כל ברכה מברכות הנהנין, כאשר היא נאמרת בשבת חשיבא טפי מקודש, או דוקא ברכת היין של הקידוש?

Re: זבחים צא. לברכת היין לא אהנאי

פורסם: ו' יוני 14, 2019 4:29 pm
על ידי עזריאל ברגר
יש משמעות הלכתית לברכת היין של הקידוש, שהיא שונה משאר ברכות הנהנין:
בכל ברכות הנהנין מי שאינו מחויב בברכה בפועל אינו מוציא אחרים, ואין בה ערבות, דאמרינן "לא ליתהני ולא לבריך".
אבל בברכות הנהנין דמצווה, כגון יין של קידוש, אע"פ שיצא מוציא, כי יש בה ערבות.

Re: זבחים צא. לברכת היין לא אהנאי

פורסם: ב' מאי 18, 2020 6:42 pm
על ידי עושה חדשות
נתיבות הקודש.jpg
נתיבות הקודש.jpg (142.87 KiB) נצפה 524 פעמים