מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

יומא כו. - ראב"י אומר המעלה איברים לכבש כו', בפירש"י

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
י. אברהם
הודעות: 1794
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

יומא כו. - ראב"י אומר המעלה איברים לכבש כו', בפירש"י

הודעהעל ידי י. אברהם » א' אוגוסט 11, 2019 9:08 pm

יומא כו. רבי אליעזר בן יעקב אומר המעלה איברים לכבש הוא מעלה אותן למזבח

א]
פירש"י אותו איש שזכה בו להוליכו לכבש חוזר ומעלהו לאחר זמן למזבח וכשהיו מוליכין אותו מניחין אותו מחציו של כבש [ו]למטה כדי שלא יצטרך להוליכו כל הכבש
והולך ועולה בכבש וכשמגיע למקום שהאיברים שם נוטלן והכי תנן במסכת שקלים (דף כב.) איברי תמיד ניתנין מחצי כבש ולמטה במזרח:

בחדושי ר"א מוסא כתב דצ"ל והולך לו ולאחר זמן עולה בכבש (וכעי"ז כתב בס' ראש משביר).

ואולי יש לומר דאליבא דראב"י בהולכת אברים לכבש לא עלו כלל בכבש אלא עמדו מן הצד והניחום על הכבש, ואח"כ הולך לתחילת הכבש ועולה בכבש.
ומשום הכי לא הזכיר רש"י עלייה לכבש בתחילת דבריו, וא"ש דברי רש"י בלי תיקון.

ב]
הנה רש"י בא לפרש למה ליה לראב"י ב' פעולות, העלאת איברים לכבש, והעלאתם מהכבש למזבח, הרי אפשר לקחת האבר מבית המטבחיים ולהוליכו ישר למזבח,
לכן פירש שהניחם כדי שלא יצטרך כו'.
וקשה (איך שנפרש דברי רש"י) למה לא פי' שהניחו האיברים על הכבש כיון שצריך למולחם שם כדאי' בתמיד לא:, וכי לא ס"ל לראב"י שהיו מולחין האיברים בכבש?

ביקורת תהיה
הודעות: 2075
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: יומא כו. - ראב"י אומר המעלה איברים לכבש כו', בפירש"י

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ב' אוגוסט 12, 2019 2:17 am

לתשומת לב! אמצעו של כבשׁ היה בגובה ארבע אמות ומחצה מקרקע העזרה, דהיינו אמה וחצי יותר מקומת איש.

י. אברהם
הודעות: 1794
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: יומא כו. - ראב"י אומר המעלה איברים לכבש כו', בפירש"י

הודעהעל ידי י. אברהם » ב' אוגוסט 12, 2019 4:27 am

כידוע, אבל י"ל דלשון חציו לאו בדוקא נקטו, וכי מה יאמרו? בדיוק כגובה איש (בינוני גבוה נמוך?) עם הושטת ידו למעלה מראשו?
הרי בלאו הכי אין כאן מקום ש"כשר" או "פסול" להנחה אלא היכן שיעלה ביד כל כהן להניח יניח
(ובפרט לד' רש"י "ולמטה" ע"כ לאו דוקא כי אם יניח קרוב לסופו מה הרויח).

שמואל דוד
הודעות: 5444
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: יומא כו. - ראב"י אומר המעלה איברים לכבש כו', בפירש"י

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' אוגוסט 12, 2019 10:05 am

י. אברהם כתב:כידוע, אבל י"ל דלשון חציו לאו בדוקא נקטו,

viewtopic.php?t=41088

אִיךְ-מֶיְין
הודעות: 182
הצטרף: א' יוני 26, 2016 10:26 am

Re: יומא כו. - ראב"י אומר המעלה איברים לכבש כו', בפירש"י

הודעהעל ידי אִיךְ-מֶיְין » ג' אוגוסט 13, 2019 2:47 pm

י. אברהם כתב:יומא כו. רבי אליעזר בן יעקב אומר המעלה איברים לכבש הוא מעלה אותן למזבח

א]
פירש"י אותו איש שזכה בו להוליכו לכבש חוזר ומעלהו לאחר זמן למזבח וכשהיו מוליכין אותו מניחין אותו מחציו של כבש [ו]למטה כדי שלא יצטרך להוליכו כל הכבש
והולך ועולה בכבש וכשמגיע למקום שהאיברים שם נוטלן והכי תנן במסכת שקלים (דף כב.) איברי תמיד ניתנין מחצי כבש ולמטה במזרח:

בחדושי ר"א מוסא כתב דצ"ל והולך לו ולאחר זמן עולה בכבש (וכעי"ז כתב בס' ראש משביר).

ואולי יש לומר דאליבא דראב"י בהולכת אברים לכבש לא עלו כלל בכבש אלא עמדו מן הצד והניחום על הכבש, ואח"כ הולך לתחילת הכבש ועולה בכבש.
ומשום הכי לא הזכיר רש"י עלייה לכבש בתחילת דבריו, וא"ש דברי רש"י בלי תיקון.

ב]
הנה רש"י בא לפרש למה ליה לראב"י ב' פעולות, העלאת איברים לכבש, והעלאתם מהכבש למזבח, הרי אפשר לקחת האבר מבית המטבחיים ולהוליכו ישר למזבח,
לכן פירש שהניחם כדי שלא יצטרך כו'.
וקשה (איך שנפרש דברי רש"י) למה לא פי' שהניחו האיברים על הכבש כיון שצריך למולחם שם כדאי' בתמיד לא:, וכי לא ס"ל לראב"י שהיו מולחין האיברים בכבש?
א) בשקלים (שהובא ברש"י) מבואר שהיו עוצרים באמצע הכבש כדי לקרוא ק"ש.
ב) בתמיד לא: מבואר שהיו עוצרים באמצע הכבש כדי למלוח.

הסיבה שהיו עושים זאת דוקא באמצע הכבש היא: כיון שהאיברים היו מאוד כבדים (ובפרט בפר שמשקלו גדול מאד!) ולכן היו עושים 'הפסקה'.

ולפי"ז א"צ להגיה ברש"י (ובפרט שבכל כתבי היד של רש"י מופיע כנדפס!) אלא צריך לקרוא בנשימה אחת: "כדי שלא יצטרך להוליכו כל הכבש
והולך ועולה בכבש"
-- דהיינו כדי שלא יתעייף יותר מדי בעלותו לכבש.
כך נראה לבאר ולפ"ז מיושבות ב' קושיותך.

ביקורת תהיה
הודעות: 2075
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: יומא כו. - ראב"י אומר המעלה איברים לכבש כו', בפירש"י

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ג' אוגוסט 13, 2019 8:59 pm

י. אברהם כתב:רבי אליעזר בן יעקב אומר: המעלה איברים לכבש הוא מעלה אותן למזבח. פירש רש"י: אותו איש שזכה בו להוליכו לכבש חוזר ומעלהו לאחר זמן למזבח. וכשהיו מוליכין אותו מניחין אותו מחציו של כבש [ו]למטה, כדי שלא יצטרך להוליכו כל הכבש, והולך ועולה בכבש, וכשמגיע למקום שהאיברים שם נוטלן.
ביאור הדברים:
א. שתי עבודות נאמרו באברי העולה: הולכה והקטרה. הולכה – שנאמר: 'והקריב הכהן את הכל המזבחה'; הקטרה – שנאמר: 'והקטיר הכהן את הכל המזבחה'.
ב. הולכת האיברים למזבח נעשית מיד לאחר שהוכנו להקטרה בבית המטבחים (הפשט וניתוח), אך הואיל ועדיין לא הגיעה שעת ההקטרה, שכן הטבת שתי הנרות והקטרת הקטורת קודמות להקטרת האיברים, מניחים את האיברים על הכבש עד שיגיע זמן הקטרתם.
ג. לאחר שסיימו מיטיב הנרות ומקטיר הקטורת את עבודתם בהיכל, הגיעה שעת ההקטרה של אברי התמיד על המזבח החיצון.
ד. אומר רש"י: כְּשֶׁהָיוּ מוֹלִיכִין אוֹתוֹ (הזוכים בהולכת האיברים), מַנִּיחִין אוֹתוֹ מֵחֶצְיוֹ שֶׁל כֶּבֶשׁ וּלְמַטָּה (ולא בתחתית הכבש), כְּדֵי שֶׁלֹּא יִצְטָרֵךְ (המקטיר) לְהוֹלִיכוֹ כָּל הַכֶּבֶשׁ, וְהוֹלֵךְ (המקטיר) וְעוֹלֶה בַּכֶּבֶשׁ, וּכְשֶׁמַּגִּיעַ לַמָּקוֹם שֶׁהָאֵיבָרִים שָׁם נוֹטְלָן.
וקצת קשה, מדוע המתין רש"י עד עתה ולא ביאר זאת במתניתין אצל הפיס השני 'מי מעלה איברים לכבש'.

אִיךְ-מֶיְין
הודעות: 182
הצטרף: א' יוני 26, 2016 10:26 am

Re: יומא כו. - ראב"י אומר המעלה איברים לכבש כו', בפירש"י

הודעהעל ידי אִיךְ-מֶיְין » ה' אוגוסט 15, 2019 12:37 pm

ביקורת תהיה כתב:
י. אברהם כתב:רבי אליעזר בן יעקב אומר: המעלה איברים לכבש הוא מעלה אותן למזבח. פירש רש"י: אותו איש שזכה בו להוליכו לכבש חוזר ומעלהו לאחר זמן למזבח. וכשהיו מוליכין אותו מניחין אותו מחציו של כבש [ו]למטה, כדי שלא יצטרך להוליכו כל הכבש, והולך ועולה בכבש, וכשמגיע למקום שהאיברים שם נוטלן.
ביאור הדברים:
א. שתי עבודות נאמרו באברי העולה: הולכה והקטרה. הולכה – שנאמר: 'והקריב הכהן את הכל המזבחה'; הקטרה – שנאמר: 'והקטיר הכהן את הכל המזבחה'.
ב. הולכת האיברים למזבח נעשית מיד לאחר שהוכנו להקטרה בבית המטבחים (הפשט וניתוח), אך הואיל ועדיין לא הגיעה שעת ההקטרה, שכן הטבת שתי הנרות והקטרת הקטורת קודמות להקטרת האיברים, מניחים את האיברים על הכבש עד שיגיע זמן הקטרתם.


לא הבנתי את דבריך, הרי כהנים אחרים זכו בנרות ובקטורת ומה מפריע להם שבזמן הפשט וניתוח יקטירו ויטיבו?.
הסיבה שהיו ממתינים בחצי הכבש הוא בגין מליחת האיברים וקריאת שמע כמבואר בתמיד ומידות.


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 19 אורחים