מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

שפיכת שיריים

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
שמר
הודעות: 524
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 2:30 am

שפיכת שיריים

הודעהעל ידי שמר » ה' יוני 27, 2019 1:50 pm

האם יש דין שפיכת שיריים במתנה שלא במקומו (למ"ד שלא במקומו כמקומו)?

מָרוֹקַאִי זן חזו''א
הודעות: 115
הצטרף: ו' אוקטובר 28, 2016 11:05 am

Re: שפיכת שיריים

הודעהעל ידי מָרוֹקַאִי זן חזו''א » ה' יוני 27, 2019 2:02 pm

למ"ד זריקה שלב"מ כמקומה דמי, היינו כמקומה ממש, ולמה לא יהא דין ש"ש?
רק לעניין אכילת הבשר, יש דין שנלמד מקרא שבעלים נתכפרו אבל פסול הבשר (על המזבח לכפר).

שמר
הודעות: 524
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 2:30 am

Re: שפיכת שיריים

הודעהעל ידי שמר » ה' יוני 27, 2019 4:27 pm

א. אף למ"ד כמקומו דמי לא הוי ממש כזריקה במקומה שהרי לא נאמרו בכה"ג חילוק מתנות, ובמתנה אחת כיפר (מהגר"ח).
ב. לא הוי כמקומו ממש דאי הוי כמקומו ממש היה הבשר מותר באכילה ע"כ לא הוי ממש.
ג. לגבי שפיכת שיריים ישנם שיטות (שפשוט איני זוכרם) שהדבר תלוי בחילוק מתנות, כלומר בקרבן שאין בו חילוק מתנות אין שפיכת שיריים - הדברים אמורים לגבי פסח שהוא בשפיכה. הנידון שלי הוא לגבי זריקה שלא במקומה שאין בה חילוק מתנות אי דמי לפסח לגבי שפיכת שיריים. אם יש הזוכרים מי הם בעלי השיטה הנ"ל הדבר יעזור לי מאד. (כמדומני שהשיטות הללו מובאות לגבי דברי רש"י ריש בית שמאי לז. ד"ה מנין)

מָרוֹקַאִי זן חזו''א
הודעות: 115
הצטרף: ו' אוקטובר 28, 2016 11:05 am

Re: שפיכת שיריים

הודעהעל ידי מָרוֹקַאִי זן חזו''א » ג' יולי 02, 2019 10:37 am

שמר כתב:א. אף למ"ד כמקומו דמי לא הוי ממש כזריקה במקומה שהרי לא נאמרו בכה"ג חילוק מתנות, ובמתנה אחת כיפר (מהגר"ח).
ב. לא הוי כמקומו ממש דאי הוי כמקומו ממש היה הבשר מותר באכילה ע"כ לא הוי ממש.


א. אודה לך אם תעלה/תציין, דברי הגר"ח.
ב. אדרבה מזה שהגמרא (זבחים כו:) כתבה שרק אכילת הבשר אסורה, משמע שזו הבעיה היחידית בזריקה שלב"מ, ושאר שלבי הקרבן מתקיימים כסדרן (שו"ר שכ"כ הגרא"ק - משנת ר' אהרן יב, ז, - ויעויין שם עוד ראיה נפלאה שיש שפיכת שיריים בזריקה שלב"מ) - אמנם ראיתי מציינים שהחזו"א ס"ל שאין ש"ש בזריקה שלב"מ.

ארופאי
הודעות: 104
הצטרף: ד' מרץ 11, 2015 7:06 pm

Re: שפיכת שיריים

הודעהעל ידי ארופאי » ה' יולי 04, 2019 2:18 am

בחזו"א ר"ס יב כ' דלכאו' ליכא ש"ש, דהא כ' תוס' מג ע"א ד"ה הקומץ דהמתנות הם מתיר כלפי הש"ש, וא"כ כי היכי דלענין הקטרת אימורין זריקה שלב"מ אינה מתירה הקטרתן ה"נ לענין ש"ש, יעו"ש.
ובמשנת ר"א קדשים סי' יב אות ז האריך בזה, ודעתו דאפי' לפי"ד התוס' הנ"ל איכא ש"ש בזריקה שלב"מ.
וכ"נ בשטמ"ק כז ע"א אות ג, עש"ה.
וכ"כ בקר"א פא ע"א ד"ה ר"י ואי תימא.
ובעיקר דברי התוס' הנ"ל, יעויין להגרי"ז במנחות יד ע"א שפי' דבריהם באופ"א, דהמתנות ל"ה מתיר כלפי ש"ש, וכוונתם דכל מעשה שמעכב מלעשות מעשה אחר מיקרי מתיר לענין פגול, ומש"ה חשובין המתנות כמתיר והיינו הואיל דלא מצי למיעבד ש"ש קודם זריקה, אבל אין המתנות מתיר לש"ש, יעוש"ה. ולפ"ז איכא ש"ש בזריקה שלב"מ, כיון דש"ש לא בעו להיתר.
וסיעתא לדבריו מרבינו אפרים בתוס' לד ע"ב ד"ה פסול דס"ל דבזריקת טמא חל שם שירים להשפך ליסוד, ואי ש"ש בעו היתר זריקה היאך חייל היתר זריקה בזריקת פסול, אע"כ דש"ש חל ע"י עצם מעשה הזריקה בלבד ולא בעי היתר.

לענין
הודעות: 2087
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: שפיכת שיריים

הודעהעל ידי לענין » ה' יולי 04, 2019 7:55 am

פלאי פלאות!


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 8 אורחים