עמוד 1 מתוך 1

מתי תקעו וברכו ביוהכ"פ דיובל?

פורסם: א' יוני 30, 2019 6:32 pm
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
מתי תקעו שופר וברכו התשע ברכות ביוהכ"פ דיובל?

מצד אחד, הרי חיכו עשרת ימי תשובה עד שישוחררו, וכדברי ר"י בנו של ריב"ב, והיינו דעד גמר עשי"ת, לא שוחררו. נמצאת אומר שתקעו וברכו בנעילה דיוהכ"פ. וכן אנו תוקעין אז זכר ליובל.

מצד שני, בגמ׳ (ר"ה ל.) מבואר דאין תוקעין אלא בזמן ב"ד, ועי׳ רש"י דהיינו עד שש שעות, שעד אז יושבין ב"ד. והיינו שתוקעין ומברכין בשחרית או מוסף.

ולשיטת בעה"מ דבר"ה ברכו בכל התפלות דר"ה, האם עשו כן גם ביוהכ"פ דיובל?

ובאמת היה לנו לברך ולתקוע בשחרית גם בר"ה, אלא שגזרה המלכות עלה. וגזירה זו היתה בגלותם, כפשוטו. ע"כ בזמן שהיובל נהג לכאורה אין סבה לברך ולתקוע במוסף.

אכן, ברמב"ם הל׳ תפלה (פ"ב הל"ח) כתב שברכו בתפלת המוספין, ומ"מ ק׳ כנ"ל.

Re: מתי תקעו וברכו ביוהכ"פ דיובל?

פורסם: א' יוני 30, 2019 6:50 pm
על ידי אפרקסתא דעניא
מהיכן לקחת שלפי ר"י בנו של ריב"ב חיכו עד סוף עשי"ת? חיכו עד יו"כ ובשחרית או במוסף כשהתפללו תשע ותקעו, נפטרו עבדים לבתיהם ושדות לבעליהם.

Re: מתי תקעו וברכו ביוהכ"פ דיובל?

פורסם: א' יוני 30, 2019 7:19 pm
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
המחשבה שלי היתה, שיש להם להבעלים זכות עוד עשרה ימים, שאינם נגמרים עד סוף היום.

Re: מתי תקעו וברכו ביוהכ"פ דיובל?

פורסם: א' יוני 30, 2019 8:14 pm
על ידי עזריאל ברגר
ברמב"ם מפורש הדבר, ע"פ מאחז"ל ששווה יוה"כ דיובל לר"ה לתקיעות ולברכות, ולכן מדבריהם ברור שכאשר תקעו בר"ה בשחרית, גם ביובל תקעו בשחרית, ואם נהג היובל אחרי ששינו את התקיעות למוסף, תקעו במוסף.

Re: מתי תקעו וברכו ביוהכ"פ דיובל?

פורסם: א' יוני 30, 2019 8:21 pm
על ידי אפרקסתא דעניא
ליטוואק פון בודאפעסט כתב:המחשבה שלי היתה, שיש להם להבעלים זכות עוד עשרה ימים, שאינם נגמרים עד סוף היום.


בגמ' מבואר שהזכות היא עד תקיעת השופר.

Re: מתי תקעו וברכו ביוהכ"פ דיובל?

פורסם: א' יוני 30, 2019 9:57 pm
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
עזריאל ברגר כתב:ברמב"ם מפורש הדבר, ע"פ מאחז"ל ששווה יוה"כ דיובל לר"ה לתקיעות ולברכות, ולכן מדבריהם ברור שכאשר תקעו בר"ה בשחרית, גם ביובל תקעו בשחרית, ואם נהג היובל אחרי ששינו את התקיעות למוסף, תקעו במוסף.

׳מפורש׳ ו׳ברור׳. מ"מ קושייתי במקומה עומדת. מתי תקעו במוסף?

Re: מתי תקעו וברכו ביוהכ"פ דיובל?

פורסם: א' יוני 30, 2019 10:16 pm
על ידי עזריאל ברגר
ליטוואק פון בודאפעסט כתב:
עזריאל ברגר כתב:ברמב"ם מפורש הדבר, ע"פ מאחז"ל ששווה יוה"כ דיובל לר"ה לתקיעות ולברכות, ולכן מדבריהם ברור שכאשר תקעו בר"ה בשחרית, גם ביובל תקעו בשחרית, ואם נהג היובל אחרי ששינו את התקיעות למוסף, תקעו במוסף.

׳מפורש׳ ו׳ברור׳. מ"מ קושייתי במקומה עומדת. מתי תקעו במוסף?

ג תשובות בדבר:
א. אולי המאורע עם התקיעות והגויים היה בימי בית ראשון? תמוה, אבל אולי...
ב. למ"ד שנהג יובל בבית שני.
ג. לפענ"ד נראה שמעולם לא נהגו כך בפועל, והרמב"ם כתב זאת רק כהלכתא למשיחא(!).